Címerhatározó/Albeni címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Albeni család címerével foglalkozik.


Albeni Éberhard főkancellár (1404—1419), zágrábi püspök (1397-1406) címere

Eberhard zágrábi püspök eddig ismert egyetlen teljes címerábrázolása egy budai kályhacsempén ugyancsak sisakdísszel készült. Nem mellékes itt az sem, hogy 1404 — 1419 között a király főkancellárja is volt (5 — 8. kép).[1]


516. [1426] Máj. 1. [Esztergom.]1 Zs. római királyi címénél kancellárja: Albeni János zágrábi püspök, továbbá Albeni Henrik pécsi püspök és testvérük: Albeni Rudolf korábbi címerét kibővíti. Az oklevél részletesen leírja a korábbi címerképet is, amelyet az új adomány egy arany koronával bővít ki. (A címerképet tartalmazó eredeti példány nem maradt fenn.) – Altmann II. 6629. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 119.) – Süttő–Engel: Familie von Alben 46. (Uo., a címerleírás teljes szövegű közlésével.)

1 A szöveg kelethely és dátum nélküli, a máj. 1-i datálás Altmannt követi, amelyet Süttő Szilárd és Engel Pál fent idézett tanulmánya is elfogadott.

C. Tóth Norbert - Mikó Gábor szerk.: Zsigmondkori oklevéltár (1426). Budapest, XIII. 2017. 210.[2]

  • Irodalom:

Holl Imre: Heraldikai megjegyzések. Archaeologiai Értesítő, 1984. 109-114. (112-113.) 35.

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs