Kertészet/Tünethatározó/Szilva

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A lap mérete: 13096 bájt

Kertészet

Szilva

Nem fertőző betegségek Baktériumos betegségek Fitoplazmás betegségek Gombabetegségek Peronoszpórafélék Fitoftorás betegségek A vírusos betegségekről Vírusos betegségek Kártevők

Szilva kártevői

Himlőbetegség Plum pox potyvirus (PPV)

Tafrinás betegség Taphrina pruni, T. insititiae

Polisztigmás levélfoltosság Polystigma rubrum / Polystigmina rubra


 1. Kertészet/Tünethatározó/Szilva agrobaktériumos gyökérgolyvája
 2. Kertészet/Tünethatározó/Szilva fómás betegsége
 3. Kertészet/Tünethatározó/Szilva lisztharmata
 4. Kertészet/Tünethatározó/Szilva monilíniás betegsége
 5. Kertészet/Tünethatározó/Szilva sztigminás betegsége
 6. Kertészet/Tünethatározó/Szilva tafrinás ágsöprűsödése
 7. Kertészet/Tünethatározó/Szilva tafrinás gyümölcstorzulása
 8. Kertészet/Tünethatározó/Szilva törpülése
 9. Kertészet/Tünethatározó/Szilva verticilliumos hervadása
 10. Kertészet/Tünethatározó/Szilva vonalas mintázottsága
 11. Kertészet/Tünethatározó/Szilvahimlő
 12. Kertészet/Tünethatározó/Szilvarozsda

A szilva vonalas mintázottsága[szerkesztés]

Vírusos betegség Lásd: Az őszibarack vonalas mintázottsága

Szilvahimlő[szerkesztés]

Baktériumos betegség.

Szilván a betegséget először 1932-ben Bulgáriában írták le, később Európa számos országában is megfigyelték. Hazánkban a betegség 1950-ben vált ismertté.

Kórokozó:

(Prune dwarf ilarvirus, Syn: (PDV)).
Egyfonalú RNS vírus. Izometrikus, gömb alakú vírus.

Gazdanövény

Szilva, ringló, kajszi, őszibarack.
Tünetek:
A levélen és a gyümölcsön láthatók a tünetek.
A levélen sárgászöld 2-3 mm-es foltok és 6-10 mm-es gyűrűk láthatók. A foltok és gyűrűk fonáki részén az erek sárgászöldek.
A gyümölcsön enyhén vagy mélyen besüppedő, gyűrű vagy szabálytalan alakú rajzolatok figyelhetők meg.
A gyümölcs torz növekedésű lesz, belső szövetében barna elszíneződés és mézgásodás látható.
A csonthéjon barna foltok jelentkezhetnek.

Sideways Arrow Icon.svg Lásd még: Kajszihimlő {{{2}}}

A szilva törpülése[szerkesztés]

A betegséget először 1936-ban az USA-ból közölték, Európában az 1950-es évek elején figyeltek fel rá. Magyarországon a betegség az 1970-es években már gyakori volt. Jelenleg a betegség a világon általánosan elterjedt, jelentős terméskiesést eredményez.

A betegség a Cerasus, Amygdalus, Armeniaca,Persica és Prunus fajokon fordul elő. A szilvafajták közül különösen az Olasz kék fogékony.

A növényekre a keskenylevelűség jellemző. E leveleken klorotikus gyűrűsfoltosság is észlelhető. Néhány szilvafajtán ritkán törpenövés is megfigyelhető. A gyümölcsök rosszul kötődnek, az érett gyümölcsök íztelenek.


Lásd: A cseresznye és a meggy klorotikus gyűrűsfoltossága.A szilva agrobaktériumos gyökérgolyvája[szerkesztés]

Lásd: Az alma agrobaktériumos gyökérgolyvája


A szilva tafrinás gyümölcstorzulása[szerkesztés]

Gombás betegség Kórokozó. Taphrina pruni (Fuck.) Tul.Exoaszkuszos gomba. Az exoaszkuszban aszkokonídiumok is fejlődnek. A betegség szilván, ringlón, kökényen, májusfán és törpemandulán fordul elő.

A betegség már a XVI. századi leírásokban szerepel, kórokozóját azonban csak 1860-ban közölték. A betegség a hazai kertészeti szakirodalomban is régóta ismert. A korábban jelentősnek tartott betegség jelenleg inkább a csapadékban gazdagabb országrészeken, helyenként fordul elő. A betegséget a szilva táskásodásának, boszorkányszilvának, birtyókának, végső gyümölcstünete, vagyis ráncossága alapján pedig bábaszilvának nevezik.

A gyümölcsön mutatkoznak leggyakrabban a tünetek. Más növényrészeken ritkán figyelhetők meg. A gyümölcsön először apró, sárgászöld kiemelkedések láthatók. Ezek összeolvadva a gyümölcs nagy részére kiterjednek. Később a gyümölcs megnagyobbodik, kissé begörbül. Sárgásbarna felületén szürkésfehér exoaszkuszbevonat jelenik meg. A gyümölcs rágós és íztelen. A gyümölcsöt kettévágva a magház nagy része üres, a csonthéj hiányzik, csupán satnya mag található. A gyümölcs végül összeráncosodik vagy elrothadva lehullik.

A fertőzési források a beteg gyümölcsök, de a kórokozó a veszszők felületén is fennmaradhat. Az áttelelésben döntő szerepük az aszkokonídiumoknak, kisebb mértékben pedig az aszkospóráknak van. Az aszkokonídiumok már a nyár folyamán és az enyhe téli napokon sarjadzással folyamatosan jönnek létre. Tavasszal, a virágrügyek pattanásától a gyümölcs kötődéséig az aszkokonídiumok fertőznek. A gyümölcsben a kórokozó micéliuma gyorsan a magházba jut. A gyümölcsök hipertrófiásak lesznek. A gyümölcsök felületén képződő aszkospórák sarjadzással nagyszámú aszkokonídiumot fejlesztenek, és a korábban létrejött aszkokonídiumok is újabb aszkokonídiumokat hoznak létre. Az aszkokonídium-képzés csak a nyári meleg napokon szünetel.

Rügypattanás előtt a fákat rézszulfát vagy rézoxiklorid tartalmú szerekkel lemosásszerűen kell permetezni. Ezt követően fehérbimbós állapotban, sziromhullás után, majd 10 napos időközökkel még két alkalommal cineb, mancoceb, kaptán, folpet, dodin, benotnil vagy tiofanát-metil tartalmú szerekkel kell permetezni.


A szilva tafrinás ágsöprűsödése[szerkesztés]

(Taphrina insititiae, Syn: (exoaszkuszos gomba)).

A betegség a szórvány telepítésű, idős szilvafákon fordul elő. A tünetekre az ágsöprűsödés jellemző. A levelek aprók, hullámosak, csavarodottak, a fonákon pedig szürkésfehér exoaszkuszbevonat található. A betegség kórokozója a Taphrina insititiae (Sad.) Joh. exoaszkuszos gomba. Fertőzési források a vesszők, ahol a kórokozó a kéregparenhimában micéliummal telel át. Az aszkuszok áprilistól júniusig a levél fonákán jönnek létre. Védekezésként rügypattanás előtt az elsöprűsödött ágak és vesszők eltávolítása javasolható.


A szilva lisztharmata[szerkesztés]

Kórokozó.

(Polystigma rubrum, Syn: (Peritéciumos gomba))

Gazdanövény.

Szilva, ringló, mandula és kökény.
A betegség főleg hosszan tartó száraz időjárás esetén nyár közepétől jelentkezik.
Elsősorban a levél színén finom, szürkésfehér bevonat (epifita micéliuma konídiumláncokkal) látható. Kleisztotécium elvétve található.
Kórokozó, betegség lefolyása, védekezés: Lásd: A kajszi lisztharmata.

A szilva polisztigmás levélfoltossága[szerkesztés]

A betegség Európa melegebb részein elterjedt. Hazánkban is mindenütt és rendszeresen előfordul. A betegséget népiesen vörösfoltosságnak nevezik.


A levélen apró, elmosódott szélű sárgászöld, majd sárga foltok jelentkeznek. Később a levélen 5–10 mm átmérőjű, enyhén kidomborodó vagy bemélyedő, megvastagodott, vörös endogén sztrómák láthatók. Az endogén sztrómák közepe a sűrűn elhelyezkedő piknídiumoktól szürkésbarna lesz.


A fertőzési források a lehullott levelek, amelyekben a gomba az endogén sztrómába ágyazott peritéciumkezdeményekkel telel át. Tavaszra a peritéciumok kifejlődnek, belőlük az aszkospórák kiszóródnak és sziromhullás után, lombfakadáskor légmozgással a levelekre jutnak. Az aszkospórák csíratömlői a sztómákon át hatolnak a levelekbe. Fertőzésre a 18–22 °C hőmérséklet és a levélfelület nedvessége kedvező. Az első tünetek általában a fertőzést követően 6 hét múlva, május végén jelentkeznek, majd fokozatosan kialakulnak az endogén sztrómák, és azokban a piknídiumok. A piknídiumokban fejlődő piknokonídiumok azonban sterilek, fertőzésképtelenek. Fertőzés tehát kizárólag a peritéciumból kiszabadult aszkospórákkal lehetséges.

A lehullott lombot a talajba kell forgatni. Rügypattanás előtt a lehullott lomb DNOC-tartalmú szerrel történő permetezése a betegség mértékét csökkenti. A betegség eredményesen leküzdhető, ha sziromhulláskor, majd sziromhullást követően 10 naponként június végéig védekezünk. A védekezés ideje előrejelző készülékkel pontosítható. Eszerint a legfontosabb meghatározó tényezők, más szóval domináns faktorok (levélfelület-nedvesség időtartama, léghőmérséklet) mérésével a fertőzés létrejötte megállapítható. Védekezésre cineb, mankoceb, propineb, metirám, kaptán, folpet, valamint benomil és tifanát-metil tartalmú szerek hatásosak.

A szilva monilíniás betegsége[szerkesztés]

A betegséget szilván már 1796-ban észlelték, azóta rendszeresen előfordul. Egyes szilvafajták (pl. Stanley) virág- és hajtáspusztulását a Monilinia laxa okozza. A szilva gyümölcsén két Monilinia faj fordul elő. Mégpedig a Monilinia fructigena Honey ex Dennis és a Monilinia laxa

A gyümölcsön mindkettő külön-külön, vagy egymás mellett is megtalálható. A kórokozók sérüléseken keresztül, elsősorban a kártevő állatok, így a szilvamoly (Grapholita funebrana Treitschke), a keleti gyümölcsmoly (Grapholita molesta Busck.) berágása helyén hatolnak a gyümölcsbe. Ezt követően a gomba a csoportban elhelyezkedő gyümölcsökbe az érintkezési felületeken seb nélkül jut tovább. A betegség leküzdésére elsősorban a fenti kártevő állatok elleni védekezés javasolható.

Szilvarozsda[szerkesztés]

A szilva fómás betegsége[szerkesztés]

Kórokozó. Phoma pomorum Thüm.Piknídiumos gomba. A kórokozó korábbi neve: Coniothyrium prunicolum (Sacc.) Husz.


A betegséget, amelyet korábban koniotíriumos betegségnek neveztek, Magyarországon 1938-ban írták le, akkor a levélen szórványosan fordult elő. A betegség jelenleg rendszeresen jelentkezik, s nemcsak a levélen, hanem a hajtáson és gyümölcsön is jelentős károkat idéz elő. Kártételét gyakran a sztigminás betegségnek tulajdonítják.

Gazdanövény

A szilva, a kajszi, a cseresznye, ritkán a meggy, az őszibarack és a mandula.
A levélen, a hajtáson és a vesszőn, valamint a gyümölcsön figyelhetők meg a tünetek.
A levélen apró, elmosódott szélű, lilásbarna foltok láthatók. Később a foltok megnagyobbodnak, 2–4 mm átmérőjűek, barna színűek lesznek. A foltok közepe fokozatosan kifakul, szélüket pedig barna szegély határolja. A levélfoltok kezdetben meddők, és csak később találhatók a foltok közepén apró, fekete piknídiumok. Végül az egészséges és beteg rész határán elválasztó pararéteg fejlődik ki, a foltok kihullanak és a levelek lyukacsosak lesznek.
A hajtáson ovális alakú, 4–5 mm hosszú, liláspiros, később pedig szürkésbarna foltok jelentkeznek. A foltokon az apró piknídiumok szintén megfigyelhetők.
A gyümölcsön lévő tünetek növényfajonként változnak. A szilva gyümölcsén a tünetek kezdetben nehezen vehetők észre. A kifejlett gyümölcsön viszont apró, kissé kiemelkedő, barna, parás foltok vannak, amelyeket világos udvar övez. A foltokon piknídiumok elvétve találhatók.
A cseresznye és a meggy esetében a tünetek már az éretlen és éredő gyümölcsökön is szembetűnőek. A gyümölcsökön először 1–2 mm átmérőjű, barna foltok jelennek meg.
Később a megnagyobbodott, 2–5 mm-es barna foltokat élénkpiros, a kaliforniai pajzstetű szívásnyomához hasonló udvar veszi körül. Az érett gyümölcsökön a foltok tovább növekednek és besüppednek. A foltokban koncentrikus körökben apró piknídiumok figyelhetők meg. Végül a gyümölcsök összeaszalódnak vagy elrothadnak.

A betegség lefolyása.

A fertőzési források a gyümölcsmúmiák, a lehullott levelek és a kiesett levélfoltok, ahol a kórokozó piknídiummal telel át. Tavasszal, sziromhullás után a piknídiumokból kiszabaduló piknokonídiumok esőcseppekkel és légmozgással a levelekre és a gyümölcsökre kerülnek, és csíratömlőjük a sztómákon keresztül a növényekbe hatol. Az első tünetek május végén figyelhetők meg. A gomba fejlődésére a csapadékosa meleg időjárás kedvező, mivel hőmérsékleti optimuma magas, 24–30 °C között van. Ilyen körülmények között a levél- és gyümölcsfoltokon kialakuló piknokonídiumok újabb fertőzések létrehozói.

Védekezés

A lehullott lombot a talajba kell forgatni. A védekezést sziromhulláskor kell megkezdeni, majd a sziromhullást követően 10 naponként július végéig kell permetezni.
A fenti alappermetezéseket követően csak nagymértékű megbetegedés esetén van szükség az augusztusi kiegészítő kezelésekre.
Védekezésre cineb, mankoceb, propineb, metirám, kaptán, folpet, benomil, tiofanát-metil tartalmú szerek hatásosak.

A szilva sztigminás betegsége[szerkesztés]

Lásd: A kajszi sztigminás betegsége


A szilva verticilliumos hervadása[szerkesztés]

Lásd: A kajszi verticilliumos hervadása
Kertészet Növényvédők Tünethatározó Növénybetegségek Kártevők Szexferomon csapdák Munkanaptár Permetezési javaslat Permetezési napló Permetlé töménysége