Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Korláthkeőy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Korláthkeőy (olv. Korlátkői) családok címerével foglalkozik.


Korláthkőy[szerkesztés]

A Hont-Pázmány nemzetségből származó kihalt család.

A Huntpázmán nemzetség számos kihalt ága – a Zovárdffy, osgyáni Bakos, Jánoky, Korláthkeőy stb. családok – tökéletesen hasonló czimert használt; csak a sisakdisz pávatoll forgója – melyet pedig az ugyanezen genusból származó Szentgyörgyi grófok czimerében feljebb megtaláltunk – hiányzik.

Ghyczy Pál: Gelre herold czimerkönyve. Turul 1904/1. 10.

Nagy Iván

Egy törzsből ered a Bucsányi családdal; és igy a Huntpaznán nemzetségből Bodouktól veszi származását.

Idősb Bucsányi Oswald machói al-bán 1445-ben Ujlaky Miklóstól 4000 arany forinton vette meg s a Posony megyei (most romban heverő) Korláthkő várát, a Pozsony megyei Nádas, Nyitra megyei Jabloncza, Szent-György (Schandorf), Noveszko, Podhragye (most Lieszkov) helységekkel [1202]* [Hormayr Mednyánszky Taschenbuch 1834. foly 63.]; a 1447-ben ezek birtokában Hunyadi János kormányzó által is megerősitetett, és ugyan ekkor vár környéke még Karkócz helységgel is megnagyobbitatott. 1479-ben már Oswáldnak csak neje Soóky Dorottya (Soóky Istvánnak leánya) élt.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


labsi Korláthkeőy[szerkesztés]

Gróf Bossányi Imre és felesége, labsányi Korláthkőy Éva házassági címere, Ferences templom, Galgóc, a Szent József oltár tetején, 1774-1788 között

Labsi Labsánszky János és fiai György és László 1688. január 4. Pozsony I. Lipót címer és névváltoztatás: labsi Korláthkeőy

P 506 Motesiczky cs lt. Tom. 3. Fasc. 21. No. 10.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Lásd még: