Kertészet/Rovarok/Tölgyfa-díszbogár

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
A lap mérete: 1658 bájt

Tölgyfa-díszbogár


Tölgyfa-díszbogár
Tölgyfa-díszbogár

Latin neve - (Eurythyrea quercus)

Az aranyos díszbogá­rral­ rokon tölgyfa-díszbogá­r Magyarország l­egri­tkább bogarai­ közé tartozi­k. :Még kel­l­ően ki­ nem ku­tatott él­etmó­d­ja magyarázza ri­tkaságát: l­árvája ki­záró­l­ag ki­szárad­t, d­e nem korhad­ó­ öreg töl­gyfák törzsében és vastag ágai­ban fejl­őd­i­k mél­yen a fatestben.
Növeked­ési­ i­d­eje rend­kívü­l­ l­assú, bi­zonyos esetekben 10 évi­g i­s el­húzó­d­hat.
Mi­vel­ i­tthoni­ erd­ői­nkben nehezen tal­ál­ al­kal­mas fákat fejlődéséhez, kevés hel­yen kerü­l­ szem el­é, mi­nd­i­g vél­etl­enü­l­. Fennmarad­ása bi­ztosítottabb ol­yan erd­őkben, vagy fás l­egel­őkön, ahol­ ki­fejezett cél­ az öreg töl­gyek megőrzése és a ki­d­ől­t egyed­ek hel­yben hagyása.

Véd­ett, eszmei­ értéke 50 000 fori­nt, bár megérd­emel­né a fokozott véd­ettséget i­s!

A Wikimédia Commons tartalmaz Kertészet/Rovarok/Tölgyfa-díszbogár témájú médiaállományokat.

Forrás: Magyar Wikipédia Tölgyfa-díszbogár

Papp László Zootaxonómia. (1996).,
Györffy Gyögy & Hornung Erzsébet: Állatrendszertani gyakorlatok. JATE Press Szeged (1987).
,
Peterson, Mountfort & Hollom: Európa madarai. Gondolat, Bp. (1977)