Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Hajó

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.


Névváltozatok:

tengeri kereskedelmi hajó (Bertényi Turul 2012/3. 101.), usza (Flott) (Czuczor-Fogarasi VI/1. 44.[1]), TATCZÍMER, (tat-czimer) ösz. fn. Hajósok nyelvén a tat felsőrésze, vagyis a hajónak a fartőkétől a tatormóig eső része, hol a födélzet alatti lakok ablakai vannak. (Kenessey A.). (uo. 144.), TATKORONA, (tat-korona) ösz. fn. Azon görbe ív, melyet a tatormó képez, vagy mely a tatormót befejezi. (Kenessey A.). (uo. 144.), TATORMÓ, TATOROM, (tat-ormóv. —orom) ősz. fn. Hajókon a tat felső beszegése, mely a tatczímer fölött csínos faragványokban domborodik ki. (Kenessey A.). (uo. 145.); hadakozó gálya: navis zostrata, kriegschiff, lapátos gálya: triremis, dreiruderer, vitorlás gálya: navis velifica, regelschiff (NySz. I. 1058.), acroſtolium: hajó ſzéli pártázatja, acroterium: ház tetején, vagy hajón való vitorla, actuariolum: gyors, sajkátska, actuarium: evedzö́ hajó, actuariæ naves: lapátos hajók <evezős hajók> (Pápai/Bod 14.), alnus: éger-fa, tsónak (uo. 39.), scapha navi annexa: a' hajóhoz kötött ſajka (uo. 49.), navis aperta: boríték nélkül való hajó, aphractum, aphractus: hitván, fedetlen hajó (uo. 53.), arca aquaria: hal tartó bárka (uo. 58.), bellica navis: hadi hajó (uo. 80.), biremis: két-evedzö́jǘ, vagy lapátú hajó (uo. 83.), carbaſa: hajó vitorla, deducere carbaſa: le-vonni a' vitorlákat (uo. 97.), carcheſium: árbotz-fának a' teteje, vagy gombja, carina: hajó fenék, hajó, preſſæ carinæ: terhes hajók, uncta carina: jó ſzurkozott hajó (uo. 98.), catapirater: ónaſ ſinór, mellyel a' tenger mélységit márik, cataſtroma: hajóbéli által deſzka (uo. 101.), celes: hajó neme, sebes iramló ló, celeuſtes: hajókat biztató, nógató, celox: könnyǘ ſebes hajó (uo. 104.), ceruchus (Lucan[us]): vitorla ſzarvain való kötél (uo. 107.), cheniſcum: lúd forma hajó hátúlja (uo. 108.), clavus: hajó kormánya (uo. 118.), naves conſtratæ: fedeles hajók, conſtratum navis: hajó padlása (uo. 156.), corbita: terhes hajó (uo. 167.), coſtæ navium: hajó óldal deſzkái (uo. 170.), triremis cubiculata: sok kamarájú hajó (uo. 174.), cybea: terhes ö́reg hajó, Dædalus: Egy Áténási meſterséges mives ember, kréta ſzigetben Labirinthus épitö́je, és a' hajók vitorláinak fel-találója (uo. 180.), decemſcalmus: tiz evedzö́jǘ hajó (uo. 183.), deciremis: tiz evedzö́jǘ hajó (uo. 184.), cymba rimis dehiſcit: meg-hasadoz a' hajó (uo. 190.), dicrotum: két rend evezö́s hajó (uo. 206.), dolon: hajó neme (uo. 220.), echeneis: hajót-tartóztató hal <fúrókagyló> (uo. 225.), epibades: rév, hajó, komp, hídas, epibatæ: hajón vívók, hartzolok, epibathara: gráditsa a' hajónak, epidromus: hajó záſzló (uo. 236.), adverso flumine navigare: a' viz ellenében hajókázni (uo. 278.), fori: hajó tattja, hajó tsatja, pallók a' hajóban, mellyen járnak a' hajósok (uo. 280.), frangere navem: hajót törni (uo. 282.), gaulus: kerekdéd kalmár-hajótska (uo. 289.), helicarius: hajó-vonó, kötelen tereh-vonó, hepteris: hét-rend evezö́jǘ hajó (uo. 302.), hexeres (Livius): hat rend lapátú hajó (uo. 304.), hippago: rév hajó, lovakat kö́ltöztetö́ hídas (uo. 305.), malus: árbotz-fa, vitorla-fa (uo. 382.), navale: portus <kikötő>, hajó-tartó, vagy hajó-tsináló hely, navarchis: tengeri kapitány' hajója, navis: hajó, navis prætoria: tengeri kapitány' hajója, [n.] prælidiaria: hadi hajó, késérö́ hajó, [n.] vectoria: tereh-hordozó hajó, [n.] speculatoria: vigyázó hajó, kémlelö́ hajó, [n.] actuaria: evezö́ hajó, lapátos hajó, naves annotinæ: élés hajók, naulum: hajó bér, rév bér, naumachia: vizen-való hadakozás, naupegus: hajó-tsináló (uo. 407.), navem obvertere fluctibus: a' haboknak ellenekbe fordítani a' hajót (uo. 426.), oria (Plaut[us]): haláſzó hajó (uo. 437.), paro: hajónak neme, hadi könnyǘ hajó (uo. 445.), permittere vela ventis: ſzélnek ereſzteni a' hajót (uo. 461.), ponto: rév-hajó, hídas (uo. 477.), prora: hajónak az orra, proreta: hajó orrán ülö́ hajós, kormányos (uo. 502.), roſtra: hajó' orra (uo. 540.), puppis: hajó fara, hajó tatja (uo. 509.), tropis: a' hajó feneke (uo. 629.), prosumia: kitsiny hajótska, ellenség kémlö́ könnyǘ hajótska (uo. 504.), quadriremis: négy rend evezö́s hajó (uo. 512.), quinqueremis: öt-rend evezö́jǘ hajó (uo. 515.), sentina: alsó feneke a' hajónak, a' hová minden bödös ganéj, és moslék le-húll, és foly (uo. 560.), stega: fedeles réſze a' hajónak (uo. 580.), trieres: három rend evezö́s hajó (uo. 627.), galiota: tereh hordó hajó, gálya, gondola: sebes hajó (uo. 667.), marcilliana, marſilliana: Szent Márk tzimerét viselö́ hajó <velencei hajó> (Pápai/Bod 669.), parada: múlatságra kéſzített hajó (uo. 670.), saica: hajó' neme a' Dunán (uo. 672.)


Rövidítések:

http://adatbazisokonline.hu/en/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/639

http://adatbazisokonline.hu/en/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/2911