Címerhatározó/Mutató

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Jump to navigation Jump to search
Hat. kulcs
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

CímerhatározóMutató

Lehetőség van arra, hogy a keresett címert ne csak a határozói kulcsok által találhassuk meg, hanem a címerben előforduló címerábrák és pajzstagolások által is. Ezt a cél szolgálja a Címerhatározó mutatója. A Mutató azon címereket is tartalmazza (ellentétben a határozói kulcsokkal), amelyekről nem áll rendelkezésre kép, csak címerleírás, esetleg annak töredéke. (Mint pl. az Akacs címer esetében.)

Amennyiben csak egy címszóra (címerábrára vagy pajzstagolásra) szeretnél rákeresni, elégséges azt beírni a keresőbe. A találatokat a kereső kiemeléssel fogja jelölni.

Amennyiben több olyan címszóra szeretnél rákeresni, melyek megtalálhatók az adott címerben (pl. oroszlán, kereszt) ezeket a keresőbe vesszővel elválasztva kell beírni. A találatokat a kereső kiemeléssel fogja jelölni.

A címerben, annak mezőiben és kisebb pajzsaiban (boglárpajzsok, köldökpajzsok stb.) szereplő (valamint a sisakdíszben és a pajzstartóknál található) pajzstagolások és címerábrák elnevezései kiválaszthatók a heraldikai szakkifejezések alábbi alfabetikus jegyzékéből.

Ha egy címerábra más címerábrával szoros összefüggésben is előfordul, mint pl. a kar karddal (kardot tartó kar), erre a kapcsolatra is rá lehet keresni (tehát kereshetünk a kard és a karddal címszóra is, amelyek megadják számunkra a kardot tartalmazó címereket, illetve azokat, melyekben valamilyen címerábra karddal együtt fordul elő).

Index of heraldic clue (Címerhatározó)
Applicable to find a coat of arms by means of heraldic structures and armorial bearings included by the given arms. You can search by
One keyword or Multiple keywords
For one keyword search, enter one of the Hungarian heraldic terms from the list below or
Enter multiple keywords to the search bar (each keyword should be divided by comma)

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Keresési tippek
 • A címszavakat kisbetűvel írd be a keresőbe, kivéve, ha az a címszavak jegyzékében nagy kezdőbetűvel található meg.
 • Válassz ki egy vagy több címszót alább, a címszavak jegyzékéből és írd be a Keresőbe. A címszavakat vesszővel válaszd el egymástól.
 • A rövid magánhangzóra végződő szavaknál az utolsó mássalhangzóig terjedő szótőre keress rá, hogy a Kereső szó hosszú és rövid magánhangzós változatait is megtalálja: pl. a lándzs keresés eredménye egyaránt tartalmazza a lándzsa és lándzsával szavakat.
 • Hasonlóképpen, a kétjegyű mássalhangzóra végződő szavaknál az utolsó előtti mássalhangzóra végződő szótőre keress rá. Pl. a kalapác keresés egyaránt tartalmazza a kalapács és a kalapáccsal szavakat. A címerek leírásaiban ezt úgy küszöböltük ki, hogy a ragozott alakokat is dupla mássalhangzóval írtuk: pl. kalapácscsal.
 • Rá lehet keresni az egymással szoros összefüggésben előforduló címerábrákra is, mint pl. a kar karddal (kardot tartó kar) kapcsolatra. Egyaránt kereshetünk tehát a kard, a kar, valamint a karddal és a kar, karddal, továbbá a páncélos, kar, karddal címszóra is (az egyes szavakat vesszővel kell egymástól elválasztani). Ezeket a lehetséges kapcsolatokat a címerábrák alábbi jegyzéke zárójelben tünteti fel.
 • Egyes rövidebb címszavakat csillaggal a végén kell keresni, hogy ne keveredjenek össze más, hosszabb címszavakkal: ág* - vágva, ék*, fa* - fal, hal* - halom, kar* - kard, ló*, tó*, vár*.
 • A keresés eredményét a Kereső a megfelelő táblázatok kinyitásával és a keresett szavak kiszínezésével jelöli.
 • Új keresés esetén a régi címszavak táblázatai automatikusan becsukódnak és az újak automatikusan kinyílnak.
 • Az összes nyitott táblázat bezárásához kattints az összes becsukása linkre.
 • Amennyiben a Kereső egyetlen táblázatot sem nyit ki, ez azt jelenti, hogy a Címerhatározóban nincs olyan címer (vagy címszó), amelyik az összes keresett címszót tartalmazza. Ilyen esetben ajánlott (az alábbi jegyzékből) kevesebb címszót beírni a Keresőbe.
A Mutató címszavai alfabetikus rendben
 • Az egyes címszavak kereshető változatait zárójelben tüntetjük fel: pl. halom (hármas halom), sas* (kétfejű), oroszlán (koronás, koronával, növekvő) (Kereshető címszavak: növekvő oroszlán [oroszlán, növekvő alakban], koronás oroszlán [olyan oroszlán, melynek a fején korona van, oroszlán, koronás alakban], oroszlán koronával [koronát tartó oroszlán, oroszlán, koronával alakban], koronás oroszlán koronával [oroszlán, koronás, koronával alakban], koronás növekvő oroszlán koronával [oroszlán, növekvő, koronával, koronás alakban] stb.) (Fontos, hogy az egyes címszavakat mindig vesszővel válasszuk el egymástól. A címszavak sorrendje lényegtelen.)
 • A címerekből a címszavas kereséssel azt is ki lehet keresni, hogy mennyi közülük az egyszerű (osztatlan) és osztott címer. Ezek a címszavak az osztott címerekre vonatkoznak. (A fennmaradó címerek értelem szerűen osztatlanok lesznek.)
 • Azt is ki lehet keresni, hogy mennyi címer tartalmaz boglárpajzsokat és más kisebb pajzsokat. Ezek egységesen a kispajzs címszóval kereshetők ki.
 • A címszavakon belül megkülönböztetjük a pajzstagolások és a címerábrák osztályát.

Kispajzsok a címeren belül

A kispajzs címszóval kereshetők ki (nem tévesztendők össze a pajzs címerképpel).

Osztott címerek

Az egyszer osztott, felezett, harmadolt, négyelt (harántnégyelt), ötödölt, hatodolt stb., egyesített címszavakkal kereshetők ki.

Pajzstagolások:

harántolt (balharántolt)
hasított (cölöpölt)
rutázott (félrutázott)
sakkozott (harántsakkozott)
tarpajzs (evet, hermelin, mál, méhviaszforma, pikkely, pillangópikkely, tollpikkely)
vágott (pólyázott)

 • Csillaggal a végükön keresendő címszavak: ág*, ék*, eke*, fa*, hal*, íj*, kar*, kés*, ló*, sas*, tó*, vár*

Címerábrák (mesteralakok és címerképek):

ág (mindig az ág* alakra keress rá; babérág, olivaág, pálmaág, tölgyág, zöld ág*), agár, alabárd (vö. bárd), alerion (vö. sas), alma, ásó, babérág, balharántpólya, balta, bandérium, bányász, bányászék, bárd (balta, fejsze, vö. alabárd), bástya (nem azonos a toronnyal), bástyafigura, betű (szó*), bika, bikafej, borostyán, bot (félholdas, kígyós bot, liliomvégű), bunkó, buzogány, cölöp, csillag, csoroszlya, csuka, darab (darabolt), daru, delfin, derékszög (háromszög), egyszarvú, elefántormány, ék (mindig az ék* alakra keress rá), eke (az eke* alakra keresni), ekevas, elefántormány, ember (bányász, férfi, földműves, gyalogos, király, lovas, mór, test, trombitás, vitéz), emberfej, ernyődeszka, fa (mindig a fa* formulára keress rá; almafa, fenyő, hárs, pálma, tölgy), fatörzs (vö. ág), fal (falon), farkas (növekvő, karddal), fej (bikafej, emberfej, lányfej, oroszlánfej, török fej), fenyő, férfi (Aesculap, aggastyán, bányász), fog, fogó, főnix, függöny, gabonaföld, galamb (ág*gal, koronán), golyó, gránát, griff (karddal, koronás, zászlóval), gyalogos, gyűrű, hajó, hal (mindig a hal* formulára keress rá; csuka), halom (hármas halom, hegy, tér), harántpólya (a harántpólya* alak is kereshető, balharántpólya), hattyú, hegy, hold (félhold), holló, horgony, horog, íj (mindig az íj* alakra keress rá; vö. nyíl), káka, kalapács (bányászék, bányászkalapács), kalász, kapu, kar (mindig a kar* formulára keress rá; páncélos, kalásszal, karddal, koronán), kard (szablya, tőr), kengyel, kerék (fél kerék), kereszt (kettős, lóherevégű, mankós, Voltain), kerítés, kert, kés (a kés* alakra keresni, szőlőmetsző kés), kéve, kígyó, kígyós bot (=Aesculap bot), király, korona (koronával, koronás, koronán, koronából), koszorú (koszorúval), , kutya (agár), kürt, lámpás, lándzsa (lándzsával), lány, lányfej, leopárd (természetes, heraldikai, zászlóval), levél, liba, liliom (heraldikai, természetes), (a ló* alakra keress), lóhere, lovas (páncélos, lándzsával), madár (alerion, daru, főnix, galamb, holló, sas, sólyom, túzok), makk, medve (növekvő), méh, mór (mórfej, mórtörzs), nap, nyíl (vö. íj), olivaág, oroszlán (karddal, kétfarkú, koronán, koronás, koronával, növekvő), oszlop (koronás, koszorús, borostyánnal), pajzs, pajzsfő, pajzstalp, pálma, pálmaág, patkó, pánt, páva (pávatoll, pávatoll-bokréta, pávatoll-ernyődeszka), pelikán, pisztoly, pólya (hullámos, ikerpólya), ráma, répa, rózsa (rózsával), ruta, sárkány (sárkányfog), sárkányrend, sarló, sas (mindig a sas* alakra keress rá, kétfejű, előtűnő, hasított, koronás, koronával, növekvő, vö. főnix), sasfej, sisak, sólyom, strucc, strucctoll, süveg, szablya, szalag, szárny, szarufa, szarvas (növekvő), szarvasagancs, szem (Isten szeme), szent (Szent László, Szent Mihály), szigony, szív, szőlőfürt, szőlőmetsző kés, szőlőtőke, telek, templom, tenger, tér, test, (tó* -ra keresni), toll (írótoll, strucctoll), torony (nem azonos a bástyával), tölgy (tölgyág), tőr, török fej, tulipán, túzok, uszály, vár (a vár* alakra keress), város, városfal, virág, vitéz (páncélos), víz, zászló (zászlóval), zerge

A Mutató címerei alfabetikus rendben

A[szerkesztés]

Aáron, bisztrai
kígyó, halom, sisakdísz: galamb
Aba cs.
hasítva felezett: 1. mező: vitéz: páncélos, lándzsával, falon, 2. mező vágva felezett, 2. a.: pelikán, 2. b.: 4 pólya fölött, balharántpólya, 5 csillaggal, sisakdísz: Szent Mihály: 3 természetes liliommal
Aba nemzetség
1. CÍMER: pólya,
2. CÍMER
: sas*: csőrében koszorúval,
3. CÍMER
: 1-szer hasított, és 2-szer vágott
Abádszalók
vágva felezett: 1. mező: sas*: növekvő, csőrében koszorúval, 2. mező: 2 hal*: csuka
Abády cs.
természetes leopárd: zászlóval, halom, sisakdísz: természetes leopárd: zászlóval
Abaffy, nagyfalvi
1. CÍMER: harántolt, csillag, félhold, kengyel, kar*: páncélos, karddal, vérző török fejjel, sisakdísz: galamb, zöld ág*gal,
2.CÍMER
: félhold, csillag, kengyel, kar*: páncélos, karddal, sisakdísz: galamb, zöld ág*gal
Abari 1658
félhold, halom, griff: karddal (szablya), szívvel, sisakdísz: szív: szárnyas, csillag
Abaúj-Torna vármegye
vágva felezett: 1. mező: ikerpólya, 2. mező: sas*, korona
Abbiate cs.
négyelt pajzs: 1. és 4. mező: 5-ször balharántolt, 2. és 3. mező: sas*, sisakdíszek: 1.: 3 strucctoll, 2 zászló, 2.: 3 strucctoll, sas*
Abel 1722
hasítva felezett: 1. mező: oroszlán: karddal (szablya), 2. mező vágva felezett, 2. a.: liliom, 2. b.: hármas halom, 3 lóhere, sisakdísz: oroszlán: karddal, koronaval
Abel, székesfehérvári
függöny által harmadolt: 1. és 3. mező: egyszarvú, 2. mező: csillag, 2 hármas hegy, tenger, sisakdísz: sas*
Ábel cs.
horgony, 2 csillag, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal
Abele cs.
1. CÍMER: liliom, sisakdísz: liliom, 2 elefántormány: liliomvégű
2. CÍMER
: négyelt pajzs: 1. és 4. mező: sakkozott, 2. és 3. mező: vágott, griff: színváltó, kispajzs: vágott, liliom: színváltó, a pajzs tetején: hármas halom, bot: liliomvégű, 1. és 2. sisakdísz: 1-1 griff, koronas, a botot tartják,
3. CÍMER
: négyelt pajzs: 1. és 4. mező: sakkozott, 2. és 3. mező: vágott, griff: színváltó, kispajzs: liliom, sisakdíszek: 1.: sas*, 2.: liliom, 3.: griff: koronas
Abensberg-Traun
hasított, sisakdísz: 2 sasszárny
Abhortis
fenyő, kert: kerítéssel, sisakdísz: fenyő, 2 elefántormány
Abódi 1576
fél kerék, oroszlán: növekvő, sisakdísz: nincs
Abódi, havadtői
kar*: karddal (szablya), sisakdísz: 2 sasszárny
Abódi, szovátai
kar*: karddal (szablya), török fejjel
Abony
kar*: 3 kalászszal, pajzstartók: olivaág*, tölgyág*
Abonyi 1665
oroszlán: kétfarkú, 3 kalászszal, tér, sisakdísz: vitéz: férfi, 3 kalászszal
Abos, borsovai
kutya: agár, 2 fa*, tér, sisakdísz: kutya, 2 olivaág*
Ábrahám 1760
ember: aggastyán, 3 kalászszal, szőlőfürttel, sisakdísz: kar*: 3 kalászszal
Ábrahám, felei
kar*: karddal
Ábrahám, gerendi
lovas: karddal, pajzs (kerek), tér, sisakdísz: nincs
Ábrahám, kilyéni és Ágoston, szentkirályi
2 természetes leopárd: 1 karddal (szablya), 1 zászlóval, tér, sisakdísz: nincs
Ábrahám, makói
kar*: páncélos, karddal, hármas halomra, sisakdísz: nincs
Ábrahámfalvay cs.
csillag, félhold
Ábrahámffy 1699
sas*, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal, buzogánynyal
Ábrahámffy 1760
cölöp, sisakdísz: 2 szarvasagancs
Ábrahámi, ehrenburgi
vágva felezett: 1. mező: vitéz: páncélos, bottal, bikafejjel, 2. mező: pajzsfő: 3 csillaggal, galamb: zöld ág*gal, sisakdísz: bástya, daru: kővel, csőrében gyűrűvel
Ábrahámy 1622
pelikán, halom, sisakdísz: pelikán
Ábrahámovich 1826
négyelt: 1. mező daru, 2. és 3. mező: 2 kard (szablya), 4. mező: 3 pólya, sisakdísz: oroszlán: növekvő, koronas
Ábrahámovitz 1751
bástya: téren, 2 zászlóval, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ábrán 1610
vitéz: páncélos, (Szent László), bárddal, koronaval, oroszlánon, sisakdísz: nincs
Ábrán, dályai
kar*: páncélos, karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Ábránfalvi cs.
medve: növekvő, nyíllal átszúrt
Ábránfy cs.
kar*: páncélos, koronaval, kereszttel
Ábrány, sárdi
kar*: páncélos, karddal (szablya), 3 kalászszal, korona, sisakdísz: nincs
Ábrányi, lászlófalvi
szarvas: nyíllal átszúrt, csillag, hármas halom, sisakdísz: szarvas: nyíllal átszúrt
Ábrányi, ábrányi
liliom: természetes, 2 rózsa, sisakdísz: liliom: természetes, 2 rózsa
Abrudbánya
griff: kalapácscsal, bányászékkel, téren
Abt cs.
négyelt pajzs: 1. és 4. mező: pólya: csillaggal, 2. mező: bányász: bottal, 3. mező: oroszlán: kétfarkú, sisakdíszek: 1.: csukott szárny: pólya, csillaggal, 2.: bányász: bottal
Abstemius cs.
hattyú: zöld ág*gal
Actoffer cs.
pajzsfő: 3 rózsaval, oroszlán: nyíllal, sisakdísz: 2 szárny, kar*: karddal
Aczél 1605
sárkányrend, kar*: karddal, pisztoly, nap, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal, szablyaval
Aczél 1633
oroszlán: íjjal, sisakdísz: oroszlán: növekvő, íjjal
Acél, borosjenői
1. CÍMER: daru: csőrében karddal (szablya), téren, sisakdísz: daru: csőrében patkóval,
2. CÍMER
: négyelt pajzs: 1. és 4. mező: főnix, 2. és 3. mező: vár: téren, kispajzs: daru: csőrében karddal (szablya), téren, sisakdísz: daru: csőrében patkóval
Aczél 1662
lovas: zászlóval, sisakdísz: nincs
Aczél, szatmári
pajzstalp, szarvas: növekvő, sisakdísz: szarvas: növekvő
Aczél, kemenczei
uszály: 1-1 csillaggal, ló*: téren
Ácz másképp Literati
sas*, tó*, halom, sisakdísz: kar*: páncélos, zászlóval, 3 tollal
Ácz másképp Literáti
liba, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Ács másképp Békesi
lovas: páncélos, karddal (szablya), török fej, sisakdísz: nincs
Ács 1635
tér, farkas: növekvő: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ács, nagyszelindi
kar*: karddal (szablya), korona, sisakdísz: nincs
Ács 1687
vitéz: karddal, tér, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal, nap, 2 csillag
Ács 1699
kar*: karddal (szablya), szőlőfürttel, hármas halom, korona, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), szőlőfürttel
Ács, berebeki
szarvas: nyíllal átszúrt, hármas halom, sisakdísz: szarvas: növekvő, nyíllal átszúrt
Ács 1713
vitéz: szőlőfürttel, halom, kígyó, sisakdísz: kar*: szőlőfürttel
Ács 1736
fal: ormós, tér, kutya, 2 káka, derékszög, (háromszög), sisakdísz: 2 szárny, oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Áts 1777
pelikán, halom, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ács, losonczi
oroszlán: karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Ács, poklostelki
oroszlán: növekvő, tőrrel
Ács, köszvényesi
kar*: tőrrel
Ács 1839
oroszlán: növekvő, 3 levéllel, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Ács címere
balta, pólya: hullámos
Acsády cs.
oroszlán: koronas, karddal, olivaág*gal, téren, sisakdísz: 2 szárny, griff: növekvő, karddal, olivaág*gal
Ádám 1578
vitéz: nyíllal, griff: íjjal, hármas halmon, csillag, sisakdísz: griff: növekvő: karddal (szablya)
Ádám 1604
kar*: írótollal
Ádám, kolozsvári
griff: írótollal, olivaággal, hármas halmon, sisakdísz: griff: növekvő, írótollal, olivaággal
Ádám, sassi
lovasok, (bandérium), sisakdísz: nincs
Ádám 1634
vitéz, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Ádám 1653
hattyú: vízen, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Ádám, nagyenyedi
félhold, halom, griff: karddal (szablya), szívvel, sisakdísz: szív, csillag, 2 szárny
Ádám, bözödi
kar*: páncélos, karddal (szablya), korona, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Ádám, sóváradi
oroszlán: növekbő, karddal (szablya), korona
Adamich cs.
négyelt pajzs: 1. mező: holló, ág*on, hármas halom, 2. és 3. mező: fa*, kígyóval, 4. mező: vágott: 4.a.: csillag, 4.b.: tenger, mindkettőn: horgony, sisakdísz: 2 horgony, csillag, 2 olivaág*
Ádámkovich cs.
galamb: ág*gal, koronan, halom, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya), galamb: ág*gal
Ádámosi, kisgörgényi
oroszlán: növekvő, olivaág*gal, koronan, sisakdísz: nincs
Ádámosi, somosdi
kar*: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Adamovich, csepini
1. CÍMER: oroszlán: holdon, oszlop: koronas, csillag, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
2. CÍMER
: oroszlán: oszloppal: koronas, holdon, csillag, sisakdísz: nincs
3. CÍMER: oroszlán: holdon, téren, oszloppal: koronas, csillag, sisakdíszek: 1.: oszlop: szárnyon, 2.: oroszlán: növekvő
Adamovich 1718
kar*: karddal (szablya), koronan, téren, sisakdísz: kar*: buzogánynyal
Adamovich 1791
oroszlán: karddal (szablya), török fejjel, hármas halom, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Adamovits 1625
farkas: téren, karddal, sisakdísz: farkas: növekvő, karddal
Adda cs.
hasítva felezett:, 1. mező: 3 rózsa, 2. mező: vitéz (páncélos): karddal, téren, sisakdísz: vitéz (páncélos): növekvő, karddal, 2 szárny
Adelffy cs.
kar* (páncélos): karddal (szablya), halom, sisakdísz: csillag, 2 olivaág*
Adelsberg, jabukai
vágva felezett: 1. mező: város, ember (trombitás), hegy, 4 csillag, 2. mező: nap, tenger, hajó, hold, vár*, sisakdísz: vitéz: répaval, szőlőfürttel, 2 szárny
Adi cs.
kar* (páncélos): karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Adler 1616
egyszarvú, oszlop, oroszlán: koronas, halom, sisakdísz: oroszlán: koronas, 4 nyíllal, 2 szárny
Adlershausen-Waldhütter cs.
négyelt pajzs:, 1. és 4. mező: tér, 3 fa*, daru: kővel, 2. és 3. mező: bástya, sas: növekvő, sisakdísz: kard, 2 pálmaág*
Adony
vágva és fent hasítva harmadolt: 1. mező: vár, kereszt (Voltain kereszt), 2. mező: templom, 3. mező: pólya (hullámos), szőlőfürt, 2 kalász
Adonyi alias Nagy
griff: koronas, hármas halom, csillag, sisakdísz: 5 strucctoll
Adonyi 1765
kar* (páncélos): karddal (szablya), koronan, 2 csillag, sisakdísz: kar* (páncélos): karddal (szablya)
Adorján 1578
oroszlán: karddal (szablya), halom, sisakdísz: oroszlán: növekvő, török fejjel
Adorján 1587
ember (földműves): kalászszal, sarlóval, téren, gabonaföldön
Adorján 1630
leopárd (természetes): bottal: liliomvégű, sisakdísz: galamb
Adorján 1649
oroszlán: növekvő, téren, koszorúval, kéve, hold, nap, csillag, sisakdísz: holló: csőrében koszorúval, karddal: kígyóval
Adorján 1675
balharántolt mező, egyszarvú, halom, csillag, hold, sisakdísz: egyszarvú: növekvő, 2 elefántormány
Adorján, nagyajtai
hasított mező, oroszlán: téren, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Adorján, sárdi
kar* (páncélos): 3 kalászszal, koronan, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Adorján, nagyenyedi
kar*: karddal, koronan, sisakdísz: nincs
Adorján, kisadorjáni
kar* (páncélos): karddal, sisakdísz: kar* (páncélos), golyóval
Adorján, mezőkövesdi
kar* (páncélos): karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Adorján, otrokocsi
hasítva felezett: 1. mező: vitéz: növekvő, koronaból, buzogánynyal, halom, 2. mező: kereszt (kettős), hármas halom, sisakdísz: nincs
Adorján, csikfalvai
kar* (páncélos): karddal (szablya)
Adorjányi 1630
1. CÍMER: leopárd (természetes): téren, liliommal (természetes), sisakdísz: sólyom,
2. CÍMER
: leopárd (természetes), 3 liliommal (természetes), sisakdísz: sólyom
Adoryani 1609
harántolva felezett: harántpólya* (hullámos), 1. mező: vitéz: karddal (szablya), 2. mező: leopárd (természetes): téren, fa*, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Adriani, enyedi
griff: téren, karddal (szablya), szívvel, hold, sisakdísz: szív, csillag, 2 szárny
Adulich cs.
négyelt pajzs: 1. mező: sas (alerion), nap, hold, 2. mező: 5 fenyő: 5-ös halmon (halom), 3. mező: vár: téren, 3 csillag, 4. mező: lovas (páncélos): téren, buzogánynyal, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), 2 szárny
Aeigler cs.
hasítva felezett: 1. mező: sas*: koronas, hasított (előtűnő), 2. mező: oroszlán, csillag, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Affolder, adlersbergi
hasítva felezett: 1. mező: sas*: hegyen, a 2. mező vágva: 2. a. mező: 1-szer vágott (csúcsosan), 2. b. mező: szarvas: téren, kerékkel, sisakdísz: szarvas: növekvő, kerékkel
Affra, szinnyei
vitéz: növekvő, kéve (kévével), eke* (ekével), sisakdísz: vitéz: növekvő, kéve (kévével), eke* (ekével)
Affra másképp Mező
vitéz: téren, karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya), török fejjel
Agárdy 1650
sólyom: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Agatin cs.
medve: téren, 3 rózsával, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Agh, sepsiszentkirályi
kar*: páncélos, karddal (szablya), sisakdísz: pelikán
Agich cs.
függöny által harmadolt: 1. és 3. mező: emberfej, 2. mező: bástya, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Agner cs.
függöny által harmadolt: 1. mező: vitéz: páncélos, alabárddal, téren, 2. mező: sas*: hegyen. 3. mező: fatörzs, sisakdíszek: 1.: vitéz: páncélos, alabárddal, 2.: alabárd, 2 szárny
Agnethler cs.
négyelt: 1. mező: sas: hasított, előtűnő, 2. mező: kereszt (kettős), korona, 3. mező: lovas: páncélos, lándzsával, téren, 4. mező: egyszarvú: téren, hold, csillag, sisakdíszek: 1.: lovas: páncélos, lándzsával, 2.: egyszarvú: 2 szalaggal
Agóczy cs.
oroszlán: szemén nyíllal átszúrt, sisakdísz: oroszlán: szemén nyíllal átszúrt, pajzstartó: sárkányrend
Agorasztó, vásárhelyi
pajzsfő: 3 csillaggal, kar*: páncélos, karddal (szablya), hármas halom, sisakdísz: daru: kővel
Ágoston 1579
négyelt: 1. és 4. mező: madár (holló), nap, hármas halom, 2. és 3. mező: bástya: téren, sisakdísz: madár (holló)
Ágosthon, kolozsvári
szárny, korona, sisakdísz: nincs
Ágoston 1587
férfi: növekvő, korona, sisakdísz: nincs
Ágoston, huszthi
oszlop: téren, koszorús, 2 oroszlán, sisakdísz: griff: növekvő, zászlóval
Ágoston 1650
kar*: karddal (szablya), halom, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Ágoston 1651
galamb: téren, zöld ág*gal, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Ágoston 1653
férfi, 2 hegy, sisakdísz: nincs
Ágoston 1808
balharántolva felezett: balharántpólya, 1. mező: kígyós bot, 2. mező: oroszlán: bottal (félholdas), bottal (liliomos?), sisakdísz: oroszlán karddal (szablya), 2 szárny
Ágoston, kisjókai
oroszlán: karddal (szablya), holdon, téren, sisakdísz: kar*: páncélos, nyíllal
Ágotha, székelyudvarhelyi
vitéz: páncélos, karddal (szablya), koronaval, oroszlánon, téren, sisakdísz: nincs
Agustich, razdertai
daru: téren, nyakán nyíllal átlőtt, sisakdísz: daru: nyakán nyíllal átlőtt
Agyagási címer
kar*: karddal, sisakdísz: nincs
Agyagos cs.
leopárd: karddal (szablya), koszorúval, téren, sisakdísz: leopárd: karddal (szablya), koszorúval
Agyó cs.
2 vitéz: öveiken karddal (szablya), sisakdísz: vitéz: növekvő
Aich, enyedi
medve, liliom (heraldikai), csillag, sisakdísz: lándzsa, 2 szárny
Aichlburg cs.
négyelt: 1. mező: hasítva felezett: 1. a.: griff, 1. b.: 2 balharántpólya, köztük 2 ruta, 2. és 3. mező: városfal: 1 toronynyal, 4. mező: hasítva felezett: 4. a.: 2 balharántpólya, köztük 2 ruta, 4. b.: griff, kispajzs: hasítva felezett: 1. mező: mór: 3-as makkág*gal, 2. mező: 3 pólya (pólyázott), sisakdíszek: 1.: test (bányász), 2. test (sas*: szárnyakkal, fej és lábak nélkül), 3. sas*: kétfejű, rajtuk 1-1 fogó, 4. mór: 3-as makkág*gal, 5. makk, 2 elefántormány: makkal a végükön, 6. oszlop: koronas, borostyánnal, 7. test (király: koronas)
Aichpichl cs.
négyelt: 1. és 4. mező: sas*: koronas, 2. és 3. mező: 2 balharántpólya, kispajzs: griff: 2-es makkág*gal, sisakdíszek: 1.: sas*: koronas, 2.: 6 strucctoll
Aigner cs.
pelikán: téren, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Aisztorffer cs.
daru: kővel, hármas halom, sisakdísz: daru: kővel
Ajkas, meszleni
oroszlán: karddal (szablya), téren, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Ajkay cs.
lovas: karddal (szablya), téren, sisakdísz: galamb, 2 szárny
Ajtay 1647
egyszarvú: növekvő, tőrrel
Ajtaj 1673
kar*: páncélos, 3-as rózsaág*, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Ajtaj 1705
kar*: páncélos, 3-as liliomág*, sisakdísz: kar*: páncélos, 3-as liliomág*
Ajtay, sárdi
delfin: koronas, szigonynyal átszúrt
Ajtaj, debreceni
kar*: karddal, koronan, sisakdísz: nincs
Ajtay, széplaki
ásó, 2 ekevas
Ajtai, ajtai
kar*: páncélos, karddal, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal
Ajtai, felsőcsernátoni
kar*: páncélos, karddal (szablya), emberfej, sisakdísz: madár (túzok)
Ajtay, vajasdi
daru: karddal (szablya), csőrében 3-as kalász, hármas halom, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Ajtay, váradi
négyelt: 1. és 4. mező: fa*, 2. és 3. mező: 2 madár: szigonynyal átlőve, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ajtai, szárazajtai
madár: csőrében 3-as kalász
Ajtics–Horváth
oroszlán: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ajtoni, ujtordai
2 lovas, 9 gyalogos (bandérium): 2 zászlóval, sisakdísz: 3 zászló
Aytoni 1618
galamb: zöld ág*gal, hegyen, sisakdísz: nincs
Ajtós, ajtósi
kapu, hármas halom, sisakdísz: test (mór), süveggel, 2 szárny
Akácz, Heer és Debreczeny 1617
oroszlán: lándzsával, sisakkal, hármas halom, sisakdísz: kard: kígyóval
Akács, baromlaki
vitéz: karddal, halom, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Akacs 1538
sárkány, esetleg madár (talán sas)
Ákay, ákai
kar*: páncélos, karddal, oroszlán, csillag, sisakdísz: oroszlán: növekvő
Akay, eademi és hradnai
kar*: páncélos, karddal (szablya), török fej, a pajzson: korona
Akomér másképp Romhányi
hattyú: vízen (tó*), hold, 4 csillag, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), török fejjel
Ákoncz, Kiss másként Ákoncz, ittebei és eleméri Kiss
hasítva felezett: 1. mező: sas*: hasított (előtűnő), 2. mező: vágva felezett: pólya, 2. a.: 3 csillag, 2. b.: oroszlán, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ákos nemzetség
2 hal*, sisakdísz: lányfej: koronas, 2 hal*lal
Ákos István
osztatlan: 2 szárny, pálmaág*, kispajzs: cölöp
Ákos István
osztatlan: 2 szárny, emberfej: sisakos, kereszt (kettős), kispajzs: ráma (fodros)
Ákos nembeli Mikes
sisakdísz: sas*: koronas, golyón
Ákossy cs.
oroszlán: karddal átszúrt, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal átszúrt
Alacskai cs.
oroszlán: növekvő, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Alaghy és Bekény cs.
vágva felezett: 1. mező: farkas: növekvő (előtűnő), nyíllal, 2. mező: 2 liliom (heraldikai), sisakdísz: farkas: növekvő, nyíllal
Albánia
1. CÍMER (régi): oroszlán,
2. CÍMER
: sas*: kétfejű, sisak
Albeni cs.
oroszlán: koronas, ráma, sisakdísz: oroszlán: növekvő, koronas
Albisi és albisi Zólyomi
sasfej: koronas, nyíllal átszúrt, sisakdísz: sasfej: koronas, nyíllal átszúrt
Alcsil címere
eke*: téren, fa*
Alcsút
kar*: páncélos, karddal (szablya), sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Alcsútdoboz
kar*: páncélos, karddal (szablya)
Áldássy cs.
négyelt: 1. és 4. mező: hajó: tengeren, 2. és 3. mező: vágva felezett: oroszlán: színváltó, karddal (szablya), sisakdísz: griff: növekvő, kereszttel (lóherevégű), 2 szárny
Aldebrő
szőlőmetsző kés, levél, szőlőtóke
Áldor cs.
hasítva felezett: pajzsfő: Isten szeme, 1. mező: 4 liliom (heraldikai), 1 csillag, 2. mező: férfi (Aesculap): kígyós bottal, téren, sisakdísz: kürt
Alexich cs.
2 liliom (heraldikai) között: harántpólya*: 3 fél-kereszttel (mankós), sisakdísz: 2 szárny
Alexievics cs.
függönyosztással ötödölt: ráma: rutázott, 1. mező: sas*, 2. mező: , nap, alatta hold, 3. és 5. mező: 2 pólya (hullámos), 4. mező: ló*: téren, sisakdísz: ló*, 2 szárny
Alexius cs.
téren: strucc: golyón, karddal (szablya), csőrében patkó, sisakdísz: strucc: karddal (szablya), csőrében patkó
Allaga cs.
oroszlán: téren, oszlop, sisakdísz: griff: növekvő: karddal (szablya)
Almásy, zsadányi
szarufa, 2 egyszarú, galamb: csőrében zöld ág*gal, koronan, hármas halom, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Almásy 1677
függönnyel harmadolt: koszorú, 1. és 3. mező: egyszarvú, 2. mező: galamb: csőrében zöld ág*gal, koronan, halom, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Almásy 1603
almafa*, hármas halom, sisakdísz: almafa*, hármas halom
Almássy 1625
oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), hármas halom, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú: karddal (szablya), hármas halom
Almásy 1648
lovas: téren, sisakdísz: 3 nyíl, 2 babérág*
Almásy 1668
lovas: téren, sisakdísz: kar*: karddal
Almásy 1676
kar*: nyíllal átlőtt, karddal, török fejjel, halom, sisakdísz: nincs
Almay cs.
négyelt: 1. mező: horgony, 2. mező: 3 liliom (heraldikai), 3. mező: 3 méh, 3-as hegy, 4. mező: oroszlán: növekvő, ág*gal, vízen (pajzstalp: fodros), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), 2 szárny
Álmosd
vágva felezett: 1. mező: 2 rózsa, 3 káka, 1. mező: nap, a pajzson: korona
Alpári cs.
oroszlán: koronas, növekvő, karddal, hegyen, sisakdísz: 3 levél
Alsáni cs.
1. CÍMER: telek (sakkozott), kar* (előbukkanó): 3-as rózsaág*gal,
2. CÍMER
: pajzsfő (darabolt), kar* (előbukkanó): 3-as rózsaág*gal,
3. CÍMER
: pajzsfő (sakkozott), kar* (előbukkanó): 3-as rózsaág*gal
Alsó-Ausztria
1. CÍMER: 5 sas*, sisakdísz: griff-fej: koronas, 2 szárny
2. CÍMER
: 5 sas*, a pajzs fölött: főhercegi süveg
Alsóőr
vitéz
Alsószölnök
ekevas, csoroszlya, hármas halom, a pajzson: grófi korona
Alsótelekes
kereszt, 2× csoroszlya, és ekevas, 2× bányászék, és bányászkalapács
Alsózsolca
ekevas, csoroszlya, sisakdísz: szarvas: növekvő, fején kettős kereszt
Alth cs.
vitéz: páncélos, téren, buzogánynyal, sisakdísz: kar*: páncélos, buzogánynyal
Althann cs.
pólya: betűvel, sisakdísz: korona, pálma
Alvinczi cs.
négyelt pajzs: 1. és 4. mező: kar*: páncélos, karddal (szablya), 2. és 3. mező: daru: téren, kő*vel, csőrében ág*gal, kispajzs: oroszlán: téren, sisakdísz: 3 strucctoll, vagy bárói korona a pajzson
Amadé, Aba
pólya
Amade, várkonyi
1. CÍMER: 3 oldalék*,
2. CÍMER
: vágott pajzs, rajta 3 oldalsó ék*: hajlított, 1. sisakdísz: griff: növekvő, karddal (szablya), szívvel: lángoló, 2. sisakdísz: 2 szárny: 3 ék*kel: hajlított, 3. sisakdísz: 2 elefántormány, 2 zászló, sisaktartók: 2 kutya (agár)
Ambrózfalva
hasítva felezett: 1. mező: 3 kalász, 2. mező: kettős kereszt, hármas halom
Ambrózy, sédeni
vágva felezett: 1. mező: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), 2. mező: sas, a pajzson: bárói korona, pajzstartók: 2 oroszlán
Ambrusházy cs.
kar*: téren, 3 liliommal (természetes), sisakdísz: kar*: 3 liliommal (természetes)
Amnesmayer cs.
pajzsfő, 2 ék*: egy szegett, és egy 3 rózsa-val, 2 liliom (természetes): szalaggal átkötve, sisakdísz: mórtörzs: hasított, 2 szárny: vágva harmadolt, 3-3 rózsa-val
Anarcs
hasítva felezett: pajzstalp, 1. mező: alma, 2. mező: kalász, a pajzson: korona
Andocs
3 csillag, 3-as kalász, daru: kitárt szárnyú, kettős kereszttel, koronan
Andrássy, krasznahorkai
1. CÍMER: 2 oroszlán: egymással szembefordult, koronat tartva, halom, (néha hármas halom) címerpalást, sisakdíszek: 1.: oroszlán: növekvő, 2.: vitéz: növekvő: páncélos, karddal (szablya), 3.: oroszlán: növekvő, pajzstartók: 1-1 vadember: bunkóval, jelmondat: Fidelitate et Fortitudine,
2. CÍMER (grófi)
: négyelt: 1. és 4. mező: kar*: páncélos, karddal (szablya), falon, 2. és 3. mező: harántolt, benne griff: színváltó, kispajzs: 2 oroszlán: egymással szembefordult, koronat tartva, sisakdíszek: 1.: oroszlán: növekvő, 2.: vitéz: növekvő: páncélos, karddal (szablya), 3.: griff: növekvő, pajzstartók: 1-1 sas*: visszanéző
Andrássy, siklai
vitéz: karddal (szablya), téren, török fej, a pajzson: korona
Andrássy, nemeskéri
vitéz: karddal (szablya), török fejjel, halom, sisakdísz: nincs
Andrásy, nagypakai
oroszlán: karddal (szablya), halom, sisakdísz: sólyom
Andrássy, tarcali
kar*: karddal (szablya), tulipán, halom, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Andreovich 1763
függöny által harmadolt:, 1. mező: sas*: előbukkanó, 2. mező: kürt, 3. mező: ló*: álló, (vagy farkas), sisakdísz: kar*: karddal (szablya), 2 szárny
Andreovics 1785 és Bieliczky címer
hasítva felezett:, 1. mező: harántolt: harántpólya: 3 csillaggal, 1.a. mező: kéve: előbukkanó, 1.b. mező: bika: téren, 2. mező: vágott, 2.a. mező: galamb: repülő: csőrében zöld ág*gal, harántpólyán, 2.b. mező: zerge: hármas halom, sisakdísz: zegre: növekvő, 2 szárny, 1-1 csillaggal
Andreovits 1804
vágva felezett: 1. mező: sas*, 2. mező: 3 rózsa, sisakdísz: egyszarvú: növekvő, visszanéző
Angern cs.
2 horog, sisakdísz: 2 horog, 2 szarvasagancs
Angyalossi
oroszlán: növekvő, koronaból, karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Annavölgy
négyelt: 1. mező: lámpás, 2. és 3. mező: 5-ször vágott, 4. mező: bányászék, és bányászkalapács
Artandy cs.
pelikán alatt, 2 oroszlán: koronaval, virág: rózsa, halom, sisakdísz: pelikán
Athinai cs.
sas*: koronas, növekvő
Athinai, tapsonyi
sas*, sisakdísz: kar*: kés*sel átszúrt
Augusztini 1631
fenyő, kert: kerítéssel, sisakdísz: fenyő, 2 elefántormány

B-Zs[szerkesztés]

Báthory, ecsedi, somlói
1. CÍMER: 3 oldalsó ék*,
2.CÍMER
: 3 sárkányfog
Báthory, gagyi
sas*: szárnyán koronas
Báthory 1702
vitéz: páncélos, téren, karddal (szablya), rajta török fej
Bindász másképpen Almásy
daru: kővel, hármas halom, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Bornemissza másképp Abstemius
hattyú: zöld ág*gal
Debrői cs.
pólya
Doboz címere
vitéz: páncélos, karddal (szablya)
Gagyi, felsőg.
vágott, fölötte balharántpólya, sisakdísz: sas*: növekvő, csőrében koszorúval, szárnyán koronas
Hajdúk címere, 1605
sárkányrend, kar*: karddal, pisztoly, nap, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal, szablyaval
Hanvai avagy Cselénfi
sisakdísz: emberfej: 2 hallal
Kovács másképpen Ambrus
kar*: 3 virággal (rózsa), sisakdísz: korona
Lipóczi cs.
ikerpólya
Nekcsei cs.
ikerpólya
Ófalvi cs.
medve: növekvő, nyíllal átszúrt
Szilézia
1. CÍMER: sas*: koronas, pánttal, a pajzson: fejedelmi süveg, (SZILÉZIA),
2. CÍMER
: sas*: pánttal, sisakdísz: sas*: koronas pánttal, pávatoll-ernyődeszka-n, (ALSÓ-SZILÉZIA),
3. CÍMER
: sas*, sisakdísz: pávatoll-bokréta, (FELSŐ-SZILÉZIA)
Tapsonyi cs.
sas*, sisakdísz: kar*: kés*sel átszúrt

Lásd még: A címerhatározás szabályai, Címerhatározó, Heraldika