Ugrás a tartalomhoz

Történelmi fogalomszótár/I

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.


A lap mérete: 4436 bájt

Történelmi fogalomszótár

I


 • idea – Platón (Kr.e. 427–347) görög filozófus szerint: fogalom, alak, eszmény, minta kép, prototípus, tehát a létezők elvonatkoztatása.
 • idealista filozófia – az ideát létezőnek tekintette, s nem csupán az elme elvonatkoztató tevékenységének.
 • imám – mohamedán egyházi v. világi fejedelem; a próféta utóda – 2. mohamedán pap, aki a mecsetben az imaszolgálatot vezeti; előimádkozó – 3. nagy tekintélyű mohamedán vallástudós.
 • imperializmus lsd. monopolkapitalizmus
 • impérium – (’legfőbb hatalom’) 1. a legmagasabb tisztségviselőket (consul, dictator, praetor) esetenként megillető főhatalom az ókori Rómában. – 2. a legfőbb hatalmat gyakorló tisztségviselőnek alárendelt terület. – 3. a Római Birodalom (Imperium Romanum) szokásos elnevezése. – 4. a középkorban az uralkodók, főként a német-római császárok birodalma.
 • impérium militare – katonai főhatalom az ókori Rómában.
 • impluvium – medence, amely az átrium tetején levő ablak alatt volt és ebbe folyt az esővíz.
 • in – honfoglaláskori közrendű szegények.
 • independensek – (függetlenek): a puritanizmus baloldali irányzata a 17. sz.-i Angliában. A Hosszú Parlamentben a presbiteriánusokkal szemben az egyházközségek függetlenségét és autonómiáját követelték. Egyik szárnyuk a levellerek teljes lelkiismereti és vallásszabadságot követeltek.
 • index – a katolikus egyház által tiltott könyvek jegyzéke.
 • induktív – Szókratész (Kr.e. 469–399) görög filozófus módszere: mindig konkrét esetekből kiindulva jut el az általánosításig.
 • in medias res – a dolgok közepébe vágó kezdet (görög dráma eposzi kelléke).
 • insula – bérház (ókori Róma).
 • Intercisa – Dunaújváros
 • Internacionálé – több Nyugat-európai nemzetközi jellegű munkásmozgalmi szervezet.
 • interregnum – törvényes uralkodó nélküli időszak. Általában az uralkodó halála, lemondása, trónfosztása után akkor következik be, amikor a következő uralkodó valamilyen ok miatt nem foglalhatja el a trónt.
 • interrexek – az ókori Rómában az államvezetést a király halála és az új király megválasztása között a senátorok – 5 naponként váltva egymást – látták el mint interrexek.
 • intervenció – 1. beavatkozás, közbelépés, közbenjárás. – 2. harmadik fél részéről általában erőszakkal v. megfélemlítéssel járó beavatkozás valamely állam belügyeibe, ill. két állam viszályába.
 • invesztitúra – valamely tisztségbe v. birtokba való beiktatás a középkorban.
 • invokáció – segélykérés (görög dráma eposzi kelléke).
 • ión oszlop – alépítmény (lábazat), karcsú, magasabb oszlop, fejezetén csigavonalas dísszel (ókori görög építészeti elem).
 • Ipse dixit’ – „Ő mondta”: Arisztotelész
 • ironside – az angol polgári forradalomban Oliver Cromwell által alapított új típusú hadsereg elitalakulata a puritán vasbordájú lovasság.
 • ispán lsd comes
 • iszlám – a mohamedán vallás, amelyet az arab legendák szerint Mohamed az i.sz. 7. század elején alapított.
 • iszonomia – törvény előtti egyenlőség az ókori Athénban. Minden polgár egyenlő jogokat élvez.
 • ítélőmester – (protonotarius) az országos hatáskörű bírák (nádor, országbíró, kancellár, személynök) mellett működő írástudó, jogban jártas személy a feudális Magyarországon. Feladata volt az ítéletek és egyéb bírói határozatok megszövegezése 1868-ig.
 • iugerum – római hold (területmérték)
 • iurisdictió – szenátusi jogszolgálati hatalom az ókori Rómában.
 • ius – erkölcsi szabályokból jogi normákká vált, írásba foglalt jogszabályok az ókori Rómában.
 • ius cum populo agendi – szenátusi törvényjavaslatok benyújtása az ókori Rómában.
 • ius cum senatu agendi – a szenátus összehívása és tanácsának kikérése az ókori Rómában.