Címerhatározó/Szappanos címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szappanos családok címerével foglalkozik.


Koncz másképp Szappanos[szerkesztés]

Koncz, másképp Szappanos (Koncz alias Szappanos) Tamás, általa felesége Nagy Ilona és gyermekeik János, István, Mihály, Ilona, Katalin, valamint testvérei Mihály, János, Erzsébet részére 1668. július 20-án Bécsben I. Lipót nemességet és címert adományozott. Az oklevelet Szabolcs vármegye Pátzán tartott közgyűlése hirdette ki 1668. július 20-án.* [* MUO 183. Régi jelzet: 533/833.]

Armálisukat* [* 547x725/77/145x122 mm.] I. Lipót, Szelepcsényi György esztergomi érsek és Orbán István hitelesítette aláírásával. Egykori – vörös-sárga-kék-fehér zsinóron függő – pecsétje mára sajnos elveszett.

Arany keretben halványsárga mező felső sarkaiban jobbra Magyarország, balra Csehország, felül középen arany mezőben a császári kétfejű sasos címer látszik. A sárga szőnyegen ovális zöld babérkoszorú által övezett damaszkolt halványzöld mezőre helyezve jelenik meg a címer, melynek leírása sajnos sok helyen elmosódott: „… [kék] pajzs, melynek alján széles zöld mező, felette két egyforma, természetesen ábrázolt farkas, … szétterpesztett hátsó lábain egyenesen állva, szájuk nyitva, … farkaik hátuk fölé [kinyújtva], … mellső lábaikat pedig küzdelemre … egymás felé kinyújtják, és fogaikat hasonlóképp … versenyt … vívni látható. A pajzsra nyílt … [sisak] támaszkodik királyi koronával, ebből harmadik, az előbbiekhez mindenben hasonló farkas, baljával zsákmánya után kap, … jobbjával pedig kivont … [kardját] rázza és derékből kiemelkedve szépen díszíti. A sisak tetejéről vagy csúcsáról innen sárga-kék, onnan fehér és vörös sisaktakarók vagy szalagok omlanak alá, amelyek a pajzs széleit körülfolyják és a pajzsot … [díszítik] …”* [* „scutum …fundum illius viridi latepatenti campo super quo duo pares naturali effigiati lupi … obversum … appositi divaricatis posterioribus pedibus … erecti stare, oribus patulis, …caudique ad dorsum … pedibus vero anterioribus ad altercandum protensis, dentibusque identidem … concertantium … cernere visuntur. Scuto incumbentem … apertam regio diadema[te] ex eoque tertium lupum inferioribus similem unde sinistro raptui inhiantem … dextro autem strictam … vibrantem et inquinetenus eminentem, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis hinc fla[vis] … [ca]eruleis illinc autem candidis et rubris in scuti extremitates sese diffundentibus scutumque…]

A családra vonatkozóan nem találtunk utalásokat sem a forrásokban, sem a családtörténeti irodalomban.[1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 98-99. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:Szegedi másképp Szappanos[szerkesztés]

A Polyik család 1779-es nemességigazoló perének egyik iratában szerepel Szegedi másképp Szappanos Anna neve, aki kabai Szabó másképp Váradi János férje volt.

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. (PhD értekezés) 166. [3]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs