Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Soóky címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Soóky, Sóky családok címerével foglalkozik.


tóthsóki Soóky

[szerkesztés]

Soóky (Tóth-Soóki). Ősi nyitravármegyei család mely Tóth-Soókról származik. Első ismert őse János a XIV. század közepén élt, fia Péter 1372-ben szerepel. 1404-ben János fiai: István és Mihály vannak említve. 1650 táján már Nógrád vármegyében is megtelepedett, a hol Pál és Márton 1776-ban igazolták nemességüket. 1848 e1őtt Vadkerten volt birtokos, hol ma is az. Tagjai közűl I. István 1401-ben pohárnokmester. II. István (1470-90.) bandériumot állított ki. I. Pál (1480.) Mátyáskirály fekete seregében csapatvezér. II. László az 1528-57 közötti években Nyitra vármegye főispán helytartója. II. Ferencz 1600 körül ítélőmester. Károly 1813-ban Nyitra vármegye táblabírája, kit a vármegyétől megajánlott újonczok összeszedésével bíztak meg. Gábor és András vármegyei ügyészek voltak. András fiai László és Endre érsekvadkerti birtokosok, az utóbbi a gróf Zichy család zsélyi senioratusi uradalmának főintézője. Fia Jenő tb. szolgabíró.

Czímer: kékben, hármas zöld halom középsőjén nyugvó koronából kinövő, görbe kardot tartó, kétfarkú koronás arany-oroszlán. Sisakdísz: nyílt fekete szárny között kardot tartó könyöklő pánczélos kar. Takarók: kékarany-veresezüst.[1]

Nagy Iván:

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágaskodó, kettős farkú oroszlán, első jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koronájából az előbbihez hasonló oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

  • Irodalom:

Nagy Iván X. 256-261.[2]

Borovszky, Nógrád vármegye [3]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:

Tóth alias Sóky

[szerkesztés]

III. Ferdinánd, 1647. június 11., nemesség és címer Tóth Pál, a fia, András, valamint a testvére, János részére. Kihirdették Nyitra vármegye közgyűlésén, 1648. december 3.


  • Irodalom:

Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai. 2. kötet, L–Sz, 2003–2005.

  • Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs