Címerhatározó/Koncz címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Koncz családok címerével foglalkozik.


Koncz Bálint[szerkesztés]

...a következő XVI. század már szakít ezzel az [csucsíves = gótikus] izléssel s e téren is érvényesíti a renaissanceot, bár az átmenet itt nem történt oly gyorsan, mint az [kassai dóm] építkezés egyéb ágainál. ... Már ezen században is, de leginkább a köveetkezőben, a sírkövek czímerképei alárendeltebb szerepet kezdenek játszani, s hol a kő felső, hol alsó, hol meg középső kis részére szorulnak. A főhelyet hangzatos, de többnyire üres hexa- és pentameterben írott epitáfiumok foglalták el. Ilyen sírkövet mutat 8. sz. ábránk, melyet Koncz Bálint városi jegyző és szenátor emlékére állítottak föl. (Borovszky 77. l.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Koncz 1628[szerkesztés]

100 px‎

Gönczi Szüchy János 1628. október 21., Gyulafehérvár Bethlen Gábor címer általa: testvérei Szabó Mihály, Koncz János

P 491 Máriássy cs. Fasc. XII.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


nagysolymosi és kissolymosi Koncz[szerkesztés]

Koncz Boldizsár és felesége, Incze Erzsébet részére I. Rákóczi György fejedelem adományozott nemesi címet 1642-ben, Gyulafehérvárott.[2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Koncz másképp Naményi[szerkesztés]

Koncz. A nemesi és czimerlevelet Koncz Illés kapta III. Ferdinándtól 1469-ben. [sic!, helyesen talán 1649] Utódai jelenleg a Naményi nevet viselik.

Czimere: Kék mezőben zöld alapon repülésre kész, vörösen fegyverzett fehér galamb, csőrében olajfagalyat tartva. Sisakdísz: Jobbról vörös és ezüst, balról kék és arany szinben osztott nyitott szárny közt merőlegesen álló kard aranymarkolattal, arany leveles koronán átszúrt hegygyel.[3]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Koncz 1654[szerkesztés]

Koncz István 1654. július 8., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer általa: testvérei András, János, Mihály, Márton

P 655 Teleki cs. lt. No. II. 10

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


Koncz család a zöld puskások között[szerkesztés]

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[5]

Vö. Puskások címere


Koncz másképp Szappanos[szerkesztés]

Koncz, másképp Szappanos (Koncz alias Szappanos) Tamás, általa felesége Nagy Ilona és gyermekeik János, István, Mihály, Ilona, Katalin, valamint testvérei Mihály, János, Erzsébet részére 1668. július 20-án Bécsben I. Lipót nemességet és címert adományozott. Az oklevelet Szabolcs vármegye Pátzán tartott közgyűlése hirdette ki 1668. július 20-án.* [* MUO 183. Régi jelzet: 533/833.]

Armálisukat* [* 547x725/77/145x122 mm.] I. Lipót, Szelepcsényi György esztergomi érsek és Orbán István hitelesítette aláírásával. Egykori – vörös-sárga-kék-fehér zsinóron függő – pecsétje mára sajnos elveszett.

Arany keretben halványsárga mező felső sarkaiban jobbra Magyarország, balra Csehország, felül középen arany mezőben a császári kétfejű sasos címer látszik. A sárga szőnyegen ovális zöld babérkoszorú által övezett damaszkolt halványzöld mezőre helyezve jelenik meg a címer, melynek leírása sajnos sok helyen elmosódott: „… [kék] pajzs, melynek alján széles zöld mező, felette két egyforma, természetesen ábrázolt farkas, … szétterpesztett hátsó lábain egyenesen állva, szájuk nyitva, … farkaik hátuk fölé [kinyújtva], … mellső lábaikat pedig küzdelemre … egymás felé kinyújtják, és fogaikat hasonlóképp … versenyt … vívni látható. A pajzsra nyílt … [sisak] támaszkodik királyi koronával, ebből harmadik, az előbbiekhez mindenben hasonló farkas, baljával zsákmánya után kap, … jobbjával pedig kivont … [kardját] rázza és derékből kiemelkedve szépen díszíti. A sisak tetejéről vagy csúcsáról innen sárga-kék, onnan fehér és vörös sisaktakarók vagy szalagok omlanak alá, amelyek a pajzs széleit körülfolyják és a pajzsot … [díszítik] …”* [* „scutum …fundum illius viridi latepatenti campo super quo duo pares naturali effigiati lupi … obversum … appositi divaricatis posterioribus pedibus … erecti stare, oribus patulis, …caudique ad dorsum … pedibus vero anterioribus ad altercandum protensis, dentibusque identidem … concertantium … cernere visuntur. Scuto incumbentem … apertam regio diadema[te] ex eoque tertium lupum inferioribus similem unde sinistro raptui inhiantem … dextro autem strictam … vibrantem et inquinetenus eminentem, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis hinc fla[vis] … [ca]eruleis illinc autem candidis et rubris in scuti extremitates sese diffundentibus scutumque…]

A családra vonatkozóan nem találtunk utalásokat sem a forrásokban, sem a családtörténeti irodalomban.[6]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 98-99. (PhD értekezés) [7]


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs