Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Asztry címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Asztry család címerével foglalkozik.


sósdiai Asztry[szerkesztés]

Asztry címer, MCK Ch→
Asztry címer, Siebmacher

Kempelen:

Asztry (sósdiai). A czímeres nemeslevelet 1840. ápr. 30. A. György és Zsófia testvérek kapták. (Csanádi kpt. lt.) – Kihirdette 1840. április 30-ikán Temesmegye. – Atyjuk Simon, pancsovai városi tanácsnok volt. – Czímer: kék paizsban a tenger habjaiból kiemelkedő magas kősziklán fekete sas a paizs jobb szögletéből tündöklő napba néz; sisakdísz: két sasszárny; takarók: kék-arany. (NIf. I/146.) – A család kihalt. – Vö. Lendv. II/29.; Siebm. 20.

Siebmacher:

Asztry.

Wappen: In B. auf einem aus n. Meereswellen sich erhebendem Felsen, ein gegen die in der rechten Oberecke befindliche g. Sonne strebender # Adler. – Kleinod: Offener # Flug. – Decken: bg.

Adels- u. Wappenbrief d. d 1840 für Georg Asztry. Nach N. J. zum grundbesitzenden Adel des Temeser Comitates behörig; andern Stammes ist das Geschlecht Astris v. Kosina aus dem Zempliner Comitate.

(L. R. sub. Nro. 5971).

MCK:

Asztry de Sósdia. 37. T. 8. Asztry Zsigmond és neje Osoly Krisztina gykei: György és Zsófia 1840. IV. 30. Ferdinánd királytól kaptak c. n. l. – Kihird: Temes vm. 1840. IV. 30. – Kk. LXVI. 892.

Borovszky:

Simon 1828-ban vette meg Sósdiát (ma Sósd) a kincstártól. Fia, Zsigmond 1840 ápr. 30-án nyert címeres nemeslevelet Sósdiai előnévvel V. Ferdinánd királytól. 1843-ban azonban a család sósdiai birtokát eladták báró Lo-Presti Lajos özvegyének.[1]

  • Irodalom:

TEMES VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Néhai Lendvai Miklós anyagának felhasználásával írta: Reiszig Ede dr., a közp. szerk. biz. tagja. In: Borovszky: Temes vármegye[2]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet

Siebmacher's Wappenbuch. Der Adel von Ungarn

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[3][4]

  • Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs