Címerhatározó/Horváth címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Jump to navigation Jump to search

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Horváth családok címerével foglalkozik.


szerdahelyi Horváth[szerkesztés]

A Győr nemzetségből származó család.

Szerdahelyi Horváth cs. czímere.PNG

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Horváth 1546[szerkesztés]

Horváth Miklós címere, 1546.png

Horváth Miklós.JPG

Horváth Miklós 1546. január 16., Bécs I. Ferdinánd címer

P 773 Lad. RRR No. 83/28

Adományozó - I. Ferdinánd - magyar király - - -

Adományos - Horváth Miklós - - - Nicolaus Horuath, Horwath -

Ellenjegyző - Oláh Miklós - zágrábi püspök, kancellár - - -

Eredeti kiállításának helye - Bécs

Eredeti kelte - 1546.01.16.

Címerleírás: Scutum erectum bipartito, colore fulvo scilicet et rubro, ab imo ad summum usque pertingens, imum eius saxum occupat, cui insidet accipiter suis plumis rostro et unguibus auratis, dextro pede tria iacula aurata et spiculata complectens, reliquo corpore fulvum scuti colorem obumbrans. Supra scutum galea suo colore, ornamentum militare, defluentibus ex ea ramusculis variegatis coloribus. Supra galeam accipiter priori per omnia similis. - Van címerfestmény - - kissé kopott - [1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

 • Irodalom:

Külső hivatkozások:

[2]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


pálóczi Horváth[szerkesztés]

Pálóczi Horváth címer.JPG

Régi nemes család. A gradeci Horváth család Horvátországban már a XIII., Magyarországban a XVI. századtóltól fogva szerepel, melynek neve eredetileg Stansics (Stansith) volt. Ez a család a 19. század elején halt ki. Ma is élő ága az ungvármegyei nemes család, mely előnevét az 1586-ban királyi adományban nyert Pálóc helységtől vette.

Siebmacher:

Wappen: In B. auf g. Blätterkrone ein doppelschwänziger g. Löwe in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange in d. Linken eine g. Kugel haltend. – Kleinod: Der Löwe, wachsend. – Decken: bg. – rs. (Der Löwe auch gekrönt u. aus gekröntem Hügel wachsend. – Decken auch: rs. – bg.

http://phj.hu/siebmacher-wappen-b826-188-03.jpg

http://phj.hu/PálócziHorváthcímer.jpg

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]


Horváth másképpen Woynowith[szerkesztés]

Horváth másképpen Woynowith.JPG

Horváth másképpen Woynowith János 1596. július 20., Prága I. Rudolf címer általa: fia Ferenc

P 316 Zalabéri Horváth cs. lt. évr. 1596

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Horváth 1606[szerkesztés]

Horváth Mátyás.JPG

Horváth Mátyás 1606. április 15., Kassa Bocskai István címer általa: felesége Soproni Zsófia, fia András

F 7 Armales No. 63

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[5]

Rövidítések


Ludnaich másképpen Horváth[szerkesztés]

Ludnaich másképpen Horváth.JPG

Ludnaich másképpen Horváth Mihály 1606. július 11., Prága I. Rudolf nemesség és címer általa: felesége Nemsur Veronika, sógora Nemsur György

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[6]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Horváth család a puskások között[szerkesztés]

Felföldi János, Literatus Péter kapitány, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres másképpen Gyulay Péter, Szabó Antal, Lázár Tamás, Nagy Somogyi Márton, Lugassy Mátyás, Szilágyi Tamás, Dévay Miklós, Prdely János, Vizaknay András, Fejérváry János, Nemes Borosay János, Balogh másképpen Literatus Tamás, Keresy Péter, Golai János és István, Zindy Balogh János, Fekete Miklós, Gorozlay János és Demeter, Nagy András, Sorbanfalvi Baranyai Máté, Miskey Gergely, Kereshanyai Miklós, Révy János, Nagy János, Kariardy Egry Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Antony másképpen Dobos Tamás, Horváth János, Szíjgyártósegesdy István, Kobory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Karády János, Vajda György, Dévay János, Sárády Mihály, Deres János, Fejérváry Mátyás, Torday János, Sárdy Mihály, Törökkeresztúri János, Fejérváry György, Tótváradgyay Mihály, Oroszi Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Reewelei Gerőcs István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy másképpen Hegedűs Márton, Nagy Tarpai Balázs, Óváry András, Kovács István, Lugossy Miklós, Balogzesedy János, Fejérváry Bertalan, Nagy másképpen Gomboczy Mihály, Rácztótváradiay Márton, (Literatus) Ráczkövy István, Fejérváry János, Pniedy István, Somay György, Székely István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs, Toroskay István.

1611. május 1., Szeben Báthori Gábor címer

F 7 Armales XX. 14

Vö. Puskások címere

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[7]

Rövidítések


Horváth másképpen Bellichicz[szerkesztés]

Horváth másképpen Bellichicz.JPG

Horváth másképpen Bellichicz Mihály 1615. július 15., Prága II. Mátyás nemesség és címer általa: testvére Lőrinc

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[8]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Horváth másképpen Nagy[szerkesztés]

Horváth másképpen Nagy.JPG

Horváth másképpen Nagy Balázs 1618. június 4., Bécs II. Mátyás címer általa: fiai István, Miklós, atyafiai Nagy János és Ferenc

megj.: minden név hamisított R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[9]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Baranyay másképpen Horváth[szerkesztés]

Baranyay másképpen Horváth.JPG

Baranyay másképpen Horváth János 1621. december 15., Magyar-Brod Bethlen Gábor nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[10]

Rövidítések


Horváth 1634[szerkesztés]

II. Ferdinánd magyar király címeres nemesi levele Horváth Istvánnak Bécs, 1634. március 19.

Horváth István címere, 1634.jpg

Horváth István címere, 1634

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Horváth másképpen Tergosith[szerkesztés]

Horváth másképpen Tergosith.JPG

Horváth másképpen Tergosith János 1634. október 6., Ebersdorf II. Ferdinánd nemesség és címer általa: testvérei Péter, György, Ilona

P 651 Tarányi-Osterhuber cs. 5. tétel No. 1

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[11]

Rövidítések


cabaji Horváth[szerkesztés]

Cabaji Horváth.jpg

"Horváth, cabaji. III. Ferdinánd király 1653. szeptember 3-án címeres nemeslevelet ad Horváth Istvánnak és Jánosnak. Kihirdeti Nyitra vármegye. Előnevét a Nyitra megyei Cabajról veszi (ma Cabaj, Szlovákia). Horváth József (de Czaba), Horváth Mihály fia 1795-ben Pest vármegye bizonyítványa alapján hirdette meg nemességét. Ez a család 1801 óta Pacsér egy részét birtokolta. 1841-ben Horváth Péter főszolgabíró, Pacséron lakott.

Címere: Nemesi koronán oroszlán áll karddal. A sisak felett ugyanaz. Horváth András, István, József, János és Dániel 1798-ban Pest vármegye bizonyítványa alapján hirdette meg nemességét. 1800-ban Horváth Ferencet és Istvánt vették fel a nemesi lajstromba.

Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol"

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[12]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Horváth másképpen Margavich[szerkesztés]

Horváth másképpen Margavich.JPG

Horváth másképpen Margavich György 1648. április 17., Prága III. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Geregye Éva, gyermekei István, János, Orsolya, Margit

megj.: 1648-as hitelesített, formahű másolat

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[13]

Rövidítések


Szabó másképpen Horváth[szerkesztés]

Szabó másképpen Horváth.JPG

Szabó másképpen Horváth Mihály 1657. január 9., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Vánó Ilona, fiai Mihály, Márton

P 1468 Horeczky cs. No. 198

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[14]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Sólyomváry másképpen Horváth[szerkesztés]

Sólyomváry.JPG

Sólyomváry János 1665. szeptember 2., Bécs I. Lipót címer általa: testvére Katalin, atyafia Sólyomváry másképpen Horváth Mihály

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[15]

Rövidítések


samarjai Horváth[szerkesztés]

Horváth (samarjai).jpg

Eredetileg Vas vármegyéből származó, de Pozsony, Veszprém, Pest és Torontál vármegyékben is elterjedt család. Samarjay János, neje Geistner Anna, gyermekeik: Ádám, László, Éva, Katalin, továbbá sógora Horváth György és gyermekei Márton, Ferencz és Helena 1672-ben kapnak címeres nemeslevelet, melyet Vas vármegyében 1676-ban hirdettek ki. 1741-ben Veszprém, majd Gömör, 1806-ban Komárom és később Pest és Torontál vármegyékben igazolták nemességüket. Tagjai közül Ferencz 1809-ben a Pozsony megyei nemesi felkelők között szerepel. Sámuel (†1864.) jegyző Nagytószegen. Ennek fia Károly 1864 óta nagytószegi megválasztott jegyző, az arany érdemkereszt tulajdonosa. Fia: Zoltán a nagykikindai járás főszolgabirája. Címer: kékben, zöld alapon, két egymással szemben ágaskodó fehér egyszarvú, lefelé nyúló és egymást keresztező szarvakkal. Sisakdísz: nyílt fekete szárny között kinövő fehér egyszarvú. Takarók: kékarany, veres-ezüst.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Horváth 1685[szerkesztés]

Horváth Miklós 1685.jpg

I. Lipót (1641-1705) német-római császár és magyar király saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele. Az uralkodó Horváth Miklósnak nemességet adományoz. Kelt: Bécs, 1685. VIII. 23. A kihirdetés Pozsony vármegyében történt.

A családot Nagy Iván és Kempelen nem említi. Védett darab. Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. Díszes, aranyozott keretben.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Horváth 1690[szerkesztés]

Horváth Fericimer.jpg

Horváth Mihály.JPG

Horváth Mihály 1690. március 12., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Batu Katalin, annak testvérei Batu Mihály, Ilona, Erzsébet, Anna

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[16]

Rövidítések


Horváth 1713[szerkesztés]

Horváth Ferenc.JPG

Horváth Ferenc 1713. május 31., Laxenburg III. Károly nemesség és címer általa: fia Zsigmond P 316 Horváth cs. lt. évr. 1713

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[17]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Horváth 18. sz.[szerkesztés]

"HORVÁTH VIKTOR, nemes. Született 1845 körül. Apja: István, anyja: Lipták Rozália (Rozál) adai lakosok. Meghalt Adán 1848. február 19-én, élt: 3 évet. EHaAK Ada: 72/1848 folyószám.

Horváth István László már 1753-ban megyei esküdt volt. Horváth Józsefet és Mihályt 1767-ben birtokos nemes gyanánt ismerték el. Horváth Ádám (1776.) jegyző volt Nemesmiliticsen. Ebből a családból való volt Horváth Mór dr., volt szabadkai képviselő és ügyvéd (meghalt 1896-ban). 1771-ben a család Pest megye által 1711-ben adott bizonyítvánnyal igazolta nemességét. A család 1803-ban Nemesmiliticsen adományt (donációt) szerzett. Horváth Mihály 1782-ben Veszprém vármegye bizonyítványa által hirdette meg nemességét, 1810-ben szolgabíró lett.

Címere: Három mezőre osztott pajzs, első udvarban; egyfejű sas, második udvarban; oroszlán, harmadik udvarban; hat ovális alakú kocka; a sisak felett egy sasszárny.

Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol"

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[18]


Horváth 1793[szerkesztés]

Horváth Xavér Ferenc.JPG

Horváth Xavér Ferenc 1793. szeptember 9., Bécs I. Ferenc nemesség és címer

A 42 Magyar kanc. lt. Dep. Ir. 11. sz.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[19]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Horváth másképpen Ostorharics[szerkesztés]

Horváth. (Ostorharics). A család Bihar és Szabolcs vármegyékben is előfordul.

Czimere: Kék mezőben természetes hullámokon fehér hattyu. Sisakdísz a hattyu. Takarók: vörös ezüst, kék-arany.[20]

 • Irodalom:

Borovszky: Abauj-Torna vármegye és Kassa. In: Magyarország városai és vármegyéi

Abauj-Torna vármegye nemes családai című fejezet, 533-550.

[21]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


pándi Horváth[szerkesztés]

Pándi Horváth.JPG

Pándi Horváth Zsigmond 1907. július 26., Ischl Ferenc József nemesség, címer és előnév általa: gyermekei József, György, Irén Mária

P 791 Horváth cs. Lad. RRR No. 110

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[22]


lomniczai Horváth Kissevich[szerkesztés]

Lomniczai Horváth Kissevich.jpg

Horvát származású család, Szepesben már a XVI.századtól. A család mellékágán Tamás neje H.K. Klára. E Tamásnak nagyanyja szintén Kissevich ("Kis Horváth"), ki Erzse névre hallgatott és Teöke Istvánnal nemzette Máriát.[23]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs