Heraldikai lexikon/Pelikán

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Névváltozatok:

fiait vérével etető pelikán, fészkében ülő három fiát mellének vérével tápláló pelikán (Sváby Frigyes Turul 1889/3. 124.), pellikán saját szivét mardosva mellette levő két kis fiát vérével itatja (Jakab-Szádeczky 1901. 340.), Pelikán (pelicanus, pelican, Pelikan) (Bárczay. 148), gavia: gö́dény (Pápai/Bod 289.), gavia: gö́dény (uo. 289.), pelecanus: Égyiptomi madár, melly a' kigyótól meg-öletett fiatskáit önnön maga vérével meg-híntvén meg-éleſzti, és eleveniti, Pelikán madár (uo. 450.), platea: pelikán-madár (uo. 473.), pſittacus: publikán madár (uo. 506.)

la: pelicanus, honocrotalus


Rövidítések:

Mérey (1474).jpg

1474 MÁJUS 27. BUDA. MÁTYÁS KIRÁLY MÉREI TAMÁS DEÁKNAK ÉS ROKONAINAK CZÍMERT ÁD. (Arcanum, DVD)

1447. OKTÓBER 13. TEMESVÁR. HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ POGÁNY MIKLÓS TORDAI POLGÁRNAK CZÍMERT ÁD. (Arcanum DVD)


A pelikán ábrázolásmódja a heraldikába és azon kívül nagyon egységes. Az anyapelikánt ábrázolja, amint a halott, vagy az éppen feltámadó fiókái fölött áll, a nyakát kecsesen meggörbíti, a csőrével feltépi a mellét és a vérével eteti a fiókáit. Ezt az ábrázolásmódot "kegyes pelikánnak" (en: pelican in her piety) is nevezik. Bárczay szerint (148.) "rendesen, melléből patakzó vérével, kölkeit etetve ábrázoltatik, mint a Batthyány czímerben (402. ábra)."

A bestiáriumok szerint amikor a fiókák növekszenek a fészekben, a csőrükkel elkezdik bökdöksni a szüleik arcát. Noha a pelikán nagyon szereti a fiókáit, de ő is bökdösni kezdi, és ezzel megöli őket. Három nap múlva az anya feltépi az oldalát vagy a mellét és a vérét rácsöpögteti a halott fiókákra, amivel feltámasztja őket. Egyes leírások szerint a hím pelikán öli meg és támasztja fel őket. A pelikánok Egyiptomban élnek és kétféle létezik. Az egyik fajta a vízen él és megeszi a mérges állatokat, mint a korokodilokat és a gyíkokat. A másik fajtának (onocrotalus) hosszú nyaka és csőre van, ha iszik, a szamárhoz hasonló a hangja. Egyesek szerint a két fajtát úgy lehet megkülönböztetni, hogy az egyik a vízen él és halakat eszik, a másik pedig a szigeteken él és a piszkos állatokat eszi meg. A plikánnak telhetetlen étvágya van. Mivel a gyomra nem tudja sokáig megtartani az ételt, azonnal megemészti.

A pelikán Jézus jelképe, aki a vérét ontotta, hogy megváltson minket. Plinius szerint (1. század, 10. könyv, 66.) a pelikánoknak van egy második gyomruk a torkukban, amelyben a telhetetlen állatok ételt tartanak, hogy növeljék a terjedelmét. Később innen ezt a valódi gyomrukba helysezik át.

Sevillai Izidor szerint (7. sz., Etimológiák, 12. könyv, 7:26, 32) a pelikán egyiptomi madár, amely magányosan él a Níluson. Némileg kételkedik abban, hogy megöli a fiókáit és három napig bánkódik utánuk, majd felsérti a testét, vért csöpögtet rájuk és feltámasztja őket. A görög onocrotalos név a hosszú csőre miatt van. Két fajtájuk van, egy vízi és egy magányos.

Guillaume le Clerc szerint (13. sz., Bestiaire) a pelikán gyönyörű madár, mely a Nílus mentén él. Két fajtájuk van, az egyik a folyókon él és csak halakat eszik, a másik a sivatagban él és csak rovarokat és férgeket eszik. Nagyon szereti a kicsinyeit. Amikor a fiókák kikelnek, teljesen a táplálásuknak szenteli magát, de a fiatalok háltlanok és amint önellátoók lesznek, az apjuk arcát böködik, aki dühében megöli őket. A harmadik napon a szomorúságtól meindítva feltépi az oldalát és a vérével feltámasztja a kicsnyit.

Bartholomaeus Anglicus szerint (13. sz., De proprietatibus rerum, 12. könyv) a pelikán egyiptomi állat, mely a Nílus-menti sivatagban él. Csak a vízből szerzi a táplálékát, melyet a lábával tesz a szájába. rajta kívül csak a papagáj eszik ugyanúgy. Nagyon szereti a kicsinyeit, akik a szüleiket a fejükön bökdösik, mire az anyjuk megöli őket. A harmadik napon az anyjuk felsérti az oldalát, a vérét rájuk csöpögteti és feltámasztja őket. Jacobus de Vitriaco mester könyve szerint a keleti csodákról egy kígyó gyűlölte a pelikánt, és amikor az anya elszállt a fészekből, hogy táplálkozzon, a kígyó felmászott a fára és a mérgével megölte a fiókákat. Amikor az anya visszatért, három napig szomorkodott a fiókáin, majd feltépte a mellét és vért csöpögtetett rájuk. Amikor felnőttek, hálából ők is táplálták az anyjukat, amikor megbetegedett.


http://mek.oszk.hu/05800/05842/html/5kotet/

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Petky_c%C3%ADmer

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Pog%C3%A1ny_c%C3%ADmer

112.