Címerhatározó/Agatin címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Agatin család címerével foglalkozik.


Ch→

Agatin. 9. T. 3. Lipót király Agatin György és neje Novák Katalin gykeinek: Istvánnak, Andrásnak, Györgynek és Évának 1689. VII. 10. c. n. l. ad. – Kihird: 1689. Nyitra megyében. – Eredeti n. l. Heves vm. Lt. 1813. 890. sz. és 1814. évi 4. sz.


  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs