Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Madarak

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Névváltozatok:

madáralak (Kempelen I. 45.), avis: madár, devia avis: el-lábbagó madár (Pápai/Bod 75.), admiſſive aves: madár-ſzólásból jövendö́lésre való madarak (Pápai/Bod 20.), adverſa avis: roſzſzat jövendölö́, jelentö́ madár (uo. 24.), auceps: madaráſz (uo. 72.), aucupatio: madaráſzás, aucupatorius: madaráſzáshoz-való, aucupium: madaráſzat, aucupium auribus facere: mindenfelé hallgatózni, aucupo: valami után leskö́döm, aucupor: madaráſzok (uo. 73.), augur: madár ſzóból jövendö́lö́, aviarius: madárral bánó, avis alba: tsuda, jó ſzerentse (uo. 75.), auspicor: madárra vigyázok (uo. 77.), cepphus: olly könnyǘ madár, kit a' ſzél idestova hajt (uo. 105.)


Rövidítések:

1418. SZEPTEMBER 8. KÖRŰL. ULM. ZSIGMOND KIRÁLY A GYALÓKAY-CSALÁDBELIEKNEK CZÍMERT ÁD. (Arcanum DVD IV.)

pacsirta (alauda, alouette, Lerche),

A madarakra vonatkozó szokottabb műkifejezések: csőrös (rostratus, becqué, geschnabelt), felröppenő (evolans, essorant, 150flugbereit), kiterjesztett szárnyú (alae expensae, vol éployé, offener Flug), leeresztett szárny (jugum alarum demissum, vol abaissé, niedergeschlagener Flug), ágon ülő (perticae insidens, perché). Csonka, letépett, fejetlen, növekvő, előtünő (jelentését lásd az emberi alakoknál). bár. 149.

A szárnyainál fogott madár a türelem jelképe.

https://hu.wikibooks.org/wiki/F%C3%A1jl:Sebastian_Hann_d%C3%ADszt%C3%A1lja,_1700%E2%80%931713.jpg

fácán http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/995

http://images.vector-images.com/r/lithuania/300

pacsirta http://geraldika.ru/symbols/33201 http://images.vector-images.com/r/lithuania/300

paradicsommadár - Új-Guineából származó díszes tollú madár. Általában lábak nélkül ábrázolják. A bennszülöttektől beszerzett, majd kitömött példányoknak nem voltak lábai, mert azokat a pápuák talizmánként megtartották. Ezért Európában az a hiedelem terjedt el ezen madarakról, hogy sohasem szállnak le a földre és ezért, meg a színes tollazatuk miatt is úgy vélték, hogy ezek a paradicsom madarai.

Pázmány Péter, Imádságos könyv című művének 1689-es nagyszombati kiadásához az ajánlást Kecskeméti János jezsuita szerzetes írta Batthyány Ádám (1662–1703), a dunántúli hadak főgenerálisa, később horvát bán, majd országbíró nevében, Rákóczi Julianna fejedelemkisasszonyhoz. A főgenerális ezzel akart udvarolni a kisasszonynak, aki azonban valaki más felesége lett. Az ajánlás így hangzik:

Ritka madár helyett, hogy hírét hallotta Nagyságodnak, már régen kívánta,
és hogy jövetelét fülheggyel hallotta, személlyében látni annál inkább óhaj-
totta, amint hogy elérkezésében kedvessen vette, szívessen látta, üdvözel-
vén áldotta a Királyi, sőt Császári Felségek szülő Dajkája, híres Bécs városa
Nagyságodat; hogy azzal nem annyira Czímeres Pacsirtái, mint földi Para-
dicsommadarai kívánatos kalitkájában foghatná Ritka Madarát; vagy inkább
szerelme kebelében fogadhatná, kapcsolhatná a Méltóságos fejedelem-kis-
asszonyt, Rákóczi Juliannát. Nem ok nélkül alítván ama mennyei Jegyes,
szüzek Vőlegénnye szereleménekében említett ritka madáron, egy Galam-
bon [...] jelentetni Nagyságodat.

Az ajánlás egyik fő motívuma a szerelmi költészetben gyakori madárkép. A címeres pacsirták bizonyára az Alsó-Ausztria címerében szereplő öt madár, amelyet a humanisták az ókori Vindobona környékén állomásozó római pacsirtalégió (Legio decima alaudarum) miatt nem sasnak, hanem pacsirtának tartottak. A földi paradicsommadár kifejezés talán a hölgy elnyerésével már e világon megvalósuló mennyországra céloz, bár fennmaradt olyan ábrázolása is a címernek, amelyen sasok helyett a paradicsommadarakra hasonlító papagájok szerepelnek. A Juliannáról a szépen éneklő pacsirta és a színpompás paradicsommadár említésével rajzolt képet a szelíd galamb jellemvonásai egészítik ki, az Énekek éneke hivatkozás pedig egyértelmű utalás a szerelemre. Az ajánlás írója eredetileg két változatot is készített, az egyikben kanárimadárhoz, a másikban galambhoz hasonlítva a hölgyet, közülük végül az utóbbit választották.(Bogár Judit: Pázmány Péter Imádságos könyvének kiadásai és a reprezentáció. In: Báthory Orsolya – Kónya Franciska szerk.: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok, 12) 66-67.[1])

harismadarak http://geraldika.ru/symbols/32307 http://images.vector-images.com/img/106/uzledzjai_selo_coa.gif http://images.vector-images.com/r/lithuania/900

jégmadár http://images.vector-images.com/img/106/baltoii_voke_city_coa.gif http://images.vector-images.com/r/lithuania

fácánok http://images.vector-images.com/img/106/shunskai_selo_coa.gif http://images.vector-images.com/r/lithuania/700

süketfajd http://images.vector-images.com/img/106/bubiai_selo_coa.gif http://images.vector-images.com/r/lithuania

búbos banka http://images.vector-images.com/img/106/kuktiskes_pgt_coa.gif http://images.vector-images.com/r/lithuania/300