Ugrás a tartalomhoz

Ido nyelvkönyv/4. lecke

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Birtokviszony[szerkesztés]

A birtokos névmások: mea, tua/vua, lua (ilua/elua/olua); nia, via, lia (ilia/elia/olia); sua. Helyzetük szerint más a jelentésük: a jelzett szó előtt az én …-m, …, önállóan az enyém jelentéssel rendelkeznek.

Me vizitis mea dentisto.Meglátogattam a fogorvosomat.

Il vizitis lua (sua) matro.Meglátogatta a (saját) anyját.

El perdis ilua parapluvo.Elvesztette a (fiú) esernyőjét.

Li admiris sua chapeli.Megcsodálták a (saját) kalapjaikat.

Ili admiris elia chapeli.Megcsodálták (a férfiak) a (nők) kalapjaikat.

A birtokviszony másik formáját a birtok + di + birtokos szerkezettel képezhetjük: amiko di me (= mia amiko) – a barátom.

Képzők[szerkesztés]

Valaminek a származási helyét az -eri- képzővel alkothatjuk: chapelo – chapelerio (kalap – kalapgyár).

Valamilyen cselekvésből az -il- képzővel alkothatunk eszközneveket, hasonlóan az -ag- képző segítségével eszközökből cselekvést alkothatunk: fotografar – fotografilo (fényképezni – fényképezőgép); klefo – klefagar (kulcs – zárni), martelo – martelagar (kalapács – kalapálni).

Helyiségneveket az -ey- képzővel készíthetünk: kavalo – kavaleyo (ló – istálló), lernar – lerneyo (tanulni – tanulóhely). Természetesen sok olyan alapszó van, amely egy -ey-jel képzett szó speciális változata: univerzitato (egyetem), skolo (iskola).

Valaminek a helyét, tartóját az -uy- képző segítségével adhatjuk meg: inko – inkuyo (tinta – tintatartó), kafeo – kafeuyo, de kafekrucho (kávé – kávésdoboz – kávéskanna), teo – teuyo, de tekrucho (tea – teásdoboz – teáskanna), sigaro – sigaruyo (szivar – szivardoboz).

Egyes dolgok hatókörét az -i- képzővel kapjuk: duko – dukio (herceg – hercegség), episkopo – episkopio (püspök – püspökség).

A teljes egész egy részét az -ed- képzővel fejezhetjük ki: boko – bokedo (száj – falat).

Kifejezések[szerkesztés]

Bona matino! - Jó reggelt!

Bona jorno! - Jó napot!

Quale vu standas? - Hogy van?

Tre bone. - Nagyon jól.

Me dankas! - Köszönöm.

Kad vu esas fatigita? - Fáradt (vagy)?

Tote ne! - Nincs mit.

Yes, kelkete. - Igen egy kicsit.

No, sioro. - Nem uram.

Me pregas. - Tessék.

Me hungras. - Éhes vagyok.

Kad vu durstas? - Szomjas vagy?

Donez ad me glaso. - Adj egy poharat.

Taso de teo. - Egy csésze tea.

Kad vu deziras...? - Kér egy …-t?

Me ne objecionas. - Nem bánom.

Ne importas. - Nem számít.