Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Puskások címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
(Puskások címere szócikkből átirányítva)
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Puskások címerével foglalkozik.


puskások 1611[szerkesztés]Nyulásziné:

Felföldi János, Literatus Péter kapitány, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres másképpen Gyulay Péter, Szabó Antal, Lázár Tamás, Nagy Somogyi Márton, Lugassy Mátyás, Szilágyi Tamás, Dévay Miklós, Prdely János, Vizaknay András, Fejérváry János, Nemes Borosay János, Balogh másképpen Literatus Tamás, Keresy Péter, Golai János és István, Zindy Balogh János, Fekete Miklós, Gorozlay János és Demeter, Nagy András, Sorbanfalvi Baranyai Máté, Miskey Gergely, Kereshanyai Miklós, Révy János, Nagy János, Kariardy Egry Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Antony másképpen Dobos Tamás, Horváth János, Szíjgyártósegesdy István, Kobory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Karády János, Vajda György, Dévay János, Sárády Mihály, Deres János, Fejérváry Mátyás, Torday János, Sárdy Mihály, Törökkeresztúri János, Fejérváry György, Tótváradgyay Mihály, Oroszi Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Reewelei Gerőcs István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy másképpen Hegedűs Márton, Nagy Tarpai Balázs, Óváry András, Kovács István, Lugossy Miklós, Balogzesedy János, Fejérváry Bertalan, Nagy másképpen Gomboczy Mihály, Rácztótváradiay Márton, (Literatus) Ráczkövy István, Fejérváry János, Pniedy István, Somay György, Székely István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs, Toroskay István.

1611. május 1., Szeben
Báthori Gábor
címer
F 7 Armales XX. 14

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 3-Xx - No. 14. [1]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem, Nagyszeben, 1611. 5. 1., címer, erdélyi nemesség.

Adományosok (egyes nevek olvasata eltérő a fenti jegyzéktól, más nevek a fentiből hiányzanak - ezek külön linkkel jelölve):

Felföldi János, Péter litterátus, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres alias Gyulay Péter, Szabó András, Lázár Tamás, Nagy alias Somogyi Márton, Fejérváry alias Nagy Márton, Tótt János, Pákozdi János, Bágyoni Balázs, Medgiesy Benedek, Tatár Péter, Bocsárdi Miklós, Torday Péter, Beczei János, Bezprimi István, Somody Mihály, Bottyán István, Nagy alias Bessenyey János, Lugassy Márton, Szilágyi Tamás, Dévay Mihály, Prdely János, Vízaknay János, Nemes alias Fejérváry János, Borsai János, Balogh Tamás, Keressy Péter, Golia János, Golia István, Zindy alias Balogh János, Fekete Miklós, Goroszlai János, Goroszlai Demeter, Nagy alias Sorbánfalvi András, Baranyay Máté, Miskei Gergely, Keresbenyay Miklós, Révy János, Nagy alias Konyárdy János, Egri Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Dobos alias Ajtony Tamás, Horvát János, Szigyártó alias Szegedy István, Kóbory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Várady János, Vajda György, Dévay János, Sárady Mihály, Veres János, Fejérváry Mátyás, Torady János, Sárdy Mihály, Török alias Kereszturi János, Fejérváry György, Felpesztesy Mihály, Tótváradgyay Mátyás, Oroszy Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Gerőz alias Reveley István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy alias Hegedűs Márton, Nagy alias Tarpay Balázs, Óváry András, Kovácsy István, Lugasy Miklós, Balogh alias Szeredy János, Fejérváry Bertalan, Nagy alias Gombóczy Mihály, Rácz alias Tóváradgyay Márton, Ráczkövy István, Fejérváry János, Enyedy István, Somosy György, Székely István, Toroczkay István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo sive area leo integer naturali suo colore depictus posterioribus pedibus inniscus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam gestare, ac ore gladium evaginatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant.

+++++++++++++++++++++++

HU-MNL-OL-R 64-2.-168/2.[2]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem (Áldásy szerint Bethlen Gábor), Nagyszeben(?) (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), 1611. 5. 1. (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), címer, erdélyi nemesség, házmentesség. Az adómentesített telek/ház helye: Gyulafehérvár

Fennmaradási forma: átírás
Kapcsolódó jelzet Másolat - R_64_2_0162_a
Kapcsolódó irat - R_64_2_0168_1
Átírás eredetije - F_7_XX_14 [3]
Megjegyzés: valószínűleg ezen oklevél kivonatos másolata az R_64_2_0162_a jelzetű irat.

Adományosok:

Felföldi János (Felfeöldi, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Deák Péter (Petrus Literatus, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Tormássy András (a fejedelem gyalogos testőre), Dobos György (a fejedelem gyalogos testőre), Körösy János (a fejedelem gyalogos testőre), Batizi István (a fejedelem gyalogos testőre), Kovács Miklós (Kovacz, a fejedelem gyalogos testőre), Filléres alias Gyulai Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó András (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Nagysomogyi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári alias Nagy Márton (Feyeruari, a fejedelem gyalogos testőre), Tóth János (Thooth, a fejedelem gyalogos testőre), Pakosdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Bagyoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Meggyesi Benedek (a fejedelem gyalogos testőre), Tatár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Bocsárdi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Tordai Péter (Thordai, a fejedelem gyalogos testőre), Becsey János (a fejedelem gyalogos testőre), Beszprémy István (Beszpreny, a fejedelem gyalogos testőre), Somodi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Bottyáni István (Botthiani, a fejedelem gyalogos testőre), Besenyey Nagy János (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Szilágyi Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vízaknay András (Viszaknay, a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Nemes János (a fejedelem gyalogos testőre), Borsay János (a fejedelem gyalogos testőre), Deák alias Balogh Tamás (Thomas Literatus alias Balogh, a fejedelem gyalogos testőre), Körösi Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya János (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya István (a fejedelem gyalogos testőre), Zindi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fekete Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay János (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay Demeter (a fejedelem gyalogos testőre), Sorbánfalvi Nagy András (a fejedelem gyalogos testőre), Baranyay Máté (a fejedelem gyalogos testőre), Miskey Gergely (a fejedelem gyalogos testőre), Körösbányay Miklós (Keöreösbanniay, a fejedelem gyalogos testőre), Révi János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagykonyárdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Egri Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Philep János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Simon (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó László (a fejedelem gyalogos testőre), Ajtonyi alias Dobos Tamás (Aytani, (a fejedelem gyalogos testőre), Horvát János (a fejedelem gyalogos testőre), Szegedi Szígyártó István (a fejedelem gyalogos testőre), Kóbori Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi Ábrahám (a fejedelem gyalogos testőre), Kolosi Gáspár (a fejedelem gyalogos testőre), Váradi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vajda György (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay János (a fejedelem gyalogos testőre), Saradi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Veres János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Mátyás (a fejedelem gyalogos testőre), Torday János (a fejedelem gyalogos testőre), Sárdi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Törökkeresztúri János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári György (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Mátyás (Thothvaradgiay, a fejedelem gyalogos testőre), Oroszi Jakab (a fejedelem gyalogos testőre), Losonczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Moldovay János (a fejedelem gyalogos testőre), Balogh Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Révelyei Gerőcz István (Ghereőcz Reeueliey, (a fejedelem gyalogos testőre), Zöldi László (a fejedelem gyalogos testőre), Dombay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Hegedűs Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Tarpay Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Óvári András (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi István (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Zeredi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Bertalan (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Gömböczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Rácz Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Ráczkövi István (a fejedelem gyalogos testőre, deák), Fejérvári János (a fejedelem gyalogos testőre), Enyedi István (a fejedelem gyalogos testőre), Somossi György (a fejedelem gyalogos testőre), Székely István (a fejedelem gyalogos testőre), Uzoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Thoroczkay István (a fejedelem gyalogos testőre).

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini colori[s, in cuius campo] sive area leo integer, naturali suo colore depictus, posterioribus pedibus innixus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam ges[tare ... evag]inatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - -
Narratio formuláris

  • Irodalom:

Áldásy III. No. 530.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[4]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítésekzöld puskások[szerkesztés]

A zöld puskások két egységének ugyanazon a napon két, szinte a megszólalásig hasonló címere kelt, ahol a zöld egyenruhás vitéz kezeiben tescheni puskát tart. Az elsőt Fejér György és húsz társa számára (MOL F 21 B nr. 42.), a másodikat Farkas Illés és huszonkét katonája számára (MOL F 21 B. nr. 17), 1658. augusztus 1-én adta ki II. Rákóczi György fejedelem.

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

Erdélyi zöld lovas puskás (1650)

A zöld puskások címere

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

megj.: a 3. és 4. névnél a keresztnév kikaparva

F 21 Armales B Nr. 17.

+++++++++++++

+++++++++++++

B 42 a

1.1. Törzsszám : HU MNL OL F 21
1.1. Jelzet : B 42 a
1.1. Raktári szám:
1.1. Raktári egység : boríték
1.2. Restaurált : IGEN
1.2. Formátum : lap (kiterített)
1.2. Állapot : foltos, hiányos
1.2. Magasság (cm) : 56
1.2. Szélesség (cm) : 66,5
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy : címer, erdélyi nemesség, házmentesség
1.6. Fennmaradási forma : eredeti
1.7. Kapcsolódó jelzet :
Másolat - F 21 B 42 b
címer fotó - F 21 B 42 c
1.8. Személyek :
Kiadó - II. Rákóczi György - erdélyi fejedelem - - Georgius Rakoczi -
Adományos - Fejér György - puskás (sclopetarius) - - Georgius Fejér - Somkútról
Adományos - Boda Zakariás - puskás (sclopetarius) - - Zacharias Boda - Somkútról
Adományos - Pap Péter - puskás (sclopetarius) - - Petrum Pap - Somkútról
Adományos - Marton Illés - puskás (sclopetarius) - - Helias Marton - Somkútról
Adományos - Varga Mihály - puskás (sclopetarius) - - Michael Varga - Somkútról
Adományos - Bretan Zakariás - puskás (sclopetarius) - - Zacharias Bretan - Kávásról
Adományos - Koncz István - puskás (sclopetarius) - - Stephanus Koncz - Karulyáról
Adományos - Lukács Péter - puskás (sclopetarius) - - Petrus Lukacs - Karulyáról
Adományos - Vlaik János - puskás (sclopetarius) - - Joannes Vlaik - Koczerról
Adományos - Ravasz Máté - puskás (sclopetarius) - - Mathaeus Ravasz - Aranymezőről
Adományos - Illyei Pál - puskás (sclopetarius) - - Paulus Illyei - Kisbunról
Adományos - Marján Farkas - puskás (sclopetarius) - - Volfgangus Marján - Kisbunról
Adományos - Péter István - puskás (sclopetarius) - - Stephanus Peter - Törökfalváról
Adományos - Marián Márk - puskás (sclopetarius) - - Marcus Marian - Alsófentösről
Adományos - Flora Tódor - puskás (sclopetarius) - - Theodor Flora - Prélukáról
Adományos - György János - puskás (sclopetarius) - - Joannes György - Prélukáról
Adományos - Illyes Tódor - puskás (sclopetarius) - - Theodor Illyes - Szászáról
Adományos - Sztoján Tamás - puskás (sclopetarius) - - Thomas Sztoján - Drágavilmáról
Adományos - Sztoján Pál - puskás (sclopetarius) - - Paulus Szoján - Drágavilmáról
Adományos - Marian János - puskás (sclopetarius) - - Joannes Marian - Drágavilmáról
Adományos - Boda Dániel - puskás (sclopetarius) - - Daniel Boda - Drágavilmáról
1.9. Helyek :
egyéb - Közép-Szolnok vármegye
egyéb - Kővár vára
egyéb - Dési sókamara
1.10. Dátumok :
Eredeti kelte - 1658.08.01
2.1. Megpecsételt : IGEN
2.2. Pecsét(ek) :
Megpecsételés módja Felzet Fajta Tok Állapot Restaurált Leírás Méret
függőpecsét NEM erdélyi fejedelmi függő és autentikus pecsét nincs hiányzik NEM
3.1. Címer(ek) :
Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius c(...)ques quidam armatus sclopetum Teseniensem vulgo dictum referens, sago viridi pileoque cristato amictus, dextra manu sclopetum Teseniensem vocatum tenere, sinistra autem equi haben(...)tur, supra scutum galea militaris aperta craticulata est posita, quam contegit diadema regium gemmis et unionibus praeciosis eleganter exornatum; ex cono autem galeae teniae sive lemnisci varior(...) defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant; - Van címerfestmény - - kopott -
Pajzs: - Csücsköstalpú - - - - -
Címerkép: zöld ruha
Címerkép: zöld sapka
Címerkép: ember
Címerkép: puska
Sisak: rostélyos sisak - korona
Sisakdísz elem: zöld ruhás kar
Sisakdísz elem: puska
Sisaktakaró: ezüst-vörös
Sisaktakaró: arany-kék
4.1. Narratio :
4.2. Kihirdetési záradék :
4.3. Kiadás :
4.5. Megjegyzés : Az oklevélen vakarás és javítás nyomok, többek között - a hosszú betűszárakból ítélve - a zöldpuskás kifejezés is lyukasra kivakarva. Tesenyi puska.[5]

+++++++

B 42 b

1.1. Törzsszám : HU MNL OL F 21
1.1. Jelzet : B 42 b
1.1. Raktári szám:
1.1. Raktári egység : boríték
1.2. Restaurált : IGEN
1.2. Formátum : lap (hajtogatott)
1.2. Állapot : ép
1.2. Magasság (cm) : 38
1.2. Szélesség (cm) : 24
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy : címer, erdélyi nemesség, házmentesség
1.6. Fennmaradási forma : egyszerű másolat
1.7. Kapcsolódó jelzet :
Másolat eredetije - F 21 B 42 a címer fotó - F 21 B 42 c
1.8. Személyek :
Kiadó - II. Rákóczi György - erdélyi fejedelem - - Georgius Rakoczi -
adományosok - Zöldpuskások - - - -
lásd név szerinti felsorolásukat az F 21 B 42 a -nál
1.9. Helyek :
egyéb - Kővár vára
egyéb - Dési sókamara
1.10. Dátumok :
Eredeti kelte - 1658.08.01
2.1. Megpecsételt : NEM[6]

+++++++

B 17 a

1.1. Törzsszám : HU MNL OL F 21
1.1. Jelzet : B 17 a
1.1. Raktári szám:
1.1. Raktári egység : boríték
1.2. Restaurált : IGEN
1.2. Formátum :
1.2. Állapot : hiányos
1.2. Magasság (cm) : 52
1.2. Szélesség (cm) : 68,5
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy : erdélyi nemesség, címer, házmentesség
1.6. Fennmaradási forma : eredeti
1.7. Kapcsolódó jelzet :
Kapcsolódó irat - F 21 B 17 b 1
Kapcsolódó irat - F 21 B 17 c 1
Kapcsolódó irat - F 21 B 17 d 1
Kapcsolódó irat - F 21 B 17 e
Másolat - R_64_2_0484
1.8. Személyek :
Kiadó - II. Rákóczi György - erdélyi fejedelem - - Georgius Rakoczi Rakoczy -
Adományos - Farkas Illés - zöldpuskás - - Helias Farkas - Disznópatakról
Adományos - Prekup Kosztin - zöldpuskás - - Prekup Kosztin - Disznópatakról
Adományos - Mány András - zöldpuskás - - Andreas Mány - Disznópatakról
Adományos - Haragos László - zöldpuskás - - Ladislaus Haragos - Disznópatakról
Adományos - Boda György - zöldpuskás - - - Disznópatakról
Adományos - Antal Miklós - zöldpuskás - - Nicolaus Antal - Josipláposról
Adományos - Balás András - zöldpuskás - - Andreas Balás - Josiplápos
Adományos - Batuza János - zöldpuskás - - Joannes Batuza - Thordavilmáról
Adományos - Batuza Gergely - zöldpuskás - - Gregorius Batuza - Thordavilmáról
Adományos - Román Lukács - zöldpuskás - - Lucas Roman - Thordavilmáról
Adományos - Pap János - zöldpuskás - - Joannes Pap - Thordavilmáról
Adományos - Hordó István - zöldpuskás - - Stephanus Hordo - Thordavilmáról
Adományos - Géczy János - zöldpuskás - - Joannes Géczy - Thordavilmáról
Adományos - Pinte György - zöldpuskás - - Georgius Pinte - Oláhláposról
Adományos - Isak János - zöldpuskás - - Joannes Isak - Péterityéről
Adományos - Joszif Dömötör - zöldpuskás - - Demetrius Joszif - Péterityéről
Adományos - Paska Tódor - zöldpuskás - - Theodor Paska - Péterityéről
Adományos - Farkas Dániel - zöldpuskás - - Daniel Farkas - Péterityéről
Adományos - Bohoczel Konstantin - zöldpuskás - - Constantinus Bohoczel - Sósmezőről; Böhoczel alakban is előfordul
Adományos - Lázár Gábor - zöldpuskás - - Gabriel Lazar - Sósmezőről
Adományos - Prekup Farkas - zöldpuskás - - Volffgangus Prekup - Sósmezőről
Adományos - Boér Mihály - zöldpuskás - - Michael Boer - Boérfalváról
Adományos - Rogozán Simon - zöldpuskás - - Simon Rogozan - Boérfalváról
kihirdető - Nagybányai Vasas József - Belső-Szolnok vármegye esküdt jegyzőjeja - - Josephus Vasas de Nagy Bánya - ellentmondó - Zabolai Mikes Mihály - - gróf - Michael Mikes de Zabola -
1.9. Helyek :
Eredeti kiállításának helye - Tasnád in curia nostra
adómentesített telek/ház helye - Boérfalva
adómentesített telek/ház helye - Sósmező
adómentesített telek/ház helye - Péteritye
adómentesített telek/ház helye - Oláhlápos
adómentesített telek/ház helye - Tordavilma
adómentesített telek/ház helye - Lápos
Josziplápos
adómentesített telek/ház helye - Disznópatak
1.10. Dátumok :
Eredeti kelte - 1658.08.01
2.1. Megpecsételt : IGEN
2.2. Pecsét(ek) :
Megpecsételés módja Felzet Fajta Tok Állapot Restaurált Leírás Méret
függőpecsét NEM erdélyi fejedelmi pecsét fatok hiányos IGEN természetes színű viasz, néhol piros színezés látszik; a tok felső fele hiányzik; piros-sárga-zöld-kék sodrat 5,5
3.1. Címer(ek) :
Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area eques qui[... a]rmatus sclopetum Teseniensem vulgo dictum referens, sago viridi pileoque cristato amictus, dextra manu sclopetum Teseniense vocatum tenere, sinistra autem equi habenas dirigere visitur. Supra scutum galea militaris aperta craticulata est posita, quam contegit diadema regium gemmis et unionibus preciosis eleghanter exornatum. Ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - -
Pajzs: - Csücsköstalpú - Kék - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: ember
Címerkép: puska
Címerkép: zöld sapka
Címerkép: zöld ruha
Sisak: rostélyos sisak - korona
Sisakdísz elem: zöld ruhás kar
Sisakdísz elem: puska
Sisaktakaró: vörös-ezüst
Sisaktakaró: kék-arany
4.1. Narratio :
4.2. Kihirdetési záradék :
Kihirdető Kihirdetés helye Dátum Dátum tól Dátum ig Megjegyzés
Belső-Szolnok vármegye Bethlen 1703.03.02 1703-03-02 1703-03-02 Nagybányai Vasas József Belső-Szolnok vármegye esküdt jegyzője által; ellentmondó: gróf Zabolai Mikes Mihály Oláhlápos részéről
4.3. Kiadás :
4.5. Megjegyzés : sclopetarius vulgo zöldpuskás; sclopeta vulgo tesenyi puska; hátlapon: "Videtur istud instrumentum esse suspectum, vigyázz azért az vakarásra mikor transummálod"[7]

+++++

B 17

1.1. Törzsszám : HU MNL OL R 64
1.1. Jelzet : 2_0484
1.1. Raktári szám: 5.
1.1. Raktári egység : nagydoboz
1.2. Restaurált : NEM
1.2. Formátum :
1.2. Állapot : jó
1.2. Magasság (cm) :
1.2. Szélesség (cm) :
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy : erdélyi nemesség, címer, házmentesség
1.6. Fennmaradási forma : hitelesített másolat másolata
1.7. Kapcsolódó jelzet :
Másolat eredetije - F_21_B_17_a
1.8. Személyek :
Adományozó - II. Rákóczi György - erdélyi fejedelem - - -
Adományos - Farkas Illés - zöldpuskás - - -
Adományos - Prekup Kosztin - zöldpuskás - - Prekub -
Adományos - Mány András - zöldpuskás - - -
Adományos - Haragos László - zöldpuskás - - -
Adományos - Boda György - zöldpuskás - - -
Adományos - Antal Miklós - zöldpuskás - - -
Adományos - Balázs András - zöldpuskás - - Balás -
Adományos - Batuza János - zöldpuskás - - -
Adományos - Batuza Gergely - zöldpuskás - - -
Adományos - Pap János - zöldpuskás - - -
Adományos - Román Lukács - zöldpuskás - - -
Adományos - Hordó István - zöldpuskás - - -
Adományos - Géczy János - zöldpuskás - - Petsy -
A nevet az eredeti alapján javítottuk Petsyről Géczyre
Adományos - Pinte György - zöldpuskás - - -
Adományos - Isák János - zöldpuskás - - -
Adományos - Josziv Demeter - zöldpuskás - - -
Adományos - Paska Tódor - zöldpuskás - - -
Adományos - Farkas Dániel - zöldpuskás - - -
Adományos - Bohoczel Konstantin - zöldpuskás - - -
Adományos - Lázár Gábor - zöldpuskás - - -
Adományos - Prekup Farkas - zöldpuskás - - -
Adományos - Boér Mihály - zöldpuskás - - -
Adományos - Rogozán Simon - zöldpuskás - - -
Hitelesítő - Gyulafehérvári káptalan - - - -
1.9. Helyek :
Eredeti kiállításának helye - Tasnád
Hitelesítés helye - Gyulafehérvár
1.10. Dátumok :
Eredeti kelte - 1658.08.01
Hitelesítés dátuma - 1734.01.29
2.1. Megpecsételt : NEM
2.2. Pecsét(ek) :
3.1. Címer(ek) :
Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area eques, qui ... malus sclopetum Tersiniense vulgo dictum referens, sago viridi pileoque cristato amictus, dextra manu sclopetum Teseniense vocatum tenere, sinistra autem equi habenas dirigere visitur. Supra scutum galea militaris aperta sive craticulata est posita, quam contegit diadema regium gemmis et unionibus pretiosis eleganter exornatum. Ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - -
4.1. Narratio : formuláris
4.2. Kihirdetési záradék :
Kihirdető Kihirdetés helye Dátum Dátum tól Dátum ig Megjegyzés
Belső-Szolnok vm. Bethlen 1703.03.02 1703-03-02 1703-03-02
4.3. Kiadás :
Áldásy I. No. CCCXLVIII. -
4.5. Megjegyzés : A jelzeten két darab, különböző kéztől származó, de szóról-szóra megegyező egyszerű másolat található.[8]


  • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[9]

Áldásy I. No. CCCXLVIII.

  • Külső hivatkozások: [10]

Gyalog puskásság megújítása, 1608[szerkesztés]

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 21-M - No. 31. [11]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1608. 6. 10., adómentesség, birtokmentesség, gyalog puskásság megújítása, székely szabadságok. Kihirdetése: Marosszék közgyűlése, Székelyvásárhely, 1610. 2. 18.

Adományozó - Báthory Gábor - Gabriel Bathori - erdélyi fejedelem
Adományos - Ácsy Bálint - Valentinus Achy - nobilis et agilis
Adományos - Gál Benedek - Benedictus Ghal - nobilis et agilis
Adományos - Kolomban Gergely - Gregorius Kolomban - nobilis et agilis
Adományos - Fodor Mihály - Michael Fodor - nobilis et agilis
Adományos - Ber(...) Antal - Antonius Ber(...) - nobilis et agilis
Adományos - Tóth Bálint - Valentinus Thott - nobilis et agilis
Adományos - Domokos István - Stephanus Domokos - nobilis et agilis
Adományos - Sipos Péter - Petrus Sipos - nobilis et agilis
Adományos - László András - Andreas Lazlo - nobilis et agilis
Adományos - Abodi Márton - Martinus Abodi - nobilis et agilis
Adományos - Szép István - Stephanus Zep - nobilis et agilis
Adományos - Mogyorósi Péter - Petrus Mogiorosi - nobilis et agilis
Adományos - Aszalos Márton - Martinus Aszalos - nobilis et agilis
Adományos - Móré Mihály - Michael More - nobilis et agilis
Adományos - Mogyoróssy Pál - Paulus Mogiorossy - nobilis et agilis
Adományos - Horváth Miklós - Nicolaus Horwatth - nobilis et agilis
Adományos - Kovács Mihály - Michael Kowacz - nobilis et agilis
Adományos - Sánta János - Joannes Santa - nobilis et agilis
Adományos - Bartalyus Lőrinc - Laurentius Bartalyus - nobilis et agilis
Adományos - Mihály Péter - Petrus Mihály - nobilis et agilis
Adományos - Péntek Benedek - Benedictus Pentek - nobilis et agilis
Adományos - Bereczky Péter - Petrus Bereczky - nobilis et agilis
Adományos - Killyén Máté - Matthaeus Killyen - nobilis et agilis
Adományos - Janky Fülöp - Philippus Janky - nobilis et agilis
Adományos - Bereczky Benedek - Benedictus Bereczky - nobilis et agilis
Adományos - Balog Benedek - Bendeictus Balog - nobilis et agilis
Adományos - Balogh Péter - Petrus Balogh - nobilis et agilis
Adományos - László Mihály - Michael Lazlo - nobilis et agilis
Adományos - Pálffy János - Joannes Palffy - nobilis et agilis
Adományos - Navady Dömötör - Demetrius Nauady - nobilis et agilis
Adományos - Varga Antal - Antonius Vargha - nobilis et agilis
Adományos - Tóth György - Georgius Thott - nobilis et agilis
Adományos - Erdő Mihály - Michael Erdeö - nobilis et agilis
Adományos - Domokoss György - Georgius Domokoss - nobilis et agilis
Adományos - Kecséty Lőrinc - Laurentius Keczety - nobilis et agilis
Adományos - Balogh Máté - Matthaeus Balogh - nobilis et agilis
Adományos - Balogh alias Kis Máté másik - Matthaeus Balogh alias Kis - nobilis et agilis
Adományos - Balogh Antal - Antonius Balogh - nobilis et agilis
Adományos - Balogh Bálint - Valentinus Balogh - nobilis et agilis
Adományos - Kis János - Joannes Kis - nobilis et agilis
Adományos - Erdő Balázs - Blasius Erdeö - nobilis et agilis
Adományos - Bakó György - Georgius Bako - nobilis et agilis
Adományos - Török István - Stephanus Theoreok - nobilis et agilis
Adományos - Kis Mihály - Michael Kys - nobilis et agilis
Adományos - Törtök Máté - Matthaeus Theoreok - nobilis et agilis
Adományos - Sipos Miklós - Nicolaus Siposs - nobilis et agilis
Adományos - Kis Péter - Petrus Kys - nobilis et agilis
Adományos - Kis Mihály - Michael Kis - nobilis et agilis
Adományos - Fábya György - Georgius Fabya - nobilis et agilis
Adományos - Orbán András - Andreas Orban - nobilis et agilis
Adományos - Kis Máté - Matthaeus Kys - nobilis et agilis
Adományos - Nagy György - Georgius Nagy - nobilis et agilis
Adományos - Sükösd Balázs - Blasius Swkeösd - nobilis et agilis
Adományos - Simon István - Stephanus Simon - nobilis et agilis
Adományos - Ompoh Pál - Paulus Ompoh - nobilis et agilis
Adományos - Lőrintz Mihály - Michael Leorintz - nobilis et agilis
Adományos - Albert Mihály - Michael Albertt - nobilis et agilis
Adományos - Tőkés Tamás - Thomas Teökes - nobilis et agilis
Adományos - Nagy Mihály - Michael Nagy - nobilis et agilis - Májáról
Adományos - Csók Tamás - Thomas Czok - nobilis et agilis
Adományos - Kolos János - Joannes Kolos - nobilis et agilis
Adományos - Ádám Boldizsár - Balthasar Adam - nobilis et agilis
Adományos - Molnár Boldizsár - Balthasar Molnar - nobilis et agilis
Adományos - Szabó Gergely - Gregorius Zabo - nobilis et agilis
Adományos - Kovácsi Miklós - Nicolaus Kowaczy - nobilis et agilis
Adományos - Andrási János - Joannes Andrasi - nobilis et agilis
Adományos - Lénárth Lukács - Lucas Lenartth - nobilis et agilis
Adományos - Boér Tamás - Thomas Böer - nobilis et agilis
Adományos - Sebestyén Márton - Martinus Sebesttyen - nobilis et agilis
Adományos - B(...)a Mátyás - Mathias B(...)a - nobilis et agilis
Adományos - Kis János - Joannes Kis - nobilis et agilis
Adományos - László György - Georgius Lazlo - nobilis et agilis
Adományos - Dékány János - Joannes Dekany - nobilis et agilis
Adományos - Fábián István - Stephanus Fabyan - nobilis et agilis
Adományos - Keresztély Péter nagyobb - Petrus Keresztely Major - nobilis et agilis
Adományos - Keresztély Péter ifjabb - Petrus Keresztely junior - nobilis et agilis
Adományos - Birtok Gáspár - Casparus Birtok - nobilis et agilis
Adományos - Lukács György - Georgius Lukacz - nobilis et agilis
Adományos - Iszlay Miklós - Nicolaus Izlay - nobilis et agilis
Adományos - Jakab Miklós - Nicolaus Jacab - nobilis et agilis
Adományos - Illyes Ambrus - Ambrosius Illyes - nobilis et agilis
Adományos - Keresztély András - Andreas Kerestely - nobilis et agilis
Adományos - Szeghő Gáspár - Casparus Zegheo - nobilis et agilis
Adományos - Huszár Mihály - Michael Huszár - nobilis et agilis
Adományos - Kerekes Mihály - Michael Kerekes - nobilis et agilis
Adományos - Vajda István - Stephanus Wayda - nobilis et agilis
Adományos - Máté Imre - Emericus Matthe - nobilis et agilis
Adományos - Nagy Gergely - Gregorius Nagy - nobilis et agilis - Székesről
Adományos - Nagy Ferenc - Franciscus Nagy - nobilis et agilis
Adományos - Szeghő Ferenc - Franciscus Szegheö - nobilis et agilis
Adományos - Bakó János - Joannes Bako - nobilis et agilis
Adományos - Jánosi Mihály - Michael Janosi - nobilis et agilis
Adományos - Györffy István - Stephanus Gyeorffy - nobilis et agilis
Adományos - Kis Gáspár - Casparus Kys - nobilis et agilis
Adományos - Bán István - Stephanus Ban - nobilis et agilis
Adományos - Bánn András - Andreas Bann - nobilis et agilis
Adományos - Kisdy Ferenc - Franciscus Kizdy - nobilis et agilis
Adományos - Janka István - Stephanus Janka - nobilis et agilis
Adományos - Gálffy Máté - Matthaeus Galffy - nobilis et agilis
Adományos - Literatus Mihály - Michael Literatus - nobilis et agilis
Adományos - Bosi Lukács - Lucas Bosi - nobilis et agilis
Adományos - Tóth Ferenc - Franciscus Thott - nobilis et agilis
Adományos - Péterffy Márton - Martinus Peterffy - nobilis et agilis
Egyéb személy - Köszvényesi Mengheczy István - Stephanus Mengheczy de Keoszwenies - a marosszéki fejedelmi gyalog lándzsáok ductora - egregius
Egyéb személy - Ruszkai Kornis Boldizsár - Balthasar Kornis de Ruzka - fejedelmi tanácsos, a székelyek kapitánya - spectabilis et magnificus
elhelyezett irat kiadója - Gyalakutai Lázár János - Joannes Lazar de Gyalakuta
Egyéb személy - Borsos Tamás - Thomas Borsos
Egyéb személy - (...)újfalvi Nagy Dániel - Daniel Nagy de (...)uyfalua
kancellár - Kendi István - Stephanus Kendi

Helyek lakóhely - Köszvényes
lakóhely - Remete
lakóhely - Szováta
lakóhely - Várad
lakóhely - Jobbágytelke
lakóhely - Selye
lakóhely - Hodos
lakóhely - Ehéd
lakóhely - Demjénháza
lakóhely - Búzaháza
lakóhely - Markod
lakóhely - Mája
lakóhely - Csíkfalva
lakóhely - Kál
lakóhely - Vadad
lakóhely - Iszló
lakóhely - Székes
lakóhely - Moson
lakóhely - Vecze
lakóhely - Szentlőrinc
lakóhely - Gálfalva
lakóhely - Monyatt
lakóhely - Jedd
lakóhely - Marosvásárhely
lakóhely - Agárd
egyéb - Marosszék

Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs