Címerhatározó/Bárány címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bárány családok címerével foglalkozik.


debreceni Bárány[szerkesztés]

Bárány (debreceni).jpg

Őse Mihály 1656 febr. 7-én nyert címeres nemeslevelet III. Ferdinánd királytól. János miskolci lakos nemességét Bihar vármegye kétségbe vonván, II. József császár 1789 ápr. 6-án kelt elhatározásával megerősítette nemességét. János testvére volt András cs. kir. kapitány. Ennek fia Ágoston 1829-ben Temes vármegye táblabírája lett, a XIX. század negyvenes éveiben adta ki két alapvető művét „Temes vármegye emléke” és „Torontál vármegye hajdan és most”. A fenti János fia Péter ennek fiai: János 1832-ben főhadnagy, József újaradi uradalmi tiszttartó, 1832-ben hirdettették ki nemességüket.

  • Irodalom:

Külső hivatkozások:


jászberényi és rendesi Bárány[szerkesztés]

Coa Hungary Family Bárány (Jászberény & Rendes).svg Bárány, jászberényi és rendesi varm-szatmar-186-6.jpg

Dunántúli család, mely idővel Középszolnok, Heves és Máramaros vármegyékbe is kiterjedt. János és György 1698-ban új nemességet kapnak I. Lipóttól melyet még ugyanez évben Középszolnok és Heves vármegyékben hírdetnek ki. A család tagjai nagyobb 580részt földbirtokosok voltak. János, 1695-ben zilahi bíró, Mihály 1847-48-ban a somlyói nemesek között szerepel, Lázár, a ki Kővárremetén birtokos volt, az 1848-iki hadjáratok alatt a nemzetőrök élén állott, mikor a katalini hídnál feltartoztatták Urbán csapatait. Béla, jelenleg szinérváraljai főbíró és birtokos.

Czímer: kékben, zöld alapon, repülésre kész fehér galamb. Sisakdísz: a pajzsbeli galamb. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Rövidítések