Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Kígyó

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Névváltozatok: összetekerődzött kigyó (Jakab-Szádeczky 1901. 266.), tekergőskigyó (Orbán 1889. 349.)

serpens: kigyó, el-terjedö́, folyó, el-tsúſzó, máſzó, serpentiger: kígyó hordozó (Pápai/Bod 562.), acontias: tarka kígyó (uo. 13.), angvis tortus: öſzve-tekerö́dzött kígyó (Pápai/Bod 620.), ammodites: kigyó neme (uo. 43.), angvis: kigyó, aliger angvis: szárnyas kigyó, angviculus: kigyótska, angvifer: kigyót termö́, kigyós hely, angvigena: kigyótól fajzott, angvineus: kigyóból való, pellis angvinea: kigyó bö́r, angvinus: kigyói, angvina vernatios: kigyó vetkezés, bö́ri el-hányás, angvipes: tekeres lábú (Pápai/Bod 47.), serpens exuit annos: a' kigyó levetkezi a' bö́rét eſztendö́nként (uo. 49.), Aspis: Áspis-kígyó (uo. 66.), boa: vizi kigyó, tehén ſzopó kigyó (uo. 84.), cæcilia: kurta vak kigyó (uo. 88.), cenchris: mérges tarka kigyó (uo. 104.), ceraſtes (Plin[ium]): egy ſzarvas kigyó (uo. 105.), chersydus: vizen, és ſzárazon egyaránt lakó kigyó (uo. 109.), coluber: kurta kigyó, zomok kigyó (uo. 126.), enhydris: vizi kigyó (uo. 234.), excetra: egy fortélyos kigyó, vizi kigyó (uo. 245.), angvis exutus annis: meg-vetkezett kigyó (uo. 261.), hydrus: vizi kígyó (uo. 309.), jaculus: kígyó, melly a' fára máſz, és onnan meſzſze hagyítja magát, vagy ſzökik (uo. 310.), natrix: vízi-kigyó (uo. 406.), ptyas: mérget pökö́ kigyó (uo. 506.), python: egy igen nagy kigyó, mellyet Apolló ölt-meg; azért hivattatott Pythiusnak (uo. 511.), sal viperinum: vipera-kigyó' mardosása ellen kéſzített só (uo. 649.)

serpens, guivre, bisse, Schlange


Rövidítések

Kígyó a hüllők között leggyakoribb czímerkép s többnyire czölöp mentén kacskaringósan van állítva, mint a Garaiak (97. ábra) és bethleni Bethlenek czímerében, (408. ábra), de előfordul a földön kúszva is. A francziák abban az esetben, ha valami állatot nyel el „bisse”-nek nevezik. bár. 150