Címerhatározó/Mutató

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Hat. kulcs
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

CímerhatározóMutató

Tartalomjegyzék

Lehetőség van arra, hogy a keresett címert ne csak a határozói kulcsok által találhassuk meg, hanem a címerben előforduló címerábrák és pajzstagolások által is. Ezt a cél szolgálja a Címerhatározó mutatója.

Amennyiben csak egy címszóra (címerábrára vagy pajzstagolásra) szeretnél rákeresni, elégséges azt beírni a keresőbe. A találatokat a kereső kiemeléssel fogja jelölni.

Amennyiben több olyan címszóra szeretnél rákeresni, melyek megtalálhatók az adott címerben (pl. oroszlán, kereszt) ezeket a keresőbe vesszővel elválasztva kell beírni. A találatokat a kereső kiemeléssel fogja jelölni.

A címerben, annak mezőiben és kisebb pajzsaiban (boglárpajzsok, köldökpajzsok stb.) szereplő (valamint a sisakdíszben és a pajzstartóknál található) pajzstagolások és címerábrák elnevezései kiválaszthatók a heraldikai szakkifejezések alábbi alfabetikus jegyzékéből.

Ha egy címerábra más címerábrával szoros összefüggésben is előfordul, mint pl. a kar karddal (kardot tartó kar), erre a kapcsolatra is rá lehet keresni (tehát kereshetünk a kard és a karddal címszóra is, amelyek megadják számunkra a kardot tartalmazó címereket, illetve azokat, melyekben valamilyen címerábra karddal együtt fordul elő).

Index of heraldic clue (Címerhatározó)
Applicable to find a coat of arms by means of heraldic structures and armorial bearings included by the given arms. You can search by
One keyword or Multiple keywords
For one keyword search, enter one of the Hungarian heraldic terms from the list below or
Enter multiple keywords to the search bar (each keyword should be divided by comma)

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Keresési tippek:

 • Válassz ki egy vagy több címszót alább, a címszavak jegyzékéből és írd be a Keresőbe. A címszavakat vesszővel válaszd el egymástól.
 • A magánhangzóra végződő szavaknál az utolsó mássalhangzóig terjedő szótőre keress rá, hogy a Kereső szó hosszú és rövid magánhangzós változatait is megtalálja: pl. a lándzs keresés eredménye egyaránt tartalmazza a lándzsa és lándzsával szavakat.
 • Hasonlóképpen, a kétjegyű mássalhangzóra végződő szavaknál az utolsó előtti mássalhangzóra végződő szótőre keress rá. Pl. a kalapác keresés egyaránt tartalmazza a kalapács és a kalapáccsal szavakat.
 • Rá lehet keresni az egymással szoros összefüggésben előforduló címerábrákra is, mint pl. a kar karddal (kardot tartó kar) kapcsolatra. Egyaránt kereshetünk tehát a kard, a kar, valamint a karddal és a kar, karddal, továbbá a páncélos, kar, karddal címszóra is (az egyes szavakat vesszővel kell egymástól elválasztani). Ezeket a lehetséges kapcsolatokat a címerábrák alábbi jegyzéke zárójelben tünteti fel.
 • A keresés eredményét a Kereső a megfelelő táblázatok kinyitásával és a keresett szavak kiszínezésével jelöli.
 • Új keresés esetén a régi címszavak táblázatai automatikusan becsukódnak és az újak automatikusan kinyílnak.
 • Az összes nyitott táblázat bezárásához kattints az összes becsukása linkre.
 • Amennyiben a Kereső egyetlen táblázatot sem nyit ki, ez azt jelenti, hogy a Címerhatározóban nincs olyan címer (vagy címszó), amelyik az összes keresett címszót tartalmazza. Ilyen esetben ajánlott (az alábbi jegyzékből) kevesebb címszót beírni a Keresőbe.
A Mutató címszavai alfabetikus rendben
 • Az egyes címszavak kereshető változatait zárójelben tüntetjük fel: pl. halom (hármas halom, tér), sas (kétfejű), oroszlán (koronás, koronával, növekvő) (Kereshető címszavak: növekvő oroszlán [oroszlán, növekvő alakban], koronás oroszlán [olyan oroszlán, melynek a fején korona van, oroszlán, koronás alakban], oroszlán koronával [koronát tartó oroszlán, oroszlán, koronával alakban], koronás oroszlán koronával [oroszlán, koronás, koronával alakban], koronás növekvő oroszlán koronával [oroszlán, növekvő, koronával, koronás alakban] stb.) (Fontos, hogy az egyes címszavakat mindig vesszővel válasszuk el egymástól. A címszavak sorrendje lényegtelen.)
 • A címerekből a címszavas kereséssel azt is ki lehet keresni, hogy mennyi közülük az egyszerű (osztatlan) és osztott címer. Ezek a címszavak az osztott címerekre vonatkoznak. (A fennmaradó címerek értelem szerűen osztatlanok lesznek.)
 • Azt is ki lehet keresni, hogy mennyi címer tartalmaz boglárpajzsokat és más kisebb pajzsokat. Ezek egységesen a kispajzs címszóval kereshetők ki.
 • A címszavakon belül megkülönböztetjük a pajzstagolások és a címerábrák osztályát.

Kispajzsok a címeren belül

A kispajzs címszóval kereshetők ki (nem tévesztendők össze a pajzs címerképpel).

Osztott címerek

A felezett, harmadolt, négyelt (harántnégyelt), ötödölt, hatodolt stb., egyesített címszavakkal kereshetők ki.

Pajzstagolások:

harántolt (balharántolt)
hasított (cölöpölt)
rutázott (félrutázott)
sakkozott (harántsakkozott)
tarpajzs (evet, hermelin, mál, méhviaszforma, pikkely, pillangópikkely, tollpikkely)
vágott (pólyázott)

Címerábrák:

balharántpólya, csillag, fal (falon), halom (hármas halom), harántpólya (balharántpólya), horgony, kar (páncélos, karddal), kard, lándzsa (lándzsával), liliom (természetes liliom), lóhere, oroszlán (karddal, kétfarkú, koronás, koronával, növekvő), pelikán, pólya, szent (Szent Mihály), virág, vitéz (páncélos)

A Mutató címerei alfabetikus rendben
Aba cs.
hasítva felezett: 1. mező: vitéz: páncélos, lándzsával, falon, 2. mező vágva felezett, 2. a.: pelikán, 2. b.: 4 pólya fölött, balharántpólya, 5 csillaggal, sisakdísz: Szent Mihály: 3 természetes liliommal
Abel 1722
hasítva felezett: 1. mező: oroszlán: karddal, 2. mező vágva felezett, 2. a.: liliom, 2. b.: hármas halom, 3 lóhere, sisakdísz: oroszlán: karddal, koronával
Ábel
horgony, 2 csillag,sisakdísz: kar: páncélos, karddal
Artandy
pelikán alatt, 2 oroszlán: koronával, virág, halom, sisakdísz: pelikán

Lásd még: A címerhatározás szabályai, Címerhatározó, Heraldika