Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Apáthy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Apáthi, Apáthy családok címerével foglalkozik.


nagytóti Apáthy[szerkesztés]

Ch→

Gorzó:

Apáthy Sándor és társai Il. Mátyás királytól 1609 november 25-én kelt nemeslevelet nyernek. n. 1. m. c. í. Apáthy ferenc csengenijfalusi lakos nemességi igazolása.

Apáthy Sándor és Gönczy Imre II. Mátyás királytól 1609 november 25-én Pozsonyban kelt nemeslevelet nyernek. n. l. m. c. í. A nemeslevél 1610 május l-én Szabolcs megyében kihirdettetett. Gönczy-csalad nemesi igazolása. fasc. 23. ador. nro. 26.[1]

Kempelen:

Apáthy. Czímeres nemeslevelet 1609. nov. 26. A. Sándor nyert. (Szatmárm. lt.) Kihirdette 1610. máj. 1. Szabolcsmege. – Vö. Gorzó 8.

Apáthy (totii). Szatmármegyei család; az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor e megyében Ferencz és István fordulnak elő a kétségtelen nemesek között. A család utóbb Hunyad- és Udvarhelymegyébe is átszármazott; a hunyadmegyei ág töredékes leszármazását az I., az udvarhelymegyei ágét a II. tábla tünteti fel. – Czímer: kék paizsban vörös ruhás könyöklő kar kardot tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

  • Irodalom:

Gorzó Bertalan: Szatmár Varmegye Nemes Családjai. Nagykároly, 1910. 8.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. I.


  • Külső hivatkozások:

voldorfi Apáthy[szerkesztés]

Ch→

MCK: Apáthy de Voldorf. 29. T. 5. Apáti Mihálynak 1807. évben használt c. pecsétje után. - Pálmay lt. XIX. 1167. - Apáthy László 1722. évben szintén a kart kezében irótollal használta c. pecsétjén. - Alsófehér vm. lt. R. II. 373.

++++++++++

Pálmay József Tóti és Voldorfi Apáthy előnévvel tárgyalja. Valószínűleg a tóti Apáthy család mellékága, a címer is hasonló.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[2][3]

Pálmay József. Udvarhely vármegye nemes családjai. Székelyudvarhely. 1900.

  • Külső hivatkozások:dombosi Apáthy[szerkesztés]

Ch→

Címer, 1722, Apáthy László-nak, Alsó-Feher vármegye (később: Nagy-Küküllő)

MCK: ...Apáthy László 1722. évben szintén a kart kezében irótollal használta c. pecsétjén. - Alsófehér vm. lt. R. II. 373.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:Apáthy másként Velcziczky[szerkesztés]

Csánky:

Apáti. Villa Trensciniensis Sancti Ypoliti. (1113: Fejérpataky Kálmán kir. oklv. 59.) Poss. Apaty. (1378: Dl. 6538.) Poss. Apati ante Trenczinium. (1410: Dl. 9694.) Apathy. (Családnévben, 1412: Dl. 9926., 1417. V. 3: Múz. T. a.) – A zobori apátság birtoka volt, melyet sokáig zálogban bírt a Velcziczky-család, melyet innen Apáthy-nak is neveztek. – Ma Vágapáti, Opatovce, Trencséntől dny.-ra.

Kempelen:

Apáthy. Ily nevü család Nyitramegyében is előfordul; legelább az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor e megyében találjuk Mártont és Andrást.

  • Irodalom:

Csánky Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. kötet. Trencsén vármegye.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. I.

  • Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs