Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Alvinczi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Alvinczi család címerével foglalkozik.


Alvinczi Gábor halotti emlékműve a kolozsvári Farkas utcai templomban
Ch→

Alvinczi (borbereki), magyar, illetőleg erdélyi család, mely attól az A. Péter-től (l. o.) származtatta magát, ki Bethlen Gábor papja és kassai lel- kész volt (1570-1634.). Ennek az A. Péter-nek szintén Péter nevü fia és József nevü unokája volt. Ennek a fia ismét Péter volt, s ő élt először a borbereki előnévvel. (L. o.) Megh. 1701ben. Három fia, meg három leánya maradt. A fiuk: 1. Sámuel, megh. 1733 előtt; 2. Gábor, erdélyi főkormányszéki levéltárnok és titoknok. Ő kapta 1764-ben a bárói rangot. Megh. 1751-ben. Ilyennevü fia 1788-ban hunyt el magtalanul; 3. Mihály, kinek fia József (l. o.), az ismeretes tábornok és magyarországi főhadi-kormányzó, 1810 nov. 25. Budán halt meg és saját kivánatára a budai katona-temetőbe helyeztetett nyugalomra. Ezzel a Józseffel halt ki az A. család. (V. ö, (Nagy Iván, Magyarország családai I., 27. Siebmacher, Waffenbuch I., 10.) Együtt emlegetik még az Alvinczi családdal Deécsi A. Szőcs Istvánt, aki az Apafi ellen fölkelt pártütőkhöz csatlakozott, de 1664 nov. 1-én kegyelmet kapott és ezután ismét Apafinak híve lett. Meglehet, hogy A. Péter testvére volt; továbbá Gyulafehérvári A. (Literati) Pált, ki a XVII. század második felében fogarasi várbiró volt. (Pallas nagy lexikona)[1]


  • Irodalom:

Pallas nagy lexikona. - Alvinczi címszó[2]

  • Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs