Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Ábrán címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ábrán család címerével foglalkozik.


hosszúaszói Ábrán[szerkesztés]

Ch→ Ch→

Ábrán. 3. T. 5. Báthory G. Ábrán Jánosnak és 127 társának ad c. n. levelet. – 1610. XII. 18. Kemény J. Appendix Dipl. Trans. XVI. Erd. Nemz. Múz. Sándor I. „Címerlevelek” I. 52. l.

Kempelen:

Ábrán (hosszúaszói).
A Czímeres nemeslevelet Á. János kapta 1610 decz. 18. Nevezett egyike volt annak a 128 vitéznek, akik Elek János mezei kapitánysága alatt érdemesen szolgáltak. Mind e családok közös czímer és a Krasznamegyében előbb a somlyai várhoz tartozott Hosszúaszó nevü puszta-falu adományozásában részesültek. (Gyfv. kpt. Arm. 29.). – Kihirdette 1611. ápr. 13. Krasznamegye. – Czímer: kék paizsban fekvő oroszlánon pánczélos férfi áll, jobbjában bárdot, baljában leveles koronát tartva; takarók: különböző színek (kék-arany, vörös-ezüst ?). – Vö. Sándor 52–3.; Siebm. erd. 111.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[3]

  • Külső hivatkozások:

[4]

  • Lásd még:

Balogh címer


csíkszentgyörgyi Ábrán[szerkesztés]

Ábrán de Csikszentgyörgy. A. János 1655. VII. 7. nyert c. n. l. – L. R. XXVI. 605. – Vass Sz. Okl.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[5][6]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:

[7]


dályai Ábrán[szerkesztés]

Ch→

Ábrán de Dálya. Dályai Ábrán Ferencnek 1825. évben használt pecsétje után. – Pálmay Udvarhely vm. N. Cs. 10. l. – Címer: kék paizsban páncélos kar karddal. Sisak: jobbra dült nyilt. – Takarók: arany–kék, ezüst–piros.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


  • Külső hivatkozások:

[8]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs