Címerhatározó/Antal címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Antal családok címerével foglalkozik.


geszti Antal[szerkesztés]

Ch→

Szálkai:

Geszti Antal (de Gesztinho) János általa fia Antal, valamint testvére Péter részére Bethlen Gábor 1618. február 24-én Fogaras várában adományozott armálist, amit valószínűleg 1619-ben hirdettek ki.* [* Az oklevél restaurálása során a pergament hátul tartásjavító hálóval látták el, ami miatt a kihirdetési záradék nehezen olvasható. MUO 108. Régi jelzet: Bihar m. lt. 51/…-1929. 71.]

Az oklevelet* [* 360x615/83/100x85 mm.] Bethlen Gábor fejedelem, Péchy Simon kancellár és Bölöni Gáspár titkár hitelesítette aláírásával. Pecsétje mára sajnos elveszett.

Zöld keretben barnás szőnyegen van megfestve a címer: „Katonai pajzs égszínkék színben, melynek mezejében vagyis udvarában vállból lemetszett emberi kar vérrel behintett hüvely nélküli kardot a magasban rázni látszik. A pajzsra zárt katonai sisak van helyezve, amit ékkövekkel és gyöngyökkel szépen díszített királyi korona fed. A sisak ormáról pedig takarók vagyis foszlányok különböző színekben hullanak alá, innen és onnan a pajzs mindkét oldalát vagyis szélét szépen körülveszik és ékítik.”* [* „Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area brachium humanum humero resectum gladium vagina carentem sanguine aspersum sursum vibrare conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis unionibusque decenter variegatum. Ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utriusque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant.”] Egyszerű szimbolikájú, kevésbé tehetséges festő munkája.

A família későbbi leszármazásáról, történetéről jelenleg nem állnak rendelkezésre információk.

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 60. (PhD értekezés) [1]


  • Külső hivatkozások:Antal család a zöld puskások között[szerkesztés]

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[2]

Vö. Puskások címere

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs