Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Bagi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bagi, Baghy családok címerével foglalkozik.


tarpai Baghy[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Baghy (tarpai).
Czímeres nemeslevelet 1588. jan. 8. B. István, fia Miklós s testvérei: János és Tamás Rudolftól kaptak. (Beregm. lt.) – Czímer: kék paizsban hármas zöld halom két szélsőjén jobbról arany koronás oroszlán, balról term. szinü medve viaskodásra kész mellső lábaival két élő kard hegyét fogja, a paizsfőben középen csillag; sisakdísz: növekvő oroszlán jobbjában kétélü kardot tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst (NIf. II/230.) – Valószinüleg ebből a családból valók az az István és testvérei, akik az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor ugyancsak Beregmegyében vétettek fel a kétségtelen nemesek közé. – Vö. Rexa 57.[1]

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[2]

 • Külső hivatkozások:szécsényi Baghy[szerkesztés]

Ch→


Kempelen:

Baghy (szécsényi).
Czímeres nemeslevelet 1622. jun. 15. B. Balázs, felesége Kapitán Margit, fia András, leányai Anna és Dorottya s Balázs testvérei János és István II. Ferdinándtól kaptak. Kihirdette 1622. aug. 23. Nógrádmegye. – Czímer: kék paizsban hullámzó vizen vitorlás hajó, a paizsfőben jobbról csillag, balról félhold; sisakdisz: vörös ruhás könyöklő kar kardot tart, a kar vállánál balról sasszárny; takarók: vörös-ezüst, zöld-arany. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Nógrádmegyében András, 2 István, Mihály, György és Balázs vétettek fel a kétségtelen nemesek közé. A családból 1768. Ferencz és fiai: András és János, 1776. pedig Ferencz Nógrádmegye nemesi bizonyitványa alapján Bácsmegyében hirdettettek ki. 1813-ban János, István, Balázs és György nemesmiliticsi lakosok vétettek fel Bácsmegye nemesei közé. A család Nemesmiliticsen birtokadományos család volt. – Elszármazott a család 1750. körül Csongrád- és Jásznagykunszolnokmegyébe is, ahol ma is él és birtokos. – B Imre 1899. jul. 29. a „szécsényi” előnév adományozásában részesült.[3]

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[4]

 • Külső hivatkozások:

[5]Baghy 1633[szerkesztés]

Kempelen:

Czímeres nemeslevelet nyertek B. Mihály, Albert és Mihály testvérek. Kihirdette 1633. ápr. 13. Tornamegye. (T K. I/66.)[6]

A család címere a Címerhatározóban még nem szerepel.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[7]

 • Külső hivatkozások:

Baghy alias Gódor[szerkesztés]

Kempelen:

Baghy (alias Gódor).
Czímeres nemeslevelet 1646. márcz. 31. B. András s felesége, Sziráky Ilonától szül. gyermekei: Mihály, Judit és Zsuzsánna kaptak. (Bars-, Nyitra- és Pestmegye lt-ban.) Mihály, András, István és Imre 1814. Pestmegyében hirdettetnek ki. – Vö. Rexa 42.; Kősz. 18.

A család címere a Címerhatározóban még nem szerepel.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[8]

 • Külső hivatkozások:harsányi Baghy[szerkesztés]

Kempelen:

Baghy (harsányi).
Czímeres nemeslevelet 1647. aug. 10. B. Márton, felesége Balogh Anna, gyermekei: Márton, Gergely, Mihály, Miklós, Dorottya; Miklós felesége Dósa Kata s gyermekei: Miklós és Ilona, végre testvére János kaptak. (Békésm. lt.)

A család címere a Címerhatározóban még nem szerepel.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[9]

 • Külső hivatkozások:Baghy alias Szücs[szerkesztés]

Kempelen:

Baghy (alias Szücs).
Czímeres nemeslevele kelt 1669. febr. 28. B. György. Kihirdette 1725. Abaujmegye. Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Abaujmegyében Ferencz vétetett fel a kétségtelen nemesek közé. A családból János, kecskeméti lakos 1777. Abaujmegye nemesi bizonyitványa alapján Pestmegyében kihirdettetik. – Vö. Csoma 657.; Kősz. 18.

A család címere a Címerhatározóban még nem szerepel.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[10]

 • Külső hivatkozások:Baghy 1684[szerkesztés]

Ch→Siebmacher, Supplementband:

Wappen: In B. auf gr. Hügel ein g. Löwe in d. erhob. Rechten einen geraden Säbel mit g. Parirstange, in d. vorwärts gestreckten Linken ein r. Lilie haltend.– Kleinod: Die Schildfigur. – Decken bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I., d. d. Wien, 15. Okt. 1684 (kundg.: Nagy-Ugrócz Barser Ctt, 1685) für Stefan Baghy, sowie für Andreas Oláhpataki, Martin Deák aliter Michalkó u. Georg Kempiss.

Ein anderes Geschlecht dieses Namens, erhielt mit Balás Stefan u. Johann v. König Ferd. II., am 15. Juni 1622 einen Adels- u. Wappenbrief, welcher am 23. Aug. I. J. im Neograder Ctte kundgemacht wurde.

(Orig. Im Archive des Jos. Csoma).[11]

MCK:

Baghy. 44. T. 2. B. István 1684. XII. 15. Lipóttól nyert c. n. l. - Kihird: Bars vm. 1685. - Hit. mása Nyitra vm. lt. Nobil. III. 186.[12]

Kempelen:

Baghy.
Czímeres nemeslevelet 1684. decz. 15. B. István és társai kaptak. (Nyitram. lt.) – Czímer: kék paizsban zöld halmon oroszlán jobbjában egyenes kardot, baljában vörös liliomot tart; sisakdisz: az oroszlán; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Vö. Rexa 141.; Siebm. pk. 10.

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [Magyarország, kiegészítés] [13]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[14][15]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[16]

 • Külső hivatkozások:Baghy 1697[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Baghy. 44. T. 3. B. Gergely felesége Ilma Évától szül. gykei: Márton, Gergely, Bálint, János és György 1697. IV. 28. Lipóttól kaptak c. n. l. - Kihird: 1697. Bihar vm. - Hit. másolat Bihar vm. lt..[17]

Kempelen:

Baghy.
Czímeres nemeslevelet 1697. ápr. 28. B. Gergely, felesége Ilma Évától szül. gyermekei: Márton, Gergely, Mihály, Bálint, János és György kaptak. (Biharm. és váradi kpt. lt.) Kihirdette 1697. Biharmegye. – Czímer: kék paizsban koronás halomból term. szinü farkas nő ki, szájában zöld ágat tart; sisakdisz: a koronára állitott egyenes kard; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Siebm. 25.) – Vö. Rexa 77.; Békésm. tört. III/214.

Siebmacher:

Wappen: In B. aus gekröntem gr. Hügel wachsend ein n. Wolf, einen gr. belaubten 'lweig im Rachen haltend. – Kleinod: Aufrechtes Schwert mit g. Kreuzesgriffe, pfalweise gestellt. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I. d. d. Wien, 28. April 1697 (kundgemacht: Vajda, Biharer Comitat, feria secunda proxima post Dominicam vigesimam Sacro Sanctae et Individuae Trinitatis 1697) für Gregor Baghy als Haupterwerber sowie für seine Ehefrau Eva Ilma u, für die Söhne: Martin, Gregor, Michael, Valentin, Johann u. Georg als Nebenerwerber. (Orig. Ctt. A. Bihar. – Vgl. auch N. J. I. 85-86).

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[18]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[19]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [20]

 • Külső hivatkozások:

Bagi 1955[szerkesztés]

Bagi István (1931-1986), esztergomi segédpüspök (1979–1986) címere Ch→
Meszlényi János: Dr. Bagi István püspök 1931-1986, emlékérem

Dr. Bagi István, a Pápai Magyar Intézet rektora, bavagalianai c. püspök és Lékai László esztergomi érsek segédpüspöke lett. 1931.júl. ll-én született Körmenden. Középiskoláit a győri bencéseknél fejezte be, teológiai tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1958-ban le is doktorált. Esztergomban szentelték pappá 1955. jún. 12-én. 1956-65-ig a Bp. zuglói Szent Antal templom káplánja, 1965-67 között Rómában ösztöndíjasként erkölcsteológiából és pasztorálisból magiszteri diplomát szerzett. Utána két évig a Mátyás-templom káplánja. 1968-72 közt az esztergomi szemináriumban különböző tárgyakat tanított. 1969-től a Simor-könyvtár könyvtárosa. 1972-től helyettes, 1973. márc. 15-étől kinevezett rektor a római Magyar Intézetben. VI. Pál pápai prelátussá tette. Püspöki jelmondata: Attenta caritate (Figyelmes szeretettel).[21]

A PMI [Pápai Magyar Intézet] következő igazgatója Bagi István, az állambiztonsági szervekkel 1965-től volt kapcsolatban, beépítése a hírszerzés, vagyis a lII/I. részéről 1972-ben történt meg. Fedőneve "Blanc" volt. Jelentései sok dossziét töltenek meg.[22]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs