Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/András-kereszt

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
András-kereszt Zsigmond király (1387-1437) parvusának hátlapján (1 garas=12 parvus 'kis pénz')

Névváltozatok:
Szent András-kereszt, harántkereszt, keresztbe átvonuló két csikolat (fascia) (Nagy Iván IV. 11.), két rézsutosan huzott szelemen által keresztet mutat (Nagy Iván IX. 756.), egyenszárú haránt, vagy sz. András kereszt (Andreasoder Schrägkreuz) (Csoma, Magyar sirkövek Turul 1888/4.[1]), ferde kereszt (Kat.Lex: András csz.[2]), burgundi kereszt <természetes ágakból>, átlós kereszt

fr: sautoir, croix de Saint-André, croix de Bourgogne, en: saltire, saltier, X-shaped cross, de: Andreaskreuz, Schragen, Zwerchkreuz, cs: svatoondřejský kříž, la: crux decussata, crux Andreana, crux Burgundica
Rövidítések

Az András-kereszt vagy harántkereszt a címertanban a mesteralakok közé tartozó heraldikai jelkép. Két harántos pólyából áll. A nevét Szent András apostolról kapta, akit Patrasban egy ilyen kereszten feszítettek meg. Már nagyon korán keresztény vallási jelkép lett. A görög X (chi) betű Krisztus nevének rövidítése volt. Késbb ez részben Szt. András apostol ikonográfiájában jelent meg több országban, mint pl. a skót, brabanti, braunschweigi, hohensteini és orosz címereken és pénzeken. Az András-keresztet mint Szt. András keresztjét először 1169-ben, egy tropár-illusztrációban ábrázolták, még merőleges szárakkal.

A szárak szélessége általában a pajzsszéleség és -magasság 2/7-e. Az ennél keskenyebb, 1/7-es pajzsszélességű és -magasságú harántkereszt neve harántkereszt-fonál (de: Leistenschragen). Az angol (és francia) heraldikában a fő mesteralakok (ordinary) közé tartozó mesteralak.

Skócia címere kék alapon ezüst András-kereszt. A brit Union Jack emellett egy másik harántkeresztet, a Szent Patrick-keresztet is tartalmazza, Írország jelképeként. A cári és a mai orosz hadizászlón is (fehér alapon kék) András-kereszt van. Az ácsok a harántkeresztesn futó szerkezeti erősítéseket népiesen András-kötésnek nevezik, melyet a legerősebb kötésnek tartanak.

A harántkereszt változatai[szerkesztés]

A harántkeresztnek különféle változatai ismertek. Lehet mesteralakokkak vagy címerképekkel díszített, hullámos, lebegő stb. (Vö. pólya, osztóvonal) A szárai az angol heraldikában végződhetnek leopárdfejekben is.

A vékony harántkereszt (fr: flanchis), a francia heraldikában a kisméretű, lebegő harántkereszt neve, mely általában többesen fordul elő a címerekben. Gyakori a németalföldi heraldikában, látható pl. Amsterdam címerében.

A kis-harántkereszt (en: saltorel), három vagy több olyan kis lebegő harántkereszt, melynek végei a szárakra nem derékszögben vannak levágva, hanem vízszintesen.

A Szent Gyula-kereszt tulajdonképpen keresztvégű harántkereszt (en: Cross of S. Julian, cross crosslet placed saltirewise, saltire crossed). Angliában előfordul a Company of Innholders (a kocsmárosok) címerében, mert Szt. Gyulát tartják a védőszentjüknek.

A négyelt harántkereszt (en: saltire quarterly quartered, parted per cross and saltire, saltire gyronny of eight) szárai középen meg vannak felezve és ezek eltérően vannak színezve (általában két fémmel vagy színnel), és a középen találkozó szárakban a színezés az ellentétes szár mezőiben felcserélődik. Ilyenkor a színtörvény részben sérülhet. Gyakori az angol heraldikában.

A "végein ágakra szakadó", lebegő András-kereszt van a Butler család címerében.[1]

Az alul összekötött harántkereszt (en: a saltire conjoined in base) előfordul az angol Borough of Southwark címerében, mely azonban inkább kereskedőjegynek (en: merchant's mark) tűnik.

A kupolakereszt (de: Kuppelkreuz) olyan közönséges kereszt, mely András-kereszttel van fedve.

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Gudenus I. 232.

Lásd még[szerkesztés]

kereszt, Szent András, harántkeresztesen, ág (heraldika)