Ugrás a tartalomhoz

Wikikönyvek:Szószedet/U

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Rövidítésjegyzék
(beálló mn in) = beálló melléknévi igenév
(bef. mn in) = befejezett melléknévi igenév
(fn) = főnév
(foly mn in) = folyamatos melléknévi igenév
(hsz) = határozószó
(ige)
(isz) = indulatszó
(mn) = melléknév
(röv) = rövidítés
(szk) = szókapcsolat
(tnév) = tulajdonnév

U (fn) ú u betű és U betű ú betű és Ú betű U cső u és U ú és Ú u hang ú hang U szeg U vas ú végű szó u. (röv) ua. (röv) uborka (fn) uborkafa (fn, uborka|fa) uborkagyalu (fn, uborka|gyalu) uborkalé (fn) uborkaorrú (uborka|orrú) uborkasaláta (fn, uborka|saláta) uborkaszezon (fn, uborka|szezon) uborkatej (uborka|tej) uccu (isz) uccu neki uccse (fn) ucsora Udine (tnév) udmurt (fn) Udmurtföld (tnév) UDP-csomag udvar (fn) udvarbíró (fn, udvar|bíró) udvarház (fn, udvar|ház) Udvarhely udvarhelyi (mn) Udvarhelyszék udvarhölgy (fn, udvar|hölgy) udvari (mn) udvari bolond udvari irodalom udvari istálló udvari környezet udvari pap udvarias (mn) udvariasan (hsz) udvariaskodik (ige) udvariasság (fn) udvariassági (mn) udvariassági kifejezés udvariatlan (mn) udvariatlankodik (ige) udvarképes (mn) udvarlás (fn) udvarló (fn) udvarmester (fn, udvar|mester) udvarnagy udvarnok (fn) udvarol (ige) udvaronc (fn) udvaros (fn) udvaros (mn) udvarseprű (udvarsöprű, udvar|seprű) udvartartás (fn, udvar|tartás) UEFA (röv) UEFA-kupa (fn, UEFA|-kupa) Uffizi (tnév) Uffizi képtár ufó (fn) ufóirodalom ufójelenség ufókutatás ufológia ufonauta ufóvadász Uganda (tnév) ugandai (fn) Ugandai Köztársaság ugar (fn) ugarol (ige) ugarolás ugarszántás (ugar|szántás) ugartyúk (fn, ugar|tyúk) ugat (ige) ugatás (fn) ugatós (mn) ugor (fn) ugor (mn) ugor kori lótartás ugor nyelvek ugorhat (ige) ugorka (fn) ugorság (fn) ugrabugra (fn) ugrabugra (mn) ugrabugrál (ige) ugrál (ige) ugrándozik (ige) ugrás (fn) ugrásra kész ugrásszerű (mn) ugrásszerű fejlődés ugrásszerű növekedés ugrásszerűen (hsz) ugraszt (ige) ugrat (ige) ugratás (fn) ugrató ugribugri (mn) ugrifüles (fn) ugrifüles (mn) ugrik (ige) ugró (fn) ugró (foly mn in) ugró (mn) ugró labda ugróárok (ugró|árok) ugróasztal (fn, ugró|asztal) ugrócsont (fn, ugró|csont) ugrócsoport (fn, ugró|csoport) ugródeszka (fn, ugró|deszka) ugróegér (fn, ugró|egér) ugróiskola (fn, ugró|iskola) ugrókötél (fn, ugró|kötél) ugrókötelezik ugróláb (fn, ugró|láb) ugróléc (ugró|léc) ugrómérce (ugró|mérce) ugrónyúl ugrópálya (fn, ugró|pálya) ugrópók ugrópont (fn, ugró|pont) ugrós (fn) ugrós (mn) ugrós tánc ugrósánc (fn, ugró|sánc) ugrósáv ugrószekrény (fn, ugró|szekrény) ugrószőnyeg (ugró|szőnyeg) ugrótorony (fn, ugró|torony) úgy (hsz) úgy biz ám úgy biza úgy hírlik úgy is lehet úgy látszik úgy nevezik úgy néz ki úgy se úgy sem jó úgy sincs úgy sincs értelme úgy van úgyabban úgyabbul (hsz) úgy-ahogy (úgy|-ahogy) ugyan (hsz) ugyanugyan bizony ugyan csak ugyanahhoz (ugyan|ahhoz) ugyanakkor ugyanakkora (nm, ugyan|akkora) ugyanamögött ugyanannyi ugyanannyira (ugyan|annyira) ugyanaz (nm) ugyanazért ugyanaznap (hsz) ugyanazon (nm) ugyancsak (hsz, ugyan|csak) ugyane (mn) ugyaneddig ugyanegy (mn, ugyan|egy) ugyanegy (nm, ugyan|egy) ugyanekkor ugyanekkora (nm) ugyanennyi ugyanennyien (hsz) ugyanez (nm) ugyanezen ugyanezért ugyanide (hsz) ugyanígy (hsz) ugyanily (nm) ugyanilyen (hsz, ugyan|ilyen) ugyanilyen (nm, ugyan|ilyen) ugyaninnen (hsz, ugyan|innen) ugyanis (ksz) ugyanitt (hsz) ugyanoda (hsz) ugyanoly (mn) ugyanoly (nm) ugyanolyan (hsz) ugyanolyan (mn) ugyanolyan (nm) ugyanonnan (hsz, ugyan|onnan) ugyanott (hsz) ugyanő (nm) ugyanúgy (hsz, ugyan|úgy) úgyannyira (hsz, úgy|annyira) úgyde ugye (hsz) ugyebár (hsz) úgyhogy (hsz) úgyis (ksz, úgy|is) úgyis késő úgymint (ksz, úgy|mint) úgymond (msz) úgynevezett (mn) úgyse (úgysem, hsz) úgyse használ úgysegéljen úgysem (hsz, úgy|sem) úgysincs (fn) úgysincs otthon úgyszintén (ksz) úgyszólván (hsz) uh (isz) UHF (röv) uhu (fn) uhubagoly (fn, uhu|bagoly) ui. (röv) uj új (mn) Új- új adónem új ár új baloldal új burgonya új divatú új dolog új effektus új élmény új e-mail új építésű lakás új építkezés új esztendő kezdődik új generáció új generációs új hajtás új házasok új hullám új idők szele Új Írás új keletű új kiadású új kriticizmus új kritika új módszer új nemzedék új rendszerű új stílus új stílusú új szállítmány új szellemű új szempontú új tartalom új távlatok új technológia új típusú új világ születik újabb újabb keletű újabb kori újabb kutatások szerint újabb típusú újabban (hsz) újabbnál újabb újan (hsz) újasszír újbarokk (mn) újbirodalom újbirtokos (mn, új|birtokos) újból (hsz) újbóli (fn) újbor (fn, új|bor) újburgonya (fn, új|burgonya) Újdelhi (fn) Újdelhi (mn) Új-Dél-Wales (Új|-Dél-Wales) új-dél-walesi újdon (fn) újdonatúj (mn) újdondász (fn) újdonság (fn) újdonsült (mn) újépítésű újesztendő (fn) újesztendő napján újév (fn) újévi (mn) újévi lista újévi malac újévi üdvözlet újezüst (fn, új|ezüst) újfajta (mn) újfajta divat újfasiszta (fn, új|fasiszta) újfasiszta (mn, új|fasiszta) újfasizmus (fn, új|fasizmus) Újfehértó újfelnémet (fn, új|felnémet) újfelnémet (mn, új|felnémet) újfent (hsz) Új-Fundland újfundlandi (fn) újfundlandi (mn) újgabona újgazda (fn) újgazdag (fn, új|gazdag) újgépjármű-eladás újgótikus (mn) újgörög (fn, új|görög) újgörög nyelv Új-Guinea ujgur (fn) ujgur (mn) ujgur nyelvű újhagyma (fn) Újházy-tyúkleves újhéber Új-Hebridák Új-hegy újhitű (mn) újhodik újhold (fn, új|hold) újít (ige) újítás (fn) újítási javaslat újító (fn) újító (foly mn in) újító mérnök újító szakember újítókiállítás újítómánia újítómozgalom (fn, újító|mozgalom) ujj (fn) újjá- (ik) ujja köré csavarja újjáalakít (ige) újjáalakítás (fn, újjá|alakítás) újjáalakul (ige) ujjábécé (ujj|ábécé) ujjabélés (fn, ujja|bélés) újjáéled (ige) újjáéledés (fn) újjáéleszt (ige) újjáélesztés (fn) újjáépít (ige) újjáépítés (fn, újjá|építés) újjáépítési (mn) újjáépül (ige) ujjafa (fn) ujjas (mn) ujjas kesztyű ujjas mellény ujjasmuhar (fn, ujjas|muhar) újjászervez (ige) újjászervezés (fn) újjászületés (fn) újjászületik (ige) ujjat húz ujjáteremt ujjatlan (mn) újjáválaszt (ige) újjávarázsol (ige) ujjavasaló (fn) ujjbegy (fn, ujj|begy) ujjbeszéd (ujj|beszéd) ujjé (isz) ujjgyakorlat (fn, ujj|gyakorlat) ujjhajtóka (ujj|hajtóka) ujjhegy (fn, ujj|hegy) ujjhúzás (ujj|húzás) ujjizom (ujj|izom) ujjlenyomat (fn, ujj|lenyomat) ujjlenyomat-azonosítás ujjlenyomat-készítés ujjlenyomat-levétel ujjlenyomat-olvasó ujjmozdulat ujjmutatás (fn, ujj|mutatás) ujjnedvesítő ujjnyi (mn) ujjnyi hosszú ujjnyi széles ujjong (ige) ujjongás (fn) ujjongat (ige) ujjperc (fn, ujj|perc) ujjperccsont ujjperec (ujjperc, fn, ujj|perec) ujjrakás (ujj|rakás) ujjrend (fn, ujj|rend) ujjszámolás (ujj|számolás) ujjú (mn) Új-Kaledónia újkatolikus újkeletű (mn) újkeresztény (mn) újkor (fn, új|kor) újkori (mn) újkori történelem újkőkor (újkőkorszak, fn) újkőkorszak újkrumpli (fn) újlatin (mn, új|latin) újmagyar (mn) Új-Mexikó (fn) újmise (fn) újmisés (mn) újmisés pap újmódi (mn) újmódi ruha újnáci (fn) újnáci (mn) újólag (hsz) újon (hsz) újonc (fn) újonc katona újoncállítás (fn, újonc|állítás) újoncidő (újonc|idő) újonckiképzés (fn, újonc|kiképzés) újonckiképző tábor újoncoz (ige) újoncösszeírás (újonc|összeírás) újonccsapat újonnan (hsz) újortológia Újpalota újperzsa (fn) Újperzsa Birodalom Újpest Újpest-drukker újpesti (mn) újpiros (mn) újplatonista (fn) újplatonista (mn) újplatonizmus újpogányság újra (hsz) újra (ik) újra- (ik) újra dolgozik újra itt van újra kezdi újra látható újra meg újra újraalapít újraalkot újradefiniál újraegyesít (ige) újraegyesítés (fn) újraél (ige) újraéled (ige) újraéleszt (ige) újraélesztés (fn) újraelosztás (fn) újraépít (ige) újraértékel (ige) újraértékelés (fn) újraértelmez újraértelmezés újraértelmeződik újraevangelizálás újrafegyverkezés (újra|fegyverkezés) újrafegyverkezik újrafeldolgozás újrafelfedezés újrafelfegyverzés (fn) újrafelhasznál újrafelhasználás újrafelhasználható újrafelosztás (fn) újrafelosztás (mn) újrafelvétel (fn) újrafogalmaz (ige) újrafogalmazás (fn) újrafutóz újragondol (ige) újragondolás (fn) újrahallgat újrahasznosít (ige) újrahasznosítás (fn) újrahasznosított papír újraházasodó újraindít (ige) újraindítás (fn) újraindítható újraindul (ige) újraionizál újraír (ige) újrajátszik újrakeresztelő (foly mn in) újrakezd (ige) újrakezdés (fn) újrakezdődik újrakiadás újramelegít újraolt (ige) újraoltás (fn) újraoltási bizonyítvány újraolvas (ige) újraoszt újraosztás (fn) újrapapír újraszabályozás (fn) újraszámlálás (fn) újraszavazás (fn) újraszervez újratárgyal (ige) újratárgyalás (fn) újratelepít újratelepítés újratemet újratemetés (fn) újrateremt újratermel (ige) újratermelés (fn) újratőkésítés (fn) újratölt újraválaszt (ige) újraválasztás (fn) újráz (ige) újregény újromán (mn) újromantika (fn) újság (fn) újságárus (fn, újság|árus) újságárus (mn, újság|árus) újságáruslány (fn, újságárus|lány) újságbélyeg (újság|bélyeg) újságcikk (fn, újság|cikk) újság-előfizetés újságfesték újsághír (fn, újság|hír) újsághirdetés (fn, újság|hirdetés) újságírás (fn, újság|írás) újságíró (fn, újság|író) újságíró (foly mn in, újság|író) újságíró-delegáció (újságíró|-delegáció) újságírói (mn) újságírói stílus újságíró-igazolvány újságíró-iskola (újságíró|-iskola) újságíró-küldöttség (újságíró|-küldöttség) újságírónő (fn, újságíró|nő) újságíró-szövetség újságíró-társadalom újságkiadó vállalat újságkihordó (fn, újság|kihordó) újságkihordó (foly mn in, újság|kihordó) újságkioszk (újság|kioszk) újságkivágás (fn, újság|kivágás) újságlepedő (újság|lepedő) újságmelléklet (fn, újság|melléklet) újságnyelv újságol (ige) újságolvasó (fn, újság|olvasó) újságolvasó (foly mn in, újság|olvasó) újságolvasó ember újságos (fn) újságos (mn) újságosbódé (fn, újságos|bódé) újságosfiú újságosstand újságpapír (fn, újság|papír) újságpapiros (fn) újságpéldány (fn, újság|példány) újságszerkesztő (fn, újság|szerkesztő) Új-Skócia újsütetű (mn, új|sütetű) újszájú (mn) Újszeged (tnév) újszerű (mn) újszerű megközelítés újszerűség (fn) újszíves (mn) újszövetség (fn) újszülött (mn, új|szülött) újszülött csecsemő újszülött malac újszülöttkor újszülöttrészleg újtárgyiasság Újtelep újtestamentum (fn) ujuju ujujuj újul (ige) újult (bef mn in) újult (mn) újult erővel Újváros (tnév) újváros újvárosi (mn) Újvidék (tnév) újvidéki (mn) Újvilág (tnév, Új|világ) Újvilág-szimfónia Új-Zéland (fn, Új|-Zéland) új-zélandi (mn) ukáz (fn) ukmukfukk (hsz) Ukrajna (tnév) ukrajnai (fn) ukrán (mn) ukrán nyelvű ukulele (fn) Ulánbátor (tnév) ulánus (fn) ulánus katona ulánusszázad Ulászló (tnév) ulti (fn) ultijáték ultima ultima ratio ultimátum (fn) ultimó (fn) ultiparti (fn) ultizik (ige) ultra (fn) ultraultrabaloldal ultrabázikus ultrabázisos ultrabook ultracentrifuga (fn, ultra|centrifuga) ultragyors ultrahang (fn, ultra|hang) ultrahang-diagnosztika ultrahang-generátor ultrahangkészülék ultrahangkezelés (ultrahang|kezelés) ultrahangos (mn) ultrahangos vizsgálat ultrahangvizsgálat (fn, ultrahang|vizsgálat) ultraibolya (fn, ultra|ibolya) ultraibolya (mn, ultra|ibolya) ultraibolya fény ultraibolya sugarak ultraibolya sugárzás ultraibolya-abszorpció ultraibolya-szűrő ultrakönnyű ultramag (ultra|mag) ultramarin (fn) ultramarin (mn) ultramarinkék (mn, ultramarin|kék) ultramély mező ultramikrokémia (fn) ultramikroszkóp (fn, ultra|mikroszkóp) ultramodern (mn, ultra|modern) ultramontán (fn) ultramontán (mn) ultranacionalista (mn) ultranagy ultraortodox ultraortodox párt ultrapasztörizált tej ultrapasztőrözés ultrapasztőrözött ultrarövid ultrarövidhullám (fn, ultrarövid|hullám) ultrarövidhullámú (mn) ultrarövid-hullámú (ultrarövid|-hullámú) ultrarövid-hullámú adó ultratermosztát ultraviola (fn, ultra|viola) úm. (röv) umbra umbulda (fn) umbuldál (ige) umbuldázik umlaut (fn) umlautos un (ige) ún. (röv) unalmas (mn) unalmas fráter unalmasan (hsz) unalom (fn) unaloműző (fn, unalom|űző) unaloműző (foly mn in, unalom|űző) unaloműző (mn, unalom|űző) unaloműző olvasmány unatkozik (ige) uncia (fn) unciánkénti (mn) Uncle Sam uncsi (mn) underground (mn) underground fogalomtár underground irodalom underground kultúra underground mozgalom undok (mn) undok alak undokoskodik (ige) undor (fn) undorít (ige) undorító (foly mn in) undorító (mn) undorító íz undorkeltő undorodik (ige) UNESCO (fn) UNESCO-küldöttség (UNESCO|-küldöttség) unfair (fn) unfair (mn) Ung ungaresca ungon-berken ungon-berken át ungorkodik (ige) ungot-berket Ungvár (tnév) ungvári (mn) ungvárit UNICEF (röv) Unicode Unicum unifikáció (fn) unifikál uniform uniform modell uniformis (fn) uniformitás uniformizáció uniformizál (ige) uniformizálás (fn) uniformizálódik (ige) unikális unikális képzés unikornis (fn) unikum (fn) unilaterális unilineáris unintelligens (mn) unió (fn) unionista (fn) unionizmus uniós (mn) uniós befektető uniós csatlakozás uniós forrás uniós irányelv uniós norma uniós pályázat uniós pénz uniós pénzügyminiszterek tanácsa uniós tagság uniós társfinanszírozású uniós valuta unipoláris (mn) uniszex (mn) uniszex nadrág uniszónó (fn) unit (fn) unitárius (fn) unitárius (mn) United States of America Univer majonéz Univer mustár Univer sűrített paradicsom univerzálé (fn) univerzália univerzáliavita univerzálindikátor univerzális (mn) univerzális tárolómodul univerzális telefontok univerzális tudású univerzalista univerzalisztikus univerzalitás univerzalizmus (fn) univerzáltraktor (fn) univerzitás (fn) univerzum (fn) Unix Unix-alapú Unix-kiszolgáló unka (fn) unoka (fn) unokabáty unokabátya (fn, unoka|bátya) unokabátyám unokafivér (fn, unoka|fivér) unokahúg (fn, unoka|húg) unokahúga unokanéne (fn, unoka|néne) unokanővér (fn, unoka|nővér) unokaöcs (fn, unoka|öcs) unokaöcséd unokatestvér (fn, unoka|testvér) unokázik unortodox unortodox megoldás unos-untalan (hsz) unos-untig (hsz) unott (mn) unott arccal unottan (hsz) unottság (fn) unszimpatikus (mn) unszol (ige) unszolás (fn) unt (bef mn in) unt (mn) untalan (mn) untat (ige) Unter den Linden unterman untig (hsz) untig elég unzsenírt (fn) uo. (röv) uő (röv) UPC update update1 kenyér update-el Updike upgrade upgrade-el upre úr (fn) uracil uracs (fn) uradalmi (mn) uradalmi cseléd uradalom (fn) Urak asztala ural (ige) Urál (tnév) Urál folyó Urál hegység urál-altaji (mn) urál-altaji nyelvek uralg (ige) uráli (mn) uráli nyelv uráli nyelvcsalád uralisztika (fn) uralkodás (fn) uralkodik (ige) uralkodni vágyás uralkodó (fn) uralkodó (foly mn in) uralkodó (mn) uralkodó eszmény uralkodó házirend uralkodó jelleg uralkodó körök uralkodó osztály uralkodó tényezők uralkodócsalád (fn, uralkodó|család) uralkodóeszmény uralkodóház (fn, uralkodó|ház) uralkodói (mn) uralmi (mn) uralom (fn) uralomra jutás uralomra tör uralomra vágyó uralomvágy (fn, uralom|vágy) uralomvágyó uram urambátyám (fn) urambátyámos (mn) urambátyámrendszer (fn, urambátyám|rendszer) urambátyámvilág (fn, urambátyám|világ) urambocsá urambocsá’ uramfia (isz) uramisten (fn) uramöcsém urán (fn) uránatom (urán|atom) uránbánya (fn, urán|bánya) uránbányászat (fn, urán|bányászat) uráncsillámok urán-dioxid urándúsító uránérc (fn, urán|érc) uránérc-előfordulás úrangyala uránhasadás (fn, urán|hasadás) Urania Uránia Csillagvizsgáló (tnév) Uránia Nemzeti Filmszínház uránium (fn) urániumérdekeltség uránizotóp (fn, urán|izotóp) uránlőszer uránmáglya (urán|máglya) uránokker (urán|okker) Uranosz urán-oxid urán-rádium bomlássor uránreaktor (urán|reaktor) uránsorozat (urán|sorozat) uránszurokérc (urán|szurokérc) urántartalmú (mn) Uranus Uránusz (tnév) uras (mn) uraság (fn) urasági (mn) urasági birtok uraskodik (ige) úrasszony (fn, úr|asszony) uratlan (mn) uraz (ige) urbanista urbanisztika (fn) urbanisztikai tervek urbanisztikus urbanizáció (fn) urbanizál (ige) urbanizálódás urbanizálódik (ige) urbanizmus urbánus (mn) urbárium (fn) úrbér (fn, úr|bér) úrbéri (mn) úrbéri jog úrbéri szolgáltatás úrbérrendezés urbi et orbi urbura úrdolga urdu (fn) urdu (mn) urdu nyelvű urémia (fn) uréter (fn) ureuszkígyó (fn) úrféle (fn, úr|féle) úrféle (mn, úr|féle) úrfelmutatás (fn) úrfi (fn, úr|fi) úrfi korában URH (röv) úrhatnám (mn) úrhatnám polgár úrhatnámság (fn) URH-n úrhölgy (fn, úr|hölgy) URH-sáv úri (mn) úri dáma úri divat úri dolga van úri élet úri huncutság úri lakás úri módon úri osztály úri passzió úri pompa úri rend úri szabó úri tempó úri tök úri világ úrias (mn) úriasszony (fn) úriember (fn, úri|ember) úrigomba (fn, úri|gomba) úrihímzés úrilány (fn, úri|lány) úrimód úrinő (fn) úristen (fn, úr|isten) Úristen úristenit úriszék (fn, úri|szék) úriszoba (fn) urizál (ige) úrkoporsó (fn, úr|koporsó) URL (röv) úrleány (fn, úr|leány) úrlovas (fn) úrlovas (mn) urna (fn) urnafal (fn, urna|fal) urnafülke (fn, urna|fülke) urnakoszorú (urna|koszorú) úrnap úrnapi (mn) úrnapja (úr|napja) urnasír (fn, urna|sír) urnasírhely (fn, urna|sírhely) urnatemető (fn, urna|temető) úrnő (fn, úr|nő) urológia (fn) urológus (fn) úrrá lesz rajta Uruguay (tnév) uruguayi (mn) Uruk úrvacsora (fn, úr|vacsora) úrvezető (fn, úr|vezető) USA (röv) USA-állampolgár USA-beli (mn) USA-dollár (fn, USA|-dollár) USA-elnök USB (röv) USB 3.0 csatlakozó USB Flash-meghajtó USB-bemenet USB-csatlakozás USB-csatlakozó USB-csatoló USB-eszköz USB-háttértár USB-kártya USB-kulcs USB-port USB-tároló USD (röv) ustor uszadék (fn) uszadék fa uszály (fn) uszályhajó (fn, uszály|hajó) uszályhíd (fn, uszály|híd) uszályhordozó (uszály|hordozó) uszályos ruha uszálypolitika uszályvontató (uszály|vontató) uszályvontató kötél úszás (fn) úszásnem (fn) úszásoktatás (fn, úszás|oktatás) úszhat (ige) úszik (ige) uszít (ige) uszítás (fn) uszító (fn) uszító (foly mn in) uszító (mn) uszító írás uszító újság úszkál (ige) uszkár (fn) uszkve úszni nem tudó úszni tanuló úszó (fn) úszó (foly mn in) úszó férfi úszó jármű úszó jégtábla úszó támaszpont úszóakna (úszó|akna) úszóbajnok (fn, úszó|bajnok) úszóbajnokság úszócsarnok (fn, úszó|csarnok) uszoda (fn) úszódaru (fn, úszó|daru) úszódokk (fn, úszó|dokk) úszódressz (fn, úszó|dressz) úszófenomén úszógumi (fn, úszó|gumi) úszóharang (úszó|harang) úszóhártya (fn, úszó|hártya) úszóhíd (úszó|híd) úszóhólyag (fn, úszó|hólyag) úszóhorgony (úszó|horgony) úszóiskola (fn, úszó|iskola) úszókábel (úszó|kábel) úszóláb (úszó|láb) úszólecke (fn, úszó|lecke) úszóliga úszómedence (fn, úszó|medence) úszómenü úszómester (fn, úszó|mester) úszómű (fn, úszó|mű) úszónadrág (fn, úszó|nadrág) úszónő (fn, úszó|nő) uszony (fn) úszóöv (fn, úszó|öv) úszóruha (fn, úszó|ruha) úszósapka (fn, úszó|sapka) úszósport (fn, úszó|sport) úszószakosztály úszószárny (úszó|szárny) úszószemüveg (fn, úszó|szemüveg) úszószövetség (fn, úszó|szövetség) úszótársadalom úszótrikó (úszó|trikó) úszóválogatott (bef mn in, úszó|válogatott) úszóválogatott (fn, úszó|válogatott) úszóverseny (fn, úszó|verseny) Usszuri Usszuri folyó usztasa (fn) úsztat (ige) úsztatás úsztató (fn) úsztató (foly mn in) Uszty-Ilimszk út (fn) út mente út menti útadó (fn, út|adó) útágyazat (út|ágyazat) Utah utal (ige) utál (ige) útalap (fn, út|alap) útalap-hozzájárulás utalás (fn) utalásrendszer utálat (fn) utálatos (fn) utálatos (mn) utalhat (ige) utálkozik (ige) utaló utaló címszó utalószó (fn) utalózás utaltat (ige) utalvány (fn) utalványblanketta (utalvány|blanketta) utalványcsekk (utalvány|csekk) utalványos (mn) utalványoz (ige) után (nu) utánutána (hsz) utána- (ik) utána következik utánacsinál (ige) utánad utánaérdeklődik utánajár (ige) utánajárás (fn, utána|járás) utánakérdez (ige) utánamegy (ige) utánamér utánamond (ige) utánanéz (ige) utánapótol utánarajzol (ige) utánarendel utánasóz utánaszámít utánaszámol (ige) utánatölt (ige) utánérzés (fn) utánfizetés (fn) utánfutó (fn, után|futó) utáni (mn) utánízesít utánjárás (fn) utánjátszó (mn) utánjegyzés utánképzés utánköltés utánközlés utánküldés (fn) utánoz (ige) utánozás (fn) utánozhatatlan (mn) utánozható (foly mn in) utánozó (utánzó) utánpótlás (fn) utánpótlásbajnok utánpótlás-bajnokság utánpótláscsapat utánpótlási (mn) utánpótláskorú utánpótlás-nevelés (utánpótlás|-nevelés) utánpótlás-válogatott (mn) utánpótlásverseny utánra (hsz) utánrendelés (fn) utánrúgás (fn) utánszállítás (fn) utántöltés (fn) utántöltő (fn) utántöltő (foly mn in) utánunk néz utánvét (fn) utánvétel (fn) utánvételez (ige) utánvéttel utánzás (fn) utánzásra méltó utánzat (fn) utánzó (fn) utánzó (foly mn in) utánzó (mn) utánzóművész (utánzó|művész) utánnyomás (fn) utánnyomat (ige) útárok (fn, út|árok) utas (fn) utas (mn) utas-balesetbiztosítás (utas|-balesetbiztosítás) utasbiztosítás (fn) utascella utasellátó (fn, utas|ellátó) utasellátó szolgálat utasember (fn) utasforgalom (fn, utas|forgalom) utasfülke (fn, utas|fülke) utasít (ige) utasítás (fn) utasításfeldolgozás utasításkészlet utasítás-végrehajtó egység utasíthat (ige) utaskilométer (fn) utaskísérő (fn, utas|kísérő) utaslépcső utaslista utastér (fn) utasterminál utasvámtarifa utasváró utász (fn) utász százados utász tizedes utászcsapat (utász|csapat) utászegység (utász|egység) utászkatona (utász|katona) utászkülönítmény (utász|különítmény) utászszakasz (utász|szakasz) utasszállító (fn) utasszállító (mn) utasszállító repülőgép utasszámlálás (fn, utas|számlálás) utasszámláló szerkezet utászszázad (fn, utász|század) utat utat nyit utat vág utat-módot talál utazás (fn) utazásbiztosítás utazási (fn) utazási (mn) utazási ajánlat utazási csekk utazási iroda utazási kedvezmény utazási láz utazási regény utazási számla utazásiszámla-tulajdonos utazásszervező (fn, utazás|szervező) utazgat (ige) utazhat (ige) utazik (ige) utazni vágyó utazó (fn) utazó (foly mn in) utazó nagykövet utazóbőrönd (fn, utazó|bőrönd) utazóbunda (utazó|bunda) utazókosár (fn, utazó|kosár) utazóközönség (fn, utazó|közönség) utazóláda utazóruha (utazó|ruha) utazósebesség (fn, utazó|sebesség) utazótáska (fn, utazó|táska) utaztat (ige) utaztatás (fn) utaztatható útba útba ejt útba ejtés útba esik útba eső útbaigazít (ige) útbaigazítás (fn) útban van útbiztos (út|biztos) útburkolás (fn, út|burkolás) útburkolat (fn, út|burkolat) útburkolati jel útburkoló kocka utca (fn) utca hosszat utcaablak (utca|ablak) utcaajtó (fn, utca|ajtó) utcabál (fn, utca|bál) utcaburkolat (fn, utca|burkolat) utcabútor (fn, utca|bútor) utcácska (fn) utcaelnevezés (fn, utca|elnevezés) utcafront (fn, utca|front) utcagyerek (fn, utca|gyerek) utcahossz (fn, utca|hossz) utcahosszal utcai (mn) utcai árus utcai énekes utcai harc utcai mozgósítás utcai szoba utcai tüntetés utcai tüntetések utcai zaj utcakép (fn, utca|kép) utcakereszteződés (fn, utca|kereszteződés) utcakő (fn, utca|kő) utcalány (fn, utca|lány) utcalap (fn, utca|lap) utcanév (fn, utca|név) utcanévadás utcanévjegyzék (fn, utca|névjegyzék) utcanévként utcanő (fn, utca|nő) utcára néz utcára néző utcáról utcára utcasarok (fn, utca|sarok) utcaseprő (fn, utca|seprő) utcaseprő (foly mn in, utca|seprő) utcaseprő autó utcaseprő gép utcasor (fn, utca|sor) utcasöpredék (utca|söpredék) utcaszerte utcaszint utcatábla (fn, utca|tábla) utcazaj utcazenész (fn, utca|zenész) útdiagram útdíj (fn, út|díj) útdíjbeszedési rendszer útelágazás (fn, út|elágazás) útelzárás (fn, út|elzárás) útelzáró korlát útelzáró sorompó útemelkedés (út|emelkedés) útépítés (fn, út|építés) útépítési (mn) útépítő (fn, út|építő) útépítő (foly mn in, út|építő) útfekvés útfél (fn) útfélen (hsz) útfelújítás (fn, út|felújítás) útfenntartás (fn, út|fenntartás) útforduló (fn, út|forduló) útgyalu (út|gyalu) úthálózat (fn, út|hálózat) úthasználat (fn, út|használat) úthasználati (mn) úthasználati díj úthenger (fn, út|henger) úthengerlés (út|hengerlés) úthossz úti (mn) úti beszámoló úti cél (fn) úti élmény úti ismeretség úti kaland úti okmányok úti program úti rendelvény útibőrönd (fn, úti|bőrönd) út-idő grafikon útielőleg (fn) útifű (fn) útikalauz (fn, úti|kalauz) útiköltség (fn, úti|költség) útikönyv (fn, úti|könyv) útilapu (fn, úti|lapu) utilitarista (mn) utilitárius utilitárius etika utilitarizmus (fn) útimarsall (fn) útinapló (fn, úti|napló) útiokmány-igénylő lap útipatika (fn) útipoggyász (fn) útirajz (fn, úti|rajz) útirány (fn, út|irány) útirány-előjelző tábla útiszámla (fn, úti|számla) útiszótár útitárs (fn, úti|társ) útitársnő (fn, úti|társnő) útitáska (fn, úti|táska) útiterv (fn, úti|terv) útiterv-módosítás útjába akad útjában áll útjai (fn) útján (nu) útjára bocsát útjelzés (fn, út|jelzés) útjelző (fn, út|jelző) útjelző nyíl útjelző pózna útjelző tábla útkanyarulat (fn, út|kanyarulat) útkaparó (fn, út|kaparó) útkaparó (foly mn in, út|kaparó) útkarbantartás (fn, út|karbantartás) útkeresés (fn, út|keresés) útkereső útkeresztezés (fn, út|keresztezés) útkereszteződés (fn, út|kereszteződés) útkoronaszegély útközben (hsz, út|közben) útleírás (fn, út|leírás) útlevél (fn, út|levél) útlevél-ellenőrzés útlevél-hamisító útlevélhatóság (fn, útlevél|hatóság) útlevélhivatal (útlevél|hivatal) útlevél-hosszabbítás útlevélkérelem (fn, útlevél|kérelem) útlevélkérő lap útlevélkezelés (fn, útlevél|kezelés) útlevél-láttamozás (útlevél|-láttamozás) útlevélosztály (fn, útlevél|osztály) útlevélosztály-vezető útlevélvizsgálat (fn, útlevél|vizsgálat) útlevélzárlat útlezárás (fn) útmester (út|mester) út-mód útmutatás (fn) útmutató (fn, út|mutató) útmutató (foly mn in, út|mutató) útnak útnak ereszt útnak indít útnak indítás útnak indul útnak indulás utó (fn) utó- utóagy uto-azték uto-azték nyelv utóbb (hsz) utóbb említett utóbbi (mn) utóbbi esetben utóbbin (hsz) utóbél utód (fn) utód nélkül utódállam (fn, utód|állam) utódjelölt (bef mn in, utód|jelölt) utódjelölt (fn, utód|jelölt) utódlás (fn) utódnemzés utódnemző képesség utódok nélkül utódpárt (fn, utód|párt) utódsejt utódszervezet (fn, utód|szervezet) utódvállalás utóélet (fn, utó|élet) utóellenőrzés (fn, utó|ellenőrzés) utóérés (fn, utó|érés) utóétel (fn, utó|étel) utófájás (fn, utó|fájás) utófájdalom (fn, utó|fájdalom) utófizetés (fn, utó|fizetés) utógondolat (fn, utó|gondolat) utógondozás (fn, utó|gondozás) utóhad (fn, utó|had) utóhang (fn, utó|hang) utóhatás (fn, utó|hatás) utóidejű utóidejűség (fn) utóidény (fn, utó|idény) utóirat (fn, utó|irat) utóíz (fn, utó|íz) utója (fn) utójáték (fn, utó|játék) utóka utókalkuláció (fn, utó|kalkuláció) utókép utókérdés utókezelés (fn, utó|kezelés) utókezelő részleg utókor (fn, utó|kor) utókövetkezmény (fn, utó|következmény) utókúra (fn, utó|kúra) utólag (hsz) utólagos (mn) utólagos bérezés utólagos kivetés utólagos láttamozás utólagosan (hsz) utolér (ige, utol|ér) utolérés (fn) utolérhetetlen (mn) utolja (fn) utoljára (hsz) utolsó (mn) utolsó alkalom utolsó csepp utolsó csepp a pohárban utolsó előtti utolsó esély utolsó éves utolsó évtized utolsó fejezet utolsó felvonás utolsó fillér utolsó ítélet utolsó kenet utolsó megnyitási dátum utolsó mohikán utolsó nap utolsó pillanatban utolsó posta utolsó sorban ül utolsó szó jogán utolsónak érkezett utolsósorban (hsz) utolszor (hsz) utómunka utómunkálat (fn, utó|munkálat) utóműködés úton úton vagyok útonállás (fn) útonálló (fn) utónév (fn, utó|név) úton-módon (hsz) utónövény (fn, utó|növény) úton-útfélen (hsz) utóörökös (fn) utópárlat (fn, utó|párlat) utópia (fn, utó|pia) utópikus (mn) utópista (mn) utópista szocialista utópista szocializmus utópisztikus (mn) utópisztikus elmélet utópizmus utórendelés (fn, utó|rendelés) utórengés (fn, utó|rengés) utórezgés (fn, utó|rezgés) utószezon (fn, utó|szezon) utószilveszteri buli utószinkron (fn, utó|szinkron) utószó (fn, utó|szó) utószor (hsz) utószülött (mn) utószüret (fn, utó|szüret) utótag (fn, utó|tag) utótagú (mn) utótest utóvéd (fn) utóvédharc (fn, utóvéd|harc) utóvégre (hsz) utóvirágzás utóvizsga (fn, utó|vizsga) utóvizsgázik (ige) utóvulkáni utózengés (fn, utó|zengés) utózönge (fn) útőr (út|őr) útpadka (fn, út|padka) útpálya (fn, út|pálya) útra útra kel útra kelés útra kész állapotban útra készen útravaló (fn) Utrecht (tnév) útsáv (fn, út|sáv) útszakasz (fn, út|szakasz) útszél (fn, út|szél) útszélesség (fn, út|szélesség) útszéli (mn, út|széli) útszéli csárda útszéli hang útszéli lapu útszéli modor útszűkület (fn, út|szűkület) úttalálkozás (fn, út|találkozás) úttalan (mn) úttalan út úttalan utakon úttartás (fn, út|tartás) úttérkép (fn, út|térkép) úttest (fn, út|test) úttisztító (fn, út|tisztító) úttisztító (foly mn in, út|tisztító) úttorkolat (fn, út|torkolat) úttorlasz (fn, út|torlasz) úttörő (fn, út|törő) úttörő (foly mn in, út|törő) úttörő eredmény úttörő kezdeményezés úttörő munka úttörő munkát végzett úttörő szerep úttörőcsapat (fn, úttörő|csapat) úttörő-egyenruha úttörőház úttörőing (úttörő|ing) úttörőmozgalom úttörőmunka úttörőnyakkendő (fn, úttörő|nyakkendő) úttörő-olimpia úttörőőrs úttörőraj úttörőruha (fn, úttörő|ruha) úttörőszövetség (fn, úttörő|szövetség) úttörőtábor (fn, úttörő|tábor) úttörővasút (fn, úttörő|vasút) úttörvény útügyi hatóság útválasztás útválasztó útvám (fn, út|vám) út-vasút találkozás útvesztő (fn) útvesztő (foly mn in) útviszony (fn, út|viszony) útviszonyok útvonal (fn, út|vonal) útvonalbérlet (útvonal|bérlet) útvonal-előrejelzés útvonalengedély (fn, útvonal|engedély) útvonalleírás (fn, útvonal|leírás) útvonal-nyilvántartás útvonalszámítás útvonaltérkép (fn, út|vonaltérkép) uv (röv) úvé (fn) úvézik uvula (fn) uvuláris úz (mn) úzo úzus (fn) uzsgyi (msz) uzsonna (fn) uzsonnaabrosz (uzsonna|abrosz) uzsonnacsomag uzsonnaidőben uzsonnál (ige) uzsonnasonka uzsonnavacsora (uzsonna|vacsora) uzsonnázik (ige) uzsora (fn) uzsoraár (fn, uzsora|ár) uzsorabér (uzsora|bér) uzsorakamat (fn, uzsora|kamat) uzsorakölcsön (fn, uzsora|kölcsön) uzsorás (fn) uzsorás (mn) uzsoráskodik (ige) uzsoratőke (uzsora|tőke) uzsoráz