Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Bossányi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bossányi család címerével foglalkozik.


nagybossányi Bossányi[szerkesztés]

Gróf Bossányi Imre és felesége, labsányi Korláthkőy Éva házassági címere, Ferences templom, Galgóc, a Szent József oltár tetején, 1774-1788 között
Birodalmi címeres levél, Zsigmond király, 1415. 3. 12., Bossányi Lőrinc fiának Mártonnak és rokonainak, címerleírás és címerfestmény nélkül

A Divék nemzetségből származó család.

Bossányi család (nagybossányi és nagyugróci). Régi magyar család, mely a gr. Ujfalussy, b. Majthényi, b. Rudnyánszky, Bacskády, Besznák Csermendy, Divéky, Jókuthy, Motesiczky, Rudnay és nyitrazsámbokréti Zsámbokréthy családokkal együtt a Nyitra vmegyében megtelepedett ősi Divék nemzetségből vette eredetét. A család egyik kihalt ága 1694. báróságot, 1775. grófságot nyert. Őse Folkomár ispán a XIII. sz. közepén élt, ki IV. Bélától Bosán földet kapta cserébe bizonyos turócmegyei birtokért. (Pallas nagy lexikona)

Nagybossányi Bossányi Imre 1774. december 12., Bécs Mária Terézia grófi rang és címer általa: lányai Júlia (Festetics Pál felesége) Anna Mária (Motesiczky Pál felesége), Mária Borbála apáca

P 506 Motesiczky cs. Tom. 4. Fasc. Z No. 31

+++++++++++++++++++

Kempelen:

Bossányi (nagybossányi), nemes és gróf. Régi család. – 1415. márcz. 12. Zsigmond király B. Lőrincz fiának Mártonnak s rokonainak római szent birodalmi nemesi czímert adományoz. (M. N. Muz. lt.) Miután azonban az oklevélben a czímer nincs leirva s a czímerkép helye üresen maradt, a czímert nem lehet az okmányból megállapitani. – A családból Mihály 1649. a bárói (OL.: Conc. Exp. 431.), Imre s leányai pedig 1774. decz. 12. a grófi rangra emeltettek. (M. N. Muz. lt.) – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Barsmegyében Imre, másik Imre özv., Károly, Biharmegyében Ferencz, János, Hevesmegyében Gáspár br. özv., Hontmegyében János, Nyitramegyében 2 Dániel, 2 Elek, 2 Ignácz, Károly, György, Miklós, András, 2 László, 2 Ádám, 3 József, 2 János, Mihály, Péter, 2 Imre, Ferencz özv., Trencsénmegyében Márton, Ungmegyében Jónás, Zemplénmegyében József, Jónás és Zólyommegyében József igazolják nemességüket. – Czímer, grófi (bővitett ősi czímer): arany keretü kék paizsban zöld földön jobbra fordult medve lépeget zöld fa alatt, a jobb felső szögletben csillag, a baloldaliban félhold; grófi korona; sisakdisz: aranynyal és kékkel, valamint kékkel és ezüsttel vágott két sasszárny között a medve növekvő alakban; takarók: kék-arany, kék-ezüst; paizstartók: jobbról Pallas, balról a vitézséget jelképező hölgy, balkarjában egy oszloppal. A család grófi ága Imrével 1774. decz. 12. kihalt. – Leszármazás:

394 Vö. N I. II/207–213.; Siebm. 81.; Áld. 6., 343.; N I f. II/243.; Orosz 37.; Kősz. 52.; Lendv. II/61.; Tóth I/273.; rcsk.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 2. kötet. 392-394.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs