Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Vitnyédy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vitnyédy , Wittnyédy család címerével foglalkozik.


musai Vitnyédy[szerkesztés]

Nagy Iván

Vas vármegye nemes családa. Alapítója Witthniedy (így) János, ki István fiával, Tóth Margit anyjáróli nényjével (consobrina) és anyáruli testvéreivel (fratrueles matrueles) együtt 1613. mart. 14-én Bécsben kelt czímeres levélben II. Mátyás király által megnemesítetett, és nemeslevelők 1619. (feria 2. prox. post festum 6. Pauli p. Eremitae) Soprony vármegyének Lövő helységben tartott közgyűlésén kihirdettetett. * [* Fabó Andr. szíves közléséből, kinek Wittnyédy István életéről és koráról a m. tud. akadémia előtt részben felolvasott jeles értekezése azon társulat valamely közlönyében látand napvilágot. L. Budapesti Szemle.]

Ugyan ekkor a család következő czímert kapott; a paizs jobb oldalról balra vont rézsutos vörös szelemen által, – melyben ezüst egyszarvú ágaskodik, – két, szegletes kék udvarra oszlik, melyek mindenikében arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából szintén (az előbbihez hasonló) egyszarvú emelkedik ki, két kiterjesztett sasszárny között, melyek közűl a jobb oldali vízirányosan vörös kék, a másik ellenkezőleg kékvörös. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Siebmacher

Wittnyédy v. Musa.

Wappen: In Balu ein ober- wie unterhalb von je einer g. besamten r. Rose begleiteter, mit einem w. Einhorne belegter r. Schrägbalken. – Kleinod: Zwischen wechselweise von r. und B. geteiltem, je mit einem sechsstraligen g. Sterne belegten offenem Fluge, das Einhorn wachsend. – Decken: bg. – rs.

(Gemaltes Wappen u. Siegel d. d. 1651 mit voller Umschrift des Stefan W. de M. – NB. Johann Wittnyédy. Siegelt 1735 mit einem aufspringenden Einhorne in blauem Schilde, ohne Balken u. ohne Rosen).

Adelsgeschlecht des Eisenburger Ctts.

Adels- u. Wappenbrief v. König Mathias II., d. d. Wien, 14. Marz 1613 (kundgemacht: Oedenburger Ctt, feria 2. prox post fest. S. Pauli p. Eremitae 1619) für Johann Witthniédy, für dessen Sohn Stefan und für mehrere andere Verwandte.

Stefan Wittnyédy (1638 + 1670) eine hervorragende Persönlichkeit seiner Zeit, erwirbt den Besitz Musa im Eisenburger Ctte.

(N: J. XII. 231 – 233).

Kempelen

Vitnyédy (Vittnyédy). Az 1754–55. évi orsz. nemesi összeiráskor Vasm.-ben Pál, Zsigmond és János fordulnak elő az igazolt nemesek között. – Vö. Balogh 159.; Siebm. 720–1.

  • Irodalom:

Nagy Iván XII. 231-233.

Siebmacher

Kempelen XI. 124.

Rexa Dezső: Az árvavármegyei levéltár czimerespecsétei. Turul 1912/4. 182-185. [Wittnyédi Péter vasmegyei szolgabíró pecsétje, 1794. II. 16.]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs