Címerhatározó/Veres címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Veres, Vörös, Weres, Weöres stb. családok címerével foglalkozik.


bethleni Veres[szerkesztés]

Bethleni címer.PNG

Bethleni Jakab 1431. december 17., Milánó Zsigmond nemesség és címer általa: testvérei Bertalan, Gergely, Antal, atyafiai Bethleni Veres Péter, Bethleni Miklós, Mihály, András és Zbugyay Simon

DL 38.695

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések

gyulai Veres[szerkesztés]

Gyulai Veres.JPG

Gyulai Veres Péter 1557. január 10., Regensburg I. Ferdinánd nemesség és címer

F 21 Armales, Arm. Dev. Nr. 9

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[2]


galántai Vörös[szerkesztés]

Galántai Vörös Lőrinc 1578.png

Galántai Vörös.JPG

Galántai Vörös Lőrinc 1578. december 16., Prága I. Rudolf címer általa: felesége Nehéz Zsófia, fia Pál

P 700 Veres cs. lt. 1. tétel


Adományozó - Rudolf - magyar király - - -
Adományos - galántai Vörös Lőrinc - - - Laurentius Weoreos de Galantha -
Adományos által - Nehéz Zsófia - - - - felesége
Adományos által - galántai Vörös Pál - - - - fia
Ellenjegyző - Draskovics György - választott kalocsai érsek, győri püspök, főkancellár - - -
Eredeti kiállításának helye - Prága
Eredeti kelte - 1578.12.16.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum, a fundo acuminatim ad summitatem caesio oblique vero utrinque albo, ac desuper per scuti angula rubeo coloribus distinctum, in cuius caelestina scuti area caput tauri aureo colore depictum, cum transfixa per nares sagitta positum esse conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem clausam, regio diademate, inter duas alas aquilinas, rubeo et albo colore discriminatas, brachium hominis armatum mucronem nudum tenens, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis, hinc aurei et coelestini, illinc rubri et albi colorum, in utrumque (sic!) scuti latus defluentibus, illudque apposite exornantibus. - Van címerfestmény - - kissé kopott, az ezüst megfeketedett - A sisakdísz sasszárnyai vörössel és ezüsttel vágottak.

Címerszőnyeg: arany keret, kék és rózsaszín damaszkolt háttér, barokkos díszkeret, koszorú, növények, szalagok, gyümölcsök

Pajzs: - reneszánsz pajzs - Kék - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: bikafej
Címerkép: nyílvessző
Mesteralak: szarufa
Mesteralak: süvegezés
Sisak: csőrsisak - korona
Sisakdísz elem: sasszárny
Sisakdísz elem: kar
Sisakdísz elem: kard
Sisaktakaró: kék-arany
Sisaktakaró: vörös-ezüst [3]

 • Irodalom:

Nyulásziné No. 224

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[4]

[5]


királydaróci Veres[szerkesztés]

Királydaróci Veres.JPG

Királydaróci Veres János 1586. augusztus 17., Prága I. Rudolf nemesség és címer általa: apja Mihály, anyja Horváth Zsófia, testvérei Lukács, Katalin és Margit, atyafiai Veres Lőrinc és Sándor János F 141 Cista Dipl. ad 7887/1843

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[6]


Veres másképp Balogh[szerkesztés]

Balogh (balkányi).jpg

A család birtokában levő adatok szerint Veres, máskép Balogh István 1594-ben nyert címeres nemeslevelet. A család Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyékre terjedt ki s tagjai leginkább a lelkész pályán tűntek ki. Közéjük tartozott Miklós (†1887) görög kath. esperes, fiai: Szilárd szintén görög kath. lelkész Tokajban, Gyula debreceni kereskedő, József-Zsigmond jelenleg nyug. ezredorvos, nagyjécsai községi orvos és ennek gyermekei, Gáspár és Veronika. Címer: kékben zöld alapon álló sodronyinges, sisakos, veresnadrágos magyar vitéz, bal oldalán függő kardtokkal, jobbjában egyenes kardot, baljában levágott török főt tart varkocsánál fogva. Sisakdísz: pajzsalak növekvően. Takarók: kékarany-veresezüst.


 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:Veres 1609[szerkesztés]

Veres András.JPG

Veres András 1609. március 1., Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: felesége Katalin, testvére János, lányai Orsolya, Ilona, Katalin

P 1907 Veres cs. évr. 1609

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[7]


RövidítésekWeres 1610[szerkesztés]

Kendi Nánási.JPG

Kendi Nánási alias Joó István 1610. március 27., Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: Weres István, Mattyusz András, valamint atyafiai Kisvárday János és annak fia János, Marikovszky Miklós, Lanio Pál

P 2049

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[8]


RövidítésekVeres 1662[szerkesztés]

Veres János.JPG

Veres István 1662. augusztus 19., Pozsony I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Kegyes Zsófia, testvére István, másik István és János

P 773 Lad. RRR 83/68

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/1045

[9]


Rövidítések


Veres 1665[szerkesztés]

Veres címer.jpg

A "Veres, Vöröss, Mocsoládi és Nagykállói, cs nemességét István szerezte meg 1655-ben III. Ferdinánd királytól, melyet 1656. Barsmegyében hirdettek ki. Unokája Mátyás, M.Túron lakolt, de magát már 1755-ben fölvétette Csongrádmegye nemesei közé, melyről az 1772. jan. 20-án a barsmegyei Agóból 1772. ideköltözött Istvánnak bizonyitványt is adtak ki, a mit 1834. megismételtek; kiválóbb tagjai a családnak: András szolgabíró 1771—81 ig. utóbb alispáni cimmel, Mátyás ügyvéd, megyei csendbiztos 1803., urad. biztos 1823., egyházmegyei tanácsbiró 1823. óta, majd 1837—40. m. táblabíró, m.h. 1854. 75 é., leánya Eszter ismert irónő; Mihály 1779. Szentesről táblabíró 1823-4., ref. fő-gondnok 1821—6., m.h. 1836. 86 é., a számvevő 1846., Lajos 1799—1869. ügyv. tanácsbiró 1846—7., m.h. 1869. 68 é., Mihály debelliá-csai (ma torontál-vásárhelyi) tanító 1848-ig, mikor a községet a rácok feldúlták s a hazafias érzelméről ismert férfiúnak menekülnie kellett. Később R. Kovácsházán, majd Sámsonban iskola mester. Fia, Károly, vásárhelyi és wakai s. lelkész, majd váci rendes pap s egyházmegyei főjegyző, m.h. 1901. 54 é., I. neje Fábián Lilla m.h. 1887. 26 é., unokaöccse *A n t a l városi adópénztárnok 51 é., ennek unokaöccse Sándor eperjesi főgimn. tanár. A családnak nemesi birtokai voltak még a hevesmegyei Gabonás-pusztán és a biharmegyei Felsőábrányban. E családból valók még: Lajos m.h. 1886., ennek fiai: Lajos állami anyakönyvvezető, ref presbiter, a »Gazdasági Egyesülel« titkára, »Iparegyleti« jegyző, szép énekéről ismeretes, 47 é. és ennek öccse Imre kir. járásbirósági irodaliszt 45 é. Ezeknek unokalestvére : Bálint állami anyakönyvvezető, ref. presbiter 37 é„ hasonnevű f. m. fia. Ezeken kivül a hiteles lajstromokban nemeseknek jegyeztetnek még a következők is (hihetőleg részben más családok sarjai): András három f. ni., az első 1829., a másik L előnévvel 1861., a harmadik m.h. 1843. 64 é„ Ferenc f.m. 1818, Gábor 1829-31., egy második F. és egy harmadik Ö. családnévvel 1848, Lajos f m. 1861. 60 é., Mátyás kőmives 1803., az asztalos m.h. 1830. 76 é., Pál 1813—29., a f. m. 1829. 72 é., Sándor 1813, János 1773. Szentesről, mely néven még többen szerepelnek az 1845. és 1848, az 1841—51—53. és az 1869. években.[10]

 • Irodalom:

Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története. V. KÖTET, A KÖZMIVELŐDÉS TÖRTÉNETE 1526-1848. MÁSODIK RÉSZ. Hódmezővásárhely, 1913. (reprint: Tótkomlós, 2001.)[11]


 • Külső hivatkozások:

[12]


Rövidítések


Vörös másképpen Kovács[szerkesztés]

Vörös másképpen Kovács.JPG

Vörös másképpen Kovács János 1666. február 5., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: testvérei György, Mihály

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[13]


Rövidítések


szigeti Veres[szerkesztés]

Szigeti Veres.JPG

Szigeti Veres István 1670. november 1., Gyulafehérvár Apafi Mihály nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/612

[14]


RövidítésekLásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs