Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Kelemen címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kelemen családok címerével foglalkozik.


farádi Kelemen[szerkesztés]

Vörös pajzsban , zöld mezőn , csőrében zöld ágat tartó galamb van. Ugyanez a sisakdíszben is. A galamb szárnya csukott és a csőrében rozmaring ágat tart (olajág helyett) Takarók: kék-arany , vörös-ezüst.

Kelemen Márton 1633.IX.13

  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:farádi Kelemen[szerkesztés]

farádi Kelemen címer, 1659


  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:Kelemen 1660[szerkesztés]

Kelemen István és Lukács részére 1660. március 15-én Nagyszebenben II. Rákóczi György nemességet és címert adományozott. Az armális kihirdetésére 1660. május 4-én Bihar vármegye közgyűlésén került sor.* [* MUO 120. Régi jelzet: „Biharvármegye levéltára” 51/CXXII-1929. 126. Vörös tintával: N. I. 123.]

A címereslevelet* [* 386x610/63/– mm.] II. Rákóczi György és Mikes Mihály kancellár hitelesítette kézjegyével.

Az oklevél függőpecsétje mára elveszett, csak vörös-fehér-zöld-sárga zsinórja maradt meg.

A címerfestmény hiányzik, a szöveg leírása alapján a címerkép a következő: „Álló, háromszögletű katonai pajzs, égszínkék színű – melynek alját zöldellő gyep foglalja el – melynek mezejében vagy udvarában teljesen zöld ruhába öltözött egészalakos férfi, jobb kezében tescheninek nevezett puskát … tartani látszik. A pajzsra zárt katonai sisak van helyezve, amit ékkövekkel és gyöngyökkel szépen díszített királyi korona fed, … [ebből emelkedő] kar … látható. A sisak tetejéről … innen és onnan különböző színű szalagok vagy foszlányok omlanak alá és a pajzs mindkét oldalát szépen körülveszik és díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris triangulare cujus fundum cespes viridis occupat in cujus campo sive area homo quidam integer viridi indutus veste manuum dex[tram]… Tessiner puska vocata tenere visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita quam tegit diadema regia gemmis atque unionibus decenter exornant … brachium … visitur. Ex cono … galea teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant…”]

A Kővár környéki, úgynevezett zöld puskások címerei ismertek a magyar heraldikában, akik jellegzetes, korszerű tescheni puskával voltak felfegyverezve.* [* Szentgyörgyi Mária: Az erdélyi puskás címerek. Levéltári Közlemények. 1976. 2. 196–204.]

A Kelemen család további sorsát jelenleg homály fedi.[1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 95. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:Kelemen 1661[szerkesztés]

Kempelen:

Címereslevele kelt 1661. máj. 10.; kihird. Borsodm. – Vö. NIf. III/100. [NIf. = Komáromy András és Pettkó Béla: Nagy Iván, Családtörténeti értesitő. I–III. k. (Budapest, 1899–1901.)]

Borovszky:

1661. május 10. Szegedi Balázs, fiai: János, Gáspár és Mihály, testvére: István; továbbá: Molnár Péter, Miklós, Kardos Sebestyén, Kelemen Bálint, fiai: János és Gergely, Végh Balázs, Nagy János és István. (Jk. VII. 678.) [Jászói convent levéltára, az Országos Levéltárban levő elenchusok]


  • Irodalom:


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[3]

Borovszky Samu: Borsod vármegye története. Budapest, I. 1909. 232-233.[4]


  • Külső hivatkozások:

kebelei Kelemen[szerkesztés]

Kebelei Kelemen Zsigmond 1742. augusztus 4., Bécs Mária Terézia nemesség és címer általa: gyermekei József, György, Zsigmond, László

F 21 Armales K nr. 15

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[5]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs