Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Bagossy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
(Címerhatározó/Bagos címer szócikkből átirányítva)
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bagossy, Bagosi, Bagos családok címerével foglalkozik.


csengerbagosi Bagossy[szerkesztés]

Ch→
Bagos Erzsébet, Bánffy Farkasné halotti címere, 1725Borovszky:

A Kaplyon nemzetségből származik. Tagjai közül a kaplyoni ág őse Pál, 1601-tól 1608-ig Szatmár vármegye alispánja. - József 1760 körül megyei táblabíró. - Ferencz, 1765-ben főszolgabíró. - II. Ferencz 1848-49-ben nemzetőr-főhadnagy. - Menyhért, (megh. 1848) vármegyei esküdt. - II. Pál, jelenleg nyug. aljárásbíró, nagykárolyi ügyvéd. - Ferencz, nagykárolyi kataszteri becslőbiztos. - László, debreczeni törvényszéki jegyző.[1]

Siebmacher:

Bagossy v. Bagos.

Wappen: In B. auf gr. Hügel ein fingbereiter n. Sperber in d. erhobenen Rechten ein r. Herz haltend. – Der Drachenorden.

(Siegel d. d. Szente, 20. Sptb. 1707 des Paul Bagossy).

Dieses Geschlecht, annoch in d. Ctten v. Szabolcs, Szathmár, Bihar ec., blühend, leitet seine Abstammung vom Genus Kaplyon ab. Gemeinsam mit den: † Bánffy v. Nagy-Mihály, † Csomaközy, † Czékey, † Derekas, † Eördögh v. N.-Mihály, † Eödönffy v. Nagy-Mihály, † Imereghy, – den im Grafenstande blühenden Károlyi, den † Nagymihályi, † Pongrácz v. Nagy-Mihály, † Rezegey, † Szobránczy, – den im Grafenstande blühenden Sztáray, den † Tibay, † Vaday, † Vetéssy u. Vinnay.

Die Bagossy, Csomaközy, Károlyi u. Vetéssy, führen auch ein und dasselbe Wappen.

So viel als Nachtrag u. Berichtigung des Artikels „Bagossy II. v. Bagoss” in d. vorliegenden Werke. (Pag. 25, Taf. 19).

Kempelen:

Bagossy (csengerbagosi).
Szatmármegyei régi család, állitólag a Kaplony-nemzetségből. Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Szabolcsmegyében László és Pál s Szatmármegyében László fordulnak elő a kétségtelen nemesek között. – Czímer: kék paizsban zöld hármas halom középsőjén kiterjesztett szárnyu karvaly jobbjában vörös szivet tart; a pajzsot koronás sárkány övezi. – ... Vö. NI . I/86–7.; Siebm. 25., pk. 10.; Gorzó 15.; rcsk.

Kempelen:

Bagossy (kaplyoni).
Szilágymegyében 1703. Pál élt. (Sz. Sámson.) – Vö. Petri V/55.

 • Irodalom:

SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan. In: Borovszky: Szatmár vármegye[2][3]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[4]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[5]

Siebmacher: Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [6]

 • Külső hivatkozások:

Lásd még:

Bagos címer


Bagosi[szerkesztés]

Ch→

Nagy Iván:

Bánó család.
Ősi székhelye Sáros vármegye, hol ősi birtokai nagy részének jelenleg is birtokában ül. A család ősei saját okirataik szerint már IV. Béla ideje előtt ott birtokosokúl tünnek föl. Legelső tudható törzsöke a családnak Vizibor vagy Isabor, kinek Gyármán fiától a Báno családon kivül a még élő Kalnássy és Kükemezey, és már kihalt Bagosi és Gyármán családok származtak*, mint ezt a következő táblázat mutatja. [* E szerint Lehoczky id. M. 42. l. hibásan emlit Komlósy, (Kalnásy helyett) Gyarmati (Gyármán) és Körtvélyesy családot is. Ez utolsó – mint tudjuk – a Rákóczyakkal egy törzsből a Bogathradván nemből ered.] ...

173Gyármán Vizibornak fia IV. Béla király idejében a tatárok ellen harczol, és ezeknek táborából Nath testvérével egy elrablott magyar herczeg asszonyt kiszabadit; egy ütközetben pedig buzogányával egy osztrák herczeget vert agyon*. E jelenetekre vonatkozik a családnak (a még élő Kalnássy és Kükemezeyekkel egyenlő) czimere, melynek paizs udvarában két oroszlán egy herczegnő fejére koronát helyez. (A két oroszlán Gyarmánt, és egyik testvérét jelentené). A paizs fölötti koronából pedig egy bajnok emelkedik ki, kezében buzogányt tartva. (Ez magát Gyármánt jelvényezné fölebb emlitett vitézségeért). E czimerrel él a család jelenleg is. ...

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. ELSŐ KÖTET [7]

 • Külső hivatkozások:Bagosi 1618[szerkesztés]

Kempelen:

Bagosi.
Címereslevele kelt 1618. jun. 1. (Ol.: Cath. Nob. Arm. Szabolcs).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Pótlék[8]


 • Külső hivatkozások:Bagossy 1661[szerkesztés]

Kempelen:

Bagossy.
Czímeres nemeslevelet I. Lipóttól B. Márton s gyermekei: Ferencz, Sámuel, György, Anna és Mária kaptak 1661. Kihirdette 1711. Szabolcsmegye. Ferencznek fia volt az a Márton, aki 1712. Szabolcsmegye, 1724. – a nemesi összeirás alkalmával. – Borsodmegye bizonyitványával Hevesmegyében igazolta nemességét. – Vö. Orosz 11.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[9]


 • Külső hivatkozások:bagossi Bagossy[szerkesztés]

Ch→

Siebmacher- Mo.:

Bagossy II. v. Bagoss.
Wappen: Drei n. Lilien an gr. Stengeln mit gr. Blättern, aus d. Mitte eines gr. Dreiberges wachsend. (Siegel d. d. 1703 des Paul Bagossy v. Bagoss, Obersten des Fürsten Rákóczy).

(Ueber die Geschlechter Bagosi u. Bagossy, siehe N. J. I. 86–87).

Siebmacher-Erd.:

Bagossy v. Bagoss.
Wappen: Drei beblättere Lilien aus einem Dreiberge ragend.

(Siegel d. d. 1703 des Paul Bagossy v. Bagoss, Oberst des Fst Rákóczy).

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[10]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen [11]

 • Külső hivatkozások:dancsházi Bagossy[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Bagossy (dancsházi).
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Biharmegyében Pál vétetett fel az igazolt nemesek közé. – Pál bihari szolgabiró 1815. évi czímerpecsétje: a pajzsban egymáson keresztbe állitott lándzsa, végeiken egy-egy lobogóval; sisakdisz: galamb csőrében zöld ágat tart. (Siebm. 25.)

Siebmacher:

Bagossy I. v. Dancsház.

Wappen: Zwei in ihrer Mitte sich kreuzende Turnierlanzen, mit je einer, unter d. Lanzenspitze abflatternden zweizipfligen Fahne. – Kleinod: Flugbereite n. Taube, im Schnabel einen Oelzweig aufrecht haltend.

(Siegel d. d. 1815 mit Initialen des Paul Bagossy v. Dancsház, Stuhlrichters im Biharer Comitate u. Gutsbesitzers auf Dancsháza).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[12]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[13]

 • Külső hivatkozások:Bagossy 1741[szerkesztés]

Kempelen:

Bagossy. Czímeres nemeslevele kelt 1741. (Váradi kpt. lt.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[14]


 • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs