Ugrás a tartalomhoz

Történelmi fogalomszótár/J

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.


A lap mérete: 3228 bájt

Történelmi fogalomszótár

J


  • jakobinusok – a közép- és kispolgárságot képviselő Jakobinus Klub tagjai a francia forradalom (1789–99) idején. Üléseiket Párizsban a Domonkos rend Szt. Jakab kolostorában tartották. Saint Just, J.-P. Marat, G. Danton, M. Robespierre döntő szerepet játszottak a jakobinus diktatúra létrejöttében (1793). A vezetők nagy részét kivégezték, majd a Jakobinus Klubot is bezárták (1794. nov.)
  • janicsárok – (új sereg) az oszmán-török hadsereg gyalogos katonái a 14–19. sz.-ban. Kezdetben többségük adóba szedett vagy harc közben elfogott keresztény gyermekekből került ki. Janicsáriskolákban, mohamedán hitben és szigorú fegyelemben nevelték őket. A török szultánok elitcsapatává váltak, egyik fő feladatuk a szultán személyének védelme volt. Könnyű fegyverzettel (görbe kard, hosszú puska, íj, nyíl) láttak el őket. A 16. sz.-tól nősülésüket megengedték. Kiemelkedően magas zsoldot kaptak, békeidőben iparral és kereskedelemmel foglalkoztak. A 17. sz.-tól gyakran lázadtak fel, egyre többször avatkoztak be a politikába és akadályozták a hadsereg megreformálását. 1826-ban véres belháborúban nagy részüket kiirtották, egységeiket feloszlatták.
  • jargalás – zsoldba fogadási gyakorlat a XVI. sz.-i török hódoltsági területeken. Szorosabb a kapcsolat a katona és a zsoldot adó között, az ilyen katonák támadás esetén családjukat is a várba vihették.
  • jezsuita-rend – Jézus Társasága (Societes Jesu, SJ) Loyolai Szt. Ignác (1491–1556) spanyol lova által 1534-ben alapított római katolikus szerzetesrend. 1540-ben kapott jóváhagyást a pápától. Feltétlen engedelmességet követel tagjaitól, katonai szervezettségre és fegyelemre épülő szervezete élén a Rómában székelő generális áll. Fő működési területe a hitterjesztés és oktatás az eretnekek és nem keresztények között. Nagy gondot fordít tagjai tudományos teológiai képzésére, jelentős befolyásra tett szert a felsőoktatásban és a katolikus uralkodók mellett a politikai élet irányításában. Vezető szerepet játszott az ellenreformációban. 1773-ban pápa feloszlatta, de 1814-ben újra működött. – Magyarországon 1561-ben telepedtek le, Pázmány Péter (1570–1637) esztergomi érsek számukra alapította a nagyszombati egyetemet (1635).
  • Johannita-rend lsd. Máltai Lovagrend
  • johszedők – királyi megbízottak (I. András király).
  • jóvátétel – valamely államnak békeszerződésben vagy fegyverszüneti szerződésben vállalt kötelezettsége az általa okozott háborús károk megtérítésére.
  • junker – a porosz nemesi származású nagybirtokosok elnevezése a 18–20. sz.-ban. Tágabb értelemben a német nagybirtokosokat nevezték így. A politikában erősen konzervatív, az alkotmányos reformokat ellenző álláspontot képviselték. Politikai befolyásuk 1945-ig volt.