Címerhatározó/Leövey címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Leövey (olv. Lővei) család címerével foglalkozik.


A czímer egyszerű motivumaival, korrekt ábrázolásával és jó szerkezetével messze kiválik a XV. század jelképes és jelentéses czímerei közül és V. László czímerfestőjének becsületére válik. A természet világából vett két czímeralak, a holdsarló és a csillag, tudvalevőleg egy régi nemzetségünknek, a Huntpázmánoknak czímere; azonban a Leövey-család nem ennek sarjadéka. A czímert, legalább az oklevél szavai szerint, nem a czímerszerző kéri ebben a formában magának adatni, hanem azt a király adja a maga jószántából. Feltünő, hogy a festő az érezek használatát kerüli, arany helyett sárga szint alkalmaz, sőt még a sisakot is szürkés szinben festi.

A család már nemesi rangban volt akkor, mikor e czímert V. László királytól kapta. Leövey néven több régi családot ismerünk; az egyik, mely a hevesujvármegyei Lövőről írja nevét, már a XIV. század első felében virágzik; ez azonban nem az a Leövey-család, a mely 1453-ban czímert kap. A czímerszerző Leöveyek Szabolcsvármegyében voltak honosak, és a XV. század eleje óta szerepelnek oklevelekben.

A czímernyerők közt Leövey Benedek vált ki legjobban. Minden valószínűség szerint ugyanaz a Benedek ez, a kiről azt olvassuk, hogy 1466 november 25-én bosniai választott püspökké lett és hogy megerősítése után körűlbelűl 1484 derekáig viselte ez egyházi méltóságot.

A töredékes családi levéltárnak, mely 1335-ig visszamenőleg mindössze 33 darab mohácsi vész előtti oklevelet foglal magában, kétségtelenül legbecsesebb oklevele V. László király czímeradománya, melylyel e királytól eredő czímeresleveleink gyér száma nemcsak egygyel gyarapodik, hanem a mely czímerének egyszeri nemes szépsége által heraldikai emlékeinknek is egyik nagyérdekű darabja.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: