Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Orbán címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Orbán családok címerével foglalkozik.


Orbán 1624

[szerkesztés]

Szalontai Zádori (Zadory de Szalonta) Mátyás és István nevére hamisítva, valamint az eredeti címerszerző sógora Orbán János részére 1624. június 18-án Váradon Bethlen Gábor címeres nemeslevelet adományoz, amit 1624. augusztus 28-án ugyanott Bihar vármegye közgyűlése kihirdetett.610 [610 MUO 114. Régi jelzet: Bihar megyei törzsanyag 51/CXXVIII-1929. 132.] A hamisítást a vezetéknév körül látható vakarásnyomok, valamint egy helyen a korábbi név áttűnő kapitális betűi sejtetik.

Az oklevelet611 [611 345x555/62/87x77 mm.] Bethlen Gábor fejedelem, valamint Kovacsóczy István kancellár hitelesítette aláírásával. Egykori függőpecsétje mára elveszett.

Arannyal keretezett damaszkolt zöld szőnyeg négy sarkában stilizált vörös virágok látszanak. „Katonai pajzs, égszínkék színű, ennek mezejében természetes színében lefestett pelikán, magát megsebezve és mellette álló két fiókáját saját vérével táplálva látható. A pajzsra zárt katonai sisak van helyezve ékkövekkel és gyöngyökkel ékített királyi koronával, felette az előbbihez mindenben hasonló pelikán állva látható. A sisak csúcsáról pedig innen és onnan különböző színű szalagok vagy foszlányok omlanak alá és a pajzs mindkét oldalát vagy szélét szépen körülveszik és díszítik.”612 [612 „Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo pellicanus colore nativo depictus, suum ipsius corrodere ac a stantis sibi duos pullos sangvine suo potare conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita quam contegit corona regia gemmis et unionibus condecorata, super qua iterum pellicanus priori per omnia similis astare visitur, ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant”]

Zádori János Szalontán 1743-ban nemességigazolás céljából bemutatta az armálist a megyei bizottság előtt.613 [613 HBML IV. A. 1/j. 1. k. 2026.] A 19. század elején a leszármazottak Erdőgyarak, Csatár és Nagyszalonta bihar megyei helységekben laktak.614 [614 Reszegi Lajos: Bihar vármegye levéltárának eredeti címeres nemeslevelei. Magyar Családtörténeti Szemle. III. 1937. 1. f. 24.][1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 118. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:Orbán 1662

[szerkesztés]

Orbán István 1662. augusztus 5., Pozsony I. Lipót címer általa: testvére Mihály, atyafia Nagy István, sógora Királysághy János

megj.: eredeti név kikaparva, az eredeti név Roháczy

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések


Szőcs másképpen Orbán

[szerkesztés]

Udvarhelyi Szőcs másképpen Orbán János 1663. január 30., Segesvár Apafi Mihály nemesség és címer általa: fiai János, István

F 21 Armales S nr. 61

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


szigethi Orbán

[szerkesztés]

Szigethi Orbán Mihály 1699. augusztus 25., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: fogadott fia Orbán Márton megj.: a név hamisított, az eredeti feltehetően Rohácz

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[5]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs