Wikikönyvek:Társalgó

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
(Wikikönyvek/Társalgó szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Archívum: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Üdvözlünk!

Ez a Társalgó, a virtuális Wikikönyvek központi üzenőfala, ahova bárki felvésheti a Wikikönyvekkel kapcsolatos általános kérdéseit, amire egyikünk remélhetőleg válaszol, ha tud.

A konkrét könyveinkkel kapcsolatban azok lapjainak vitalapján, ezzel a lappal kapcsolatban ennek a vitalapján is kérdezhetsz; míg ha tesztelni, játszani, firkálni akarsz, kérjük, inkább a Homokozót használd. Az adminisztrátoroknak szóló sürgős üzeneteidet az üzenőfalukra írd.Your wiki will be in read only soon[szerkesztés]

Trizek (WMF) (Vitalap) 2023. február 27., 22:20 (CET)Válasz[válasz]

Reminder: Office hours about updating the Wikimedia Terms of Use[szerkesztés]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

This a reminder that the Wikimedia Foundation Legal Department is hosting office hours with community members about updating the Wikimedia Terms of Use.

The office hours will be held on March 2, at 17:00 UTC to 18:30 UTC. See for more details here on Meta.

Another office hours will be held on April 4.

We hereby kindly invite you to participate in the discussion. Please note that this meeting will be held in English language and led by the members of the Wikimedia Foundation Legal Team, who will take and answer your questions. Facilitators from the Movement Strategy and Governance Team will provide the necessary assistance and other meeting-related services.

On behalf of the Wikimedia Foundation Legal Team,

(magyarul)

Ez egy emlékeztető, hogy a Wikimedia Foundation Jogi Osztálya a hivatali nyitvatartás ad otthont a közösség tagjaival a a Wikimédia használati feltételeinek frissítéséről.

Az irodai nyitvatartás 'március 2-án, 17:00 UTC és 18:30 UTC között lesz. További információért lásd: részletek itt a Metán.

Újabb munkaidő április 4-én lesz.

Ezúton szeretettel meghívjuk Önt, hogy vegyen részt a vitában. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a találkozó angol nyelven zajlik, és a Wikimedia Foundation jogi csapatának tagjai vezetik, akik megválaszolják kérdéseit. A Mozgalmi Stratégiai és Irányítási Csoport segítői biztosítják a szükséges segítséget és egyéb, az ülésekkel kapcsolatos szolgáltatásokat. A Wikimedia Foundation jogi csapata nevében

B Pipal (WMF)

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions[szerkesztés]

Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.
(magyarul)

Wikimania 2023 üdvözlő program beküldései[szerkesztés]

Személyes vagy virtuális munkamenetet szeretne tartani a Wikimania 2023 programban? Esetleg gyakorlati workshop, élénk beszélgetés, szórakoztató előadás, fülbemászó plakát vagy egy emlékezetes villámbeszélgetés? A pályaműveket március 28-ig lehet benyújtani. Az eseménynek dedikált hibrid blokkjai lesznek, így várjuk a virtuális pályaműveket és az előre rögzített tartalmakat is. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, csatlakozzon hozzánk egy közelgő beszélgetésünkre március 12-én vagy 19-én, vagy lépjen kapcsolatba a wikimania@wikimedia.org e-mail címen vagy a Telegramon. További információ a wikin.

Report on voter comments from the revised UCoC Enforcement Guidelines ratification vote[szerkesztés]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

The Universal Code of Conduct project team has completed the analysis of the comments accompanying the ratification vote on the revised Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines.

All respondents to the vote had the opportunity to provide comments regarding the contents of the revised Enforcement Guidelines draft document. A total of 369 participants left comments in 18 languages; compared to 657 commenters in 27 languages in 2022. The Trust and Safety Policy team completed an analysis of these results, categorizing comments to identify major themes and areas of focus within the comments. The report is available in translated versions on Meta-wiki here. Please help translate into your language.

Again, we are thankful to all who participated in the vote and discussions. More information about the Universal Code of Conduct and its Enforcement Guidelines can be found on Meta-wiki.

On behalf of the Universal Code of Conduct project team,

(magyarul)

Irányelvek. A szavazás minden válaszadója lehetőséget kapott arra, hogy észrevételeket tegyen a Végrehajtási Irányelvek felülvizsgált dokumentumtervezetének tartalmával kapcsolatban. Összesen 369 résztvevő írt megjegyzést 18 nyelven; 2022-ben a 657 hozzászólóhoz képest 27 nyelven. A Bizalom és biztonságpolitika csapata elvégezte ezeknek az eredményeknek az elemzését, kategorizálva a megjegyzéseket, hogy azonosítsa a főbb témákat és a megjegyzéseken belüli fókuszterületeket. A jelentés lefordított változatban elérhető a Meta-wikin itt. Kérjük, segítsen lefordítani az Ön nyelvére.

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a szavazásban és a vitákban. További információ az Egyetemes Magatartási Kódexről és annak végrehajtási iránymutatásairól a Meta-wikin található.

Az Egyetemes Magatartási Kódex projektcsapata nevében AAkhmedova (WMF) - 2023. április 3., 12:47 (CEST)Válasz[válasz]

Call for early input on the proposed Movement Charter ratification methodology[szerkesztés]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

The Movement Charter Drafting Committee (MCDC) is collecting early input from the Wikimedia movement on the proposed methodology for the ratification of the Movement Charter from April 10 to 28, 2023. Ratification of the Movement Charter is planned to take place in early 2024 according to the timeline.

There are six questions that the MCDC requests your input on. Please share your feedback by:

Conversation hours

The MCDC also invites everyone interested in sharing their feedback on the proposed methodology to join the community conversation hours:

The language of conversation hours is English. Please comment if you need language support. Please note that language interpretation will be provided if at least 3 people expressed interest to participate in the following languages: Arabic, Mandarin Chinese, French, German, Indonesian, Japanese, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian and Spanish.

On behalf of the Movement Charter Drafting Committee,

AAkhmedova (WMF) - 2023. április 11., 21:07 (CEST)Válasz[válasz]

(magyarul)

Felhívás korai hozzájárulásra a Mozgalmi Charta javasolt ratifikációs módszertanához[szerkesztés]

Ezt az üzenetet további nyelvekre is lefordítva találja a Meta-wikin.

Hello mindenki,

A Movement Charter Drafting Committee (MCDC) a Wikimedia mozgalom korai észrevételeit gyűjti a a javasolt módszertannal kapcsolatban a Mozgalmi Charta ratifikálása '2023. április 10-től 28-ig. A Movement Charter ratifikálása az ütemterv szerint 2024 elején várható. Van hat kérdés, amelyekhez az MCDC kéri az Ön véleményét. Kérjük, ossza meg visszajelzését:

beszélgetési órák

Az MCDC arra is hív mindenkit, aki érdeklődik a javasolt módszertannal kapcsolatos visszajelzések megosztása iránt, hogy csatlakozzanak a közösségi beszélgetésekhez:

A beszélgetési órák nyelve angol. Kérjük, írjon megjegyzést, ha nyelvi támogatásra van szüksége. Felhívjuk figyelmét, hogy nyelvi tolmácsolást biztosítunk, ha legalább 3 fő jelezte érdeklődését a részvétel iránt a következő nyelveken: arab, mandarin kínai, francia, német, indonéz, japán, lengyel, portugál (brazil), orosz és spanyol.

A Mozgalom Charta Tervező Bizottsága nevében

Your wiki will be in read-only soon[szerkesztés]

MediaWiki message delivery 2023. április 21., 02:41 (CEST)Válasz[válasz]

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process[szerkesztés]

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject(_AT_)wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 2023. április 26., 21:00 (CEST)Válasz[válasz]

(magyarul)

Önkéntesek keresése az Egyetemes Magatartási Kódex folyamatának következő lépéséhez[szerkesztés]

A Wikimedia Foundation tanácsának [https://lists.wikimedia.org/hyperkitty/list/wikimedia-l@lists.wikimedia.org/message/IOMVS7W75ZYMABQGOQ2QH2JAURC3CHGH/ című üzenetének folytatásaként Vagyonkezelői alelnök, Shani Evenstein Sigalov, a következő lépésekkel kapcsolatban fordulok hozzám. Szeretném felhívni a figyelmét az Egyetemes Magatartási Kódex folyamatának következő szakaszára, amely az Egyetemes Magatartási Kódex Koordinációs Bizottsága (U4C) építési bizottságát alakítja. Felkérem azokat a közösség tagjait, akik tapasztalattal és mély érdeklődéssel rendelkeznek a közösségi egészségügy és kormányzás iránt, hogy nevezzék magukat az U4C építőbizottságba, amelynek olyan emberekre van szüksége, akik:

 • Jó állapotú közösség tagjai
 • Ismeri a mozgalmi közösségi folyamatokat, mint például, de nem kizárólagosan a politikaalkotás, a részvételen alapuló döntéshozatal, valamint a meglévő szabályok és irányelvek alkalmazása a Wikimédia-projektekben
 • A mozgalom sokszínűségének tudatában és elismerésében, mint például, de nem kizárólagosan a beszélt nyelvek, az identitás, a földrajz és a projekt típusa
 • Elkötelezett a részvétel az U4C Építési Bizottság teljes időszakában 2023. május közepétől decemberig
 • Kényelmes, ha nehéz, de eredményes beszélgetéseket folytat
 • Magabiztosan tud angolul kommunikálni

Az Építési Bizottság önkéntes közösség tagjaiból, a társult igazgatótanácsból vagy alkalmazottakból, valamint a Wikimedia Foundation munkatársaiból áll.

Az Egyetemes Magatartási Kódex egy olyan folyamat, amelyet a közösség készségei és tudása erősít meg, és kíváncsian várom, hogy mit hoz létre az U4C Építési Bizottsága. Ha szeretne csatlakozni az Építési Bizottsághoz, kérjük, Regisztráljon a Meta-Wiki oldalon, vagy lépjen kapcsolatba az ucocproject-vel(_AT_)wikimedia.org 2023. május 12-ig. 'További információ a Meta-Wikin.

Selection of the U4C Building Committee[szerkesztés]

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, 2023. május 27., 06:20 (CEST)