Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Molnár címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Molnár családok címerével foglalkozik.


Lely-Molnár[szerkesztés]

Lely-Molnár armális 1579

Adományozó - Rudolf - magyar király - - -
Adományos - Lely-Molnár András - - - -
Adományos által - Mory Katalin - - - - feleség
Adományos által - Lely Orsolya - - - - testvér
Adományos által - Lely-Molnár János - - - - gyermek
Adományos által - Lely-Molnár István - - - -
Kihirdetés ellenjegyzője - Perekedy Miklós - Nyitra vármegye jegyzője - - -
Eredeti kiállításának helye - Prága
Eredeti kelte - 1579.09.28
Kihirdetés dátuma - 1580.05.03
Kihirdetési záradék : Nyitra 1580.05.03

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum caelestini coloris, in cuius fundo integer naturalis leopardus, posterioribus duobus pedibus insistere, ore hianti lingua exerta ex cauda erecta, anteriorum vero levo pede protenso dextro frameam nudam capulotenus comprehensam tenere, in dextrumq[ue] scuti latus furibundo similis progredi conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem clausam, corona regia dimidium leopardum priori per omnia similem proferente ornatam. A summitate vero galeae laciniis seu lemniscis utrinq[ue] crocei et caelestini colorum in scuti ora[m] defluentibus, scutumq[ue] ipsum decenter adornantibus.

Címerszőnyeg: arany keretben zöld rét, alul fegyvereket és zászlókat hordó, felül bőségszarut és pálmaágat tartó puttókkal, arany színű ovális, csigavonalakkal díszített keret, bordó damasztolt háttérrel

Pajzs: - Reneszánsz pajzs - kék - - nincs - Nincs - Nincs Címerkép: leopárd
Címerkép: kard
Sisak: csőrsisak - korona
Sisakdísz elem: leopárd
Sisakdísz elem: kard
Sisaktakaró: arany-kék
[1]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


csallóközi és killyéni Molnár[szerkesztés]

Heves vármegyéből származik és csak az újabb korban telepedett le. Nagykárolyban. 1848 előtt Érmindszenten is birtokos volt. Molnár Miklós de Killyén Báthory Gábor fejedelemtől 1611. évben nyerte többekkel együtt a nemességet. Tagjai közül Mihály ( † 1904), 1848/49-ben honvédtiszt. - Lajos, († 1904) szadai birtokos. - Miklós, jelenleg zólyomi pénzügyi tisztviselő. - Béla, vasúti tisztviselő. - Imre, a 70-es években csendbiztos.

Czímer: vörösben, zöld alapon, két szemközt álló párducz. Az első szablyát, a második lobogót tart. Sisakdísz: hiányzik. Takarók: kékarany, vörösezüst.[2]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Molnár másképpen Szánthay[szerkesztés]

A lelkipásztorok utódainak címere

A családi címer megegyezik az 1629. július 13-án Bethlen Gábor fejedelemtől nyert címerrel, melyet az Erdélyben működő református lelkészek egyetemlegesen kaptak a fejedelemtől. Ezt a címert használta az Ertsey család, a Csűrös, a kelementelki Ravasz, valamint a Molnár, más néven Szánthay család is.

Bethlen Gábor fejedelem 1629. július 13-án Gyulafehérvárott kelt címeres nemesítő levelével az Erdélyi fejedelemségben (Erdélyben és a Partiumban) honos református lelkészeket megnemesítette. A nemesítés kiterjedt a lelkészeknek mindkét nembeli utódaira, kiterjedt továbbá a levél kibocsátásának idejében szolgálatban állott lelkészeken túl a későbbiekben szolgálatba lépőkre is. E rendelkezést II. Józsefnek 1786. évi 6640. számú rendelete helyezte hatályon kívül.

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[3]


Lásd még:

Vö. Ercsey címer


parnói Molnár[szerkesztés]

Zemplén vármegye előkelő családja. E családból János, fivére István és nővére Katalin 1637 május hó 3-án nyertek nemességújító címerlevelet III. Ferdinánd királytól. János fia János 1672-ben Parnóra, ennek fia Zsigmond pedig 1721-ben Gálszécsre nyert adományt. A családból István (szül. 1825, †1910) Zemplén vármegye főispánjának és a Szent István-rend középkeresztesének fia Viktor 1889-1906-ig Temes vármegye és Temesvár szab. kir. város főispánja volt, a főrendiház élethossziglani tagja, v. b. t. tanácsos, Klopodián volt birtokos, nővére Gizella, aki Wekerle Sándor volt miniszterelnökhöz ment nőül, szintén Klopodián birtokos. Fia ifj. Viktor orsz. képviselő. Címer: kékben, zöld hármas halmon, jobb előlábában kardot, baljában három piros rózsát tartó aranyoroszlán. Sisakdísz: pajzsbeli oroszlán növekvően. Takarók (mindkétfelől): kékarany.

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Molnár 1651[szerkesztés]

Jurkovich (Gyurkovics) György 1651. augusztus 5., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer általa: apja Ádám, sógora Molnár István és annak felesége Lukachovich Anna és gyermekei György és Katalin, valamint atyafiai Jurkovich Kristóf és János

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[4]


Rövidítések


Molnár 1661[szerkesztés]

Kempelen:

Címereslevele kelt 1661. máj. 10.; kihird. Borsodm. – Vö. NIf. III/100. [NIf. = Komáromy András és Pettkó Béla: Nagy Iván, Családtörténeti értesitő. I–III. k. (Budapest, 1899–1901.)]

Borovszky:

1661. május 10. Szegedi Balázs, fiai: János, Gáspár és Mihály, testvére: István; továbbá: Molnár Péter, Miklós, Kardos Sebestyén, Kelemen Bálint, fiai: János és Gergely, Végh Balázs, Nagy János és István. (Jk. VII. 678.) [Jászói convent levéltára, az Országos Levéltárban levő elenchusok]


 • Irodalom:


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[5]

Borovszky Samu: Borsod vármegye története. Budapest, I. 1909. 232-233.[6]


 • Külső hivatkozások:Bagotay másképpen Molnár[szerkesztés]

Ch→

Nyulásziné:

Bagotay másképpen Molnár István 1665. május 20., Laxenburg I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Csemy Judit, atyafiai Kolos András, Eszthergamy András P 765 Bogotai cs. Lad. RRR No. 75


MNL OL:

MNL OL, R 64, 1 0903 [7]

I. Lipót magyar király, Laxenburg, 1665. 5. 20., magyar nemesség, címer Bagotay alias Molnár István, felesége Csemy Judit, unokatestvére Kolos András, atyafia Esztergomy (Eszterghamy) András részére. Kihirdetése: Komárom vármegye, 1666. 8. 3., a záradékban tévesen 1606 áll.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum caerulei coloris, fundum illiustriiugi viridi monticulo interoccupante, cuius in summitate, sive medio eminentiori candida columba naturaliter effigiata, expansis alis, rostro viridem ramusculum gestans stare, dextramque partem versus conversa esse visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam, sive apertam, regio diademate, ex eoque aliam itidem integram columbam inter binas variegatas aquilinas alas inferiori per omnia conformem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc autem candidis et rubris in scuti extremitates passim diffundentibus, illudque ipsum decenter ac venuste exornantibus.


 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

Nyulásziné No. 1021

 • Külső hivatkozások:

[8]

Rövidítések


Garay másképpen Molnár[szerkesztés]

Garay másképpen Molnár István 1667. április 24., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Srnka Judit, gyermekei János, István

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[9]


Rövidítések


Molnár 1682[szerkesztés]

magyar nemesség, címer
Adományozó - I. Lipót - magyar király - - -
Adományos - Berdacz Mihály - - - -
Adományos által - Papp Orténa - - - - felesége
Adományos által - Berdacz István - - - - fia
Adományos által - Berdacz Zsuzsanna - - - - leánya
Adományos által - Molnár Péter - - - - atyafia
Adományos által - Tinch Dániel - - - - atyafia
Adományos által - Martius Sámuel - - - - atyafia
Adományos által - Fekete György - - - - atyafia
Ellenjegyző - Gubasóczy János - kancellár, nyitrai püspök - - -
Ellenjegyző - Maholányi János - - - -
Eredeti kiállításának helye - Laxenburg
Eredeti kelte - 1682.04.29.


Címerleírás: Scutum nimirum militare erectum coelestini coloris, fundum illius viridi campo interoccupante, super quo albus agnellus, pascuanti similis stare visitur. Scuto demum incumbenten galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, integrum brachium humanum, rubra manica indutum, cubitotenus eminens ac in vola seu palma vitem viridem, botris oneratam, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese placide diffundentibus, scutumque ipsum decenter ac venuste exornantibus. - Van címerfestmény - - ép, az ezüst megfeketedett - A magyar címer jobb mezeje ezüsttel és vörössel hétszer vágott.

Címerszőnyeg: arany keret, szürke és rózsaszín háttér, koszorú, kísérőcímerek: Kaiserwappen az Aranygyapjas Renddel, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország
Pajzs: - reneszánsz pajzs - kék - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: pázsit
Címerkép: bárány
Sisak: pántos sisak - korona
Sisakdísz elem: kar
Sisakdísz elem: szőlőfürt
Sisaktakaró: kék-arany
Sisaktakaró: vörös-ezüst

Kihirdetési záradék : Gömör vm., Sajógömör, 1682.08.03.

Megjegyzés : Mellékelve egy nyomtatott kivonat az oklevélről és annak fontosabb adatairól. [10]

 • Irodalom:

Áldásy IV. No. 474. -

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Molnár 1697[szerkesztés]

Póka Adalbert és fia György 1697. június 22., Bécs I. Lipót nemesség és címer általuk: György felesége Kocka Katalin, atyafiaik Molnár János, Anna, Póka Mihály és felesége Kozák Erzsébet

P 750 Póka cs. Lad. RRR No. 60

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban szerepel a Póka címer alatt.


Külső hivatkozások:

[11]


Molnár 1710 k.[szerkesztés]

Dávidné Molnár Dorottya címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:Molnár 1718[szerkesztés]

Ch→Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet 1718. szept. 2. B. András, felesége Benus Erzsébettől szül. fiai: János és Mihály s B. János és ennek felesége, Fegyverneky Zsuzsannától szül. fia: Ferencz és társai kaptak (LR. XXXII/110. és Barsm. lt.) Kihirdette Barsmegye. – Czímer: kék paizsban zöld halmon követ tartó daru; sisakdisz: kiterjesztett szárnyú galamb csőrében zöld ággal; takarók: vörös-ezüst, kékarany. – Barsmegye nemesi bizonyítványa 1740. Hevesmegyében hirdettetett ki. – Vö. Orosz 18.; NIf. II/86.; NI . I/144.; Siebm. 33.; horv. 10.

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Boden ein n. Kranich, in der erhobenen Rechten einen Stein haltend. – Kleinod: Flugbereite w. Taube, im Schnabel einen gr. belaubten Zweig aufrecht haltend. – Decken: rs. – bg.

Adels- u. Wappenbrief v. König Karl III. d. d. 1718 für Johann u. Andreas Balog als Haupterwerber sowie für Stefan Motyowai u. Stefan u. Johann Molnár als Nebenerwerber.

(L. R.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[12]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[13]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Kroatien und Slavonien. [14]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[15][16]

 • Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs