Címerhatározó/Mutató

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Hat. kulcs
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

CímerhatározóMutató

Lehetőség van arra, hogy a keresett címert ne csak a határozói kulcsok által találhassuk meg, hanem a címerben előforduló címerábrák és pajzstagolások által is. Ezt a cél szolgálja a Címerhatározó mutatója. A Mutató azon címereket is tartalmazza (ellentétben a határozói kulcsokkal), amelyekről nem áll rendelkezésre kép, csak címerleírás, esetleg annak töredéke. (Mint pl. az Akacs címer esetében.)

Amennyiben csak egy címszóra (címerábrára vagy pajzstagolásra) szeretnél rákeresni, elégséges azt beírni a keresőbe. A találatokat a kereső kiemeléssel fogja jelölni.

Amennyiben több olyan címszóra szeretnél rákeresni, melyek megtalálhatók az adott címerben (pl. oroszlán, kereszt) ezeket a keresőbe vesszővel elválasztva kell beírni. A találatokat a kereső kiemeléssel fogja jelölni.

A címerben, annak mezőiben és kisebb pajzsaiban (boglárpajzsok, köldökpajzsok stb.) szereplő (valamint a sisakdíszben és a pajzstartóknál található) pajzstagolások és címerábrák elnevezései kiválaszthatók a heraldikai szakkifejezések alábbi alfabetikus jegyzékéből.

Ha egy címerábra más címerábrával szoros összefüggésben is előfordul, mint pl. a kar karddal (kardot tartó kar), erre a kapcsolatra is rá lehet keresni (tehát kereshetünk a kard és a karddal címszóra is, amelyek megadják számunkra a kardot tartalmazó címereket, illetve azokat, melyekben valamilyen címerábra karddal együtt fordul elő).

Index of heraldic clue (Címerhatározó)
Applicable to find a coat of arms by means of heraldic structures and armorial bearings included by the given arms. You can search by
One keyword or Multiple keywords
For one keyword search, enter one of the Hungarian heraldic terms from the list below or
Enter multiple keywords to the search bar (each keyword should be divided by comma)

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Keresési tippek
 • A címszavakat kisbetűvel írd be a keresőbe, kivéve, ha az a címszavak jegyzékében nagy kezdőbetűvel található meg.
 • Válassz ki egy vagy több címszót alább, a címszavak jegyzékéből és írd be a Keresőbe. A címszavakat vesszővel válaszd el egymástól.
 • A rövid magánhangzóra végződő szavaknál az utolsó mássalhangzóig terjedő szótőre keress rá, hogy a Kereső a szó hosszú és rövid magánhangzós változatait is megtalálja: pl. a lándzs keresés eredménye egyaránt tartalmazza a lándzsa és lándzsával szavakat.
 • Hasonlóképpen, a kétjegyű mássalhangzóra végződő szavaknál az utolsó előtti mássalhangzóra végződő szótőre keress rá. Pl. a kalapác keresés egyaránt tartalmazza a kalapács és a kalapáccsal szavakat. A címerek leírásaiban ezt úgy küszöböltük ki, hogy a ragozott alakokat is dupla mássalhangzóval írtuk: pl. kalapácscsal.
 • Rá lehet keresni az egymással szoros összefüggésben előforduló címerábrákra is, mint pl. a kar karddal (kardot tartó kar) kapcsolatra. Egyaránt kereshetünk tehát a kard, a kar, valamint a karddal és a kar, karddal, továbbá a páncélos, kar, karddal címszóra is (az egyes szavakat vesszővel kell egymástól elválasztani). Ezeket a lehetséges kapcsolatokat a címerábrák alábbi jegyzéke zárójelben tünteti fel.
 • Egyes rövidebb címszavakat csillaggal a végén kell keresni, hogy ne keveredjenek össze más, hosszabb címszavakkal: ág*, ék*, eke*, fa*, fal*, fog*, hal*, íj*, kar*, kés*, kos*, kő*, ló*, pajzs*, sas*, sáss*, szó*, tó*, vár*, vér*.
 • A keresés eredményét a Kereső a megfelelő táblázatok kinyitásával és a keresett szavak kiszínezésével jelöli.
 • Új keresés esetén a régi címszavak táblázatai automatikusan becsukódnak és az újak automatikusan kinyílnak.
 • Az összes nyitott táblázat bezárásához kattints az összes becsukása linkre.
 • Amennyiben a Kereső egyetlen táblázatot sem nyit ki, ez azt jelenti, hogy a Címerhatározóban nincs olyan címer (vagy címszó), amelyik az összes keresett címszót tartalmazza. Ilyen esetben ajánlott (az alábbi jegyzékből) kevesebb címszót beírni a Keresőbe.
A Mutató címszavai alfabetikus rendben
 • Az egyes címszavak kereshető változatait zárójelben tüntetjük fel: pl. halom (hármas halom), sas* (kétfejű), oroszlán (koronás, koronával, növekvő) (Kereshető címszavak: növekvő oroszlán [oroszlán, növekvő alakban], koronás oroszlán [olyan oroszlán, melynek a fején korona van, oroszlán, koronás alakban], oroszlán koronával [koronát tartó oroszlán, oroszlán, koronával alakban], koronás oroszlán koronával [oroszlán, koronás, koronával alakban], koronás növekvő oroszlán koronával [oroszlán, növekvő, koronával, koronás alakban] stb.) (Fontos, hogy az egyes címszavakat mindig vesszővel válasszuk el egymástól. A címszavak sorrendje lényegtelen.)
 • A címerekből a címszavas kereséssel azt is ki lehet keresni, hogy mennyi közülük az egyszerű (osztatlan) és osztott címer. Ezek a címszavak az osztott címerekre vonatkoznak. (A fennmaradó címerek értelem szerűen osztatlanok lesznek.)
 • Azt is ki lehet keresni, hogy mennyi címer tartalmaz boglárpajzsokat és más kisebb pajzsokat. Ezek egységesen a kispajzs címszóval kereshetők ki.
 • A címszavakon belül megkülönböztetjük a pajzstagolások és a címerábrák osztályát.

Kispajzsok a címeren belül

A kispajzs címszóval kereshetők ki (nem tévesztendők össze a pajzs címerképpel).

Osztott címerek

Az egyszer osztott, felezett, harmadolt, négyelt (harántnégyelt), ötödölt, hatodolt stb., egyesített címszavakkal kereshetők ki.

Pajzstagolások: (en: divisions)

harántolt (balharántolt) (en: per bend and bendy, per bend sinister and bendy sinister)
hasított (cölöpölt) (per pale and paly)
rutázott (félrutázott) (lozengy, barry indented)
sakkozott (harántsakkozott) (chequi, bendy dexter and sinister)
tarpajzs (écu de plein) (evet, hermelin, mál, méhviaszforma, pikkely, pillangópikkely, tollpikkely) (furs: vair, ermine, fourrures, honeycomb, scaly, plumeté)
vágott (pólyázott) (per fess, barry)

A mesteralakok tagolásai: (divisions of ordinaries)
összerovott (compony)
darabolt (gobony)
szarufával összerovott (chevronny)

 • Csillaggal a végükön keresendő címszavak: ág*, ék*, eke*, fa*, fal*, fog*, hal*, íj*, kar*, kés*, kos*, kő*, ló*, pajzs*, sas*, sáss*, szó*, tó*, vár*, vér*

Címerábrák[szerkesztés]

(mesteralakok és címerképek) (charges: ordinaries and common charges):

A
Ádám és Éva, ág (en: branch, mindig az ág* alakra keress rá; babérág, olivaág, pálmaág, tölgyág, zöld ág*, laurus, olive, palm, oak, green branch), agár (greyhound), alabárd (vö. bárd, en: halberd), alerion (vö. sas*), alma (apple), ásó (spade),
B
babérág (babérbokor, en: laurus branch), balharántpólya (bend sinister), balta (hatchet), bandérium (military unit), bányász (miner), bányászék (mill-pick), bárd (en: axe, balta, fejsze, vö. alabárd), bástya (en: bastion, tower, nem azonos a toronnyal), bástyafigura (chess-rook), betű (en: letter, szó*), bíbic (peewit), bika (en: bull, cow, tehén), bikafej (bull's head), billog (branding iron), bojt (en: tassels), borostyán (ivy), bot (en: stick, félholdas, kígyós bot, liliomvégű), bunkó (cosh), buzogány (mace),
C-Cs
cölöp (pale), csákány (pick-axe), csillag (en: star, ötágú), csoroszlya (coulter), csuka (luce),
D
darab (en: billet, darabolt), daru (krane), delfin (dolphin), derékszög (en: machinist square, triangle, háromszög),
E
ecset (paintbrush), egyszarvú (unicorn), ék (en: pile, per pile, mindig az ék* alakra keress rá), eke (en: plough, az eke* alakra keresni), ekevas (ploughshare), elefántormány (bull's horns), ember (en: human, Ádám és Éva, bányász, férfi, földműves, gyalogos, gyermek, király, lovas, mór, test, trombitás, vitéz, miner, man, farmer, infantryman, child, king, rider, Moorish, human body, trumpeter, solider, knight), emberfej (human head), ernyődeszka (écran, Schirmbrett),
F
fa (en: tree, mindig a fa* formulára keress rá; almafa, fenyő, hárs, pálma, tölgy, apple, pine, lime, palm, oak tree), fatörzs (vö. ág, en: bole), fal (fal* alakra keress, városfal, várfal, falon, en: wall), farkas (en: wolf, növekvő, karddal), farkasfog (wolf's tooth), fej (en: head, bikafej, emberfej, lányfej, oroszlánfej, török fej, bull's, human, girl's, lion's, Turk's head), felhő (cloud), fenyő (pine), férfi (en: man, Aesculap, aggastyán, bányász, Aesculap, oldster, miner), fog (en: tooth, fog* alakra keresni, farkasfog*, sárkányfog, wolf's, dragon's tooth), fogó (pilers), földgömb (armilláris gömb, en: globe), főnix (phoenix), függöny (chapé ployé, tierced in mantle), gabonaföld (grain field),
G-Gy
galamb (en: dove, ág*gal), gereblyefej[1] (rake's head), glória (en: glory), golyó (orb), gránát (grenade), gránátalma (pomegranate), griff (en: griffin, karddal, koronás, zászlóval), gyalogos (infantryman), gyűrű (ring),
H
hajó (ship), hal (en: fish, mindig a hal* formulára keress rá; csuka, márna, luce, barbel), halom (en: hill, hármas halom, hegy, hármas hegy, tér, triple hill, mount, field), harántpólya (en: bend, a harántpólya* alak is kereshető, balharántpólya), hattyú (swan), hegy (mount, hármas hegy), hold (en: crescent, félhold), holló (raven), horgony (anchor), horog (hook),
I-J
íj (en: bow, mindig az íj* alakra keress rá; vö. nyíl, számszeríj), íjász (archer), írótoll (quill),
K
kagyló (shell), káka (bulrush), kalap (en: hat, papi kalap, ecclesiastical hat), kalapács (en: hammer, bányászék, bányászkalapács), kalász (wheatear), kapu (gate), kar (en: arm, mindig a kar* formulára keress rá; páncélos, kalásszal, karddal, koronán), kard (en: sword, saber, szablya, tőr), kaszapenge (mower blade), kengyel (stirrup), kenyér (en: bread), kerék (en: wheel, fél kerék), kereszt (en: cross, körmeneti kereszt, en: processional cross, görög, harántkereszt, horgonyvégű, jeruzsálemi, keresztvégű, kettős, körbe írt), liliomküllő, lóherevégű, mancsos, mankós), kerítés (fence), kert (garden), kés (en: knife, a kés* alakra keresni, szőlőmetsző kés), kéve (sheaf), kígyó (snake), kígyós bot (=Aesculap bot, Aesculap's stick), király (king), kolomp[2] (cowbell), korona (en: crown, koronával, koronás, koronán, koronából, falkorona), kos (en: tup, kos* alakra keresni, kosfej), kosár (basket, corf), koszorú (wreath), (en: stone, kő*-re keress, tűzkő), könyv, kutya (en: dog, agár), kürt (horn, cornet),
L
lámpás (lantern), lándzsa (spear), lány (girl), lányfej (girl's head), leopárd (en: leopard, természetes, heraldikai), levél (leaf), liba (goose), liliom (en: fleur-de-lis, heraldikai, természetes), (en: horse, a ló* alakra keress, pegazus), lóhere (clover), lovas (en: rider, páncélos, lándzsával),
M
madár (en: bird, alerion, bíbic, daru, főnix, galamb, hattyú, holló, sas, sólyom, túzok), makk (acorn), medve (bear), méh (bee), mitra (en: mitre), mór (en: Moorish, mórfej, mórtörzs),
N-Ny
nád (en: reed, vö. sás), nap (Sun), Navarra-lánc (en: Navarre chains, vö. liliomküllő), nyíl (en: arrow, vö. íj),
O-Ö
olivaág (olive branch), oroszlán (en: lion, karddal, kétfarkú, koronán, koronás, koronával, növekvő), országalma (globus cruciger), oszlop (pillar),
P
pajzs (shield, a pajzs* alakra keresni), pajzsfő (chief), pajzstalp (base, vö. tér), pálma (palm tree), pálmaág (palm branch), patkó (horseshoe), pánt (clover stalk), párduc (panther), pásztorbot (crosier), páva (en: peacock, pávatoll, pávatoll-bokréta, pávatoll-ernyődeszka, peacock feathers), pegazus (Pegasus), pelikán (pelican), pisztoly (gun), pólya (fess),
R
ráma (bordure), répa (carrot), rizsföld (paddy field), rózsa (rose), ruta (lozenge),
S
sárkány (en: dragon, sárkányfog), sárkányrend (Order of Dragon), sarló (sickle), sas (en: eagle, mindig a sas* alakra keress rá, kétfejű, előtűnő, hasított, koronás, koronával, növekvő, vö. főnix), sasfej (eagle's head), sás (en: sedge, sáss* alakra keresni, nád), sisak (helmet), sólyom (falcon), strucc (ostrich), strucctoll (ostrich feathers), süveg (cap),
Sz
szablya (saber), szalag (ribbon), számárfej (donkeyhead), számszeríj (crossbow), szárny (wing), szárnyas karom (winged leg), szarufa (chevron), szarvas (deer), szarvasagancs (deer antlers), szék, szem (en: eyes, Isten szeme, God's eyes), szent (en: saints, Ádám és Éva, Szent László, Szent Mihály, Szent Péter), szigony (harpoon), szív (heart), szőlőfürt (bunch of grapes), szőlőmetsző kés (pruning knife), szőlőtőke (grapevine),
T-Ty
tehén (cow), telek (canton), templom (temple), tenger (sea), tér (field, vö. pajzstalp), test (body, corpse), (en: lake, tó* -ra keresni), toll (en: feather, írótoll, strucctoll), tornagallér (label), torony (en: tower, nem azonos a bástyával), tölgy (en: oak, tölgyág, oak branch), tőr (dagger), török fej (Turk's head), tulipán (tulip), túzok (bustard),
U-Ü
uszály (tierced in mantle),
V
vár (en: castle, fortress, a vár* alakra keress), város (town), városfal (city wall), vér (en: blood, vér* alakban keresd, vér*es), virág (flower), vitéz (solider, knight), vitorla (sail), víz (water),
Z-Zs
zászló (flag), zerge (chamois)

A Mutató címerei alfabetikus rendben

A[szerkesztés]

Aáron, bisztrai
kígyó, halom, sisakdísz: galamb
Aba cs.
hasítva felezett: 1. mező: vitéz: páncélos, lándzsával, falon, 2. mező vágva felezett, 2. a.: pelikán, 2. b.: 4 pólya fölött, balharántpólya, 5 csillaggal, sisakdísz: Szent Mihály: 3 természetes liliommal
Aba nemzetség
1. CÍMER: pólya,
2. CÍMER
: sas*: csőrében koszorúval,
3. CÍMER
: 1-szer hasított, és 2-szer vágott
Abádszalók
vágva felezett: 1. mező: sas*: növekvő, csőrében koszorúval, 2. mező: 2 hal*: csuka
Abády
természetes leopárd: zászlóval, halom, sisakdísz: természetes leopárd: zászlóval
Abaffy, nagyfalvi
1. CÍMER: harántolt, csillag, félhold, kengyel, kar*: páncélos, karddal, vérző török fejjel, sisakdísz: galamb, zöld ág*gal,
2.CÍMER
: félhold, csillag, kengyel, kar*: páncélos, karddal, sisakdísz: galamb, zöld ág*gal
Abari 1658
Továbbá: Ádám, nagyenyedi, enyedi Adriani címer
félhold, halom, griff: karddal (szablya), szívvel, sisakdísz: szív: szárnyas, csillag
Abaúj-Torna vármegye
vágva felezett: 1. mező: ikerpólya, 2. mező: sas*, korona
Abbiate
négyelt: 1. és 4. mező: 5-ször balharántolt, 2. és 3. mező: sas*, sisakdíszek: 1.: 3 strucctoll, 2 zászló, 2.: 3 strucctoll, sas*
Abel 1722
hasítva felezett: 1. mező: oroszlán: karddal (szablya), 2. mező vágva felezett, 2. a.: liliom, 2. b.: hármas halom, 3 lóhere, sisakdísz: oroszlán: karddal, koronaval
Abel, székesfehérvári
függöny által harmadolt: 1. és 3. mező: egyszarvú, 2. mező: csillag, 2 hármas hegy, tenger, sisakdísz: sas*
Ábel cs.
horgony, 2 csillag, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal
Abele cs.
1. CÍMER: liliom, sisakdísz: liliom, 2 elefántormány: liliomvégű
2. CÍMER
: négyelt: 1. és 4. mező: sakkozott, 2. és 3. mező: vágott, griff: színváltó, kispajzs: vágott, liliom: színváltó, a pajzs tetején: hármas halom, bot: liliomvégű, 1. és 2. sisakdísz: 1-1 griff, koronas, a botot tartják,
3. CÍMER
: négyelt: 1. és 4. mező: sakkozott, 2. és 3. mező: vágott, griff: színváltó, kispajzs: liliom, sisakdíszek: 1.: sas*, 2.: liliom, 3.: griff: koronas
Abensberg-Traun
hasított, sisakdísz: 2 sasszárny
Abhortis
Továbbá: Augusztini címer
fenyő
, kert: kerítéssel, sisakdísz: fenyő, 2 elefántormány
Abódi 1576
fél kerék, oroszlán: növekvő, sisakdísz: nincs
Abódi, havadtői
kar*: karddal (szablya), sisakdísz: 2 sasszárny
Abódi, szovátai
kar*: karddal (szablya), török fejjel
Abony
kar*: 3 kalászszal, pajzstartók: olivaág*, tölgyág*
Abonyi 1665
oroszlán: kétfarkú, 3 kalászszal, tér, sisakdísz: vitéz: férfi, 3 kalászszal
Abos, borsovai
kutya: agár, 2 fa*, tér, sisakdísz: kutya, 2 olivaág*
Ábrahám 1760
ember: aggastyán, 3 kalászszal, szőlőfürttel, sisakdísz: kar*: 3 kalászszal
Ábrahám, felei
kar*: karddal
Ábrahám, gerendi
lovas: karddal, pajzs* (kerek), tér, sisakdísz: nincs
Ábrahám, kilyéni
Továbbá: szentkirályi Ágoston
2 természetes leopárd
: 1 karddal (szablya), 1 zászlóval, tér, sisakdísz: nincs
Ábrahám, makói
kar*: páncélos, karddal, hármas halomra, sisakdísz: nincs
Ábrahámfalvay
csillag, félhold
Ábrahámffy 1699
sas*, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal, buzogánynyal
Ábrahámffy 1760
cölöp, sisakdísz: 2 szarvasagancs
Ábrahámi, ehrenburgi
vágva felezett: 1. mező: vitéz: páncélos, bottal, bikafejjel, 2. mező: pajzsfő: 3 csillaggal, galamb: zöld ág*gal, sisakdísz: bástya, daru: kő*vel, csőrében gyűrűvel
Ábrahámy 1622
pelikán, halom, sisakdísz: pelikán
Ábrahámovich 1826
négyelt: 1. mező daru, 2. és 3. mező: 2 kard (szablya), 4. mező: 3 pólya, sisakdísz: oroszlán: növekvő, koronas
Ábrahámovitz 1751
bástya: téren, 2 zászlóval, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ábrán 1610
vitéz: páncélos, (Szent László), bárddal, koronaval, oroszlánon, sisakdísz: nincs
Ábrán, dályai
kar*: páncélos, karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Ábránfalvi
Továbbá: Ófalvi címer
medve
: növekvő, nyíllal átszúrt
Ábránfy
kar*: páncélos, koronaval, kereszttel
Ábrány, sárdi
kar*: páncélos, karddal (szablya), 3 kalászszal, korona, sisakdísz: nincs
Ábrányi, lászlófalvi
Továbbá: lászlófalvi Eördögh
szarvas
: nyíllal átszúrt, csillag, hármas halom, sisakdísz: szarvas: nyíllal átszúrt
Ábrányi, ábrányi
liliom: természetes, 2 rózsa, sisakdísz: liliom: természetes, 2 rózsa
Abrudbánya
griff: kalapácscsal, bányászékkel, téren
Abt
négyelt: 1. és 4. mező: pólya: csillaggal, 2. mező: bányász: bottal, 3. mező: oroszlán: kétfarkú, sisakdíszek: 1.: csukott szárny: pólya, csillaggal, 2.: bányász: bottal
Actoffer
pajzsfő: 3 rózsaval, oroszlán: nyíllal, sisakdísz: 2 szárny, kar*: karddal
Aczél 1633
oroszlán: íjjal, sisakdísz: oroszlán: növekvő, íjjal
Acél, borosjenői
1. CÍMER: daru: csőrében karddal (szablya), téren, sisakdísz: daru: csőrében patkóval,
2. CÍMER
: négyelt: 1. és 4. mező: főnix, 2. és 3. mező: vár: téren, kispajzs: daru: csőrében karddal (szablya), téren, sisakdísz: daru: csőrében patkóval
Aczél 1662
lovas: zászlóval, sisakdísz: nincs
Aczél, szatmári
pajzstalp, szarvas: növekvő, sisakdísz: szarvas: növekvő
Aczél, kemenczei
uszály: 1-1 csillaggal, ló*: téren, álló
Ácz m. Literati
sas*, tó*, halom, sisakdísz: kar*: páncélos, zászlóval, 3 tollal
Ácz m. Literáti
liba, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Ács m. Békesi
lovas: páncélos, karddal (szablya), török fej, sisakdísz: nincs
Ács 1635
tér, farkas: növekvő: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ács, nagyszelindi
kar*: karddal (szablya), korona, sisakdísz: nincs
Ács 1687
vitéz: karddal, tér, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal, nap, 2 csillag
Ács 1699
kar*: karddal (szablya), szőlőfürttel, hármas halom, korona, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), szőlőfürttel
Ács, berebeki
szarvas: nyíllal átszúrt, hármas halom, sisakdísz: szarvas: növekvő, nyíllal átszúrt
Ács 1713
vitéz: szőlőfürttel, halom, kígyó, sisakdísz: kar*: szőlőfürttel
Ács 1736
fal: ormós, tér, kutya, 2 káka, derékszög, (háromszög), sisakdísz: 2 szárny, oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Áts 1777
pelikán, halom, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ács, losonczi
oroszlán: karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Ács, poklostelki
oroszlán: növekvő, tőrrel
Ács, köszvényesi
kar*: tőrrel
Ács 1839
oroszlán: növekvő, 3 levéllel, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Ács címere
balta, pólya: hullámos
Acsády
oroszlán: koronas, karddal, olivaág*gal, téren, sisakdísz: 2 szárny, griff: növekvő, karddal, olivaág*gal
Ádám 1578
vitéz: nyíllal, griff: íjjal, hármas halmon, csillag, sisakdísz: griff: növekvő: karddal (szablya)
Ádám 1604
kar*: írótollal
Ádám, kolozsvári
griff: írótollal, olivaággal, hármas halmon, sisakdísz: griff: növekvő, írótollal, olivaággal
Ádám, sassi
lovasok, (bandérium), sisakdísz: nincs
Ádám 1634
vitéz, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Ádám 1653
hattyú: vízen, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Ádám, bözödi
kar*: páncélos, karddal (szablya), korona, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Ádám, sóváradi
oroszlán: növekbő, karddal (szablya), korona
Adamich
négyelt: 1. mező: holló, ág*on, hármas halom, 2. és 3. mező: fa*, kígyóval, 4. mező: vágott: 4.a.: csillag, 4.b.: tenger, mindkettőn: horgony, sisakdísz: 2 horgony, csillag, 2 olivaág*
Ádámkovich
galamb: ág*gal, koronan, halom, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya), galamb: ág*gal
Ádámosi, kisgörgényi
oroszlán: növekvő, olivaág*gal, koronan, sisakdísz: nincs
Ádámosi, somosdi
kar*: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Adamovich, csepini
1. CÍMER: oroszlán: holdon, oszlop: koronas, csillag, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
2. CÍMER
: oroszlán: oszloppal: koronas, holdon, csillag, sisakdísz: nincs
3. CÍMER: oroszlán: holdon, téren, oszloppal: koronas, csillag, sisakdíszek: 1.: oszlop: szárnyon, 2.: oroszlán: növekvő
Adamovich 1718
kar*: karddal (szablya), koronan, téren, sisakdísz: kar*: buzogánynyal
Adamovich 1791
oroszlán: karddal (szablya), török fejjel, hármas halom, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Adamovits 1625
farkas: téren, karddal, sisakdísz: farkas: növekvő, karddal
Adda cs.
hasítva felezett:, 1. mező: 3 rózsa, 2. mező: vitéz (páncélos): karddal, téren, sisakdísz: vitéz (páncélos): növekvő, karddal, 2 szárny
Adelffy
kar* (páncélos): karddal (szablya), halom, sisakdísz: csillag, 2 olivaág*
Adelsberg, jabukai
vágva felezett: 1. mező: város, ember (trombitás), hegy, 4 csillag, 2. mező: nap, tenger, hajó, hold, vár*, sisakdísz: vitéz: répaval, szőlőfürttel, 2 szárny
Adi
kar* (páncélos): karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Adler 1616
egyszarvú, oszlop, oroszlán: koronas, halom, sisakdísz: oroszlán: koronas, 4 nyíllal, 2 szárny
Adlershausen-Waldhütter
négyelt:, 1. és 4. mező: tér, 3 fa*, daru: kő*vel, 2. és 3. mező: bástya, sas*: növekvő, sisakdísz: kard, 2 pálmaág*
Adony
vágva és fent hasítva harmadolt: 1. mező: vár, kereszt (körbe írt kereszt), 2. mező: templom, 3. mező: pólya (hullámos), szőlőfürt, 2 kalász
Adonyi a. Nagy
griff: koronas, hármas halom, csillag, sisakdísz: 5 strucctoll
Adonyi 1765
kar* (páncélos): karddal (szablya), koronan, 2 csillag, sisakdísz: kar* (páncélos): karddal (szablya)
Adorján 1578
oroszlán: karddal (szablya), halom, sisakdísz: oroszlán: növekvő, török fejjel
Adorján 1587
ember (földműves): kalászszal, sarlóval, téren, gabonaföldön
Adorján 1630
leopárd (természetes): bottal: liliomvégű, sisakdísz: galamb
Adorján 1649
oroszlán: növekvő, téren, koszorúval, kéve, hold, nap, csillag, sisakdísz: holló: csőrében koszorúval, karddal: kígyóval
Adorján 1675
balharántolt mező, egyszarvú, halom, csillag, hold, sisakdísz: egyszarvú: növekvő, 2 elefántormány
Adorján, nagyajtai
hasított mező, oroszlán: téren, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Adorján, sárdi
kar* (páncélos): 3 kalászszal, koronan, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Adorján, nagyenyedi
kar*: karddal, koronan, sisakdísz: nincs
Adorján, kisadorjáni
kar* (páncélos): karddal, sisakdísz: kar* (páncélos), golyóval
Adorján, mezőkövesdi
kar* (páncélos): karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Adorján, otrokocsi
hasítva felezett: 1. mező: vitéz: növekvő, koronaból, buzogánynyal, halom, 2. mező: kereszt (kettős), hármas halom, sisakdísz: nincs
Adorján, csikfalvai
kar* (páncélos): karddal (szablya)
Adorjányi 1630
1. CÍMER: leopárd (természetes): téren, liliommal (természetes), sisakdísz: sólyom,
2. CÍMER
: leopárd (természetes), 3 liliommal (természetes), sisakdísz: sólyom
Adoryani 1609
Továbbá: Feyér, Dady címer
harántolva felezett: harántpólya* (hullámos), 1. mező: vitéz: karddal (szablya), 2. mező: leopárd (természetes): téren, fa*, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Adulich
négyelt: 1. mező: sas* (alerion), nap, hold, 2. mező: 5 fenyő: 5-ös halmon (halom), 3. mező: vár: téren, 3 csillag, 4. mező: lovas (páncélos): téren, buzogánynyal, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), 2 szárny
Aeigler
hasítva felezett: 1. mező: sas*: koronas, hasított (előtűnő), 2. mező: oroszlán, csillag, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Affolder
hasítva felezett: 1. mező: sas*: hegyen, a 2. mező vágva: 2. a. mező: 1-szer vágott (csúcsosan), 2. b. mező: szarvas: téren, kerékkel, sisakdísz: szarvas: növekvő, kerékkel
Affra, szinnyei
vitéz: növekvő, kéve (kévével), eke* (ekével), sisakdísz: vitéz: növekvő, kéve (kévével), eke* (ekével)
Affra m. Mező
vitéz: téren, karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya), török fejjel
Agárdy 1650
sólyom: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Agatin cs.
medve: téren, 3 rózsával, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Agh
kar*: páncélos, karddal (szablya), sisakdísz: pelikán
Agich
függöny által harmadolt: 1. és 3. mező: emberfej, 2. mező: bástya, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Agner
függöny által harmadolt: 1. mező: vitéz: páncélos, alabárddal, téren, 2. mező: sas*: hegyen. 3. mező: fatörzs, sisakdíszek: 1.: vitéz: páncélos, alabárddal, 2.: alabárd, 2 szárny
Agnethler
négyelt: 1. mező: sas*: hasított, előtűnő, 2. mező: kereszt (kettős), korona, 3. mező: lovas: páncélos, lándzsával, téren, 4. mező: egyszarvú: téren, hold, csillag, sisakdíszek: 1.: lovas: páncélos, lándzsával, 2.: egyszarvú: 2 szalaggal
Agóczy
oroszlán: szemén nyíllal átszúrt, sisakdísz: oroszlán: szemén nyíllal átszúrt, pajzstartó: sárkányrend
Agorasztó
pajzsfő: 3 csillaggal, kar*: páncélos, karddal (szablya), hármas halom, sisakdísz: daru: kő*vel
Ágoston 1579
négyelt: 1. és 4. mező: madár (holló), nap, hármas halom, 2. és 3. mező: bástya: téren, sisakdísz: madár (holló)
Ágosthon, kolozsvári
szárny, korona, sisakdísz: nincs
Ágoston 1587
férfi: növekvő, korona, sisakdísz: nincs
Ágoston, huszthi
oszlop: téren, koszorús, 2 oroszlán, sisakdísz: griff: növekvő, zászlóval
Ágoston 1650
kar*: karddal (szablya), halom, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Ágoston 1651
galamb: téren, zöld ág*gal, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Ágoston 1653
férfi, 2 hegy, sisakdísz: nincs
Ágoston 1808
balharántolva felezett: balharántpólya, 1. mező: kígyós bot, 2. mező: oroszlán: bottal (félholdas), bottal (liliomos?), sisakdísz: oroszlán karddal (szablya), 2 szárny
Ágoston, kisjókai
oroszlán: karddal (szablya), holdon, téren, sisakdísz: kar*: páncélos, nyíllal
Ágotha
vitéz: páncélos, karddal (szablya), koronaval, oroszlánon, téren, sisakdísz: nincs
Agustich
daru: téren, nyakán nyíllal átlőtt, sisakdísz: daru: nyakán nyíllal átlőtt
Agyagási
kar*: karddal, sisakdísz: nincs
Agyagos cs.
leopárd: karddal (szablya), koszorúval, téren, sisakdísz: leopárd: karddal (szablya), koszorúval
Agyó cs.
2 vitéz: öveiken karddal (szablya), sisakdísz: vitéz: növekvő
Aich
medve, liliom (heraldikai), csillag, sisakdísz: lándzsa, 2 szárny
Aichlburg
négyelt: 1. mező: hasítva felezett: 1. a.: griff, 1. b.: 2 balharántpólya, köztük 2 ruta, 2. és 3. mező: városfal: 1 toronynyal, 4. mező: hasítva felezett: 4. a.: 2 balharántpólya, köztük 2 ruta, 4. b.: griff, kispajzs: hasítva felezett: 1. mező: mór: 3-as makkág*gal, 2. mező: 3 pólya (pólyázott), sisakdíszek: 1.: test (bányász), 2. test (sas*: szárnyakkal, fej és lábak nélkül), 3. sas*: kétfejű, rajtuk 1-1 fogó, 4. mór: 3-as makkág*gal, 5. makk, 2 elefántormány: makkal a végükön, 6. oszlop: koronas, borostyánnal, 7. test (király: koronas)
Aichpichl
négyelt: 1. és 4. mező: sas*: koronas, 2. és 3. mező: 2 balharántpólya, kispajzs: griff: 2-es makkág*gal, sisakdíszek: 1.: sas*: koronas, 2.: 6 strucctoll
Aigner
pelikán: téren, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Aisztorffer
daru: kő*vel, hármas halom, sisakdísz: daru: kő*vel
Ajkas
oroszlán: karddal (szablya), téren, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Ajkay
lovas: karddal (szablya), téren, sisakdísz: galamb, 2 szárny
Ajtay 1647
egyszarvú: növekvő, tőrrel
Ajtaj 1673
kar*: páncélos, 3-as rózsaág*, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Ajtaj 1705
kar*: páncélos, 3-as liliomág*, sisakdísz: kar*: páncélos, 3-as liliomág*
Ajtay, sárdi
delfin: koronas, szigonynyal átszúrt
Ajtaj, debreceni
kar*: karddal, koronan, sisakdísz: nincs
Ajtay, széplaki
ásó, 2 ekevas
Ajtai, ajtai
kar*: páncélos, karddal, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal
Ajtai, felsőcsernátoni
kar*: páncélos, karddal (szablya), emberfej, sisakdísz: madár (túzok)
Ajtay, vajasdi
daru: karddal (szablya), csőrében 3-as kalász, hármas halom, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Ajtay, váradi
négyelt: 1. és 4. mező: fa*, 2. és 3. mező: 2 madár: szigonynyal átlőve, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ajtai, szárazajtai
madár: csőrében 3-as kalász
Ajtics–Horváth
oroszlán: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ajtoni, ujtordai
2 lovas, 9 gyalogos (bandérium): 2 zászlóval, sisakdísz: 3 zászló
Aytoni 1618
galamb: zöld ág*gal, hegyen, sisakdísz: nincs
Ajtós
kapu, hármas halom, sisakdísz: test (mór), süveggel, 2 szárny
Akácz 1617
Továbbá: Heer, Debreczeny címer
oroszlán: lándzsával, sisakkal, hármas halom, sisakdísz: kard: kígyóval
Akács, baromlaki
vitéz: karddal, halom, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Akacs 1538
sárkány, esetleg madár (talán sas*)
Ákay, ákai
kar*: páncélos, karddal, oroszlán, csillag, sisakdísz: oroszlán: növekvő
Akay, eademi és hradnai
kar*: páncélos, karddal (szablya), török fej, a pajzson: korona
Akomér m. Romhányi
hattyú: vízen (tó*), hold, 4 csillag, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), török fejjel
Ákos nemzetség
2 hal*, sisakdísz: lányfej: koronas, 2 hal*lal
Ákos István
1. CÍMER: osztatlan: 2 szárny, pálmaág*, kispajzs: cölöp,
2. CÍMER
: osztatlan: 2 szárny, emberfej: sisakos, kereszt (kettős), kispajzs: ráma (fodros)
Ákos nembeli Mikes
sisakdísz: sas*: koronas, golyón
Ákossy
oroszlán: karddal átszúrt, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal átszúrt
Alacskai
oroszlán: növekvő, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Alaghy
Továbbá: Bekény címer
vágva felezett
: 1. mező: farkas: növekvő (előtűnő), nyíllal, 2. mező: 2 liliom (heraldikai), sisakdísz: farkas: növekvő, nyíllal
Albánia
1. CÍMER (régi): oroszlán,
2. CÍMER
: sas*: kétfejű, sisak
Albeni
oroszlán: koronas, ráma, sisakdísz: oroszlán: növekvő, koronas
Albisi
Továbbá: albisi Zólyomi címer
sasfej
: koronas, nyíllal átszúrt, sisakdísz: sasfej: koronas, nyíllal átszúrt
Alcsil címere
eke*: téren, fa*
Alcsút
kar*: páncélos, karddal (szablya), sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Alcsútdoboz
kar*: páncélos, karddal (szablya)
Áldássy
négyelt: 1. és 4. mező: hajó: tengeren, 2. és 3. mező: vágva felezett: oroszlán: színváltó, karddal (szablya), sisakdísz: griff: növekvő, kereszttel (lóherevégű), 2 szárny
Aldebrő
szőlőmetsző kés, levél, szőlőtóke
Áldor cs.
hasítva felezett: pajzsfő: Isten szeme, 1. mező: 4 liliom (heraldikai), 1 csillag, 2. mező: férfi (Aesculap): kígyós bottal, téren, sisakdísz: kürt
Alexich
2 liliom (heraldikai) között: harántpólya*: 3 fél-kereszttel (mankós), sisakdísz: 2 szárny
Alexievics
függönyosztással ötödölt: ráma: rutázott, 1. mező: sas*, 2. mező: , nap, alatta hold, 3. és 5. mező: 2 pólya (hullámos), 4. mező: ló*: téren, sisakdísz: ló*, 2 szárny
Alexius
téren: strucc: golyón, karddal (szablya), csőrében patkó, sisakdísz: strucc: karddal (szablya), csőrében patkó
Allaga
oroszlán: téren, oszlop, sisakdísz: griff: növekvő: karddal (szablya)
Almásy, zsadányi
szarufa, 2 egyszarú, galamb: csőrében zöld ág*gal, koronan, hármas halom, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Almásy 1587
függönnyel harmadolt: 1., 2. és 3. mező: liliom, sisakdísz: lilioml
Almásy 1677
függönnyel harmadolt: koszorú, 1. és 3. mező: egyszarvú, 2. mező: galamb: csőrében zöld ág*gal, koronan, halom, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Almásy 1603
almafa*, hármas halom, sisakdísz: almafa*, hármas halom
Almássy 1625
oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), hármas halom, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú: karddal (szablya), hármas halom
Almásy 1648
lovas: téren, sisakdísz: 3 nyíl, 2 babérág*
Almásy 1668
lovas: téren, sisakdísz: kar*: karddal
Almásy 1676
kar*: nyíllal átlőtt, karddal, török fejjel, halom, sisakdísz: nincs
Almay
négyelt: 1. mező: horgony, 2. mező: 3 liliom (heraldikai), 3. mező: 3 méh, 3-as hegy, 4. mező: oroszlán: növekvő, ág*gal, vízen (pajzstalp: fodros), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), 2 szárny
Álmosd
vágva felezett: 1. mező: 2 rózsa, 3 káka, 1. mező: nap, a pajzson: korona
Alpári
oroszlán: koronas, növekvő, karddal, hegyen, sisakdísz: 3 levél
Alsáni
1. CÍMER: telek (sakkozott), kar* (előbukkanó): 3-as rózsaág*gal,
2. CÍMER
: pajzsfő (darabolt), kar* (előbukkanó): 3-as rózsaág*gal,
3. CÍMER
: pajzsfő (sakkozott), kar* (előbukkanó): 3-as rózsaág*gal
Alsó-Ausztria
1. CÍMER: 5 sas*, sisakdísz: griff-fej: koronas, 2 szárny
2. CÍMER
: 5 sas*, a pajzs fölött: főhercegi süveg
Alsóőr
vitéz
Alsószölnök
ekevas, csoroszlya, hármas halom, a pajzson: grófi korona
Alsótelekes
kereszt, 2× csoroszlya, és ekevas, 2× bányászék, és bányászkalapács
Alsózsolca
ekevas, csoroszlya, sisakdísz: szarvas: növekvő, fején kettős kereszt
Alth
vitéz: páncélos, téren, buzogánynyal, sisakdísz: kar*: páncélos, buzogánynyal
Althann
pólya: betűvel, sisakdísz: korona, pálma
Alvinczi
négyelt: 1. és 4. mező: kar*: páncélos, karddal (szablya), 2. és 3. mező: daru: téren, kő*vel, csőrében ág*gal, kispajzs: oroszlán: téren, sisakdísz: 3 strucctoll, vagy bárói korona a pajzson
Amadé, Aba
pólya
Amade, várkonyi
1. CÍMER: 3 oldalék*,
2. CÍMER
: vágott pajzs, rajta 3 oldalsó ék*: hajlított, 1. sisakdísz: griff: növekvő, karddal (szablya), szívvel: lángoló, 2. sisakdísz: 2 szárny: 3 ék*kel: hajlított, 3. sisakdísz: 2 elefántormány, 2 zászló, sisaktartók: 2 kutya (agár)
3. CÍMER: 3 sárkányfog, sisakdísz: oroszlán,
4. CÍMER
: sárkányrend: koronás, benne 3 sárkányfog az állkapocsban, sisakdísz: 3 sárkányfog az állkapocsban
Ambrózfalva
hasítva felezett: 1. mező: 3 kalász, 2. mező: kettős kereszt, hármas halom
Ambrózy
vágva felezett: 1. mező: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), 2. mező: sas*, a pajzson: bárói korona, pajzstartók: 2 oroszlán: növekvő, karddal; vagy sisakdísz: oroszlán (növekvő), karddal (szablya), 2 sasszárny között
Ambrusházy
kar*: téren, 3 liliommal (természetes), sisakdísz: kar*: 3 liliommal (természetes)
Amnesmayer
pajzsfő, 2 ék*: egy szegett, és egy 3 rózsa-val, 2 liliom (természetes): szalaggal átkötve, sisakdísz: mórtörzs: hasított, 2 szárny: vágva harmadolt, 3-3 rózsa-val
Anarcs
hasítva felezett: pajzstalp, 1. mező: alma, 2. mező: kalász, a pajzson: korona
Andocs
3 csillag, 3-as kalász, daru: kitárt szárnyú, kettős kereszttel, koronan
Andrássy, krasznahorkai
1. CÍMER: 2 oroszlán: egymással szembefordult, koronat tartva, halom, (néha hármas halom) címerpalást, sisakdíszek: 1.: oroszlán: növekvő, 2.: vitéz: növekvő: páncélos, karddal (szablya), 3.: oroszlán: növekvő, pajzstartók: 1-1 vadember: bunkóval, jelmondat: Fidelitate et Fortitudine,
2. CÍMER (grófi)
: négyelt: 1. és 4. mező: kar*: páncélos, karddal (szablya), falon, 2. és 3. mező: harántolt, benne griff: színváltó, kispajzs: 2 oroszlán: egymással szembefordult, koronat tartva, sisakdíszek: 1.: oroszlán: növekvő, 2.: vitéz: növekvő: páncélos, karddal (szablya), 3.: griff: növekvő, pajzstartók: 1-1 sas*: visszanéző
Andrássy, siklai
vitéz: karddal (szablya), téren, török fej, a pajzson: korona
Andrássy, nemeskéri
vitéz: karddal (szablya), török fejjel, halom, sisakdísz: nincs
Andrásy, nagypakai
oroszlán: karddal (szablya), halom, sisakdísz: sólyom
Andrássy, tarcali
kar*: karddal (szablya), tulipán, halom, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Andreánszky
1. CÍMER: pelikán: téren, sisakdísz: pelikán,
2. CÍMER
: pelikán: téren, 3 csillag (felül), a pajzson: korona (bárói), pajzstartók: 2 oroszlán
Andreovich 1763
függöny által harmadolt:, 1. mező: sas*: előbukkanó, 2. mező: kürt, 3. mező: ló*: álló, (vagy farkas), sisakdísz: kar*: karddal (szablya), 2 szárny
Andreovics 1785
Továbbá: Bieliczky címer
hasítva felezett
:, 1. mező: harántolt: harántpólya: 3 csillaggal, 1.a. mező: kéve: előbukkanó, 1.b. mező: bika: téren, 2. mező: vágott, 2.a. mező: galamb: repülő: csőrében zöld ág*gal, harántpólyán, 2.b. mező: zerge: hármas halom, sisakdísz: zegre: növekvő, 2 szárny, 1-1 csillaggal
Andreovits 1804
vágva felezett: 1. mező: sas*, 2. mező: 3 rózsa, sisakdísz: egyszarvú: növekvő, visszanéző
Angern
2 horog, sisakdísz: 2 horog, 2 szarvasagancs
Angyalossi
oroszlán: növekvő, koronaból, karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Anjou-ház
A Capeting-ház ágainak címerei:

Alaptípusok: 1. CÍMER: liliomokkal bevetett pajzs (Ó-Franciaország); 2. CÍMER: 3 liliom (Új-Franciaország).
Az ágak címerei
: 1. CÍMER: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér (Kapeting Anjou-ház); 2. CÍMER: liliomokkal bevetett rámában (Valois Anjou-ház); 3. CÍMER: liliomokkal bevetett, harántpólya (Valois Anjou-ház); 4. CÍMER: liliomokkal bevetett, harántpólya: összerovott (Evreux-ház); 5. CÍMER: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér: vágott (Poitiers grófok); 6. CÍMER: liliomokkal bevetett, ráma: darabolt (Valois-Burgundiai-ház); 7. CÍMER: 3 liliom, harántpólya: lebegő (Condé hercegek); 8. CÍMER: 3 liliom, 3hajtókás tornagallér (Orléans hercegei); 9. CÍMER: 3 liliom, ráma (Anjou hercegei); 10. CÍMER: ötször harántvágott, ráma (Burgundiai-ház); 11. CÍMER: sakkozott (Vermandois-ház); 12. CÍMER: sakkozott, ráma (Dreux-ház); 13. CÍMER: sakkozott, ráma, rajta hermelines telek (Dreux-Normandiai-ház); 14. CÍMER: hermelines pajzs (Dreux-Normandiai-ház); 15. CÍMER: 3 golyó (Courtenay-ház); 16. CÍMER: liliomokkal bevetett, ráma: golyókkal megrakott (Alençon-ház); 17. CÍMER: hasított pajzs, 1. mező: liliomokkal bevetett, 2. mező: Navarra-lánc: hasított (Franciaország és Navarra királyai); 18. CÍMER: liliomokkal bevetett, harántpólya: 3 álló oroszlánnal (Bourbon-La Marche); 19. CÍMER: 3 liliom, ráma: 8 zarándokkagylóval (Bourbon-Párma); 20. CÍMER: mancsos kereszt (Jézusrend), rajta armilláris gömb, rajta harántpólya, gyűrűben: 19 ötágú csillaggal, a boglárpajzsban 3 liliom, 3hajtókás tornagallérral (Bourbon-Orléans) (Orléans-Bragança/Brazil Császárság); 21. CÍMER: liliomokkal bevetett, harántpólya, pajzsfő: benne jeruzsálemi kereszt (Bourbon-Busset-ház); 22. CÍMER: hasított pajzs, 1. mező: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér, 2. mező: jeruzsálemi kereszt (Nápolyi-Anjou-ház); 23. CÍMER: 3 (vörös) szarufa, (ezüst alapon) (Dreux-Normandiai-Machecoul-ház);
Családtagok főbb címerei
: 1. CÍMER: hasított pajzs, 1. mező: liliomokkal bevetett, 2. mező: bástyakkal bevetett (Alphonse de Poitiers); 2. CÍMER: liliomokkal bevetett, ráma: bástyakkal megrakott (I. Károly szicíliai király); 3. CÍMER: négyelt, 1. és 2: 3 arany liliom, 2. és 3. (vörös) mező (Franciaország-Albret); 4. CÍMER: 3 liliom, ráma: 8 zarándokkagylóval (Bourbon-Párma); 5. CÍMER: (széles) harántpólya: liliomokkal bevetett, rajta harántpólya (Bourbon-Lavedan Károly); 6. CÍMER: 3 liliom, harántpólya, rajta balharántpólya (Gaston de Bourbon); 7. CÍMER: 3 liliom, harántpólya: lebegő, rajta balharántpólya (Henri de Bourbon); 8. CÍMER: négyelt, 1. és 4.: liliomokkal bevetett, 2. és 3.: 7-szer vágott (Martell Károly); 9. CÍMER: hasított, 1. mező: hétszer vágott, 2. mező: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér (Károly Róbert magyar király); 10. CÍMER: négyelt, 1. mező hasított, 1a.: hétszer vágott, 1b.: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér, 2.: sas*: koronas, 3.: kettős kereszt, hármas halom, 4.: 3 (2-1) leopárdfej: koronas (Nagy Lajos magyar király); 11. CÍMER: hasítva harmadolt: 1.: 7-szer vágott, 2.: jeruzsálemi kereszt, 3.: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér (András, címzetes nápolyi király); liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér, rajta harántpólya (I. Fülöp, tarantói herceg); 12. CÍMER: hasított pajzs, 1. mező: ugyanaz, 2. mező: kereszt, a szárai között körbe írt keresztek, a sarkaiban kisebb görög keresztek (I. Fülöp, tarantói herceg); 13. CÍMER: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér, rajta (hermelines) telek (Berengár Rajmond); 14. CÍMER: hermelines pajzs, (vörös) ráma (VII. Guy, Penthièvre);

Egyéb címerek a családtagok címereiben
: delfin (Dauphiné), hermelines mező (Normandia); +++ 2 leopárd (Normandia); +++ 1 leopárd (Guyenne); +++ 1 leopárd (Aquitánia); +++ 3 leopárdfej: koronas (Dalmácia); +++ vágott pajzs, rajta természetes leopárd: ágaskodó (Lucca); +++ (ezüsttel és vörössel) vágott pajzs (Lucca); +++ (ezüst) párduc: ágaskodó (zöld alapon) (Stájerország); +++ (vörös) 2 oroszlán: lépő (arany alapon) (Bigorre); +++ 3 (fekete) oroszlán: lépő (arany alapon) (Karintia); +++ (fekete) oroszlán (arany alapon) (Flandria); +++ (arany) oroszlán (fekete alapon) (Brabant); +++ (vörös) oroszlán arany (alapon) (Hollandia); +++ (vörös) oroszlán (ezüst alapon) (Armagnac); +++ (arany) oroszlán: szembenéző (vörös alapon) (Rodez); +++ (vörös) oroszlán: kétfarkú (ezüst alapon) (Limburg); +++ (vörös) oroszlán: kétfarkú, koronas (ezüst alapon) Luxemburg-Saint-Pol); +++ (vörös) oroszlán: kétfarkú, koronás, (ezüsttel és kékkel 9-szer) vágott mezőben (Luxemburg); +++ oroszlán: koronas, (vörössel és ezüsttel hatszor) harántvágott (kék alapon) (Rossi di Parma); +++ (fekete) oroszlán: koronas, (ezüsttel és vörössel 9-szer) vágott mezőben (Estouteville); +++ (vörös) oroszlán: (kék) koronás (arany alapon) (Örményország); +++ (vörös) oroszlán: (arany) koronás (ezüst alapon) (Ciprus); +++ (kék alapon) 3 (ezüst) pólya, rajtuk (vörös) oroszlán: (arany) koronás (Lusignan-Ciprus); +++ (vörös) pajzsfő (ezüst alapon) (Avaugour); +++ (ezüst alapon vörös) pajzsfő, mindkettőn (kék) oroszlán: koronas (Vendôme); +++ oroszlán, ráma: lebegő, ellenliliomos (Skócia); +++ (bíbor) oroszlán: koronas (Leon); +++ (arany) oroszlán: koronas, (arany) darabokkal beszórt (kék) mezőben (Nassau); +++ (ezüst) sas*: koronas (vörös alapon) (Lengyelország); +++ 5 sas* (2-2-1) (Alsó-Ausztria); +++ (kék) sas*: pánttal (ezüst alapon) (Krajna); +++ (vörös) sas*: pánttal (ezüst alapon) (Tirol); +++ (arany) sas* (vörös alapon) (Préaux); +++ harántnégyelt: 2. és 4. mező: 4 cölöp (Aragónia); +++ 1. és 3. mező: (fekete) sas* (ezüst alapon) (Szicília, együtt: Nápoly-Szicília); +++ kereszt: talpasvégű, a szárai között egy-egy sas* (Guastalla/Mantova); +++ (fekete [vagy arany]) sas*: koronas (ezüst alapon) (Savoya, régi), a mellén (ezüst) kereszt (vörös alapon) (Savoya, új); +++ (kilencszer) sakkozott, pajzsfő: kétfejű sas*sal (Pallavicini); +++ kígyó: koronas, (ember) gyermeket elnyelő (Milánó); +++ vár*: 3bástyás (Kasztília); +++ gránátalma (Granada); lovas: karddal, pajzszsal: kettős kereszttel (Litvánia); +++ jeruzsálemi kereszt (Jeruzsálem); 7-szer vágott (Ó-Magyarország); +++ kettős kereszt, hármas halom (Új-Magyarország); +++ 2 hal (márna): keresztvégű keresztekkel bevetett alapon (Bar); +++ 4 cölöp (Aragónia); +++ liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér (Nápolyi-Anjou); +++ (ezüst) pólya (vörös alapon) (Ausztria); +++ (ezüst) pólya (vörös alapon) (da Correggio); +++ (ezüst) pólya (fekete alapon) (Borselleen); +++ harántpólya: 3 alerionnal (Lotharingia); +++ liliomküllő: pajzson (Cleve); +++ (arany alapon) pólya: sakkozott (ezüsttel és vörössel) (La Marck grófság); +++ harántrutázott pajzs (Bajorország); +++ 3 három gereblyefej (Rethel); +++ 3 gyűrű: felülre tolt (La Vieuville); +++ 2 tehén: kolomppal (Béarn); +++ 1-2-2-1 golyó: a felsőben 3 liliom (Toszkána); +++ 6 liliom (3-2-1, gyakran 1-2-2-1) (Farnese/Párma); +++ (zöld) kereszt (ezüst alapon) (Szent Lázár Lovagrend); +++ (arany) kereszt (vörös alapon), szárai között egy-egy B-betű: kifelé forduló (vagy tűzkő) (Paleologos/Konstantinápoly); +++ (arany) kereszt (vörös alapon), a szárai között körbe írt keresztek, a sarkaiban kisebb görög keresztek (Konstantinápoly); +++ (arany) horgonyvégű kereszt (vörös alapon) (Akháj Fejedelemség); +++ (kék) kereszt (ezüst alapon) (Portugália, régi); 5 (1-3-1) kisebb pajzs, bennük 5 (2-1-2) golyó, ráma: 7 toronynyal (Portugália); +++ vágott mezőben: ág* virágokkal (Malaspina); +++ négyelt, 1. és 4. mező: 3 cölöp, ezeken pólya, 2. és 3. mező: 3 pólya: hullámos (Landi);
Annavölgy
négyelt: 1. mező: lámpás, 2. és 3. mező: 5-ször vágott, 4. mező: bányászék, és bányászkalapács
Antal, geszti
kar*: karddal (szablya), vér*es, sisakdísz: nincs
Antalffy
Továbbá: Antalffy-Zsíros címer
ló*
, növekvő, pajzstalpból, sisakdísz: ló*, növekvő
Antimus
Továbbá: Tapsonyi címer
sas*
, sisakdísz: kar*: kés*sel átszúrt
Antonovics
galamb: hegyen, zöld ág*gal, sisakdísz: nincs
Antos
kar*: 3 nyíllal, hegyen, ezen borostyán tekeredik, sisakdísz: nincs
Antwerpen
hasítva felezett: 1. mező vágott, 1.a.: kétfejű sas*, 1.b.: vár: térben, 2 kéz, 2. mező: 3 cölöp, rajtuk pajzsban, kétfejű sas*, mindkét mezőn pajzstalp: cölöppel
Ányos
szarvas: álló, átlőtt, téren, sisakdísz: szarvas: növekvő, átlőtt
Apaffy
1. CÍMER: szőlőtőke, rajta kard, rajta sisak,
2. CÍMER
: nap: előbukkanó, rajta kard
Aparhant
domborúan vágva felezett: 1. mező: szőlőtőke, 5 búzakalász; az osztóvonalon pólya: domború, 5 rózsaval megrakva, 2. mező: csoroszlya, ekevas, 2 pálmaág
Apátfalva
madár (bíbic), fölötte kereszt: talpas, nád (sáss*), pajzstalp: hullámos, 5-ször vágott
Apáthy
1. CÍMER: kar*: karddal (szablya), sisakdísz: nincs,
2. CÍMER
: kar*: írótollal, sisakdísz: madár (galamb?),
3. CÍMER
: kar*: írótollal
Apor
1. CÍMER: kar*: karddal (szablya), koronan, kereszt: görög,
2. CÍMER
: kar*: karddal (szablya), halom-on, koronan, kereszt: görög
Áporka címere
lovas: téren
Appel
vágva felezett:, 1. mező: kosfej: szembenéző, 2. mező: 2 tölgyág: harántkeresztesen, 3-3 makkal, 3-3 méhtől kísérve, sisakdísz: ló*: növekvő, 2 szárny között
Apponyi
négyelt: 1. mező: kar*: kürttel, koronan, 2. mező: várfal: hármas halom-on (3 hegyen), 2 toronnyal, köztük országalma, 3. mező: oroszlán: kétfarkú, befelé forduló, a 4. mező vágott, 4a.: korona: 3 strucctollal, 4b.: 3 pólya: hullámos, boglárpajzs: mórfej: szájában leveles rózsa, a pajzson: grófi korona, sisakdíszek: 1.: sólyom, 2.: kar*: karddal (szablya), 3.: szárnyas karom
Aracs cs.
vitéz: téren, karddal (szablya), zászlós lándzsaval, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya), zászlós lándzsaval
Arad város
vágva felezett:, 1. mező: vár*, 3 toronynyal, 2. mező: 2 pólya: hullámos, rajtuk bástya, fölötte kar*: páncélos, karddal (szablya), 2 gránát? között, a pajzson: korona
Arad vármegye
vágva, alul hasítva harmadolt:, 1. mező: 2 oroszlán: egymással szembeforduló, fa*t: kitépettet tart, 2. mező: 2 pólya: hullámos, 3. mező: vár*: 3 toronynyal, téren, a pajzson: korona
Arak
ekevas, fölötte betűk: AK ligatúra, fölötte kígyó, az összes 2 babérág között
Arany
1. CÍMER: kar*: karddal (szablya), koronan, halom-on, sisakdísz: kar*: karddal (szablya),
2. CÍMER
: török fej: levágott, oroszlán, és egyszarvú tartja, fölötte csillag, alul téren, test, sisakdísz: oroszlán: karddal, 2 lándzsa között: zászlós
Arco
íj*, sisakdísz: ember: íjász
Arday alias Szabó
hattyú: vízen, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Argay
négyelt: 1. és 4. mező: oroszlán: karddal (szablya), pajzszsal, téren, 2. és 3. mező: balharántpólya: farkasfog*gal, fölötte és alatta 1-1 kéve, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Arizy
függöny: 1-1 egyszarvúval, alul rizsföld, fölötte csillag, sisakdísz: vitéz: karddal (szablya)
Armbrust
1. CÍMER: harántolt mező, rajta oroszlán: kétfarkú, számszeríjjal: lefelé fordított, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú, növekvő, számszeríjjal: lefelé fordított,
2.CÍMER
: négyelt pajzs: 1. és 4. mező: oroszlán: koronas, kétfarkú, számszeríjjal: lefelé fordított, 2. mező: babérbokor, hármas halom-on, sisakdísz: oroszlán: koronas, kétfarkú, számszeríjjal: lefelé fordított
Ároktő
galamb, 2 kaszapenge-n: harántkeresztesen, alattuk pólya: hullámos
Árpád-ház
7-szer vágott mező
Artandy
Továbbá: Korcholyás, Rusa, Lely címer
pelikán alatt, 2 oroszlán: koronaval, virág: rózsa, halom, sisakdísz: pelikán
Árva vármegye
medve, 2 fenyő között, hármas halom-on, rajta pólya: hullámos, sisakdísz: oroszlán: növekvő, kétfarkú, koronas
Ary
vitéz: páncélos, téren, karddal, fent hold, csillag, lent betűk (A.B.), sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya), csillag, 1 szárny
Asbóth
1. CÍMER: vitéz: karddal (szablya), téren, mellette csillag, kéve, fölötte hold, sas*, csillag, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya),
2. CÍMER
: vitéz: karddal (szablya), téren, mellette csillag, kéve, fölötte nap, sas*, csillag, hold, sisakdíszek: 1.: vitéz: növekvő, karddal (szablya), 2 szárny között, 2.: bástya, 2 szárny között, rajtuk 1-1 gránát
Aszalai, szendrői
griff: téren, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: griff: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Aszalai, fonyi
galamb: zöld ág*gal, koronan, 2 kard, és 2 szárny között, sisakdísz: galamb: szalaggal
Asztalos 1675
ráma, farkas: halom-on, csákánynyal, fölötte csillag, hold, sisakdísz: vitéz: növekvő, 3 kalászszal
Asztry
sas*: felszálló, hegyen, vízen, nap: előbukkanó, sisakdísz: 2 szárny
Aszúvölgyi
medve: növekvő, felhőből, gyűrűkkel (füleiben, orrában), sisakdísz: medve: növekvő, felhőből, gyűrűkkel (füleiben, orrában)
Athanaszievich
balharántolva felezett: 1. mező: sas*, 2. mező: pegazus, hármas halom-on, az osztóvonalon: balharántpólya: 3 csillaggal, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Athfi
kétfejű sas*, fölötte csillag
Athinai cs.
sas*: koronas, növekvő
Auersperg
bika: növekvő, hármas halom-on: lebegő, sisakdísz: bika: növekvő
Augusz
oroszlán: kétfarkú, száján karddal (szablya) átszúrva, hármas halom-on, sisakdísz: oroszlán: növekvő, kétfarkú, száján karddal (szablya) átszúrva
Auróra címer
oroszlán: kétfarkú, kettős kereszttel, téren, nap: előbukkanó, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú, növekvő, karddal (szablya)
Ausztria
Továbbá: Babenbergek
pólya
Avas
(Miskolc városrésze)
hasítva felezett
: 1. mező: latin kereszt, 2. mező: szőlőtőke, pajzstartók: tölgyág*, babérág*

B[szerkesztés]

Bán 1693
korona: téren, rajta koszorú, sisakdísz: oroszlán: karddal (szablya), 3 liliommal
Babay
fa*: halom-on, sisakdísz: fa*: halom-on
Babochay
1. CÍMER: pelikán, halom-on, a pajzson: korona (bárói)
2. CÍMER
: oroszlán: karddal (szablya), téren, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Babolcsay
oroszlán: karddal (szablya), török fejjel, hármas halom-on, sisakdísz: oroszlán: karddal (szablya), török fejjel
Bábolna
ló*: ágaskodó, nyereggel, kantárral, billog: B-betű, és Szent Korona (Bábolna billog)
Babonics címer
balharántolva felezett: 1. mező: oroszlán: növekvő, 2. mező: 3-szor balharántvágott
Bábonymegyer
balharántolva felezett: az osztóvonalon: balharántpólya, rajta ecset. 1. mező: lovas: növekvő, 2. mező: kéve
Baboss
kar*: karddal (szablya), korona-n, csillag, sisakdísz: kard, 2 szárny között)
Báchmegyey
Továbbá: Bácsy címer
griff
, nyíllal, sisakdísz: griff: növekvő, nyíllal
Bács-Bodrog vármegye
szent (Szent Péter apostol): karddal, könyvvel, glória-val)
Bács-Kiskun megye
hasítva felezett: a hullámos pajzstalp: 2-szer vágott, színváltó, 1. mező: szent (Szent Péter apostol): karddal, könyvvel, glória-val, 2. mező: vitéz: karddal (szablya), a pajzson: falkorona
Bácsi címere
pajzsfő: sakkozott, harántkereszt (András-kereszt), a pajzson: falkorona)
Bácsmegyey 1598
vitéz: páncélos, téren, karddal, sisakdísz: 2 szárny között, vitéz: páncélos, növekvő, karddal, török fejjel
Bácsy 1621
2-1 csillag: ragyogó, sisakdísz: griff: korona-s, 3 nyíllal
Bachó, dezséri
medve: téren, 3 nyíllal, sisakdísz: galamb, tollal)
Bachruch
oroszlán: kalapácscsal, sisakdísz: oroszlán: növekvő, kalapácscsal
Bacsó, debreceni
oroszlán, sarlóval, kéve-vel, sisakdísz: oroszlán: növekvő, sarlóval, kalászszal)
Bag címere
2 halom között, 3 kalász, pajzstartók: 2 szőlőfürt
Bagdy
ember (férfi): széken ülő, könyvvel, sisakdísz: nincs
Baghy 1684
Továbbá: Oláhpataki 1684, Deák aliter Michalkó, Kempiss 1684
oroszlán
: kétfarkú, karddal, liliommal, téren, sisakdísz: oroszlán: növekvő, kétfarkú, karddal, liliommal
Baghy 1697
farkas: növekvő, korona-n, halom-on, zöld ág*gal, sisakdísz: kard
Baghy, szécsényi
hajó: vitorlás gálya, vízen, fölötte nap, félhold, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), szárny
Baghy, tarpai
oroszlán: korona-s, karddal, medve, hármas halom-on, fölöttük csillag, sisakdísz: oroszlán: növekvő, korona-s, karddal
Bagi István
harántolva felezett: 1. mező: kosár, 3 kenyérrel, 2. mező: hal, pajzstartók: papi kalap, 6-6 bojttal, mitra, körmeneti kereszt, pásztorbot, jelmondat szalagon Attenta caritate
Bagos
sólyom: felszálló, jobbjában korona, hármas hegyen, pajzstartó: sárkányrend
Bagotay m. Molnár
Továbbá: Kolos 1665, Eszthergamy 1665
galamb
: felszálló, zöld ág*gal, hármas halom-on, sisakdísz: galamb: felszálló, zöld ág*gal)
Baich, varadiai
griff, ráma: 8 csillaggal, sisakdísz: griff: szárnyatlan, 2 szárny között
Bailla
kar*: karddal (szablya), korona-n, halom-on, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Baillet de Latour
1. CÍMER: vitorla, a pajzson: grófi korona, pajzstartók: 2 sas, jelmondat szalagon: Vous Perdez Temps,
2. CÍMER
: ugyanaz, sisakdísz: szamárfej
Baja
Ádám és Éva, téren, almafa*, kígyóval, a pajzson: korona
borbátvizi Bája
vitéz: növekvő, korona-ból, karddal (szablya), sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
karánsebesi Bája
lovas: páncélos, téren, lándzsa-val, török fejes, sisakdísz: nincs
Bajnay
farkas, 3 természetes liliommal, hármas halom-on, sisakdísz: farkas: növekvő, 3 természetes liliommal
Bántó m. Asztalos
sólyom: téren, íj*jal, sisakdísz: nincs
Báthory, ecsedi, somlói
1. CÍMER: 3 oldalsó ék*,
2.CÍMER
: 3 sárkányfog
Báthory, gagyi
sas*: szárnyán korona
Báthory 1702
vitéz: páncélos, téren, karddal (szablya), rajta török fej
Bindász m. Almásy
daru: kő*vel, hármas halom, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Bornemissza m. Abstemius
hattyú: zöld ág*gal

C-Zs[szerkesztés]

Debrői
pólya
Doboz
vitéz: páncélos, karddal (szablya)
De Dominis
négyelt: 1. és 4. mező: sasfej: kétfejű, koronas, 2. és 3. mező: pólya, fölötte csillag
Gagyi
vágott, fölötte balharántpólya, sisakdísz: sas*: növekvő, csőrében koszorúval, szárnyán koronas
Hajdúk címere, 1605
Továbbá: Aczél 1605
sárkányrend
, kar*: karddal, pisztoly, nap, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal, szablyaval
Hanvai alias Cselénfi
sisakdísz: emberfej: 2 hallal
Jakab alias Pelsőczi
Továbbá: pelsőczardói Pelsőczi, Arday 1668
galamb: nyíllal átlőtt, hármas hegyen, sisakdísz: galamb: nyíllal átlőtt
Kiss m. Ákoncz
Továbbá: ittebei és eleméri Kiss
hasítva felezett
: 1. mező: sas*: hasított (előtűnő), 2. mező: vágva felezett: pólya, 2. a.: 3 csillag, 2. b.: oroszlán, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Kovács m. Ambrus
kar*: 3 virággal (rózsa), sisakdísz: korona
Lipóczi
ikerpólya
Nekcsei
ikerpólya
Péter, athai
lovas: lándzsaval, hármas halom-on, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Szereday
Továbbá: Bán, Nagy másképpen Balogh, Szabó és Nagy család
vágva felezett
: 1. mező: galamb: felszálló, írótollal, 2. mező: kígyó: koronas, karddal (szablya), sisakdísz: 2 strucctoll
Szilézia
1. CÍMER: sas*: koronas, pánttal, a pajzson: fejedelmi süveg, (SZILÉZIA),
2. CÍMER
: sas*: pánttal, sisakdísz: sas*: koronas pánttal, pávatoll-ernyődeszka-n, (ALSÓ-SZILÉZIA),
3. CÍMER
: sas*, sisakdísz: pávatoll-bokréta, (FELSŐ-SZILÉZIA)
Szunyogh m. Árvay
bástya: 3 (természetes) liliommal, négyes halom-on, sisakdísz: 3 (természetes) liliom
Turcsek
Továbbá: Török, Árvay címer
1. CÍMER: leopárd (természetes): karddal, halom-on, sisakdísz: leopárd (természetes): növekvő, karddal,
2. CÍMER
: leopárd (természetes), halom-on, sisakdísz: leopárd (természetes)

Lásd még: A címerhatározás szabályai, Címerhatározó, Heraldika