Címerhatározó/Dady címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dady család címerével foglalkozik.


Ch→

Nyulásziné:

Feyér Miklós másképpen "Milos Vayda" 1609. december 3., Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: felesége Dady Ursula, sógora Dady István, unokatestvére Adoryani Mihály

R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-154.[1]

II. Mátyás magyar király, Bécs, 1609. 12. 3., címer, magyar nemesség megújítása Fejér Miklós alias Vajda Milos (Nicolaus Feyer alias Milos Vayda), valamint a felesége, Dady Orsolya, Dady István (Dady Orsolya fivére) és - Adorjáni Mihály (házasság általi rokona) részére. Kihirdetése: Veszprém vm., Pápa, 1610. 3. 18.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris viridi campo […]ata et ex eo viridi arbore in fundo stratum, quod a super[iore dextro versus] inferiorem sinistrum flu[vius? …] distinguit, iuxtaque eum a parte sinistra integer militaris vir, caput casside tectus, veste rubra curta, et caligis cothurnisque indutus, frameaque praecinctus erecte stare, manuque [sinistra lumbis iniecta], dextra vero frameam nuda[m capu]lotenus fortiter comprehensam vibrare, cumque leone fulvo ore hianti, lingua rubicunda exserta, caudaque elevata bifurcata, posterioribus et anterioribus pedibus dispositis, et ad rapiendum [protensis, in latere ...] assurgente, [...] et certare velle conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, dimidium priori per omnia conformem militarem virum, laeva manu caput turcicum abscissum, dextra vero frameam nudam tenentem, producente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubri et viridis (sic!), illinc coelestini et aurei colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque apprime exornantibus.

Narratio: formuláris

Megjegyzés: Kapcs. OL sz.: 6278/2008 OL (megváltozott a letevő személye), 6072/2009 OL (nyilvántartásba vétel). A letét 2047-ben jár le.

  • Irodalom:

Nyulásziné No. 413

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[2]


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs