Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Alexievics címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Alexievics család címerével foglalkozik.


Ch→

Nyulásziné:

Alexievics Dániel 1791. február 10., Bécs II. Lipót nemesség és címer általa: gyermekei Miklós, Mihály, Péter, Erzsébet

P 749 Alexievics cs. Lad. RRR No. 59

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-890.[1]

II. Lipót magyar király, Bécs, 1791. 2. 10., címer, magyar nemesség Alexievics Dániel a krajnai kerület adóügyi biztosa, valamint a fiai, Miklós, Mihály, Péter, György és leánya, Erzsébet részére. Kihirdetése: 1. Krassó vm., Lugos, 1791. 5. 30., 2. Temes vm., Temesvár, 1843. 4. 21.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum, horizontaliter sectum, pars scuti superior perpendiculariter bipartita est, cuius sectio dextra exhibet in area aurea aquilam nigram expansis alis, cruribus et cauda distentis, dextrorsum respicientem; sectio sinistra cyanea refert superne solem aureum et ab infra lunam argenteam cornibus sursum versis; pars scuti inferior cocco tincta duas argenteas fascias undulatas continet; denique huic areae per insitionem a basi ad centrum superinducitur spicula pyramidalis argentea, generoso equo badii coloris sese ad saltum super prato viridi erigente condecorata. Totum ambit limbus viridis argenteis rhombis ordine locatis conspicuus. Ipsum scutum premit galea tornearia, coronata clatrataque, purpura suffulta et auro reducta, torque ac monili circumdata, cuius apex inter iugum alarum aquilinarum, auro argentoque, cocco item et atro ita partitum, ut metallum metallo et color colori opponantur, equo scutario fastigiata, laciniae a cono galeae large defluentes, hinc aureae et atrae, illinc vero argenteae et rubrae scuti latera decenter ac venuste exornant.

Narratio: nem formuláris

  • Irodalom:

Áldásy VI. No. 216. (másolat)

Nyulásziné No. 1592

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[2]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs