Címerhatározó/Rácz címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rácz , Rátz családok címerével foglalkozik.


Rácz 1578[szerkesztés]

Rácz Péter.JPG

Rácz Péter 1578. június 25., Bécs I. Rudolf nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]prodi Rácz[szerkesztés]

Prodi Rácz.JPG

Prodi Rácz János, Gáspár, László 1581. október 16., Pleszkov Báthori István nemesség és címer

F 21 Armales R nr. 2

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[2]Literatus másképpen Rácz[szerkesztés]

Literatus másképpen Rácz.JPG

Literatus másképpen Rácz András 1596. március 19., Prága I. Rudolf nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


galgói Rácz[szerkesztés]

A galgói Rácz család címere a tövisi templomban

Galgói Rácz címer.jpeg

Az erdélyi korabeli okmányokban a volt havaselvi kancellár, Ioan Norocea mint Pytesdi (Piteşti), Zaz Sebes-i vagy Csáklya-i Logoffeth János szerepel. Mircea Ciobanu havasalföldi vajda veje, apósa halála után Erdélybe menekült. Erdélyi tartózkodásáról az első forrás 1576-ból származik.”Pytesdi Logoffeth János és hitestársa Sztana Baszaraba” Ebben az évben vásárolta meg Logoffet a csáklyai birtokot Barcsai Gáspartól. (1627-ben Bethlen Gábor kivizsgálást kér arról milyen módon jutott a falu Logoffet tulajdonába.)

A dokumentumok szerint Noroceanak három gyermeke volt. Két leánya (Samphira és Marinka Logoffet) és egy fia Logoffet Péter, aki 1597-ben Báthory Zsigmondtól megkapja a Doboka vármegyei Felsőilosvát. A falu a következő évben már Samphira birtokaként szerepel.

Samphira első férje Galgói Rácz Péter volt, Báthory Zsigmond Konstantinápolyi küldöttje. 1599-től Tövisi Bálintitt János felesége lett. Samphirának birtokai voltak Oláhbogátán, Galgón, Magurán, Pojanán, Disznópatakon, egy udvarháza Pokloson, részbirtokai Galaţi-on, Csáklyán és Désházán. 1602-ben az olahbogátai birtok felét fiára, Rácz Ádámra (Bocskai István egyik hajdú kapitánya) hagyományozza, azzal a megkötéssel, hogy ha utód nélkül halna meg a birtokrész mostani férjének, Tövisi Bálintitt János birtokába menjen át.

Rácz Pétertől egy leánya is született Samphirának, Eva (puella) – talán gyermekkorában meghalt.

Samphira két ortodox templom, a csákjái és a tövisi, alapítója. Sírja a tövisi templomban van, ahol Samphira szobrát is elhelyezték. 1840-ben Gál János írja le Samphira sírját és megemlít egy, a „szép Samphiráról” szóló csáklyai legendát, miszerint Mihály vajda meggyilkolása után Basta zsoldosai elrabolták Samphirát, de Bálintitt megmentette és sokáig tövisi kastélyában rejtegette.


(Norocea másik, Marinka nevű leányáról nincs több adat, megjelenik viszont egy Velica nevezetű, aki Mihály vajda Gyulafehérvári szeretőjeként vált ismertté.) [4]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:sarudi Rácz[szerkesztés]

A szoboszlói kiváltságlevél címerképe (1606) forrás: Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló

Címerszerzők: Halasi Fekete (Fekete de Halas) Péter, századosai: Halasi Beödy (Beody de Halas) Mátyás, Abádi Médi (Medi de Abad) István, Maklári Kis (Kis de Maklar) Pál, Sarudi Rácz (Rácz de Sarad) Farkas, Turi Pap (Pap de Turii) István, Csiffi Haty János, Rábéi Makkos (Makkos de Rabe) Ferenc és hajdúi.

Bocskai István, Kassa, 1606. szeptember 2. Kihirdetése: 1607. február 5. ..., Szabolcs vármegye közgyűlése. Jelzet: MUO 80.

Lovashajdúk címere

 • Irodalom:

Boldisár Kálmán: A szoboszlai lovas hajduk czimeres nemeslevele 1606-ból. Turul. 1906. 3. 116–122.


Külső hivatkozások:Rácz 1607[szerkesztés]

Rácz Mihály.JPG

Rácz Mihály, Kéri Mátyás, Ivánházi Péter, Becsey János 1607. június 28., Kolozsvár Rákóczi Zsigmond címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[5]

Rövidítések


becskereki Rácz[szerkesztés]

Becskereki Rácz.JPG

Becskereki Rácz Ábrahám 1610. február 27., Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: felesége Katalin, fiai István, Tamás

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[6]


Rövidítéseknicapoli Rácz[szerkesztés]

Nicapoli Rácz.JPG

nikápolyi Rácz Tivadar - fejedelmi(?) csizmadia és nikápolyi Rácz Bratila - fejedelmi(?) csizmadia, 1621. május 18., Kassa Bethlen Gábor magyar és erdélyi nemesség, címer, házmentesség megújítása

R 64, 1_0218

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/233

[7]


Rövidítések


Rácz 1623[szerkesztés]

Rácz Pál.JPG

Rácz Pál 1623. (augusztus 9.), -- II. Ferdinánd nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[8]


Rövidítések


Rácz 1652[szerkesztés]

MNL OL:

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1652. 3. 15. címer, erdélyi nemesség Balog Mihály részére. Kihirdetése: Bihar vármegye közgyűlése, Nagyvárad, 1653. 9. 2.

HU-MNL-OL-E 148-a - Fasc. 1686. - No. 10.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris in cuius campo sive area equus quidam nigri coloris fugientique similis ac homo integer armis indutus assidens dextram hastam fortiter tenere, sinistram vero manibus fraenum dirigere conspicitur. Scuto incumbit gale militaris aperta, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus decenter exornatum, ex cono vero galeae teniae seu lemnisci variorum colorum hinc inde defluentis utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant, prout haec omnia in principio presentium literarum nostrarum docta manu arteque pictoris clarius expressa et depicta esse cernuntur. - Van címerfestmény - - -

Narratio: formuláris

Megjegyzés: Adományos neve fekete és zöld színű tintával is szerepel. Az eredeti vezetéknév Racz volt, a Balog Mihály utólagos hamisítás. [9]


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:Rácz 1658[szerkesztés]

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem címeres nemesi levele Rácz Jánosnak Szamosújvár, 1658. április 20.

Rácz János címere, 1658.jpg

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

szegedi Rácz[szerkesztés]

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (másképen Rácz). Nemességét 1665-ből l. Gyfv. kpt. Prot. Steph. Böszörményi 254. [Gyfv. LR. = gyulafehérvári liber regius (királyi könyv) a m. kir. országos levéltárban.]

Gorzó:

Rácz (szegedi) tyukodi lakos nemesi igazolása 1801. 11. 25 nobilit 1258/1814 kgy. jkv.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[10]

Gorzó Bertalan: Szatmárvármegye nemes családjaihoz pótkötet. Nagykároly, 1912. 26.[11]

 • Külső hivatkozások:karánsebesi Rácz[szerkesztés]

Rácz (karánsebesi).jpg Rácz. (Karánsebesi) varm-szatmar-195-3.jpg

Temes vármegyéből származik, Lippa községből, honnan idővel Krassó- Szörény, Naszód és Szatmár vármegye Kővár vidékén is elterjedt. Rácz, másként Mihalyesku Gergely, 1667-ben Apaffy Mihály fejedelemtől címeres nemeslevelet nyert. Legutóbb 1834-ben igazolta nemességét Temes vármegyében. Tagjai közül Péter, előbb Kapnikbánya főorvosa, majd 1780 táján budapesti orvostanár. - Mihály, 1800 elején szentszéki ülnök, főesperes. - György, (megh. 1894-ben) kővárvidéki gör. kath. esperes, szentszéki ülnök, érseki titkár. - Demeter, 1840 körül balázsfalvi kanonok. - Jenő, (megh. 1907-ben) miskolci gyógyszerész.

Címer: kékben, zöld alapon álló, vörös ruhás, sárga csizmás magyar vitéz, jobbjában egyenes kardot tart, balját csípőjén nyugtatja. Sisakdísz: hiányzik. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.[12]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítésektagyosi Rácz[szerkesztés]

Rátz (Tagyosi) varm-szatmar-195-4.jpg

a Dunántúlról származik, hol Győr és Komárom vármegyékben volt birtokos. Innen idővel Bihar-, Bereg- és Szatmár vármegyékbe is elterjedt. János, 1685-ben kap czímeres nemeslevelet I. Lipóttól, melyet 1687-ben Győr vármegyében hirdettek ki. Ugyanott 1731-ben és 1801-ben ismét produkálja a nemeslevelet, Biharban pedig 1808-ban és 1844-ben igazolja nemességét. Szatmár vármegyében a múlt század derekán telepedett le. Tagjai közül István János 1844 táján Bereg vármegye táblabírája és hadi főpénztárnoka. - Ennek fia, Péter Bereg vármegye főlevéltárnoka és több vármegye táblabirája volt. - II. István, (megh. 1888) szintén több vár megye táblabirája, 1848-ban nemzetőr, a gróf Schönborn-féle uradalom főtisztje. Fia: Elemér, jelenleg császlói birtokos. Ennek fiai Pál és Péter.

Czímer: kékben, zöld alapon ágaskodó aranygriff, szablyát tart. Sisakdísz: könyöklő pánczélos kar, karddal. Takarók: kékarany, vörösezüst.[13]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:posegai Rácz[szerkesztés]

Posegai Rácz.JPG

Posegai Rácz Simon 1697. április 2., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége név nélkül

F 141 Cista Dipl. ad 5328/1612

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[14]


temesvári Rácz[szerkesztés]

Doboka, Arad megyei család. János Maksai Évát vévén nőül, bírt Récze-Keresztúron, s tartozékaiban, e nejétől leánya Zsófia ködi Farkas János jogtanár neje; második neje volt Maksai Teréz, ettől fia Ádám, élt 1837-ben. Temesvári Rácz József k. kamarai ispán, Arad megyétől 1826. szept. 20-án kapott nemesi bizonyítványt, mely Krassó megyében 1839. ápril. 11-én hirdettetett ki. Utóbb (1857. tájban) kamarai titkár Temesvárott. Gyermekei vannak.

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések
Lásd még: