Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Ábránfalvi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Ábránfalvi család címerével foglalkozik.


Ch→

Nyulásziné:

Ábránfalvi Gergely 1431. április 5., Nürnberg Zsigmond nemesség és címer általa: testvérei János és József, atyafia Ófalvi János

DL 13.509

MNL OL:

Regeszta: Newremberge. feria quinta proxima post f. pasche Domini. Zsigmond király bizonyítja, hogy eléje járult Abranfalwa-i Pál fia: Gergely, Machalfalwa-i Reychel Péternek a familiarisa, és elsorolván az ura szolgálatában az ország és a király javára kifejtett hűséges szolgálatait, kérte a királytól, hogy az oklevél elején színes képben vázolt (:kék és veres mezőből felfelé ágaskodó, fején nyíllal átlőtt medvét ábrázoló:) címert adományozza neki, amint a király Gergely hűséges szolgálataira való tekintettel teljesít is és neki adományozza a jelzett címert, és általa János és Joseph édes testvéreinek, továbbá Ofalw-i Jakab fiának: Jánosnak, mint osztályos testvérének, hogy azt minden szokásos alkalomkor, helyen és tárgyon viselhesse mint igazi nemességének a jelét, és élvezhesse mindazokat a kiváltságokat, amelyeket az ország többi nemesei élvezik. Eredeti, hártya, titkos függőpecsét. A szöveg élén jobbra: Relatio Ladislai de Chap alias vicecancellarii. - Regeszta forrása: OL regeszta

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]

[2]

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs