Címerhatározó/Hideghéti címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hideghéti család címerével foglalkozik.


Hideghéti máskép Hettendorfi[szerkesztés]

A czímeradományozással egyúttal nemesítés is járt. Az adományt nyert Hideghéti, máskép Hettendorfi Miklós fia Jakab, hadi érdemeiért nyerte a nemességet és czímert. Az oklevél szövegéből azt látjuk, hogy Hideghéti Jakab Boszniában harczolt a királlyal szemben lázadók ellen és résztvett azokban a harczokban is, melyeket Eberhard zágrábi püspök, főkanczellár és Stibor erdélyi vajda a nyugati határokat nyugtalanító osztrákok ellen vívtak.

A Hideghéti-család, amint ezt a reánk maradt okleveles emlékekből tudjuk, a Csallóközben volt birtokos. Valószínű, hogy a csallóközi egyházi, praediális nemesek sorába tartozott. Ősi birtokuk „Heet” alakban már a pozsonyi káptalannak 1294 november 11-i oklevelében említtetik. A család tagjai egy 1308. évi oklevélben mint „nobiles jobagiones castri Posoniensis de Hideghet de Chollokus” említtetnek, míg más XIV. századi oklevelekben felváltva de Heet, Heeti, de Hydegheth említtetnek.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: