Címerhatározó/Bossányi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bossányi család címerével foglalkozik.


nagybossányi Bossányi[szerkesztés]

Gróf Bossányi Imre és felesége, labsányi Korláthkőy Éva házassági címere, Ferences templom, Galgóc, a Szent József oltár tetején, 1774-1788 között
Birodalmi címeres levél, Zsigmond király, 1415. 3. 12., Bossányi Lőrinc fiának Mártonnak és rokonainak, címerleírás és címerfestmény nélkül

A Divék nemzetségből származó család.

Bossányi család (nagybossányi és nagyugróci). Régi magyar család, mely a gr. Ujfalussy, b. Majthényi, b. Rudnyánszky, Bacskády, Besznák Csermendy, Divéky, Jókuthy, Motesiczky, Rudnay és nyitrazsámbokréti Zsámbokréthy családokkal együtt a Nyitra vmegyében megtelepedett ősi Divék nemzetségből vette eredetét. A család egyik kihalt ága 1694. báróságot, 1775. grófságot nyert. Őse Folkomár ispán a XIII. sz. közepén élt, ki IV. Bélától Bosán földet kapta cserébe bizonyos turócmegyei birtokért. (Pallas nagy lexikona)

Nagybossányi Bossányi.JPG

Nagybossányi Bossányi Imre 1774. december 12., Bécs Mária Terézia grófi rang és címer általa: lányai Júlia (Festetics Pál felesége) Anna Mária (Motesiczky Pál felesége), Mária Borbála apáca

P 506 Motesiczky cs. Tom. 4. Fasc. Z No. 31

+++++++++++++++++++

Kempelen:

Bossányi (nagybossányi), nemes és gróf. Régi család. – 1415. márcz. 12. Zsigmond király B. Lőrincz fiának Mártonnak s rokonainak római szent birodalmi nemesi czímert adományoz. (M. N. Muz. lt.) Miután azonban az oklevélben a czímer nincs leirva s a czímerkép helye üresen maradt, a czímert nem lehet az okmányból megállapitani. – A családból Mihály 1649. a bárói (OL.: Conc. Exp. 431.), Imre s leányai pedig 1774. decz. 12. a grófi rangra emeltettek. (M. N. Muz. lt.) – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Barsmegyében Imre, másik Imre özv., Károly, Biharmegyében Ferencz, János, Hevesmegyében Gáspár br. özv., Hontmegyében János, Nyitramegyében 2 Dániel, 2 Elek, 2 Ignácz, Károly, György, Miklós, András, 2 László, 2 Ádám, 3 József, 2 János, Mihály, Péter, 2 Imre, Ferencz özv., Trencsénmegyében Márton, Ungmegyében Jónás, Zemplénmegyében József, Jónás és Zólyommegyében József igazolják nemességüket. – Czímer, grófi (bővitett ősi czímer): arany keretü kék paizsban zöld földön jobbra fordult medve lépeget zöld fa alatt, a jobb felső szögletben csillag, a baloldaliban félhold; grófi korona; sisakdisz: aranynyal és kékkel, valamint kékkel és ezüsttel vágott két sasszárny között a medve növekvő alakban; takarók: kék-arany, kék-ezüst; paizstartók: jobbról Pallas, balról a vitézséget jelképező hölgy, balkarjában egy oszloppal. A család grófi ága Imrével 1774. decz. 12. kihalt. – Leszármazás:

394 Vö. N I. II/207–213.; Siebm. 81.; Áld. 6., 343.; N I f. II/243.; Orosz 37.; Kősz. 52.; Lendv. II/61.; Tóth I/273.; rcsk.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 2. kötet. 392-394.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs