Heraldikai lexikon/Vérrokonsági tábla

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
"A vérrokonság fája", Szalkai László esztergomi érseknek a sárospataki városi iskolában 1486-1490 között készült jegyzetfüzetéből

Névváltozatok:
Testvérség Élőfája (Arbor Consangvinitatis) (Czövek-Kelemen 292.), arbor consangvinitatis: atyafiság fája (Pápay 115.), a vérrokonság táblázata

de: Konsanguinitätstafel, cs: tabulky pokrvenství, en: table of consanguinity, kinship table
Rövidítések

Közvetlen vérrokonok
Táblázatos vérrokonsági tábla
A táblázatos vérrokonsági tábla másik formája, az oszlopos vérrokonsági tábla
A fenti vérrokonsági tábla másik változata, a sorokba rendezett vérrokonsági tábla, amikor az egyenes ági rokonokat egyetlen oszlopba rendezzük és mellettük elhelyezzük a nekik megfelelő mellékági vérrokonokat.
Ugyanezen tábla másik változata, a sorokba rendezett vérrokonsági tábla felhajtott lábbal, amikor a függőleges oszlopot a probandus alatt felhajthatjuk egy vízszintes sorba, hogy helyet takarítsunk meg.
A felhajtoll lábú vérrokonsági tábla bővített változata
Mindezt grafikonszerűen is ábrázolhatjuk
                                                                          ↓ ↓ ↓
                                                                         Ükszülők
                                                                          ↓ ↓ ↓
 Szépapa ♂ Szépanya ♀  Szépapa ♂ Szépanya ♀   Szépapa ♂ Szépanya ♀  Szépapa ♂ Szépanya ♀  Szépapa ♂ Szépanya ♀  Szépapa ♂ Szépanya ♀    Szépapa ♂ Szépanya ♀     Szépapa ♂ Szépanya ♀
 └┬──────┘       └──────┬┘      └┬─────┘         └─────┬┘        └┬──────┘         └─────┬┘       └┬──────┘           └─────┬┘
 Dédapa ♂                    Dédanya ♀   Dédapa ♂                Dédanya ♀    Dédapa ♂                  Dédanya ♀   Dédapa ♂                     Dédanya ♀
 └─┬──────────────────┘         └─────────────────┬┘           └─┬─────────────────┘          └──────────────────┬─┘
 Apai nagyapa ♂                                              Apai nagyanya ♀       Anyai nagyapa ♂                                            Anyai nagyanya ♀
    └┬────────────┬─────────────────────────────┬┘               └┬──────────────────────────────┬──────────┬┘
 Nagybácsik ♂       Nagynénik ♀                                    Apa ♂       =      Anya ♀                                 Nagybácsik ♂      Nagynénik ♀
     │                 │                     ┌───────────────────┬─┴───────────────────┐                       │               │
 Unokastestvérek ♂♀  Unokatestvérek ♂♀         Fivérek ♂                  Probandus ♂ v. ♀ = Partner ♀ v. ♂   Nővérek ♂           Unokastestvérek ♂♀  Unokatestvérek ♂♀
     │                 │              ┌────┴────┐              ┌────┴────┐               ┌────┴────┐                │               │
Nagyunokaöcsök ♂♀ Nagyunokaöcsök ♂♀ Unokaöcsök ♂  Unokahúgok ♀      Fiúk ♂       Lányok ♀     Unokaöcsök ♂  Unokahúgok ♀  Nagyunokaöcsök ♂♀ Nagyunokaöcsök ♂♀
Nagyunokahúgok    Nagyunokahúgok       │              │             │              │              │              │       Nagyunokahúgok    Nagyunokahúgok
     │                 │              │              │             │              │              │              │                │              │
Nagy-testvéröcsök ♂♀ Nagy-testv. öcsök ♂♀ Fivérunokák ♂♀ Fivérunokák ♂♀ Unokák ♂♀   Unokák ♂♀  Nővérunokák ♂♀  Nővérunokák ♂♀ Nagy-testv. ö. ♂♀ Nagy-testvéröcsök ♂♀
Nagy-testvérhúgok    Nagy-testvérhúgok                                  │              │                                      Nagy-testv. h.     Nagy-testvérhúgok
      ↓                 ↓               ↓              ↓         Dédunokák ♂♀  Dédunokák ♂♀        ↓               ↓                ↓               ↓
                                                                     ↓              ↓
Példa a rokoni fokra a kánonjogi vérrokonsági táblán
A kánonjogban használt vérrokonsági tábla az utódokra nézve, mellyel a rokoni fokot állapítják meg
Az ősök megállapítására használható rombusz alakú vérrokonsági tábla
Az utódok és elődök tábláját egyesíteni is lehet, miáltal a fenti tábla jön létre

Vérrokonsági tábla, olyan genealógiai tábla, mely a probandus összes vérrokonát feltünteti, azaz őseit és utódait is, valamint a szülei, a nagyszülei, dédszülei stb. testvéreinek az őseit és utódait is. A 20. századtól főként az orvostudományban, az örökléstanban, néha a kriminológiában használják. Ha fa alakjában ábrázolják, vérrokonsági fának lehet nevezni. A vérrokonsági fa különösen a régi jogi és genealógiai szerzőknél fordul elő. A vérrokonsági tábla listaszerű formája a vérrokonsági jegyzék, mely lehet a vérrokonsági tábla kiegészítése vagy önálló vérrokonsági jegyzék is. Az utóbbit eleve azzal a szándékkal készítettek, hogy felsorolja a probandus vérrokonait.

A vérrokonsági tábla közepén vagy a központi helyén a gyök (probandus: P) helyezkedik el. Különféle formái vannak. Lehet ős- és leszármazási tábla egyszerre, mely az az összes rokonságra kiterjed (leszármazók, ősök és az ő leszármazóik). Általában nagyon zsúfolt, ezért négy generációnál többet csak nehezen tudunk egyszerre ábrázolni. Ezt a problémát részben megoldja a táblázatos és az oszlopos vérrokonsági táblák használata.

Legegyszerűbb formája az, amelyet a történeti demográfiai vizsgálatoknál is alkalmaznak. Elsőként a négy dédszülőt kell beírni a négy sarokba. Őket a nagyszülőkkel stilizált zárójelekkel, kapcsokkal kötjük össze. Mindenhol feltüntetjük a testvéreket és a gyerekeket is. Több változata is lehet. Mivel általában nagyon zsúfolt, az adatokat külön kiegészítő jegyzékben kell a táblához csatolni. A kombinált ős- és leszármazási táblát úgy készítjük el, hogy a probandus (és partnere) fölött feltüntetjük a szüleit, azok két oldalán a nagybácsikat és nagynéniket, a szülők fölött a nagyszülőket, fölöttük a dédszülőket stb., a probandus oldalain feltüntetjük a testvéreket, az unokatestvéreket, alatta a gyerekeket, az unokatestvérek gyerekeit, az unokákat, az unokatestvérek gyerekeit stb.

Az ősök és az utódok jegyzéke, valamint a melléket táblázatos, oszlopos, felhajtott lábú, rombusz- és tábla-alakú vérrokonsági táblázatok a távolabbi múltban vagy jövőben található ősök, illetve utódok megnevezéseit is tartalmazzák, illetve a hiányzó rokonnevek általuk könnyen kikövetkeztethetők. Ha a vérrokonsági táblát táblázatos formában állítjuk össze, az jóval szemléletesebbé válik. Ez a formát főleg az angolszász országokban használják, elsősorban jogi természetű ügyleteknél (pl. hogy a közalkalmazottaknak milyen fokú rokonoktól kapott ajándékot kell bejelenteniük.) A magyar megnevezések alatt közöljük az angol és egy esetben a francia megnevezéseket (melyek különböznek a magyartól), valamint a német megnevezéseket is (melyek más formában szintén különböznek a magyartól).

Az oszlopos és a táblázatos vérrokonsági tábla az európai vérrokonsági rendszert szemlélteti. Ezen táblát más sémaként, sorokba rendezett vérrokonságo táblaként is fel lehet vázolni, ha az egyenesági rokonokat egy oszlopba állítjuk és a mellékági rokonokat mellettük soronként tüntetjük fel. A függőleges oszlopot a probandus alatt felhajthatjuk egy vízszintes sorba is, hogy helyet takarítsunk meg. Így egy felhajtott lábú vérrokonsági táblát kapunk. Mindezt grafikonszerűen is ábrázolhatjuk, amely mindig a tábla alakú vérrokonsági tábla bal felső sarkából indul (esetünkben a szépapától) majd fokozatosan halad lefelé, váltakozva a bal- és a jobboldali rokonon keresztül. Az angolban és a franciában szinte miden mellékági vérrokont unokatestvérnek (cousin) neveznek, aminek bizonyos szempontból megvan a maga értelme, de ez a rendszer nem teszi lehetővé a teljesen pontos rokonazonosítást. Az egyes táblákon a kis vörös mezőkben látható százalékos arányok, melyek a probandushoz viszonyított génazonosságot jelzik csak elméleti számok, mert az utódazonosság révén a génazonosság foka a probandusszal a gyakorlatban jóval nagyobb is lehet, hiszen az unokatestvérek házasságával az utódok géneket nyernek, tehát fokozzák génazonosságukat a probandusszal.

A kánonjogban rombusz alakú vérrokonsági táblát használtak a rokonsági fok megállapítására, elsősorban a házassági akadályok felderítésére. Az egyik oldalon ki kell keresni, hogy az egyik fél milyen rokona a közös ősnek, majd a másik oldalon is ki kell keresni, hogy a másik fél milyen fokú rokona a közös ősnek. Ettől a két ponttól a kis rombuszokban ferdén lefelé kell haladni és ahol a két oszlop metszi egymást, az felel meg a két fél rokoni fokának a közös őshöz viszonyítva.

Mint a példákon láthatjuk, (1.) a közös ős unokái (azaz fiainak vagy lányainak a gyermekei) unokatestvérek, (2) dédunokái másodfokú unokatestvérek, miként (3) a táblázat szerint másodfokú unokatestvérek a közös ős dédunokái és a dédunokaöcsök vagy dédunokahúgok is (a közös ős testvérének az unokái) is. Továbbá a táblázat szerint a probandushoz viszonyítva másodfokú unokatestvéreknek számítanak a dédunokák és a dédunokatestvérek (az unokatestvér gyerekei), a dédunokaöcsök vagy -húgok (a testvér unokái) és a dédunokatestvérek (az unokatestvérek gyermekei), de ezek a rokonsági viszonyok csak kisebb jelentőséggel bírnak.

A tábla úgy épül fel, hogy a ferde oszlopokban oldalanként azonos utódok futnak lefelé. A tábla oldalainál látható számok a rokonsági fokot jelentik a kánonjogi számítás szerint. A tábla két a szélén a probandus (közös ős) egyenesági utódai helyezkednek el (gyermekek, unokák, dédunokák stb.). A következő ferde oszlopban a testvér egyeneságú rokonai vannak, a gyermekei (a közös ős unokaöcse vagy -húga), unokái (a közös ős dédunokaöcse vagy -húga) stb. A mellette levő sorban az unokatestvér leszármazói vannak, a következőben a másodfokú unokatestvér leszármazói stb. A táblázat ferde oszlopaiban tehát az adott rokon egyenesági rokonai találhatók. A rokonok sora az unokatestvéreknél, másodfokú unokatestvéreknél stb. ér véget, mert őket követően már az ősök (a nagybácsik) következnek. A táblázatban az egymással ferdén érintkező kis rombuszokban egyeneségi rokonok vannak, mint apa-fiú egymnás alatt (pl. másod-öregunokatestvér - másod-jobbunokatestvér), illetve fiú-apa egymás fölött (pl. ükunokatestvér – szépunokatestvér). A csúcsukkal érintkező kis rombuszokban unokatestvérek találhatók (pl. unokaöcs – dédunokatestvér), az egymás melletti kis rombuszokban pedig dédunokatestvérek vannak (pl. dédunoka - unokaöcs/-húg).

A kánoni tábla csak a közös ős utódait tartalmazza, hiszen a házassági akadályok vizsgálatánál azt kellett megállapítani, hogy az utódok az ősnek milyen fokú vérrokonai. Ezen táblázat mintájára azonban könnyen összeállíthatjuk a közös ős elődeinek rokoni tábláját is, melyből a fentihez hasonló módon egyszerűen kikereshető, hogy két adott ős milyen fokú rokona az utódnak. A tábla oldalainál látható számok itt is a rokonsági fokot jelentik a kánonjogi számítás szerint. A tábla szélein az ősök futnak lefelé (szülők, nagyszülők, dédszülők stb.). Középen itt is az unokatestvérek, másodfokú unokatestvérek stb. vannak, hiszen a rokonsági fokot mindig a probandusszal azonos generációba tartozó unokatestvérekhez viszonyítjuk. Az unokatestvéreken túl már az utódok következnek, akik az utódok táblájához tartoznak. A táblázatban az egymással ferdén érintkező kis robuszokban apák-fiúk (illetve anyák-lányok stb.) találhatók (pl. dédbácsi-dédapa, nagyapa-unokatestvér), a csúcsukkal érintkező rombuszokban testvérek találhatók (pl. nagyapa-dédbácsi), az egymás melletti rombuszokban szülők-unokák vannak (pl. szépapa-dédbácsi). A ferde sorokban egyeneságú utódok futnak lefelé az unokatestvérek szintjéig (pl. dédapa-dédbácsi-dédnagybácsi-másodfokú unokatestvér). Ezen tábla alapján könnyen megállapíthatjuk például azt, hogy ha valaki a közös ős nagyapja és a másvalaki ugyancsak a közös ős nagyapja, akkor ők egymás unokatestvérei voltak.

A kánonjogi vérrokonsági táblák felépítését jobban megértjük, ha felvázoljuk a szerkezetüket. Az itteni vázlat, a tábla egyik oldalát szemlélteti, a teljes képhez annak másik oldalát is oda kell képzelni. A vázlat felül az utódokat, alul az ősöket tartalmazza. A rokonok megnevezése utáni szám a rokoni fokot adja meg a probandushoz képest a kánonjogi számítás szerint, amiből jól látható, hogy a probandus feletti egy vonalon levő ősök mind azonos rokoni fokhoz tartoznak. Könnyen felismerhető, hogy (az utódok esetén) a széleken az unokák, dédunokák stb. futnak lefelé, középen pedig az unokatestvérek, másodfokú unokatestvérek stb. helyezkednek el. Az ősöknél a nagyszülők, dédszülők stb. vannak a széleken, és szintén az unokatestvérek, másodfokú unokatestvérek stb. vannak középen.

Jobbun.7  Dédüku.öcs 8 Dédöregu.t.9 2.dédősu.tvr.10 3.szüleunokat.11  4.ükükunokatv.12  5.kükunokatest.13 6.másiku.testv.14 7.pásiunokatestvér 15
   |     |       |         |       |         |        |         |          |
Ősunokák 6 Jobbu.öcs7 Dédüku.tvr.8  2.dédöregu.t.9 3.dédősunokat.10  4.szüleu.testv.11 5.ükükunokat.12  6.kükunokatest.13 7.másikunokatest. 14
   |     |       |         |       |         |        |         |          |
Ükunokák 5 Öregu.öcs 6 Jobbu.tvr.7  2.dédüku.tvr.8 3.dédöregutvr.9  4.dédősu.testv.10 5.szüleunokat.11 6.ükükunokatv. 12 7.kükunokatestvér 13
   |     |       |         |       |         |        |         |          |
Szépun.4  Ükunokaö.5 Ősuoka.tvr.6  2.jobbunokat.7 3.dédükunokat. 8  4.dédöregu.tv..9  5.dédősunokat.10 6.szüleu.testv.11 7.ükükunokatest.12
   |     |       |         |       |         |        |         |          |
Dédunok.3 Szépu.öcs 4 Ükuokatvr..5  2.ősunokatest.6 3.jobbunokatvr.7  4.dédüku.testv. 8 5.dédöregu.test.9 6.dédősunokat.10  7.szüleunokatestvér 11
   |     |       |         |       |         |        |         |          |
Unokák 2 Dédunokaöcs3 Szépu.tvr.4  2.ükunokatest.5 3.ősuokatestvér 6 4.jobbu.testv. 7  5.dédüku.test.8  6.dédöregu.testv.9 7.dédősunokatest.10
   |     |       |         |       |         |        |         |          |
Gyerekek 1 Unokaöcs2  Dédu.tvr.3   2.szépuokatvr.4 3.ükunokatestv.5  4.ősunokatestvér 6 5.jobbu.tesv.7  6.dédüku.testv. 8 7.dédöregu.test.9
   |     |       |         |       |         |        |         |          |
Közös ős 0---Testvér1 Unokatestvér2 Másodfokú un.t.3 Harmadfokú u.t.4 Negyedfokú u.t.5  Ötödfokú u. t.6  Hatodfokú u. t. 7  Hetedfokú u. t. 8
   |            |         |       |         |        |         |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |            |         |       |         |        |         |          |
Szülők 1 ---------------- Nagybácsi 2 Dédnagybácsi 3 Szépnagybácsi 4   Üknagybácsi 5   Ősnagybácsi 6  Jobb-nagybácsi 7  Dédük-nagybácsi 8
   |                     |       |         |        |         |          |
Nagyszülők 2 ----------------------------- Dédbácsi 3 Szépunokabácsi 4  Ükunokabácsi 5  Ősunokabácsi 6  Jobb-unokabácsi 7 Dédük-unokabácsi 8
   |                             |         |        |         |          |
Dédszülők 3 --------------------------------------------- Szépbácsi 4  Másod-ükbácsi 5  Harmad-ősbácsi 6  Negyed jobb-bácsi 7 Ötöd-dédükbácsi 8
  |                                      |        |         |          |
Szépszülők 4 ----------------------------------------------------------------- Ükbácsi 5   Másod-ősbácsi 6  Harmad jobb-bácsi 7 Negyed-dédükbácsi 8
   |                                               |         |          |
Ükszülők 5 ----------------------------------------------------------------------------------- Ősbácsi 6    Másod jobb-bácsi 7 Harmad-dédükbácsi 8
   |                                                        |          |
Ősszülők 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jobb-bácsi 8   Másod-dédükbácsi 8
   |                                                                   |
Jobbszülők 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dédükbácsi 8

Az utódok és az ősök rombusz alakú tábláját egyesíthetjük is egymással, miáltal egy kettős rombusz alakú tábla jön létre. Ehhez a sógorsági rokonok rombusz alakú kombinált utód- és elődtábláit is hozzácsatoljuk, amivel a teljes sógorság és vérrokonság kereszt alakú tábláját kapjuk meg, melynek szerkezete némileg hasonlít a régi római scala felépítéséhez. Ha ezen tábláknak csak az egyik felét használjuk, a teljes vér- és/illetve sógorsági rokonság feltüntetésére szolgáló genealógiai táblaként is használhatók. Végül pedig, az ősök és utódok rombusz alakú tábláját egyszerű négyszögű vérrokonsági utód-, illettve őstáblaként is összeálíthatjuk, melyeket ugyanolyan módon használhatunk az utódok vagy ősök rokoni kapcsolatának megállapításására, mint a rombusz alakú táblákat.

Az utódok vérrokonsági táblája
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Közös ős Gyerekek Unoka Dédunoka Szépunoka Ükunoka Ősunoka Jobbunoka Dédükunoka Dédöregunoka Dédősunoka
1 Gyerek Testvér Unokaöcs

Unokahúg

Dédunoka-

öcs/-húg

Szépunoka-

öcs/-húg

Ükunoka-

öcs/-húg

Ősunoka-

öcs/-húg

Jobbunoka-

öcs/-húg

Dédükunoka-

öcs/-húg

Dédöreguno-

kaöcs/-húg

Dédősunoka-

öcs/-húg

2 Unoka Unokaöcs

Unokahúg

Unoka-

testvér

Dédunoka-

katestvér

Szépunoka-

testvér

Ükunoka-

testvér

Ősuno-

katestvér

Jobbunoka-

testvér

Dédükunoka-

testvér

Dédöregunoka-

testvér

Dédősunoka-

testvér

3 Dédunoka Dédunoka-

öcs/-húg

Dédunoka-

katestvér

Másodfokú

unokatestvér

Másod-

szépunokatest.

Másod-

ükunokatest.

Másod-

ősunoktest.

Másod-

jobbunoktest.

Másod-déük-

unokatestvér

Másod-dédöreg-

unokatestvér

Másod-dédős-

unokatestvér

4 Szépunoka Szépunoka-

öcs/-húg

Szépunoka-

testvér

Másod-

szépunokat.

Harmadfokú

unokatestvér

Harmad-ük-

unokatestvér

Harmad-

ősunokatestv.

Harmad-

jobbunoktv.

Harmad-

dédükun.ktv.

Harmad-

dédöreguntv.

Harmad-

dédősun.tv.

5 Ükunoka Ükunoka-

öcs/-húg

Ükunoka-

testvér

Másod-

ükunokatv.

Harmad-

ükunokatv.

Negyedfokú

unokatestvér

Negyed-

ősunokatestv.

Negyed-

jobbunoktv.

Negyed-

dédükun.ktv.

Negyed-

dédöreguntv.

Negyed-

dédősun.tv.

6 Ősunoka Ősunokaöcs

ősunokahúg

Öreguno-

katestvér

Másod-

ősunokatv.

Harmad-

ősunokatv.

Negyed-

ősunokatv.

Ötödfokú

unokatestvér

Ötöd-

jobbunoktv.

Ötöd-

dédükun.ktv.

Ötöd-

dédöreguntv.

Ötöd-

dédősun.tv.

7 Jobbunoka Jobbunoka-

öcs/-húg

Jobbuno-

katestvér

Másod-

jobbunoktv.

Harmad-

jobbunoktv.

Negyed-

jobbunoktv.

Ötöd-

jobbunoktv.

Hatodfokú

unokatestvér

Hatod-

dédükun.ktv.

Hatod-

dédöreguntv.

Hatod-

dédősun.tv.

8 Dédükunoka Dédükunoka-

öcs/-húg

Dédükuno-

katestvér

Másod-

déükun.ktv.

Harmad-

dédükun.ktv.

Negyed-

dédükun.ktv.

Ötöd-

dédükun.ktv.

Hatod-

dédükun.ktv.

Hetedfokú

unokatestvér

Heted-

dédöreguntv.

Heted-

dédősun.tv.

9 Dédöreg-

unoka

Dédöreguno-

kaöcs/-húg

Dédöregu-

nokatestvér

Másod-

dédör.untv.

Harmad-

dédöreguntv

Negyed-

dédöreguntv.

Ötöd-

dédöreguntv

Hatod-

dédöreguntv.

Heted-

dédöreguntv.

Nyolcadfokú

unokatestvér

Nyolcad-

dédősun.tv.

10 Dédős-

unoka

Dédősunoka-

öcs/-húg

Dédősuno-

katestvér

Másod-

dédősun.tv.

Harmad-

dédősun.tv.

Negyed-

dédősun.tv.

Ötöd-

dédősun.tv.

Hatod-

dédősun.tv.

Heted-

dédősun.tv.

Nyolcad-

dédősun.tv.

Kilencedfokú

unokatestvér

Az elődök vérrokonsági táblája
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Közös ős Apa

Anya

Nagyapa

Nagyanya

Dédapa

Dédanya

Szépapa

Szépanya

Ükapa

Ükanya

Ősapa

Ősanya

Jobbapa

Jobbanya

Dédükapa

Dédükanya

Dédöregapa

Dédöreganya

Dédősapa

Dédősanya

1 Apa

Anya

Testvér Nagybácsi

Nagynéni

Dédbácsi

Dédnéni

Szépbácsi

Szépnéni

Ükbácsi

Üknéni

Ősbácsi

Ősnéni

Jobb-bácsi

Jobbnéni

Dédükbácsi

Dédüknéni

Dédöregbácsi

Dédöregnéni

Dédősbácsi

Dédősnéni

2 Nagyapa

Nagyanya

Nagybácsi

Nagynéni

Unokatestvér Dédnagybácsi

Dédnagynéni

Szépunokabácsi

Sz.un.néni

Másod-ükbácsi

Más.-üknéni

Másod-ősbá.

M.-ősnéni

M.-jobb-bácsi

M.-jobbnéni

M.-dédükbá.

M-dédükné.

M.-dédöregb.

M.-d.néni

M.-dédősbá.

M-dédősnéni

3 Dédapa

Dédanya

Dédbácsi

Dédnéni

Dédnagybácsi

Dédnagynéni

Másodfokú

unokatestv.

Szépn.bácsi

Sz.nagynéni

Ükunokabá.

Ükunokanéni

Harmad-ősbá.

H.-ősnéni

H-jobb-bácsi

H.-jobbnéni

H-dédükbá.

H-dédüknéni

H.-dédöregb.

H-d.ö.néni

H.-dédősbá.

H-dédősnéni

4 Szépapa

Szépanya

Szépbácsi

Szépnéni

Szépunokabá.

Sz.unokanéni

Szépn.bácsi

Sz.nagynéni

Harmadfokú

unokatest.

Üknagybácsi

Üknagynéni

Ősunokabá.

Ősunokanéni

N-jobb-bácsi

N.-jobbnéni

N.-dédükbá.

N-dédüknéni

N.-dédöregb.

Negyed-d.ö.n

N.-dédősbá.

N.-dédősné

5 Ükapa

Ükanya

Ükbácsi

Üknéni

Másod-ükbácsi

Másod-üknéni

Ükunokabá.

Ükunokanéni

Üknagybácsi

Üknagynéni

Negyedfokú

unokatestv.

Ősnagybá.

Ősnagynéni

Jobb-unokabácsi

Jobb-unokanéni

Ötöd-dédükb

Ö-dédüknéni

Ö-dédöregb.

Ötöd-d.néni

Ö-dédősbá.

Ötöd-dédősn

6 Ősapa

Ősanya

Ősbácsi

Ősnéni

Másod-ősbá.

M.-ősnéni

Harm.-ősbá.

Harm.-ősnéni

Ősunokabá.

Ősunokanéni

Ősnagybácsi

Őanagynéni

Ötödfokú

unokatestvér

Jobbn.bácsi

J.nagynéni

Dédük-un.b.

D-unokanéni

Hat.-dédö.b.

H.-dédöregn

Hat.-dédősb.

H-dédősnéni

7 Jobbapa

Jobbanya

Jobb-bácsi

Jobbnéni

M.-jobb-bácsi

M.-jobbnéni

H-jobb-bácsi

H.-jobbnéni

N.-jobb-bá.

N.-jobbnéni

Jobb-unokab.

Jobb-unokanéni

Jobbn.bácsi

J.nagynéni

Hatodfokú

unokatestvér

Dédükn.bá.

D.nagynéni

Dédöreg-un.b

D.-unokanéni

Heted-dős.bá

H-dédősnéni

8 Dédükapa

Dédükanya

Dédükbácsi

Dédüknéni

M.-dédükbácsi

M.-dédüknéni

H.-dédükbá.

H-dédüknéni

N.-dédükbá.

N-dédüknéni

Ötöd-dédükb.

Ö.-dédüknéni

Dédük-un.b.

D-unokanéni

Dédükn.bácsi

D.nagynéni

Hetedfokú

unokatestvér

Dédöregn.b.

D.nagynéni

Dédős-un.bá

D-unokanéni

9 Dédöregapa

Dédöreganya

Dédöregbácsi

Dédöregnéni

M.-dédöregbá.

M.-d.néni

H.-dédöregb.

H-d.ö.néni

N.-dédöregb.

Negyed-dö.n

Ö-dédöregbá.

Ö-dédöregné.

Hat.-dédör.b.

H.-dédöregn

Dédöreg-un.b.

D.-unokanéni

Dédöregn.b.

D.nagynéni

Nyolcadfokú

unokatestvér

Dédősn.bá.

Dősnagynéni

10 Dédősapa

Dédősanya

Dédösbácsi

Dédősnéni

M.-dédősbácsi

M.-dédősnéni

H-dédősbácsi

H.-dédősnéni

N.-dédősbá.

N.-dédősnén

Ö.-dédősbá.

Ötöd-dédősn.

Hat.-dédősb.

H-dédősnéni

Heted-d.ős.bá

H.-dédősnéni

Dédős-un.bá

D-unokanéni

Dédősn.bácsi

Dédősnagyné

Kilencedfokú

unokatestvér

Az elődök és utódok kombinált vérrokonsági táblája
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 elődök →

Közös ős
utódok ↓

Apa

Anya

Nagyapa

Nagyanya

Dédapa

Dédanya

Szépapa

Szépanya

Ükapa

Ükanya

Ősapa

Ősanya

Jobbapa

Jobbanya

Dédükapa

Dédükanya

Dédöregapa

Dédöreganya

Dédősapa

Dédősanya

1 Gyerek Testvér Nagybácsi

Nagynéni

Dédbácsi

Dédnéni

Szépbácsi

Szépnéni

Ükbácsi

Üknéni

Ősbácsi

Ősnéni

Jobb-bácsi

Jobbnéni

Dédükbácsi

Dédüknéni

Dédöregbácsi

Dédöregnéni

Dédősbácsi

Dédősnéni

2 Unoka Unokaöcs

Unokahúg

Unokatestvér Dédnagybácsi

Dédnagynéni

Szépunokab.

Sz.un.néni

Más.-ükbácsi

Más.-üknéni

Másod-ősbá.

M.-ősnéni

M.-jobb-bá.

M.-jobbnéni

M.-dédükbá.

M-dédükné.

M.-dédöregb.

M.-d.néni

M.-dédősbá.

M-dédősnéni

3 Dédunoka Dédunoka-

öcs/-húg

Dédunoka-

katestvér

Másodfokú

unokatestvér

Szépn.bácsi

Sz.nagynéni

Ükunokabá.

Ükunokanéni

Harmad-ősbá.

H.-ősnéni

H-jobb-bácsi

H.-jobbnéni

H-dédükbá.

H-dédükn

H.-dédöregb.

H-d.ö.néni

H.-dédősbá.

H-dédősnéni

4 Szépunoka Szépunoka-

öcs/-húg

Szépunoka-

testvér

Másod-szép-

unokatestvér

Harmadfokú

unokatestvér

Üknagybácsi

Üknagynéni

Ősunokabá.

Ősunokanéni

N-jobb-bácsi

N.-jobbnéni

N.-dédükbá.

N-dédüknéni

N.-dédöregb.

Negyed-d.ö.n

N.-dédősbá.

N.-dédősné

5 Ükunoka Ükunoka-

öcs/-húg

Ükunoka-

testvér

Másod-

ükunokatv.

Harmad-

ükunokatv.

Negyedfokú

unokatestv.

Ősnagybá.

Ősnagynéni

Jobb-unokab

Jobb-unokan

Ötöd-dédükb

Ö-dédüknéni

Ö-dédöregb.

Ötöd-d.néni

Ö-dédősbá.

Ötöd-dédősn

6 Ősunoka Ősunoka-

öcs/-húg

Ősuno-

katestvér

Másod-

ősunokatv.

Harmad-

ősnokatv.

Negyed-

ősnokatv.

Ötödfokú

unokatestvér

Jobbn.bácsi

J.nagynéni

Dédük-un.b.

D-unokanéni

Hat.-dédö.b.

H.-dédöregn.

Hat.-dédősb.

H-dédősnéni

7 Jobbunoka Jobbunoka-

öcs/-húg

Jobbuno-

katestvér

Másod-

jobbunoktv.

Harmad-

jobbunoktv.

Negyed-

jobbunoktv.

Ötöd-

jobbunoktv.

Hatodfokú

unokatestvér

Dédükn.bá.

D.nagynéni

Dédöreg-un.b

D.-unokanéni

Heted-dős.bá

H-dédősnéni

8 Dédükunoka Dédükunoka-

öcs/-húg

Dédükuno-

katestvér

Másod-

déükun.ktv.

Harmad-

dédükun.ktv.

Negyed-

dédükun.ktv.

Ötöd-

dédükun.ktv.

Hatod-

dédükun.ktv.

Hetedfokú

unokatestvér

Dédöregn.b.

D.nagynéni

Dédős-un.bá

D-unokanéni

9 Dédöreg-

unoka

Dédöreguno-

kaöcs/-húg

Dédöregu-

nokatestvér

Másod-

dédör.untv.

Harmad-

dédöreguntv

Negyed-

dédöreguntv.

Ötöd-

dédöreguntv

Hatod-

dédöreguntv.

Heted-

dédöreguntv.

Nyolcadfokú

unokatestvér

Dédősn.bá.

Dősnagynéni

10 Dédősunoka Dédősunoka-

öcs/-húg

Dédősuno-

katestvér

Másod-

dédősun.tv.

Harmad-

dédősun.tv.

Negyed-

dédősun.tv.

Ötöd-

dédősun.tv.

Hatod-

dédősun.tv.

Heted-

dédősun.tv.

Nyolcad-

dédősun.tv.

Kilencedfokú

unokatestvér

Az utódok vérrokonsági táblája alternatív utódnevekkel
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Közös ős Gyerek Unoka Dédunoka Szépunoka Ükunoka Ősunoka Jobbunoka Dédükunoka Dédöregunoka Dédősunoka
1 Gyerek Testvér Unokaöcs

Unokahúg

Testvér-uno-

kaöcs/-húg

Testv.-dédu.-

öcs/-húg

Testv.-szépu.

öcs/-húg

Testvér-

ükunokák

Testvér-ős-

unokák

Testvér-

jobbunokák

Testvér-dédük-

unokák

Testvér-déd-

öregunokák

2 Unoka Unokaöcs

Unokahúg

Unoka-

testvér

Nagyunoka-

öcs/-húg

Nagytestvér-

öcs/-húg

Nagytestvér-

unokák

Nagytestvér-

szépunoka

Nagytestvér-

ükunoka

Nagytestvér-

ősunoka

Nagytestvér-

jobbunoka

Nagytestvér-

dédükunoka

3 Déd-

unoka

Testvér-uno-

kaöcs/-húg

Nagyunoka-

öcs/-húg

Másodfokú

unokatestvér

Dédunokaöcs

Dédunokahúg

Déd-testvér-

öcs/-húg

Déd-testvér-

szépunokák

Déd-testvér-

szépunokák

Déd-testvér-

ükunokák

Déd-testvér-

ősunokák

Déd-testvér-

jobbunokák

4 Szép-

unoka

Testv.-dédu.

öcs/-húg

Nagytestvér-

öcs/-húg

Dédunokaöcs

/-húg

Harmadfokú

unokatestvér

Szépunoka-

öcs/-húg

Szép-testvér-

öcs/-húg

Szép-testvér-

unokák

Szép-testvér-

szépunokák

Szép-testvér-

ükunokák

Szép-testv.-

ősunokák

5 Ük-

unoka

Testv.-szépu.

öcs/-húg

Nagytestvér-

unokák

Déd-testvér-

öcs/-húg

Szépunoka-

öcs/-húg

Negyedfokú

unokatestvér

Ükunokaöcs

Ükonokahúg

Ük-testvér-

öcs-/húg

Ük-testvér-

unokák

Ük-testvér-

szépunokák

Ük-testvér-

ükunokák

6 Ősunoka Testvér-

ükunokák

Nagytestvér-

szépunoka

Déd-testvér-

unokák

Szép-testvér-

öcs/-húg

Ükunokaöcs

Ükonokahúg

Ötödfokú

unokatestvér

Ősunoka-

öcs/-húg

Őstestvér-

öcs/-húg

Őstestvér-

unokák

Őstestv.-

szépunokák

7 Jobb-

unoka

Testvér-öreg-

unokák

Nagytestvér-

ükunoka

Déd-testvér-

szépunokák

Szép-testvér-

unokák

Ük-testvér-

öcs-/húg

Ősunoka-

öcs/-húg

Hatodfokú

unokatestvér

Jobb-unoka-

öcs/-húg

Jobb-testvér-

öcs-/húg

Jobb-testv-

unokák

8 Dédükunoka Testvér-

jobbunokák

Nagytestvér-

ősunoka

Déd-testvér-

ükunokák

Szép-testvér-

szépunokák

Ük-testvér-

unokák

Őstestvér-

öcs/-húg

Jobb-unoka-

öcs/-húg

Hetedfokú

unokatestvér

Dédük-uno-

kaöcs/-húg

Dédük-test-

véröcs/-húg

9 Dédöreg-

unoka

Testvér-

dédükunokák

Nagytestvér-

jobbunoka

Déd-testvér-

ősunokák

Szép-testvér-

ükunokák

Ük-testvér-

szépunokák

Őstestvér-

unokák

Jobb-testvér-

öcs-/húg

Dédük-uno-

kaöcs/-húg

Nyolcadfokú

unokatestvér

Dédöreg-u-

nokaöcs/-húg

10 Dédős-

unoka

Testvér-déd-

öregunokák

Nagytestvér-

dédükunoka

Déd-testvér-

jobbunokák

Szép-testvér-

ősunokák

Ük-testvér-

ükunokák

Őstestvér-

szépunokák

Jobb-testvér-

unokák

Dédük-test-

véröcs/-húg

Dédöreg-u-

nokaöcs/-húg

Kilencedfokú

unokatestvér