Címerhatározó/OSZ/bn

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

H E R A L D I K Abn

Az első lépés alfejezetének eldöntendő kérdés (a címerhatározás I. b. lépése), boglárpajzs nélküli (bn) címer hányszor osztott, tehát milyen az osztott (vagy egyesített) címer fő címerpajzsának osztási foka? Ez lehet felezett, kétszer osztott (jele F), harmadolt (H), négyelt (N), ötödölt (Ö), hatodolt (HA), hetedelt (HE), nyolcadolt (NY), kilencedelt (KI) és kilencnél többször osztott (KT) pajzs. A nagyobb osztási fok általában már ritka.


Az osztott címer osztási foka       I. b. Lépés


Osztási fok (F, H, N, Ö, HA, HE, NY, KI, KT)A keresett címer kétszer osztott, felezett (F)   →Tovább

A keresett címer háromszor osztott, harmadolt (H)   →Tovább

A keresett címer négyszer osztott, négyelt (N)   →Tovább

A keresett címer ötször osztott, ötödölt (Ö)   →Tovább

A keresett címer hatszor osztott, hatodolt (HA)   →Tovább

A keresett címer hétszer osztott, hetedelt (HE)   →Tovább

A keresett címer nyolcszor osztott, nyolcadolt (NY)   →Tovább

A keresett címer kilencszer osztott, kilencedelt (KI)   →Tovább

A keresett címer kilencnél többször osztott (KT)   →Tovább

Vissza←

Definíciók


  • Az I. b. lépésben azt határozzuk meg, hogy hányszor osztott a címer.

Osztott és egyesített címereknél megállapítjuk, hogy a pajzsban van(nak)-e boglárpajzs(ok) vagy más kispajzs(ok). Az osztott címereknél csak akkor fordul elő az osztatlan fő címerpajzs, ha azon boglárpajzs vagy bármilyen más helyzetű kispajzs található. A boglárpajzsok szerepe a determináció szempontjából ezzel véget is ér.

A gondot elsősorban az összetett, osztott címerek osztási fokának eldöntése okozhatja. Ezért a "címer a címerben" elv alapján járunk el, ami azt jelenti, hogy a pajzstagolásban szimmetriát keresünk.

Az osztások számának megállapítására be kell vezetni néhány szabályt:

1. Az osztott pajzsban mindig szimmetriát keresünk. A pajzs annyiszor osztott ahány legkevesebb részre az a szimmetria és a (címerábrákat is figyelemmel kísérő) logikus megfontolás értelmében felosztható.

2. Ha nincs szimmetria, minden mező külön osztásnak számít.

3. A pajzsfő és a pajzstalp csak mesteralak, kivéve, ha önálló címermező funkcióját töltik be.

4. Az egyesített címer annyiszor osztot, ahány részre oszlik a fő címerpajzs.Példák


Lásd még: A címerhatározás szabályai, Címerhatározó, heraldika