Wikikönyvek:Társalgó/Archívum/Archív10

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.


EZ A LAP EGY ARCHÍVUM. NE SZERKESZD, NE REAGÁLJ EZEKRE A HOZZÁSZÓLÁSOKRA.
Hozzászóláshoz használd az aktuális vitalapot, az itt található témaindító másolásával, ha szükséges.

Kérjük, az archívumot ne bővítsd további archív adatokkal, hanem nyiss új archívumot, az aktuális dátummal ellátva. Lásd: Segítség:Archiválás

Your wiki will be in read only soon

Trizek (WMF) (Vitalap) 2023. február 27., 22:20 (CET)[válasz]

Reminder: Office hours about updating the Wikimedia Terms of Use

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

This a reminder that the Wikimedia Foundation Legal Department is hosting office hours with community members about updating the Wikimedia Terms of Use.

The office hours will be held on March 2, at 17:00 UTC to 18:30 UTC. See for more details here on Meta.

Another office hours will be held on April 4.

We hereby kindly invite you to participate in the discussion. Please note that this meeting will be held in English language and led by the members of the Wikimedia Foundation Legal Team, who will take and answer your questions. Facilitators from the Movement Strategy and Governance Team will provide the necessary assistance and other meeting-related services.

On behalf of the Wikimedia Foundation Legal Team,

(magyarul)

Ez egy emlékeztető, hogy a Wikimedia Foundation Jogi Osztálya a hivatali nyitvatartás ad otthont a közösség tagjaival a a Wikimédia használati feltételeinek frissítéséről.

Az irodai nyitvatartás 'március 2-án, 17:00 UTC és 18:30 UTC között lesz. További információért lásd: részletek itt a Metán.

Újabb munkaidő április 4-én lesz.

Ezúton szeretettel meghívjuk Önt, hogy vegyen részt a vitában. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a találkozó angol nyelven zajlik, és a Wikimedia Foundation jogi csapatának tagjai vezetik, akik megválaszolják kérdéseit. A Mozgalmi Stratégiai és Irányítási Csoport segítői biztosítják a szükséges segítséget és egyéb, az ülésekkel kapcsolatos szolgáltatásokat. A Wikimedia Foundation jogi csapata nevében

B Pipal (WMF)

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions

Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.
(magyarul)

Wikimania 2023 üdvözlő program beküldései

Személyes vagy virtuális munkamenetet szeretne tartani a Wikimania 2023 programban? Esetleg gyakorlati workshop, élénk beszélgetés, szórakoztató előadás, fülbemászó plakát vagy egy emlékezetes villámbeszélgetés? A pályaműveket március 28-ig lehet benyújtani. Az eseménynek dedikált hibrid blokkjai lesznek, így várjuk a virtuális pályaműveket és az előre rögzített tartalmakat is. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, csatlakozzon hozzánk egy közelgő beszélgetésünkre március 12-én vagy 19-én, vagy lépjen kapcsolatba a wikimania@wikimedia.org e-mail címen vagy a Telegramon. További információ a wikin.

Report on voter comments from the revised UCoC Enforcement Guidelines ratification vote

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

The Universal Code of Conduct project team has completed the analysis of the comments accompanying the ratification vote on the revised Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines.

All respondents to the vote had the opportunity to provide comments regarding the contents of the revised Enforcement Guidelines draft document. A total of 369 participants left comments in 18 languages; compared to 657 commenters in 27 languages in 2022. The Trust and Safety Policy team completed an analysis of these results, categorizing comments to identify major themes and areas of focus within the comments. The report is available in translated versions on Meta-wiki here. Please help translate into your language.

Again, we are thankful to all who participated in the vote and discussions. More information about the Universal Code of Conduct and its Enforcement Guidelines can be found on Meta-wiki.

On behalf of the Universal Code of Conduct project team,

(magyarul)

Irányelvek. A szavazás minden válaszadója lehetőséget kapott arra, hogy észrevételeket tegyen a Végrehajtási Irányelvek felülvizsgált dokumentumtervezetének tartalmával kapcsolatban. Összesen 369 résztvevő írt megjegyzést 18 nyelven; 2022-ben a 657 hozzászólóhoz képest 27 nyelven. A Bizalom és biztonságpolitika csapata elvégezte ezeknek az eredményeknek az elemzését, kategorizálva a megjegyzéseket, hogy azonosítsa a főbb témákat és a megjegyzéseken belüli fókuszterületeket. A jelentés lefordított változatban elérhető a Meta-wikin itt. Kérjük, segítsen lefordítani az Ön nyelvére.

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a szavazásban és a vitákban. További információ az Egyetemes Magatartási Kódexről és annak végrehajtási iránymutatásairól a Meta-wikin található.

Az Egyetemes Magatartási Kódex projektcsapata nevében AAkhmedova (WMF) - 2023. április 3., 12:47 (CEST)[válasz]

Call for early input on the proposed Movement Charter ratification methodology

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

The Movement Charter Drafting Committee (MCDC) is collecting early input from the Wikimedia movement on the proposed methodology for the ratification of the Movement Charter from April 10 to 28, 2023. Ratification of the Movement Charter is planned to take place in early 2024 according to the timeline.

There are six questions that the MCDC requests your input on. Please share your feedback by:

Conversation hours

The MCDC also invites everyone interested in sharing their feedback on the proposed methodology to join the community conversation hours:

The language of conversation hours is English. Please comment if you need language support. Please note that language interpretation will be provided if at least 3 people expressed interest to participate in the following languages: Arabic, Mandarin Chinese, French, German, Indonesian, Japanese, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian and Spanish.

On behalf of the Movement Charter Drafting Committee,

AAkhmedova (WMF) - 2023. április 11., 21:07 (CEST)[válasz]

(magyarul)

Felhívás korai hozzájárulásra a Mozgalmi Charta javasolt ratifikációs módszertanához

Ezt az üzenetet további nyelvekre is lefordítva találja a Meta-wikin.

Hello mindenki,

A Movement Charter Drafting Committee (MCDC) a Wikimedia mozgalom korai észrevételeit gyűjti a a javasolt módszertannal kapcsolatban a Mozgalmi Charta ratifikálása '2023. április 10-től 28-ig. A Movement Charter ratifikálása az ütemterv szerint 2024 elején várható. Van hat kérdés, amelyekhez az MCDC kéri az Ön véleményét. Kérjük, ossza meg visszajelzését:

beszélgetési órák

Az MCDC arra is hív mindenkit, aki érdeklődik a javasolt módszertannal kapcsolatos visszajelzések megosztása iránt, hogy csatlakozzanak a közösségi beszélgetésekhez:

A beszélgetési órák nyelve angol. Kérjük, írjon megjegyzést, ha nyelvi támogatásra van szüksége. Felhívjuk figyelmét, hogy nyelvi tolmácsolást biztosítunk, ha legalább 3 fő jelezte érdeklődését a részvétel iránt a következő nyelveken: arab, mandarin kínai, francia, német, indonéz, japán, lengyel, portugál (brazil), orosz és spanyol.

A Mozgalom Charta Tervező Bizottsága nevében

Your wiki will be in read-only soon

MediaWiki message delivery 2023. április 21., 02:41 (CEST)[válasz]

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject(_AT_)wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 2023. április 26., 21:00 (CEST)[válasz]

(magyarul)

Önkéntesek keresése az Egyetemes Magatartási Kódex folyamatának következő lépéséhez

A Wikimedia Foundation tanácsának [https://lists.wikimedia.org/hyperkitty/list/wikimedia-l@lists.wikimedia.org/message/IOMVS7W75ZYMABQGOQ2QH2JAURC3CHGH/ című üzenetének folytatásaként Vagyonkezelői alelnök, Shani Evenstein Sigalov, a következő lépésekkel kapcsolatban fordulok hozzám. Szeretném felhívni a figyelmét az Egyetemes Magatartási Kódex folyamatának következő szakaszára, amely az Egyetemes Magatartási Kódex Koordinációs Bizottsága (U4C) építési bizottságát alakítja. Felkérem azokat a közösség tagjait, akik tapasztalattal és mély érdeklődéssel rendelkeznek a közösségi egészségügy és kormányzás iránt, hogy nevezzék magukat az U4C építőbizottságba, amelynek olyan emberekre van szüksége, akik:

 • Jó állapotú közösség tagjai
 • Ismeri a mozgalmi közösségi folyamatokat, mint például, de nem kizárólagosan a politikaalkotás, a részvételen alapuló döntéshozatal, valamint a meglévő szabályok és irányelvek alkalmazása a Wikimédia-projektekben
 • A mozgalom sokszínűségének tudatában és elismerésében, mint például, de nem kizárólagosan a beszélt nyelvek, az identitás, a földrajz és a projekt típusa
 • Elkötelezett a részvétel az U4C Építési Bizottság teljes időszakában 2023. május közepétől decemberig
 • Kényelmes, ha nehéz, de eredményes beszélgetéseket folytat
 • Magabiztosan tud angolul kommunikálni

Az Építési Bizottság önkéntes közösség tagjaiból, a társult igazgatótanácsból vagy alkalmazottakból, valamint a Wikimedia Foundation munkatársaiból áll.

Az Egyetemes Magatartási Kódex egy olyan folyamat, amelyet a közösség készségei és tudása erősít meg, és kíváncsian várom, hogy mit hoz létre az U4C Építési Bizottsága. Ha szeretne csatlakozni az Építési Bizottsághoz, kérjük, Regisztráljon a Meta-Wiki oldalon, vagy lépjen kapcsolatba az ucocproject-vel(_AT_)wikimedia.org 2023. május 12-ig. 'További információ a Meta-Wikin.

Selection of the U4C Building Committee

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, 2023. május 27., 06:20 (CEST)

Announcing the new Elections Committee members

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello there,

We are glad to announce the new members and advisors of the Elections Committee. The Elections Committee assists with the design and implementation of the process to select Community- and Affiliate-Selected trustees for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. After an open nomination process, the strongest candidates spoke with the Board and four candidates were asked to join the Elections Committee. Four other candidates were asked to participate as advisors.

Thank you to all the community members who submitted their names for consideration. We look forward to working with the Elections Committee in the near future.

On behalf of the Wikimedia Foundation Board of Trustees,

RamzyM (WMF) 2023. június 28., 19:59 (CEST)[válasz]

(magyarul)

Szia, Örömmel jelentjük be a Választási Bizottság új tagjait és tanácsadóit. A Választási Bizottság segít a Wikimédia Alapítvány kuratóriumába a közösség és a társult vállalkozások által kiválasztott megbízottak kiválasztásának folyamatának megtervezésében és végrehajtásában. A nyílt jelölési folyamatot követően a legerősebb jelöltek beszéltek a testülettel, és négy jelöltet kértek fel a választási bizottságba. Négy másik jelöltet kértek fel, hogy vegyen részt tanácsadóként. Köszönet a közösség minden tagjának, aki beküldte a nevét mérlegelésre. Bízunk benne, hogy a közeljövőben együttműködhetünk a Választási Bizottsággal. A Wikimedia Alapítvány kuratóriuma nevében RamzyM (WMF) 2023. június 28., 19:59 (CEST)[válasz]

Azonnali törlések kiürítése

Sziasztok!

Nemrég észleltem és jeleztem a felgyülemlett törlésre váró lapok problémáját a globális adminisztrátoroknak, részben ennek köszönhetően csökkent a várakozó kérelmek száma. Az lenne a kérdésem a projekt adminisztrátorai felé (@Gubbubu és Tacsipacsi), hogy szükségük van-e segítségre a kategória kiürítéséhez. Amennyiben igen, a Metán kapott javaslat alapján vállalkoznék a kategória átnézésére ideiglenes adminbittel. Üdv: Bencemac (vita) 2023. július 23., 10:59 (CEST)[válasz]

Időközben az a csökkenés elérte a nullát, úgyhogy az ideiglenes adminbit nem tűnik aktuálisnak. Az a baj, hogy KeFe szakmányban termeli az azonnalira jelöléseket, ráadásul anélkül, hogy a törlendő lapra mutató hivatkozásokat javítaná, nekem meg ritkán van hozzá energiám, hogy azt a takarítást is megcsináljam, amihez nem kell adminbit. (A globális adminok láthatóan úgy kezelték a problémát, hogy ott hagyták a piros linkeket – én viszont nem vagyok hajlandó ilyen félmunkát végezni.) – Tacsipacsi (vita) 2023. július 24., 01:37 (CEST)[válasz]
Valóban, a kérdésem ezáltal tárgytalanná vált. A törlésre jelölések egy részénél az átirányítás létrehozását jobb megoldásnak gondoltam volna, de a dolog ezzel tárgytalanná vált. Köszönöm a reakciód! Bencemac (vita) 2023. július 24., 20:28 (CEST)[válasz]
@Tacsipacsi: Már nem sokáig leszek itt, ezért a Te kedvedért nem fogok "szakmányban" törlésre jelölni. távozásom után majd lesz rá módod a felesleget törölni. - Üdv. » KeFe « vitalapom 2023. augusztus 20., 11:56 (CEST)[válasz]
@KeFe: Sajnálom, hogy nem leszel sokáig itt. Van ennek valami különösebb oka, vagy csak a korod? – Tacsipacsi (vita) 2023. szeptember 13., 10:56 (CEST)[válasz]
@Tacsipacsi: – Igen, a minősítésed. "hogy KeFe szakmányban termeli az azonnalira jelöléseket..." - Üdv. » KeFe « vitalapom 2023. szeptember 26., 02:27 (CEST)[válasz]

Deploying the Phonos in-line audio player to your Wiki

Hello!

Apologies if this message is not in your language, ⧼Please help translate⧽ to your language.

This wiki will soon be able to use the inline audio player implemented by the Phonos extension. This is part of fulfilling a wishlist proposal of providing audio links that play on click.

With the inline audio player, you can add text-to-speech audio snippets to wiki pages by simply using a tag:

<phonos file="audio file" label="Listen"/>

The above tag will show the text next to a speaker icon, and clicking on it will play the audio instantly without taking you to another page. A common example where you can use this feature is in adding pronunciation to words as illustrated on the English Wiktionary below.

{{audio|en|En-uk-English.oga|Audio (UK)}}

Could become:

<phonos file="En-uk-English.oga" label="Audio (UK)"/>

The inline audio player will be available in your wiki in 2 weeks time; in the meantime, we would like you to read about the features and give us feedback or ask questions about it in this talk page.

Thank you!

UOzurumba (WMF), on behalf of the Foundation's Language team

2023. július 27., 04:26 (CEST)

(magyarul)

Ez a wiki hamarosan képes lesz használni a Phonos bővítmény által megvalósított beépített audiolejátszót. Ez része annak a kívánságlista-javaslatnak, amely szerint kattintásra lejátszható audiolinkeket kell biztosítani.

A beépített audiolejátszóval szövegfelolvasó hangrészleteket adhat hozzá wikioldalakhoz egyszerűen egy címke használatával:

A fenti címke egy hangszóró ikon mellett jeleníti meg a szöveget, és rákattintva azonnal lejátssza a hangot anélkül, hogy egy másik oldalra kerülne. Gyakori példa arra, amikor ezt a funkciót használhatja, a szavak kiejtésének hozzáadása az alábbi angol Wikiszótárban.

Hallgat En-uk-English.oga Lehetne:

Megjegyzés: Mint a lapomon is látható és hallható ez eddig is működött! Akkor mi is a különbség? - Üdv. » KeFe « vitalapom 2023. szeptember 6., 03:57 (CEST)[válasz]
Az a különbség, hogy ez kifejezetten kiejtésekhez van, pl. meg lehet adni neki a kiejtést a nemzetközi fonetikai ábécével, és generál belőle hangfájlt, vagy éppen a Wikidatából is ki tudja olvasni a kiejtésfájl nevét (meg szerintem jobban is néz ki olyankor is, amikor egy hangfájlt adunk meg neki, tehát a régi módszer is működne). Ami a te szerkesztői lapodon van, az általánosabb, pl. a Négy évszakról szóló cikkben azt használnám a darab megjelenítéséhez. A Wikikönyvekben nem annyira hasznos ez az új, inkább ott van értelme, ahol sok az idegen nyelvű szó (Wikiszótár, Wikivoyage, külföldi helyekről/emberekről szóló Wikipédia-szócikkek bevezetői). – Tacsipacsi (vita) 2023. szeptember 13., 11:03 (CEST)[válasz]
Kissé megkésett válaszom...:
Szerintem ara is jó lehetne, hogy a szövegekben elhelyezett zárójeles magyarázatokat, akár a szavak értelmezését, akár a kiejtését is megjeleníthetjük. Nem lesz nagyon népszerű, mert külön kell foglalkozni a hangfáj elkészítésével.  » KeFe vitalapom 2023. október 14., 11:35 (CEST)[válasz]

Review the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee

Hello all,

I am pleased to share the next step in the Universal Code of Conduct work. The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) draft charter is now ready for your review.

The Enforcement Guidelines require a Building Committee form to draft a charter that outlines procedures and details for a global committee to be called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). Over the past few months, the U4C Building Committee worked together as a group to discuss and draft the U4C charter. The U4C Building Committee welcomes feedback about the draft charter now through 22 September 2023. After that date, the U4C Building Committee will revise the charter as needed and a community vote will open shortly afterward.

Join the conversation during the conversation hours or on Meta-wiki.

Best,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, 2023. augusztus 28., 17:35 (CEST)[válasz]

(magyarul) Hello mindenki,

Örömmel osztom meg az Egyetemes Magatartási Kódex munkájának következő lépését. Az Egyetemes Magatartási Kódex Koordinációs Bizottsága (U4C) chartatervezete készen áll az Ön áttekintésére.

A Végrehajtási Iránymutatások megkövetelik az Építési Bizottság nyomtatványát a charta elkészítéséhez, amely felvázolja az eljárásokat és a részleteket az Egyetemes Magatartási Kódexet Koordinációs Bizottságnak (U4C) nevezett globális bizottság számára. Az elmúlt néhány hónapban az U4C Építési Bizottsága csoportként dolgozott együtt az U4C chartájának megvitatásán és kidolgozásán. Az U4C Építési Bizottsága 2023. szeptember 22-ig várja a charter-tervezettel kapcsolatos visszajelzéseket. Ezt követően az U4C Építési Bizottsága szükség szerint felülvizsgálja a chartát, és röviddel ezután megnyílik a közösségi szavazás.

Csatlakozzon a beszélgetéshez a beszélgetési órákban vagy a Meta-wikin.

A wikitek hamarosan csak olvasható lesz

Trizek_(WMF) (talk) 2023. szeptember 15., 11:23 (CEST)[válasz]

== Opportunities open for the Affiliations Committee, Ombuds commission, and the Case Review Committee ==

Hi everyone! The Affiliations Committee (AffCom), Ombuds commission (OC), and the Case Review Committee (CRC) are looking for new members. These volunteer groups provide important structural and oversight support for the community and movement. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to apply. There is more information about the roles of the groups, the skills needed, and the opportunity to apply on the Meta-wiki page.

On behalf of the Committee Support team,

(magyarul)

Lehetőségek nyílnak a Társulási Bizottság, az Ombuds Bizottság és az Ügyvizsgáló Bizottság számára

Sziasztok! A Társulási Bizottság (AffCom), az Ombuds Bizottság (OC) és az Ügyvizsgáló Bizottság (CRC) új tagokat keres. Ezek az önkéntes csoportok fontos strukturális és felügyeleti támogatást nyújtanak a közösség és a mozgalom számára.
Az embereket arra biztatjuk, hogy jelöljék magukat, vagy bátorítsanak másokat, akik úgy érzik, hozzájárulnának ezekhez a csoportokhoz. A csoportok szerepköréről, a szükséges készségekről és a jelentkezési lehetőségről a Meta-wiki oldalon található bővebb információ.

A bizottság támogató csoportja nevében

A 2024. évi Wikimédia Alapítvány kuratóriumi választásának szabályzati csomagja megtekinthető és kommentálható

A Meta-wiki oldalán további nyelvekre lefordítva is megtalálhatod ezt az üzenetet.

Kedves Mindenki,

Kérlek olvasd el és kommentált a Wikimédia Alapítvány kuratóriumi választásának szabályzati csomagját 2023. október 29-ig. A választási szabályzati csomagot a Választási Bizottság a korábbi változat alapján készítette el, ezt fogjuk alkalmazni a 2024. évi kuratóriumi választások során. Kommentjeid segítségével biztosíthatjuk egy gördülékenyebb, jobb kuratóriumi választási folyamatot. További információ a Meta-wiki oldalán

Üdvözlettel,

Katie Chan
A Választási Bizottság elnöke

2023. október 17., 03:12 (CEST)

The Vector 2022 skin as the default in two weeks?

Read this in your languageSegíts lefordítani a saját nyelvedre • Please tell other users about these changes

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

Globális beállítások

If you prefer keeping the current skin select "Vector legacy (2010)" on the appearance tab of the global preferences and save the change. We encourage you to give the new skin a try, though.

Since I last came to you with this question, many things have changed. The skin is now the default on most Wikipedias, and all logos are done! We have also made some tweaks in the skin itself. Below is the text I've sent to you once, but I'm sending it again, just slightly edited, for those who haven't seen it.

If you know what this is about, jump straight to the section "Our plan":

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy as a local (but not global) preference. Logged-in users can at any time switch to any other skin. No changes are expected for these skins.

About the skin

Slides to our Wikimania 2022 presentation. You may also listen to the recording on YouTube (in English).

[Why is a change necessary] When the current default skin was created, it reflected the needs of the readers and editors as these were 14 years ago. Since then, new users have begun using the Internet and Wikimedia projects in different ways. The old Vector does not meet their needs.

[Objective] The objective for the Vector 2022 skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It introduces a series of changes that aim to improve problems new and existing readers and editors were having with the old skin. It draws inspiration from previous user requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. The PHP code in the other available skins has been reduced by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes in a nutshell] The skin introduces changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The limited width and pin-able menus allow to adjust the interface to the screen size, and focus on editing or reading. Logged-in and logged-out users may use a toggle button to keep the full width, though.
 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jump to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the tested wikis.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Customize this skin] It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out the repository for a list of currently available customizations and changes, or add your own.

Our plan

If no large concerns are raised, we plan on deploying on 31 October. If you'd like to ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please comment in any language. If this is the first comment to my message, make sure to ping me. We will gladly answer! Also, check out our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (vitalap) 2023. október 19., 01:52 (CEST)[válasz]

(magyarul)

A Vector 2022 skin lesz az alapértelmezett két hét múlva?

Helló. A Wikimedia Foundation webcsapata nevében írok. Két hét múlva a Vector 2022 skint szeretnénk alapértelmezetté tenni ezen a wikin.

Globális beállítások

Ha szeretné megtartani a jelenlegi felületet, válassza a „Vector legacy (2010)” lehetőséget a globális beállítások megjelenési lapján, és mentse el a változtatást. Arra biztatjuk, hogy próbálja ki az új bőrt.

Mióta utoljára ezzel a kérdéssel fordultam önhöz, sok minden megváltozott. A legtöbb Wikipédián most a skin az alapértelmezett, és minden logó elkészült! Magán a bőrön is végeztünk néhány finomítást. Alább látható a szöveg, amit egyszer elküldtem, de újra küldöm, csak kicsit szerkesztve, azoknak, akik még nem látták.

Ha tudja, miről van szó, ugorjon közvetlenül a "Tervünk" részhez:

Ez lesz az alapértelmezett minden kijelentkezett felhasználó számára, valamint minden bejelentkezett felhasználó számára, aki jelenleg a Vector örökölt funkciót használja helyi (de nem globális) preferenciaként. A bejelentkezett felhasználók bármikor átválthatnak bármilyen más felületre. Ezeknél a skineknél nem várható változás.

A felületről

Diák a Wikimania 2022 bemutatónkhoz. A felvételt a YouTube-on is meghallgathatja (angol nyelven). Miért van szükség a változtatásra] Amikor a jelenlegi alapértelmezett felületet létrehozták, az az olvasók és a szerkesztők igényeit tükrözte, mint 14 évvel ezelőtt. Azóta új felhasználók kezdték el különféle módokon használni az internetet és a Wikimédia-projekteket. A régi Vector nem felel meg az igényeiknek.

[Célkitűzés] A Vector 2022 skin célja az, hogy a kezelőfelületet barátságosabbá és kényelmesebbé tegye az olvasók számára, valamint hasznossá tegye a haladó felhasználók számára. Egy sor változtatást vezet be, amelyek célja az új és a meglévő olvasók és szerkesztők problémáinak javítása a régi felülettel kapcsolatban. Ihletet merít a korábbi felhasználói kérésekből, a közösségi kívánságlista-felmérésekből, valamint modulokból és szkriptekből. A munka segített kódunknak követni a szabványokat, és javítani az összes többi skint. A többi elérhető skinben a PHP kód 75%-kal csökkent. A projekt arra is összpontosított, hogy megkönnyítse a modulok támogatását és az API-k használatát.

Változások dióhéjban

A felület olyan változtatásokat vezet be, amelyek javítják az olvashatóságot és a használhatóságot. Az új felszín nem távolítja el a Vector felületen jelenleg elérhető funkciókat.

 • A korlátozott szélességű és rögzíthető menük lehetővé teszik, hogy a felületet a képernyő méretéhez igazítsák, és a szerkesztésre vagy olvasásra összpontosítsanak. A be- és kijelentkezett felhasználók azonban használhatnak egy váltógombot a teljes szélesség megtartásához.
 • A ragadós fejléc megkönnyíti a szerkesztők által gyakran használt eszközök megtalálását. 16%-kal csökkenti az oldal tetejére való görgetést.
 • Az új tartalomjegyzék megkönnyíti a navigációt a különböző szakaszok között. Az olvasók és szerkesztők 50%-kal többet ugrálnak az oldal különböző részeire, mint a régi tartalomjegyzéknél. Kicsit másképp néz ki a vitalapokon is.
 • Az új keresősáv könnyebben megtalálható, és megkönnyíti a megfelelő keresési eredmény megtalálását a listából. Ez 30%-kal növelte a tesztelt wikiken indított keresések számát.

​* A felület nem befolyásolja negatívan az oldalmegtekintéseket, a szerkesztési arányokat vagy a fiók létrehozását. Bizonyíték van az oldalmegtekintések és a fiókok létrehozásának növekedésére a partnerközösségekben.

A felület testreszabása

Lehetőség van módosításaink konfigurálására és személyre szabására. Támogatjuk azokat az önkénteseket, akik új modulokat és felhasználói szkripteket készítenek. Tekintse meg a a tárhelyet a jelenleg elérhető testreszabások és módosítások listájáért, vagy adja hozzá sajátját.

Tervünk

Ha nem merülnek fel komoly aggályok, október 31-én tervezzük a bevetést. Ha bármit szeretne kérdezni csapatunktól, kérdései, aggályai vagy további gondolatai vannak, kérjük, tegye meg megjegyzéseit bármely nyelven. Ha ez az első megjegyzés az üzenetemhez, mindenképpen pingelj. Szívesen válaszolunk! Tekintse meg a GYIK-ünket is. Köszönöm!


(New) Feature on Kartographer: Adding geopoints via QID

Since September 2022, it is possible to create geopoints using a QID. Many wiki contributors have asked for this feature, but it is not being used much. Therefore, we would like to remind you about it. More information can be found on the project page. If you have any comments, please let us know on the talk page. – Best regards, the team of Technical Wishes at Wikimedia Deutschland

Thereza Mengs (WMDE) 2023. december 13., 13:31 (CET)[válasz]

(magyarul)

(Új) Kartographer funkció: Geopontok hozzáadása QID-n keresztül

2022 szeptembere óta lehetőség van geopontok létrehozására QID használatával. Sok wiki-közreműködő kérte ezt a funkciót, de nem nagyon használják. Ezért szeretnénk emlékeztetni rá. További információk a projekt oldalán találhatók. Ha bármilyen észrevétele van, kérjük, ossza meg velünk a beszélgetés oldalon. – Üdvözlettel: a Wikimedia Deutschland Technical Wishes csapata