Címerhatározó/Csoltói címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csoltói család címerével foglalkozik.


Forgon:

Ősrégi gömöri nemzetség, mely már a XIII. században bírta Csoltót, Ragályt és Beretkét. A nemzetségből három virágzó család származik: a csoltói Basó, a kiscsoltói Ragályi és a beretkei Beretky. A három család ősei közösen bírták egykor Csoltó, Ragály és Beretke községeket. A későbbi századokban is mind a három családnak mind a három helységben volt ősi birtoka.

1291-ben... Csoltót, Ragályt és Beretkét egymás közt három részre osztották.2 [2 Losonci család levéttára Miskolcon]

++++++++++

Közös címerük a kardot tartó kar lehetett, mert - miként azt a Siebmacher is megjegyzi - ugyanez a címere a Basó családnak és a Ragályi család egyik címerváltozatában a sisakdísz is levágott kart tartalmaz.

  • Irodalom:

Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Somorja, 1997. 164-165. (első kiadása: Kolozsvár, I-II. 1909.)

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs