Címerhatározó/Aáron címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Aáron család címerével foglalkozik.


bisztrai Aáron[szerkesztés]

Ch→

MCK:

1 Aáron de Bisztra. 1. T. 1. Lipót király Aáron Tódor és fiainak Péter, János, Gábor és Ábrahámnak 1701. VIII/18. c. n. l. ad. – Siebm. W. T. 1ó

Borovszky:

Aáron. (Bisztrai). Alsó Fehér vármegyéből, Bisztráról származik. Tivadar és fiai Péter, János, Gábor és Ábrahám 1701-ben kaptak czímeres nemeslevelet I. Lipóttól. A család a múlt században a biharmegyei Hegyközújlakon volt birtokos. A 60-as években telepedett meg Szatmár vármegyében. Tagjai közül: Péter, a XVIII. század második felében fogarasi püspök. - II. Tivadar, (sz. 1761, megh. 1834) kir. alezredes, a magyar nemes testőrség I. őrmestere. - II. Péter, (sz. 1763) az 52. számú gyalogezred főhadnagya, meghalt Caldieróban, hadifogságban. - Sándor, (sz. 1771, megh. 1843), huszárkapitány. - Miklós, a múlt század elején csíkvölgyi lelkész. - József, (sz. 1819, megh. 1887) a gróf Károlyi család főpénztárosa. - Sándor, jelenleg Szatmár vármegye tiszti főorvosa. Ennek fiai: Béla, László, Péter. - II. Sándor, alsófehérvármegyei főszolgabíró. - Ignácz, (megh. 1809) a győr-szabadhegyi ütközetben a nemesi felkelősereg kapitánya. - László, (sz. 1800, megh. 1848) alsófehérvármegyei főszolgabíró. - II. László, (1846-1892), M. Á. V. felügyelő.

Czímer: kékben, zöld mezőn, jobbra fordult, felfelé tekerődző természetes kígyó. Sisakdísz repűlésre kész fehér galamb. Takarók: kékarany, vörösezüst.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. Szatmár vármegye. 566 [3]

  • Külső hivatkozások:

[4]

mek.oszk.hu-.pdf

Magyarország címeres könyve

[5]

NDA SZTAKI


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs