Címerhatározó/Bakay címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bakay családok címerével foglalkozik.


Bakay 1573[szerkesztés]

Bakay. 48. T. 7.. B. Miklós hadnagy 1573.png

Bakay. 48. T. 7.. B. Miklós hadnagynak 1573. évben használt c. p. — Kassa város It. — Csoma J. devecseri birtokos közlése. [1]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


kozárvári Bakay[szerkesztés]

Bakay de Kozárvár. 49. T. 5. B. Mihály 1609. X. 14.png

Bakay de Kozárvár. 49. T. 5. B. Mihály 1609. X. 14. Báthory Gábortól nyert c. n. 1. — Kk. VI. 321. Erd. — Kempelen I. 232. [2]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


Bakay 1609[szerkesztés]

B. Péter 1609. XII. 16. Mátyás király-tól nyert c. n. 1. — Szatmár vm. [3]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


Bakay 1622[szerkesztés]

Bakai Gábor és gyermeke Márton részére adományozott címeres nemeslevél kelte 1622. máj.22.[22] (1622-ben kihirdette Bars vm., majd Gömör és Hont vm.[23]).

[22]Illésy C 30 Helytartótanácsi Levéltár, Acta nobilium, Hont megye, Series investigationis nobilium, A 11., C 57 Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum nobilitare, megye, 1812, F. 44.. Sorszám: BA68

[23]C 30 Helytartótanácsi Levéltár, Acta nobilium, Hont megye, Series investigationis nobilium, A 11., C 57 Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum nobilitare, megye, 1812, F. 44.. Sorszám: BA68

[4]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Bakay 1628[szerkesztés]

B. Mátyás fia István s testvére János 1628. III. 24. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. Kihird: Bars vm. 1629. III. 29. — Forgon I. 56. — Kempelen I. 233. [5]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


Bakay 1636[szerkesztés]

A korponai Bakayak közül (más adat szerint horvátországi kaproncai) János, gyermeke ifjabb János, valamint leánya Anna 1636.ápr.31-én II. Ferdinánd kegyéből nyert nemeslevelet[25] (kihirdette Nógrád vm., 1636-ban).

[25]Illésy C 57 Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum nobilitare, megye, 1812, F. 68. Sorszám: BA70

[6]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Bakay alias Nagy[szerkesztés]

Bakay alias Nagy. 1638. VI. 11. nyert c. n. 1. — Kihird: Abauj vm. 1639. — Kempelen I. 233. [7]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


Bakay 1649[szerkesztés]

B. Istvánnak 1649. évben használt c. p. — Siebm. W. Suppl. 6. t. — Címer: egy 3 golyóval megrakott pólya által vágott ferde paizs; a paizs felső részében jobbra lépdelő szarvas jobb első lábában 3 rózsát tart; az alsó részben hármas halom. — Sisakdisz: növekvő szarvas 3 rózsával. [8]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


bakai Bakay[szerkesztés]

Bakay de Baka. 49. T. 3. B. János 1665. VI. 9.png

Bakay de Baka. 49. T. 3. B. János 1665. VI. 9. Apaffy fejedelemtől nyert c. n. 1. — Siebm. W. 20. t. [9]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


Bakay 1677[szerkesztés]

B. Ferencnek 1677. évben használt c. p. — Siebm. W. Suppl. 6. t. — Címer: négyeit paizs; 1. és 4. részben páncélos kar egyenes karddal azon egy török fej; a 2. és 3. részben koronából kinövő jobbra fordult egy szarvu. — Sisakdisz: 2 sas-szárny között szembenéző egy szarvu derekből. [10]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


Bakay 1680[szerkesztés]

Bakay. 48. T. 8. B. István és Benedek 1680., illetve 1685.png

Bakay. 48. T. 8. B. Istvánnak és Benedeknek 1680., illetve 1685. évben nasznált c. p. után. — Kassa város It. — Csoma J. devecseri nagybirtokos közlése. [11]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


bakabányai és tótbakai Bakay[szerkesztés]

Bakay. 48. T. 9. B. Gábor és felesége Rátkay Zsófia 1712.png

Bakay. 48. T. 9. B. Gábor és felesége Rátkay Zsófia és fiai: Ferenc és Márton s testvérei: János és András 1712. VI. 6. Károly királytól kaptak c. n. 1. — Kk. XXIX. 103. (Mo. címeres könyve 28.)

Bakay Gábor (és felesége, Ratkay Zsófia, gyermekei Márton és Ferenc, valamint testvérei János és András) részére III. Károly Pozsonyban 1712.jún.6-án adományozott[80] címert.

Címere: hasított pajzs, a jobboldali vörös mezőben zöld halmon féllábán álló daru jobbjában követ tart, nyakán nyíllal átlőve; a baloldali kék mezőben középen vízszintes karddal átszúrt égő ezüst szív. Sisakdísz: a leírt daru. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst. Kihírdette Hont vármegye. (Valójában címeres nemeslevél adományozása történt, nem csupán címeré.) E család tagjai, mégpedig a nemességszerzők közül János leszármazói főleg Gömörben és Békés vármegyében tűntek fel, ahol egyaránt a „bakabányai és tótbakai” dekrétumot viselték[81]. Erre jogosultságukat ott senki se vonta kétségbe…

[80] Királyi Könyvek. III. Károly, Pozsony, 1712.06.06.: címer adományozása. A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii, 29. kötet, p.103-104.. Sorszám: 29.48

[81] Barna János – Sümeghy Dezső: Nemes családok Csanád vármegyében,, Budapest, 1988 (reprint kiadás), p.13

[12]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Bakay 1715[szerkesztés]

Bakay. 49. T. 1. B. Gábor gömörmegyei táblabíró 1715.png

Bakay. 49. T. 1. B. Gábor gömörmegyei táblabírónak 1715. évben használt c. p. — Mladosevics It. — Csoma J. nagybirtokos közlése. [13]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


Bakay 1716[szerkesztés]

B. Ádám biharmegyei nemességügyi bírónak 1716. évben használt c. p. — két babérág között a paizsfő felé kúszó madár csőrében száraz gallyal, jobb lábában gyűrűvel. — A paizs bal szögében egy 6 águ csillag; — Siebm. W. 21. t. [14]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


Bakay 1785[szerkesztés]

Bakay de Baka.jpg

Bakay de Baka. 49. T. 4. Hont- és Esztergom megye családjaiból való. - B. Ferencz 1785. évben igazolta nemességét. Kk. LIII. 227. - Siebm. W. 20. t. - Kempelen I. 234. Magyarország címeres könyve 1. kötet (A-C)

Bakay Család.

Több ily nemes család van. Legismeretesb az, mely Hont , és Esztergom megyében székel. Nevét a Hont megyében fekvő tót , alsó és felső Baka falutól vehette. C z i m e r e : kék mezőben álló arany oroszlán, mely jobbjában kardot tart. A sisak fölötti koronán félhold fekszik szarvaival fölfelé, fölötte pedig két csillag ragyog. E családból Ferdinand hontmegyei főjegyző (1839—42.) — László pedig levéltárnok volt (1839—47.) — János szül. 1780. Bakabányán, mint esztergomi kanonok mh. 1850. — Tán e család ősei közé tartozott azon Taraás iS; kin Déczy Imre vámot zsarolván, e végett 1592-ben N. Szombat városa pert indított.

(Nagy Iván : Magyarországh családai czimerekkel (1857))

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Bakay 1815[szerkesztés]

Bakay. 49. T. 2. B. Ferdinánd hontmegyei esküdt 1815.png

Bakay. 49. T. 2. B. Ferdinánd hontmegyei esküdtnek 1815. III. 18. használt c. p. — Nyitra vm. It. Nobil IV. 306. [15]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf


Lásd még: