Heraldikai lexikon/Hold

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Névváltozatok:
1648 k.: haemysphaerio lunae: félhold (Szálkai 2010. 93-94.), hold, félig képzett hold <félhold> (mindkettő: Fényes Elek: Magyarország statistikája. Pest, II. 1843. 21.[1]), Luna: Hóld (Pápai/Bod 377.), befelé fordult félhold (Rómer ArchÉrt. 1870/13. 262.[2]), holdsarló (Szendrei 1896. 148., Tóth I. 1909. 225.), cadentia lunæ: Hóldnak fénylése, coitus lunæ: Hóld' újsága, Luna Nova: Új Hóld. Lunæ defectio: Hóld'-fogyta (uo. 93.), Luna colluſtratur lumine Solis: a' Hóld a' Napnak világától világosíttatik (uo. 125.), coactum cornu Phœbes: Hóld tö́lte (uo. 168.), decreſcentia Lunæ: Hóld' fogyása (uo. 185.), defectio Solis & Lunæ: Nap', és Hóld' el-fogyása (uo. 187.), interlunium, intermenſtruum: Hóld-köz, midö́n a' Hóld nem világosit (uo. 349.), Neomenia: új hóld, új hóld' innepe (uo. 409.), plenilunium: Hóld'-tö́lte (uo. 473.)

A hunn nyelv irott emléke és a szászánida kori épitésmodor az ő hegyeik között, a nap és félhold mint a székelyek czímere, melyet Zsigmond király adott s Báthori Gábor 1612-ben megujitott, hunn visszaemlékezés azon korból, mikor ezek Persia szomszédságában éltek, bárha a király ennek azon magyarázatát adja, hogy a székelyek mint a nap és hold az égen, ugy őrködnek az ország határain. Jellemző, hogy mint a párthus pénzeken, ugy Árpád-házi királyaink közül II. Endre pénzein is rajta van a nap és félhold.1 [1 Pray. Syntagma Histor. de Sigill. 4. Tábla. A párthus pénzeken csillag is van] (Jakab-Szádeczky 1901. 181.)
Rövidítések

1411. OKTÓBER 14. POZSONY. ZSIGMOND KIRÁLY A HIDEGHÉTI-CSALÁDNAK NEMESSÉGET ÉS CZÍMERT ÁD. (Arcanum DVD)

1453. MÁJUS 3. BÉCS. V. LÁSZLÓ KIRÁLY A LEÖVEY-CSALÁD TAGJAINAK CZÍMERT ÁD. (Arcanum DVD)