Címerhatározó/Adorjányi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Adorjányi, Adorjáni, Adoryani (olv. Adorjányi) családok címerével foglalkozik.


Adorján 1587[szerkesztés]

Ch→

Nyulásziné:

Adorján Pál 1587. március 10. Gyulafehérvár Báthori Zsigmond nemesség, címer és birtoknemesítés

R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64, 1.-61.[1]

Báthory Zsigmond erdélyi vajda, Gyulafehérvár, 1587. 3. 10., címer, házmentesség, magyar és erdélyi nemesség, Adorjányi Pál (Paulus literatus Adorianny), ruszkai Kornis Gáspár szolgálatában álló deák részére. Kihirdetése: Máramaros vm., Máramarossziget, 1587. 3. 24.

Megjegyzés: A házmentesség az adományosnak Hosszúmezőn (Máramaros vm.) lévő telkére vonatkozik.

Címerleírás: Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, cui imam, dextram scilicet partem aristae maturae demetendae occupant, in altera vero parte homo integer, rustico habitu [rubro] intentus, manu sinistra fasciculum aristae maturae, falce succisae, dextra vero falcem messoriam tenere conpic[itur]. Supra scutum galea militaris clausa est posita, ex cuius cono taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant.

Narratio: formuláris

  • Irodalom:

Áldásy II. No. 380.

Nyulásziné No. 255

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[2]


Adoryani 1609[szerkesztés]

Ch→

Nyulásziné:

Feyér Miklós másképpen "Milos Vayda" 1609. december 3., Bécs II. Mátyás nemesség és címer
általa: felesége Dady Ursula, sógora Dady István, unokatestvére Adoryani Mihály

R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-154.[3]

II. Mátyás magyar király, Bécs, 1609. 12. 3., címer, magyar nemesség megújítása Fejér Miklós alias Vajda Milos (Nicolaus Feyer alias Milos Vayda), valamint a felesége, Dady Orsolya, Dady István (Dady Orsolya fivére) és - Adorjáni Mihály (házasság általi rokona) részére. Kihirdetése: Veszprém vm., Pápa, 1610. 3. 18.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris viridi campo […]ata et ex eo viridi arbore in fundo stratum, quod a super[iore dextro versus] inferiorem sinistrum flu[vius? …] distinguit, iuxtaque eum a parte sinistra integer militaris vir, caput casside tectus, veste rubra curta, et caligis cothurnisque indutus, frameaque praecinctus erecte stare, manuque [sinistra lumbis iniecta], dextra vero frameam nuda[m capu]lotenus fortiter comprehensam vibrare, cumque leone fulvo ore hianti, lingua rubicunda exserta, caudaque elevata bifurcata, posterioribus et anterioribus pedibus dispositis, et ad rapiendum [protensis, in latere ...] assurgente, [...] et certare velle conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, dimidium priori per omnia conformem militarem virum, laeva manu caput turcicum abscissum, dextra vero frameam nudam tenentem, producente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubri et viridis (sic!), illinc coelestini et aurei colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque apprime exornantibus.

Narratio: formuláris

Megjegyzés: Kapcs. OL sz.: 6278/2008 OL (megváltozott a letevő személye), 6072/2009 OL (nyilvántartásba vétel). A letét 2047-ben jár le.

  • Irodalom:

Nyulásziné No. 413

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[4]


Adorjányi 1630[szerkesztés]

Ch→MCK:

Adorjányi. 8. T. 5. Adorjányi Tamás 1630. V. 8. c. n. l. kapott. – Kihird: Gömör vm. 1630. VI. 5. Hit. másolat Zemplén vm. Lt. Fasc. Nob. 2. No. 272. (Magyarország címeres könyve)

Nyulásziné:

Adoryani Tamás 1630. május 8., Pozsony II. Ferdinánd nemesség és címer általa: fiai Péter és András

P 2015

MNL OL:

HU-MNL-OL-P 2025-1.-1.[5]

II. Ferdinánd magyar király, Pozsony, 1630. 5. 8., címer, magyar nemesség Adorján (Adoryani) Tamás és fiai, Péter és András részére.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris fundum illius viridi campo occupante in quo integer leopardus [...] mole arrecta et ore [...] effigiatus [anteriorum sinistro] pede ad rapiendum protenso dextro vero candidum lilium tenere inque [de]xtram scuti partem conversus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam regio diademate falconem naturali colore [...]um preferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis hinc [flavis et rub]ris illinc candidis et itidem rubris in scuti [extremitates] sese diffundentibus illudque decenter exornantibus.

Narratio: formuláris

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[6][7]

Nyulásziné, No. 632.

Áldásy III. No. 538 (elenchusbeli bejegyzés)

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[8]


kisadorjáni Adorjáni[szerkesztés]

Ch→

Adorjáni de Kisadorján. Adorjáni Ferencnek 1792. évben használt c. p. Marostorda vm. lt. 1792. évi hom. 12. l. – Címer: Kerektalpu paizsban páncélos kar egyenes karddal. Sisakdisz: páncélos kar kezében egy golyót tart.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


  • Külső hivatkozások:

[9]Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs