Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Megkülönböztető jegyek

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Névváltozatok:
hu: megkülönböztető jel (Püspöki Zseliz 164.), megkülönböztető kritérium (uo. 28.), megkülönböztető jegy (uo. 30.)

en: attribute
Rövidítések

Megkülönböztető jegyek, mesteralakok
Megkülönböztető jegyek, címerképek

A megkülönböztető jegyek összefoglaló elnevezés a címerábrák mindazon részletes tulajdonságaira, jegyeire, bélyegeire, jellemzőire, melyek egy címerrajzból vagy címerleírásból megállapíthatók. A megkülönböztető jegyek a címerleírásban nem szerepelnek pontos részletességgel, de a címerrajzokat használó címerhatározás számára nagy jelentőségell bír a címerek klasszifikációjánál.

A szerkezeti szemléletű heraldikai rendszerekben, fontos szerepet kap a megkülönböztető jegyek rendszere. Az angol heraldikában ennek az attribute kifejezés felel meg, mely implicit módon bennefoglaltatik a címerábra terminológiájában (pl. a hím griffnek nincs szárnya) vagy speciális tulajdonságokat jelöl. Egyesek ezek közül olyan tulajdonságokra vonatkoznak, mint a csőr, a karmok színe ("fegyverzett"), mások a címerábra pózát (en: attitude) jelölik, melyre a címerábrák geometriája (pl. cölöpös helyzetű lándzsa) vagy a specifikus jelentésű nevezéktan által (pl. felsőpólya) lehet utalni. A megkülönböztető jegyek tehát lehetővé teszik a gyakori címerképek aprólékos klasszifikációját a címerhatározás számára is (pl. a sas szárnyának állása, a repülőtollak száma, a farok alakja), melyeket a címerleírás elhanyagol.

A tulajdonság (en: attribute) tehát a címerábrákhoz társuló jegyeket (kellékek, en: property, és bélyegek, en: appendages) jelenti. Minden címerábrának vannak tulajdonságai (en: attribute). Még az egyszerű kör is kör alakú és lapos. Ezen tulajdonságok leggyakrabban benne foglaltatnak a címerábra terminológiájában. A címerleírásban csak a szokványostól eltérő jegyeket kell megemlíteni. (Pl. a magyar heraldikában a csillag hatágú, ezért csak az ettől eltérő csillag megkülönböztető jegyét kell leírni. Az angol heraldikában viszont az ötágú csillag a szokványos.)

A címerábrák egyes főtípusainak az altípusait is vehetjük olyan főtípusnak, melyeknek lehetnek saját megkülönböztető jegyei. Pl. a rutának, mint főtípusnak altípusa az ablakruta, de a megkülönböztető jegyek szempontjából az ablakrutát is vehetjük olyan főtípusnak, melynek vannak saját altípusai, tehát megkülönböztető jegyei. Ezáltal a címerábrák végtelen variációja lehetséges, melyet a szerkezeti szemlélet fog egybe.

Ha a megkülönböztető jegyek kategóriáját tovább finomítjuk, a címerábrák számán kívül két nagy csoportot lehet elkülöníteni. Ezek a címerhatározásnál használt pontosabb klasszifikáció alapját is képezik.

A. Főtípusok (a címerábrák szokványos heraldikai alakja)

B. Megkülönböztető jegyek:

1. Szám (egy, kettő, stb.)
2. Hozzáadott jegyek
2. a. Külön jegyek, pózok: Olyan megkülönböztető vagy járulékos jegyek, melyek a közönséges alakhoz képest valamilyen különleges változatot jelentenek. Ide tartoznak a különféle osztóvonalakkal megrajzolt mesteralakok és az egyes pózok.
Pl. álló, ülő, ágaskodó, visszanéző oroszlán, szembenéző oroszlánfej (leopárdfej), növekvő oroszlán, kétfarkú oroszlán, hasított oroszlánfej, hullámos pólya, ormós pólya stb.
2. b. Helyzet: Olyan címerábra, mely nem a szokásos pózában vagy helyén (általában a pajzs közepén) található, hanem ahhoz képest eltérő pózban vagy irányba helyezkedik el.
Pl. balra forduló oroszlán, alsópólya.
3. Kiegészítő jegyek: Olyan jegyek, melyek a külön jegyekhez képest a címerábrát további járulékos tulajdonságokkal ruházzák fel.
3. a. Járulékos jegyek
Pl. csonka, kihegyezett, lebegő, lékelt, szegett pólya.
3. b. Díszítés és szerkezeti viszonyok
Ide tartoznak a más címerábrákkal díszített mesteralakok és címerképek is (koronás orszlán, kardot tartó kar, nyíllal átlőtt láb, csengőkkel díszített cölöp stb.).
3. c. Borítás: lehetnek egyféle (E) vagy többféle borítású (T) címerábrák (Pl. két vörös oroszlán, két rörössel ée ezüsttel vágott oroszlán; balra néző kék oroszlánfej, balra néző kékkel és arannyal sakkozott oroszlánfej; zöld lékelt ikerpólya; zölddel és arannyal szarufázott lékelt ikerpólya.)

Lásd még[szerkesztés]

póz, pólya, heraldika, címerleírás